Bonen in de pot

25 mei 2020

Bonen in de pot is in een uitgave van Jan Boon Communicatie en informeert je over de ontwikkelingen in het marketing- en communicatievak. In principe verschijnt Bonen in de pot ieder maandagochtend.

Ik mag een boon zijn als het niet zo is

Dutch rock, UK sucks
Steve Seager, een Engelse consultant op het gebied van strategische communicatie en storytelling, maakte een vergelijking tussen beide landen en vergelijkt Nederlandse en Britse corona-communicatie. Hoe pakken beide landen de communicatie aan over corona? En waarin verschillen ze? Het is een puur technische communicatie-beoordeling, schrijft hij, en geen analyse van de Nederlandse en Britse strategie voor het beheersen van corona-pandemie. Seager ziet een volledig verschillende aanpak van beide regeringen, en zet ze tegenover elkaar op drie hoofdpunten: messaging, het belangrijkste onderdeel van elke communicatiestrategie; wie zijn boodschap niet op orde heeft kan wel inpakken; het afleveren van de boodschap en het effect dat met de communicatie wordt bereikt.

Samengevat
De Nederlandse overheid heeft een consequente, solide en goed gestructureerde communicatie in elkaar gezet, schrijft Seager. De boodschap wordt op de verschillende niveaus doorgevoerd: van strategie en beleid, tot tactiek en regelgeving, netjes verdeeld over verschillende doelgroepen waar nodig. De oorspronkelijke kernboodschappen van de Britse regering waren goed. ‘Blijf thuis, bescherm de NHS, red levens’ is logisch en glashelder.
Seager besluit met enkele slotlessen, takeaways. Zo schept goede communicatie vertrouwen en begrip tussen mensen, ongeacht de persoonlijke, politieke of professionele voorkeuren.
Alle leiders hebben daarom een ethische verantwoordelijkheid om goed te communiceren. Goede communicatie maakt moeilijke situaties beter beheersbaar . Het helpt mensen om met vertrouwen betere beslissingen te nemen.

Lees hier de gehele analyse van Steve Seager.

Verder in deze editie

• Lekken
• Communicatietrends
• Eén op vijf werkenden bang baan te verliezen
• Opleider NCOI mag TIO overnemen
• FrieslandCampina

Wat mij over corona en communicatie is opgevallen

Lekken (1)
Veel nieuws van de live-persconferenties van premier Rutte over corona-maatregelen is al bekend voordat de persconferentie gegeven wordt. Maar de dynamiek rond het perslek is behoorlijk veranderd tijdens de corona-crisis. Normaal gesproken komt de informatie vanuit de politiek, de coalitiepartijen, waarin de bekende spindokters de Haagse verslaggevers iets influisteren of toestoppen. Altijd met als doel de belangen van een partij of politicus te dienen. Nu zijn het andere spelers in Den Haag die op de informatie zitten.
Tegenwoordig meldt politiek NOS-verslaggever Xander van der Wulp het in de uitzending dat hij de maatregelen gaat noemen die later bekend worden gemaakt. “En dan nog krijg ik op Twitter vaak de kritiek dat ik alles al verklapt heb. Dat is best een opvallend verwijt aan een journalist.”

Lekken (2)
De vraag is wie er nu precies verantwoordelijk is voor al die gelekte maatregelen. Is het een opzetje van het kabinet, dat strategisch communiceert en maatregelen in de week legt; een intelligente lekdown? Of is het gewoon de dynamiek van een crisis van deze omvang met veel belanghebbenden? Het Outbreak Management Team beschikt over de cruciale gegevens; het brengt het adviesrapport uit dat de basis is voor de besluiten van het kabinet. Het lijkt een centrale speler te zijn in het voortijdig verspreiden van informatie. Naast een aantal vaste leden, onder wie de voorzitter Jaap van Dissel van het RIVM, wisselt het van samenstelling al naar gelang de expertise die er nodig is. Soms zelfs per agendapunt. Er kunnen dertig tot veertig personen aan deelnemen; virologen, mensen uit ziekenhuizen, medisch specialisten – een redelijk lastig te controleren groep met vaak een eigen achterban en belang.

Lekken (3)
“Het kabinet zelf heeft weinig belang bij het lekken van informatie”, zegt Xander van der Wulp. “Het heeft ook echt een nadeel als de adviezen van het Outbreak Team al eerder bij ons bekend zijn, want wil het kabinet daarvan afwijken, dan zien we precies op welke punten. Dan ontstaat er direct discussie waarom het een deskundig advies niet overneemt. Dat maakt de bewegingsruimte van het kabinet redelijk beperkt.”
Xander van der Wulp zegt zich bewust te zijn van de rol die hij speelt in het verspreiden van gelekte informatie. Hij zegt het publiek meer dan anders te vertellen hoe hij en zijn collega’s aan informatie zijn gekomen.

Wat mij verder is opgevallen

Communicatietrends van Logeion
De trends vormen een belangrijke inspiratie voor vakgenoten en organisaties waarvoor zij werken. De drie trends zijn ‘Verdeelde samenleving, gedeelde toekomst’, ‘Technologie als bondgenoot’ en ‘Welkom in de belevingswereld’. De trends zijn het resultaat van een proces met diverse (communicatie)professionals onder leiding van de Adviesraad Programmering en Trends van Logeion.
Het vak is continu in beweging, waardoor de trends ook veranderen. Daarom formuleert Logeion iedere twee jaar nieuwe trends die van belang zijn voor communicatieprofessionals en als vertrekpunt kunnen fungeren voor strategie- en planontwikkelingen van communicatieafdelingen. De trends zijn mede richtinggevend voor de programmering van Logeion en bieden aanknopingspunten voor de professionalisering en profilering van het vak.

De drie communicatietrends
(1) Verdeelde samenleving, gedeelde toekomst. Het tempo waarin nieuwe uitdagingen zich aandienen en de samenleving verandert, maakt het steeds lastiger om succesvol te bouwen aan gedeelde waarden. Wat voor de één een kans is, is voor de ander een bedreiging. Tegenstellingen tussen groeperingen verscherpen. Daardoor liggen vervreemding en vertrouwenscrises op de loer. En toch: de toekomst behoort aan ons allen.
(2) Technologie als bondgenoot intuïtiever, maar minder zichtbaar. Technologie sluit steeds beter aan bij de individuele behoeften van mensen. Er is meer real-timecontact en communicatie. Organisaties zijn steeds beter in staat hun in- en externe klanten op maat te bedienen: sneller, gerichter en effectiever. De behoefte van mensen aan echt persoonlijk contact in deze digitale wereld blijft wezenlijk.
(3) De belevingswereld. De mogelijkheden nemen toe om de belevingswereld van doelgroepen te verkennen en hierop aan te sluiten. In een wereld waarin nieuwe spelers toetreden en onconventionele bedrijfsmodellen opkomen, is het inzetten op de ultieme klantbeleving en -ervaring essentieel. Welk type organisatie je ook bent, de klant verwacht een ultieme klantbeleving. Eén-op-één blijft in de mediamix een onmisbaar component.

Transfer

Lizette van Dijken is benoemd tot manager Marketing & Communicatie bij Groningen Airport Eelde. Ze was daar al senior medewerker Marketing & Communicatie. Eerder werkte Lizette voor het plantenvoedingsbedrijf Biobizz.

Claudia Mulder-Otten is nu bestuursadviseur en woordvoerder bij de gemeente Assen. Claudia voerde met Qilz communicatie- en bestuursadvies opdrachten uit voor tal van verschillende organisaties zoals de provincie Groningen, Bonaire International Airport, de Vereniging Groninger Gemeenten, Aanpak Ring Zuid, Nationaal Coördinator Groningen, de gemeente Delfzijl, Transformatie Jeugdzorg Groningen en TSN Thuiszorg.

Agenda

Alle evenementen gaan niet door. Deze maatregel geldt tot 1 september(!)

In de woensdag 6 mei gepresenteerde route werd een stappenplan gepresenteerd waarbij bijeenkomsten met max 100 personen vanaf 1 juli weer mogelijk zijn en wellicht al vanaf 1 juni tot 30 personen. Daarbij wordt wel steeds gezegd ‘als de actuele situatie het toelaat’ en met in acht nemen van alle regels met betrekking tot hygiëne en 1½ meter afstand.

Vacatures

De vacatures van Jan Boon Communicatie vind je op janboon.com.

Het Bornego College in Heerenveen zoekt vanaf 17 augustus een medewerker Communicatie SOMtoday. Het betreft een tijdelijk dienstverband waarbij verlenging mogelijk is. Als communicatieve doorzetter weet je van aanpakken. Je bent taalvaardig, weet wat organiseren is en ondersteunt waar nodig. Je bent enthousiast en denkt (creatief) mee en vooruit. Ze zoeken iemand voor voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden op het brede terrein van communicatie. Je sollicitatie dient uiterlijk 31 mei 2020 in hun bezit te zijn. Ze stellen het op prijs wanneer je in jouw brief ingaat op de christelijke identiteit van de school.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen is Assen zoekt een communicatieadviseur (36 uur). Je adviseert over het te voeren communicatiebeleid voor de Dienst Vervoer en Ondersteuning in lijn met moederorganisatie Dienst Justitiële Inrichtingen. Je draagt zorg voor de implementatie van het communicatiebeleid binnen de organisatie en stelt het beleid zo nodig bij. Je draagt bij aan het beleid en adviseert over optredende knelpunten in de communicatie, met oog voor de beoogde bedrijfsresultaten en het imago van de organisatie.

De provincie Groningen zoekt een communicatieadviseur Omgevingswet en -visie. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de communicatie- en participatiestrategie voor het traject van de Omgevingsvisie. Daarbij zorg je voor een blijvend actuele stakeholderanalyse die aansluit op de fase en het doel van het project. Je verzorgt de communicatie en voorlichting voor relevante stakeholders in relatie tot het programma of project. Jouw sollicitatiebrief en cv ontvangen ze graag uiterlijk op maandag 1 juni.

Woonzorgcentrum De Westerkim zoekt een communicatieadviseur. Als professional adviseer jij de Raad van Bestuur en leidinggevenden over de communicatiestrategie, -boodschappen en –middelen. Je bent verantwoordelijk voor de totale interne en externe communicatie, waaronder de communicatie rond de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum. Je takenpakket is breed: van het ontwikkelen van plannen tot het organiseren van events en het onderhouden van de website. Mail je sollicitatie uiterlijk 1 juni.

Gemeente Noorderveld zoekt een strategisch adviseur Communicatie (28-36 uur). Kun jij strategisch denken en heb je creatieve ideeën die de aandacht trekken? Wil je mee bouwen aan een transparante en kwalitatief optimale dienstverlening en informatievoorziening voor de 30.000 inwoners van de gemeente? Wat ga je doen: vertalen van organisatiedoelstellingen en signalen uit de samenleving naar strategisch en tactisch communicatiebeleid; verder ontwikkelen en implementeren van modern strategisch in- en extern communicatiebeleid; adviseren in complexe mediagevoelige programma’s en projecten. Ze ontvangen je sollicitatie graag voor 8 juni.

Op Zoek

Ben jij op zoek
naar een nieuwe uitdaging in je communicatiecarrière? Laat het Jan Boon Communicatie weten en hij neemt je op in deze rubriek in Bonen in de pot. De nieuwsbrief heeft een bereik van meer dan 2250 communicatieprofessionals met een leesdichtheid van bijna 50%. Grote kans dat jouw zoektocht door de lezers van Bonen in de pot wordt ingevuld! Meer weten? Neem contact op met Jan Boon Communicatie via jan@janboon.com

Is jouw organisatie
op zoek naar de juiste communicatieprofessional die past bij jouw organisatie en de juiste competenties heeft? Laat het me weten. Meer informatie? Aarzel niet, en neem contact met me op: jan@janboon.com.

Delen

Als jij iets hebt wat je kunt en wilt delen met je vakgenoten, aarzel niet dat met Bonen in de pot te doen. Het heeft een bereik van meer dan 2250 communicatieprofessionals!

FrieslandCampina in top 3 van Nederlandse bedrijven met beste reputatie
FrieslandCampina eindigt dit jaar voor wat zijn reputatie betreft op de derde plaats in de TOP 30 van meest toonaangevende bedrijven in Nederland. Het Reputation Institute heeft dit bekendgemaakt. Het onderzoek naar de reputatie van de TOP 30-bedrijven wordt jaarlijks door het Reputation Institute uitgevoerd.
De top 4 bedrijven hebben hun positie ten opzichte van vorig jaar behouden omdat ze allemaal hun reputatiescores zagen stijgen. Philips eindigt wederom op de eerste, ASML op de tweede en Heineken op de vierde plaats. FrieslandCampina verkeert daarmee in goed gezelschap.

FrieslandCampina
“Dit is een mooi resultaat. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan verdere verduurzaming van onze hele keten en dat weten onze stakeholders te waarderen. Dat betekent uiteraard niet dat we er al zijn. Onze ambitie is om deze positie vast te houden en als even kan ook nog te stijgen. We blijven ons inspannen. Ook nu in deze uitdagende periode doen we er alles aan om onze klanten en consumenten te voorzien van waardevolle en voedzame producten.” Aldus Simone Boitelle, Corporate Director Corporate Affairs & Communication FrieslandCampina.

Soms denk ik wel eens bij mezelf …..

Eén op vijf werkenden bang om door corona baan te verliezen
Maar liefst 21% van de werkende Nederlanders vreest door het coronavirus zijn baan te verliezen. Dit blijkt uit onderzoek van WieZetJijOpEen. nu, een initiatief van Viisi Hypotheken, uitgevoerd door PanelInzicht onder 1.505 werkende Nederlanders. Van alle ondervraagden vindt 22% dat hun werkgever onduidelijk communiceert over de gevolgen van het coronavirus op de toekomst van hun organisatie. Met 23% maken vooral hoogopgeleiden zich zorgen over hun baan, onder praktisch geschoolden is deze angst in mindere mate aanwezig (zeventien procent). “Enerzijds is het positief dat een groot gedeelte van werkend Nederland zich geen zorgen maakt. Anderzijds hebben we het over bijna 2 miljoen Nederlanders die ‘s nachts wakker liggen,” zegt Tom van der Lubbe, medeoprichter van Viisi Hypotheken. “De onzekerheden en angsten van deze groep dienen zeker serieus te worden genomen.”

En dan nog even dit

Opleider NCOI mag TIO overnemen
Opleider NCOI mag Hogeschool TIO overnemen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De toezichthouder vindt dat, hoewel beide bedrijven HBO- en MBO-opleidingen aanbieden, ze toch andere markten bedienen. NCOI biedt vooral deeltijdonderwijs aan voor volwassenen, TIO mikt juist meer op jongeren tot 25 jaar die een voltijdopleiding volgen. De overname was in februari aangekondigd. ACM heeft ook nog de beoogde overname van LOI door NCOI in onderzoek. Die werd begin dit jaar nog voorlopig tegengehouden. De uitkomsten van het onderzoek naar de overname van TIO worden meegenomen.

Twitter test mogelijkheid reacties te beperken
Twitter is begonnen met het testen van een nieuwe functie, waarbij gebruikers kunnen bepalen wie er mag reageren op een tweet. De in januari al aangekondigde reactiebeperkingen moeten leiden tot betere gesprekken, omdat ongewenste reacties achterlaten onmogelijk wordt. Op dit moment kan een klein percentage van de Twitter-gebruikers de functie testen. Ze kunnen bij het plaatsen van een tweet ervoor kiezen uit drie opties: reacties van iedereen toestaan, alleen reacties toestaan van mensen die je zelf volgt of alleen reacties toestaan van mensen die in de tweet genoemd worden.

Prestigieuze communicatieprijs voor hoogleraar Journalistiekwetenschap
Hoogleraar Journalistiekwetenschap Irene Costera Meijer van de VU Amsterdam ontving van de International Communication Association een prijs voor haar bijdrage aan het overbruggen van de kloof tussen de academische wereld en journalistieke praktijk. De ICA is een vereniging voor wetenschappers in het communicatieveld, met vertegenwoordiging in 85 landen. Costera Meijer wordt in het juryrapport geprezen voor het ontwikkelen van ‘een diepgaander en genuanceerder begrip van de gebruikers van journalistiek’. Met die kennis kan de journalistiek tegelijk haar kwaliteit verhogen en een betere service leveren aan het publiek, stelt ICA.

Uitspraak

”Onze ambitie is om deze positie vast te houden en als even kan ook nog te stijgen.”
Simone Boitelle, Corporate Director Corporate Affairs & Communication FrieslandCampina.

Bonen in de pot

Je ontvangt Bonen in de pot omdat je een relatie van Jan Boon bent of ingeschreven staat voor nieuwsbrieven van Jan Boon Communicatie.

Jan Boon Communicatie helpt communicatieprofessionals een (volgende) stap in hun carrière te maken en helpt daarmee organisaties, ondernemingen, bedrijven en instellingen de juiste communicatieprofessional te vinden.

Bonen in de pot
wil zo veel zeggen als “hij wil nog wat zeggen maar het is onbelangrijk wat hij te zeggen heeft”, waarmee ik het relatieve van mijn berichten wil aangeven. Lees het vanuit je eigen perspectief.

Naast Bonen in de pot geeft Jan Boon Communicatie Bonen Weken en Bonen Doppen uit. Bonen Weken gaat over de ontwikkelingen in de communicatiewereld in relatie tot ondernemen. Bonen Doppen is een onregelmatig verschijnende column.

Wil jij een ander attent maken op Bonen in de pot? Klik hier!

Bonen in de pot

18 mei 2020

Bonen in de pot is in een uitgave van Jan Boon Communicatie en informeert je over de ontwikkelingen in het marketing- en communicatievak. In principe verschijnt Bonen in de pot ieder maandagochtend.

Ik mag een boon zijn als het niet zo is
Is thuiswerken de toekomst?
Een derde van de thuiswerkers gaat straks liever helemaal niet meer naar kantoor. Werken we straks allemaal fulltime thuis? De coronacrisis zal ook in de toekomst zijn sporen nalaten: 49% van de Nederlanders verwacht ook na de coronacrisis door te gaan met thuiswerken. Dat blijkt uit onderzoek van Intermediair en Nationale Vacaturebank onder ruim 1000 Nederlanders. Thuiswerkers noemen als voordeel het ontbreken van reistijd, waardoor er meer tijd is voor het gezinsleven.
Het praatje bij het koffieapparaat wordt wel gemist. 59% geeft aan zijn collega’s te missen. Ik herken dat en mis het zeker, even sparren, praten over wat er in je bedrijf en in de wereld gebeurt. Voor 13% is eenzaamheid een reden om kantoorwaarts te willen gaan.

Thuiswerken ook na september niet meer weg te denken
Ondanks de versoepeling van de coronamaatregelen, roept het kabinet iedereen op om thuis te blijven werken als dat kan. Daar blijkt voldoende draagvlak voor. In het onderzoek geeft 53% van de ondervraagden aan positief over thuiswerken te denken. Daarnaast zou 49% van de respondenten ook na de COVID-19 maatregelen graag (deels) vanuit huis te blijven werken. Het heeft naast het gemis, tal van voordelen. Zo kunnen we onze eigen tijd beter indelen (61%) en geeft 29% aan meer quality time te hebben voor het gezinsleven.

1½ meter samenleving werkt niet op kantoor
Werkend Nederland verwacht weinig van de praktische uitvoering van de 1½ meter aanpak op de werkplek. Op de vraag ‘Ik denk dat het op mijn werk onmogelijk is om de 1½ meter afstand te behouden’ geeft 41% aan het hier (zeer) mee eens te zijn. 34% denkt dat het wel mogelijk is.

Verder in deze editie
• Goede public relations cruciaal voor de brancheorganisaties
• Communicatie over mondkapjes
• FC Groningen roept met nieuwe campagne de hulp in van supporters
• Vogelbescherming boos op Poiesz
• Online marketingstrategie versterken met PR

Wat mij over corona en communicatie is opgevallen
Goede public relations cruciaal voor de brancheorganisaties
Nu we met zijn allen in een forse crisis belanden, zijn brancheverenigingen niet alleen een hot topic maar blijken ze ook nog eens van onschatbare waarde te zijn voor bedrijven. Wie de krant openslaat, wordt om de oren geslagen met uitspraken van vertegenwoordigers van Koninklijke Horeca Nederland en de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisbureaus die zich hard maken voor hun sectoren.
Dat gebeurt met wisselend succes. Duidelijk is echter wel dat deze branches het publiek in Nederland weten te bereiken en daarmee ook op de agenda staan van de regering. We roepen immers al weken dat er iets moet gebeuren om horecaondernemers te steunen, omdat de branche anders volledig kapotgaat. Ook de reisbranche staat momenteel dagelijks op de voorpagina van alle Nederlandse dagbladen. En wat te denken van de voetbalwereld.

Minder mensen positief over corona-aanpak overheid
Het vertrouwen dat de overheid kan omgaan met de corona-uitbraak is gedaald. Voor lange tijd schommelde het vertrouwen rond de 70%, maar is nu gedaald naar 63%. Dat concludeert adviesbureau Citisens na een peiling onder ruim 2500 mensen uit een eigen onderzoekspanel. De vorige peiling van Citisens kwam op 28 april naar buiten. Zeker 70% van de respondenten noemt de routekaart waarmee het kabinet stapsgewijs gaat versoepelen goed. Ze geven ook aan dat ze meer perspectief en een beetje meer lucht willen en er is ook veel steun voor het openen van middelbare scholen. Ruim de helft van de mensen ziet het zitten als de terrassen en bioscopen weer open zullen gaan.

Communicatie over mondkapjes
De routekaart roept daarnaast ook vragen op. De communicatie van de overheid wordt als minder positief ervaren. Dit daalde van 76 naar 66%. De vraag naar communicatie over mondkapjes is groot en een deel van de respondenten geeft aan dat ze meer willen weten over het gebruik van de mondkapjes (68%), maar ook over hoe je eraan komt (61%). Ruim driekwart van de ondervraagden maakt zich zorgen over de gevolgen voor de economie, maar slechts een kwart is bezorgd over eigen baan of inkomen.

FC Groningen roept met nieuwe campagne de hulp in
De afgelopen dagen werd al duidelijk dat FC Groningen er alles aan gaat doen om zoveel mogelijk mensen te bewegen om een seizoenkaart af te nemen of te verlengen. Daarnaast wil de club ook sponsoren bewegen om hun contracten voor komend seizoen te verlengen. Met deze campagne hoopt de club een positief effect te bewerkstelligen. “Het gaat helemaal om PR-creëren”, zegt Edwin Froma, marketingmanager bij FC Groningen. “En dan echt vanuit supporters en sponsoren zelf.”
Het pakket bestaat onder andere uit een fysieke poster, maar ook uit een social media set. “Hopelijk kleurt de fysieke, maar ook de online-wereld helemaal groen. Tevens vind ik het een mooi signaal naar politieke partijen, want als je straks op de fiets stapt, zie je overal de liefde voor Groningen.”
Edwin Froma: “De komende tijd gaan alle medewerkers van de club op pad om de provincie zo groen mogelijk te maken. “We gaan een pakket opsturen, maar ook aanbieden aan alle mensen die nu al hun seizoenkaart verlengd hebben. Verder gaan we iedereen een brief aanbieden, geschreven door directeur Wouter Gudde. We geven tekst en uitleg en vragen iedereen om achter de club te gaan staan.”

Cijfers genezen patiënten ontbreken in communicatie rondom corona
Dat constateert Wieneke Buurman, voorzitter Logeion, de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals. “Vanaf het begin van de corona-epidemie houdt het RIVM ons nauwgezet op de hoogte van de ontwikkelingen. En dat doen ze prima. Iedere dag om 14.00 uur worden de nieuwste cijfers bekend gemaakt. Een peilmoment voor veel mensen. De updates gaan altijd over drie cijfers: het nieuwe aantal vastgestelde besmettingen, het aantal patiënten dat opgenomen is op de IC en het aantal mensen dat is overleden. Dat geeft echter een incompleet beeld van de ontwikkeling van de epidemie.”

Ze begrijpt heel goed dat een compleet overzicht van de ontwikkeling van COVID-19 niet te geven is. Inzicht in hoe het patiënten vergaat die zich niet onder doktersbehandeling stellen en thuis uitzieken of die door de huisarts geholpen worden, vallen buiten het zicht van het RIVM en dus van de officiële cijfers.

Wat mij verder is opgevallen
Bijstellen
Twee maanden geleden presenteerde premier Rutte de eerste coronamaatregelen. Hoe staan de bureaus er nu voor? En wat voor soort zomer gaan we tegemoet? Carlijn Postma, directeur van contentmarketingbureau The Post uit Zwolle, heeft haar ambitie voor 2020 moeten bijstellen. “Direct na de aankondiging van de lockdown werden prognoses vrijwel direct gehalveerd. Niet alleen omdat budgetten werden bevroren, maar simpelweg omdat veel videoproducties en events door de maatregelen geen voortgang konden krijgen. Gelukkig zag men vrij snel in dat we dingen gewoon anders moeten doen in plaats van niet meer doen. Neemt niet weg dat we toch zo’n 35% op prognose hebben ingeleverd.”

Optimisme
Martijn Keesmaat, marketing director bij het jenevermerk Hooghoudt: de crisis is volgens hem de start van een nieuwe positieve realiteit. “Bij aanvang van corona zijn we direct in de productie van handgel gestapt. Het initiatief #helpdehoreca vind ik sterk in eenvoud en toch vernieuwend om waardebonnen te verkopen namens horecazaken die gesloten zijn. Vanuit Hooghoudt supporten we dit initiatief uiteraard en we zien dat er inmiddels veel geld is opgehaald. Tegelijk zal dit slechts een druppel op de gloeiende plaat zijn. Om succesvolle zaken met eerlijke, hardwerkende ondernemers zo te zien lijden is pijnlijk.”

Overdaad maakt plaats voor balans
Tijdens de coronacrisis ziet Martijn Keesmaat paradoxaal genoeg juist een toename in het optimisme en het gevoel van saamhorigheid. Een positieve impuls op het gebied van creativiteit en ondernemerschap. “Ik ben ervan overtuigd dat deze crisis de start is van een nieuwe realiteit waarbij overdaad en materialisme nog meer plaats gaan maken voor balans en zingeving. Met Hooghoudt hebben we direct onze verantwoordelijkheid gepakt en in de productie van hand sanitizer gestapt, met als doel het beschikbaar maken van het product binnen de zorg tegen een redelijke prijs. Hiermee hebben we ook gelijk positie genomen in het maatschappelijke debat over woekerprijzen voor producten die onmisbaar zijn in de strijd tegen corona.”

Vogelbescherming boos op Poiesz
Supermarktketen Poiesz heeft zich de woede van de Vogelbescherming op de hals gehaald. Het plaatste zonder toestemming een advertentie in de eigen folder waarin een vleesaanbieding en de Vogelbescherming aan elkaar werden gelinkt.
Verse worst of saucijs en hamburgers werden flink aangeprezen door Poiesz, dat in het Noorden zeventig filialen heeft. Dat is op zich geen probleem, ware het niet dat de advertentie vergezeld was van een verwijzing naar de Vogelbescherming. “Van elke verkochte donatie-aanbieding gaat 10 eurocent naar de Vogelbescherming”, schreef Poiesz, dat online een actiepagina heeft staan voor weidevogels. Poiesz heeft inmiddels excuses aangeboden.

Transfer
Naomi de Boer-Kuipers wordt de nieuwe manager Marketing en Communicatie bij de Treant Groep. Naomi komt van KwadrantGroep waar zij werkte als manager Communicatie. Eerder was zij hoofd Bureau Communicatie bij Zorggroep Alliade. Daarnaast heeft ze als interimmer gewerkt voor uiteenlopende bedrijven en not-for-profit organisaties, waaronder HZPC en het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid.

Agenda
Alle evenementen gaan niet door. Deze maatregel geldt tot 1 september(!).

In de woensdag 6 mei gepresenteerde route werd een stappenplan gepresenteerd waarbij bijeenkomsten met max 100 personen vanaf 1 juli weer mogelijk zijn en wellicht al vanaf 1 juni tot 30 personen. Daarbij wordt wel steeds gezegd ‘als de actuele situatie het toelaat’ en met in acht nemen van alle regels met betrekking tot hygiëne en 1½ meter afstand.

Vacatures
De vacatures van Jan Boon Communicatie vind je op janboon.com.

De Alliade Zorgroep zoekt een senior communicatie- en marketingadviseur. Je werkt aan projecten die de ontwikkeling van de zorgonderdelen verder brengen. Denk aan het coördineren van innovatieve projecten op het gebied van profilering, strategische communicatie, online marketing en het ontwikkelen en implementeren van marktonderzoek en customer journeys (cliëntreis). Je ondersteunt andere teamleden, coördineer je taken, springt bij waar nodig en doe je ook woordvoering richting pers en media. Stuur uiterlijk 22 mei je CV en motivatie.

Kwadrant Groep zoekt op korte termijn een manager Communicatie. Je gaat leiding geven aan een enthousiast team dat hard werkt aan de interne en externe communicatie en de positionering van Kwadrant Groep en haar zorgmerken. Je geeft leiding aan de medewerkers van de afdeling, ontwikkelt organisatie breed communicatiebeleid, adviseert en ondersteunt de Raad van Bestuur op strategisch en tactisch niveau over reputatie en profilering en is woordvoerder richting media. Solliciteer vóór 26 mei.

Van Zwol Landbouw zoekt een medewerker Communicatie die zelfstandig te werk gaat. Van Zwol Landbouw start een nieuwe onderneming waarbij drie boeren samenkomen met verschillende producten en deze gaan bezorgen aan huis. Als communicatie medewerker heb je een veelzijdige functie waarbij je geheel zelfstandig te werk gaat. Jouw werkzaamheden? Jij zorgt ervoor dat de site er altijd netjes uitziet, hebt iedere dag contact met de klanten, houdt de administratie bij en verzorgt daarnaast ook de marketing. Belangrijk dus dat jij ook creatief en ondernemend bent ingesteld!

PROBO in Dokkum zoekt een marketing manager. Je geeft leiding aan een enthousiast team van specialisten. Samen met hen weet jij Probo als een ijzersterk merk op de kaart te zetten. Er is een goede basis gelegd op de afdeling. Jouw uitdaging is om dit nog veel verder te optimaliseren en uit te bouwen. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de organisatie voor team Merk. Je bent eindverantwoordelijk voor het formeren, optimaliseren én functioneren van een sterk team.

Op Zoek
Ben jij op zoek
naar een nieuwe uitdaging in je communicatiecarrière? Laat het Jan Boon Communicatie weten en hij neemt je op in deze rubriek in Bonen in de pot. De nieuwsbrief heeft een bereik van meer dan 2250 communicatieprofessionals met een leesdichtheid van bijna 50%. Grote kans dat jouw zoektocht door de lezers van Bonen in de pot wordt ingevuld! Meer weten? Neem contact op met Jan Boon Communicatie via jan@janboon.com

Is jouw organisatie
op zoek naar de juiste communicatieprofessional die past bij jouw organisatie en de juiste competenties heeft? Laat het me weten. Meer informatie? Aarzel niet, en neem contact met me op: jan@janboon.com.

Delen
Als jij iets hebt wat je kunt en wilt delen met je vakgenoten, aarzel niet dat met Bonen in de pot te doen. Het heeft een bereik van meer dan 2250 communicatieprofessionals!

Online marketingstrategie versterken met PR
Door de coronacrisis is marketing grotendeels noodgedwongen naar online verschoven. De verwachting is dat deze trend ook na de crisis zal doorzetten. Genoeg reden dus om nu je online marketingstrategie aan te scherpen. Contentmarketing heeft zich ontwikkeld tot een effectieve online marketingtool. Door het verspreiden van relevante content worden consumenten en prospects richting jouw platform gestuurd. Dat kan een website zijn, maar ook een mailing of een fysieke winkel. Een essentieel beginpunt dus in de online marketingfunnel. Je kunt contentmarketing nog effectiever inzetten door via PR je content op andere websites te verspreiden. Zo creëer je niet alleen een groter bereik, het bevordert ook je SEO dankzij linkbuilding. Aldus Chris Peters van Crisp Communications in zijn column.

Soms denk ik wel eens bij mezelf …..
‘s Avonds actief op social media
Ben je ook zo benieuwd waarom het ene social media-account moeizaam enkele likes bij elkaar schraapt? En het andere een levendige community is met veel bereik? Verschillende elementen dragen bij aan meer activiteit op je social media-kanaal. Actief zijn in de avond kan een groot verschil maken. Dit is eigenlijk heel logisch. Juist ‘s avonds zijn (potentiële) volgers actief.
Door ’s avonds actief te zijn op social media, vergroot je het bereik van je berichten. Hierdoor krijg je nieuwe volgers en stimuleer je reacties in de toekomst. Social media in de avond: voor een levendige community met groot bereik In de avonduren zijn er meer mensen actief op social media. Onderzoek van Coosto laat zien dat de meeste interactie tussen 18.00 en 21.00 uur plaatsvindt. ’s Avonds zien meer mensen je bericht op hun tijdlijn voorbij komen.

En dan nog even dit
Groningen Connect beweegt
Groningen Connect, van de Groningse ondernemers Haskia Kramer, Peter Doorn en Date Hoiting, is in beweging. Vorig jaar lanceerden ze The Grone, een opvallende bus met multimediale mogelijkheden. Met die bus als platform legden ze tot voor kort verbindingen in Groningen. Om hun bedrijfsnaam eer aan te doen blijven Haskia, Date en Peter ook verbinden op anderhalve meter. En in de afgelopen weken vond het drietal tijd om op de eigen website meer duidelijk te maken over de plannen. “Met een sterk netwerk in Noord-Nederland is bijna alles mogelijk. We geloven dat we hier echt een verschil kunnen maken door verbindend te ondernemen”. The Grone blijft. Nieuwe netwerkbijeenkomsten en routes zijn in de maak. En het drietal gaat zich nog nadrukkelijker toeleggen op het faciliteren van verbindingen tussen overheid, onderwijs, cultuur en bedrijfsleven. “Zo werken we samen aan Noordelijke vooruitgang”.

Resultaten van onderzoek naar impact coronavirus op communicatievak bekend
Heeft het coronavirus impact op het communicatievak? En zo ja, wat is deze impact dan? Dit soort vragen stelde Logeion in een onderzoek dat ze samen met onderzoeksbureau DVJ Insights uitvoerden. Op basis van de repons en de input die ze hebben gekregen kunnen we vaststellen dat het coronavirus inderdaad een impact heeft op ons vak. Met name op de communicatiebureaus en al de vakgenoten die als zzp’er werken. Communicatieafdelingen in zowel de publieke als de private sector zien de budgetten wel toenemen, maar de bureaus en de zzp’ers zien dat niet terug in extra werk. Sterker nog, zij zien al de eerste inkomsten teruglopen. Het is met name (hands-on) crisiscommunicatie en interne communicatie waaraan op dit moment veel behoefte is en tijd en geld aan wordt besteed. Dat gaat ten koste van bijvoorbeeld de meer strategische lange termijncommunicatie. Alle resultaten van het onderzoek kun je hier downloaden.

Coronavirus vereist strategische communicatie in optima forma
De onderzoekers van DVJ Insights die samen met Logeion de impact van het coronavirus op het communicatievak hebben onderzocht, noemen het ‘opvallend’ dat communicatieprofessionals op dit moment ‘vrij weinig behoefte’ aan strategische communicatie lijken te hebben. Het is begrijpelijk dat de onderzoekers het, vanuit hun optiek, voorzichtig brengen. Maar als er inderdaad weinig behoefte is aan strategische communicatie, zou hier een andere kwalificatie meer op zijn plaats zijn: ‘onverstandig’.
Het is logisch dat communicatieprofessionals nu in de ban zijn van ‘interne communicatie en crisiscommunicatie’, zoals de onderzoekers eveneens concluderen. Er moet snel worden gehandeld, praktisch en gericht op de noden van de dag. Maar met ‘hap-snap’ zijn we er niet. Een meeromvattende aanpak ofwel strategische communicatie met een duidelijk programma en een agenda voor de langere termijn is nu hard nodig.
Dat gaat verder dan alleen interne communicatie en crisiscommunicatie; alle andere vormen van communicatie, zoals doelgroepencommunicatie, perscommunicatie, issue- en stakeholdermanagement en de inzet van sociale media moeten daarbij worden betrokken.

Uitspraak
“Coronacrisis maakt pijnlijk zichtbaar dat ons systeem niet ‘volhoudbaar’ is”. Roel Welsing, algemeen directeur Apenheul.

Bonen in de pot
Je ontvangt Bonen in de pot omdat je een relatie van Jan Boon bent of ingeschreven staat voor nieuwsbrieven van Jan Boon Communicatie.

Jan Boon Communicatie helpt communicatieprofessionals een (volgende) stap in hun carrière te maken en helpt daarmee organisaties, ondernemingen, bedrijven en instellingen de juiste communicatieprofessional te vinden.

Bonen in de pot
wil zo veel zeggen als “hij wil nog wat zeggen maar het is onbelangrijk wat hij te zeggen heeft”, waarmee ik het relatieve van mijn berichten wil aangeven. Lees het vanuit je eigen perspectief.

Naast Bonen in de pot geeft Jan Boon Communicatie Bonen Weken en Bonen Doppen uit. Bonen Weken gaat over de ontwikkelingen in de communicatiewereld in relatie tot ondernemen. Bonen Doppen is een onregelmatig verschijnende column.

Wil jij een ander attent maken op Bonen in de pot? Klik hier!

Bonen in de pot

11 mei 2020

Bonen in de pot is in een uitgave van Jan Boon Communicatie en informeert je over de ontwikkelingen in het marketing- en communicatievak. In principe verschijnt Bonen in de pot ieder maandagochtend.

Ik mag een boon zijn als het niet zo is
Coronamoe?
Hoe is het met jouw coronakapsel? Ben je het al beu? Binnenkort mag je met je quarantainekapsel naar de kapper. Misschien heb je al een plekje gereserveerd als één van de eersten in de stoel. Mondkapje voor en hup knippen maar. Het is natuurlijk wel de vraag of de kapper je nog herkent en weet waar hij of zij aan begint. Ik sta in ieder geval te trappelen voor een behandeling.

Ik ben er wel een beetje klaar mee. Ik heb het huis buitenom geverfd, binnen herstelwerkzaamheden. Ik fiets me ongans, heb alle mooie delen van Oost-Groningen gezien, de zolder is opgeruimd, de tuin is bijgewerkt en ik ben uit geknutseld.
Ik verwerk dagelijks een karrevracht aan alerts over marketing en communicatie. Hoewel het aantal afneemt. Bonen in de pot en Bonen Weken staan telkens vol met coronacommunicatie.

Er komt stilaan stoom uit mijn oren omdat ik weinig mensen spreek, of hebben we elkaar steeds minder te vertellen? Hoe zit dat eigenlijk met jou? Spreek je je collega’s nog wel? En je klanten? Het wordt tijd om contacten te herstellen. Stapje voor stapje. Samen herinneringen op halen, of vertellen wat je hebt geleerd in de voorbije periode. Niet elkaar naar de mond praten, maar belangstelling tonen kan geen kwaad. Luisteren, vragen stellen en anekdotes delen.

Stap voor stap van het coronaslot. Zo langzamerhand mag er steeds iets meer. Maar die 1½ meter blijft voorlopig nog wel even. Bereid je maar voor op een jaartje of meer. Voorlopig geen handen schudden en knuffelen (of meer ..)

Verder in deze editie
• Coronacrisis zorgt voor versnelling in verduurzaming citymarketing
• Helft Vlamingen heeft geen vertrouwen in communicatie overheid
• De krant is vaak niet relevant
• Joost zoekt
• Minder vacatures, herstel zet wel iets in

Wat mij over corona en communicatie is opgevallen
Coronacrisis zorgt voor versnelling in verduurzaming citymarketing
Amsterdam neemt haar citymarketing op de schop. Wat gaat er precies veranderen? En wat doen andere steden? Geerte Udo, directeur van amsterdam & partners, sprak zich vorige week in Het Parool in een artikel met de kop Amsterdam wil binnenstad teruggeven aan Amsterdammers, nadrukkelijk uit voor ‘duurzaam toerisme’: “We moeten dit momentum pakken. Ik hoop echt dat het platte consumentisme uit het toerisme is verdwenen als dit achter de rug is.”

Coronamoe?
Het is leuk dat ook deze nieuwe tijd weer nieuwe deskundigen oplevert. Dat schrijft Sak van den Boom, adviseur en senior expert contentmarketing in zijn column. “De coronacrisis luidt een nieuwe werkelijkheid in met een grote economische recessie en een anderhalvemeter-samenleving. Dat vraagt van bedrijven en instellingen een kritische blik op hun visie, ambitie en strategie. Business as usual bestaat immers niet meer. Hoe ziet die nieuwe werkelijkheid eruit? Wat betekent dat op korte en lange termijn voor jouw organisatie? Wat wil je concreet bereiken? Hoe pak je het aan en wat betekent dat voor medewerkers en klanten? Succesvol ondernemen in het nieuwe normaal begint met een visie en een goed verhaal.”

Helft Vlamingen heeft geen vertrouwen in communicatie overheid
Ze missen vertrouwen en duidelijke crisiscommunicatie door de overheid. Dat blijkt uit een onderzoek van Indiville & RCA bij 1.000 Vlamingen. Meer dan de helft van de ondervraagden vindt de coronacommunicatie verwarrend en onduidelijk. Bijna 70% ergert zich wanneer ministers los van elkaar communiceren of elkaar zelfs tegenspreken. En bijna de helft of 42% zegt weinig vertrouwen te hebben in de manier waarop de overheid communiceert rond de coronamaatregelen. Eén op de twee burgers vindt de informatie die ze krijgen van overheidswege zelfs ronduit slordig. Uit de studie blijkt dat burgers vooral vertrouwen hebben in de experts. Virologen en medische experts worden gezien als de hoogst betrouwbare bron voor informatie (85%), gevolgd door de Veiligheidsraad (51%) en de eerste minister (41%). Burgers willen dan ook vooral geïnformeerd worden door de virologen (87%), de premier (67%) of door de verantwoordelijke minister als vakexpert (69%).

Wat mij verder is opgevallen
Triodos Bank roept op tot een reset van de economie in nieuwe campagne
Triodos Bank lanceert een nieuwe campagne. De campagne, ‘Reset de economie’, laat zien dat mensen zelf kunnen bepalen hoe de economie er straks uitziet. Met de campagne, ontwikkeld door bureau Dawn, wil de bank de mensen oproepen de economie straks opnieuw uit te vinden. De duurzaam ondernemende bank legt uit dat straks wanneer geld weer gaat rollen, de samenleving moet beslissen welke kant op. Triodos verduidelijkt dat de verdeling meer evenredig dient te zijn dan dat die nu is.

De krant is vaak niet relevant
We denken vaak dat het bij PR alleen gaat om free publicity. Hoe kom ik gratis in de krant? Nou, Thea van Unen, PR trainer en adviseur, kan je één ding vertellen: gratis bestaat niet. Want hoe dan ook maakt iemand werkuren om te zorgen dat je in de krant komt. “Laten we ook eens nadenken over die krant. Is dat wel het medium waar jij jouw doelgroep het beste bereikt? Hoe goed ken jij je doelgroep eigenlijk om er echt een relatie mee op te bouwen? Weet jij waar zij te vinden zijn en waaraan zij behoefte hebben?”
Dit neemt niet weg dat media, maar ook influencers en ambassadeurs, een centraal middel zijn voor een succesvolle PR-strategie. PR gaat namelijk wel over nieuws! Hard nieuws en ‘zacht’ nieuws: nieuws dat je creëert en beïnvloedt. En met die aandacht willen we begrip creëren voor jouw merk of product. Het is zeker ook belangrijk dat je goed weet wat jouw merk brengt. Aldus Thea van Unen.

Bewustere consumenten zijn kansen voor slimme marketeers
Dr. Barbara Deleersnyder is sinds kort hoogleraar Marketing aan het Departement Marketing van Tilburg School of Economics and Management. “We zijn ongetwijfeld terechtgekomen in een ongeziene wereldwijde crisis, waarbij we nu nog ‘slechts’ op het kantelpunt zitten, maar die de komende maanden en zelfs jaren voor een economische en dus ook sociale ravage gaat zorgen. Mensen zijn letterlijk bang om buiten te komen en hun aankopen zijn noodgedwongen stopgezet (behalve dan voor levensnoodzakelijke producten, maar ook daar zien we grote verschuivingen). Om mensen opnieuw te motiveren om te kopen, zullen heel wat inspanningen nodig zijn.

Bewustere consumenten zijn kansen voor slimme marketeers
Naast een gepast aanbod van producten in de winkels, zullen bedrijven met hun marketing in de eerste plaats mensen opnieuw vertrouwen moeten geven. Gezien de huidige crisis, moeten bedrijven en winkels nu vooral inzetten op het promoten van een veilige winkelomgeving en veilige producten. Het valt Barbara Deleersnyder op dat enkele grote winkels op dit ogenblik hun ‘voorzorgen’ op vlak van veiligheid communiceren via allerlei reclame en sociale mediakanalen, daar waar ze voor de crisis nog enkel hun promoties in de kijker zetten. Dat is precies wat ze nu moeten doen!”

Transfers
Cindy Bronts is nu communicatiemedewerker bij stichting De Trans. Cindy komt van het Ommelander Ziekenhuis Groningen en werkte eerder voor de Zorggroep Alliade en voor Revalidatie Friesland.

Agenda
Alle evenementen gaan niet door. Deze maatregel geldt tot 1 september(!).

“Voor de laatste stap, de massale evenementen met een landelijke uitstraling, kunnen we nog geen datum noemen. Dat kan eigenlijk pas weer als er een vaccin is en niemand weet hoe lang dat gaat duren. We hopen natuurlijk op snel, maar een jaar of langer is heel reëel”, is een citaat uit de kamerbrief van minister De Jonge die naar de Tweede Kamer is verstuurd.
In de woensdag 6 mei gepresenteerde route werd een stappenplan gepresenteerd waarbij bijeenkomsten met max 100 personen vanaf 1 juli weer mogelijk zijn en wellicht al vanaf 1 juni tot 30 personen. Daarbij wordt wel steeds gezegd ‘als de actuele situatie het toelaat’ en met in acht nemen van alle regels met betrekking tot hygiëne en 1½ meter afstand.

Vacatures
De vacatures van Jan Boon Communicatie vind je op janboon.com.

OneZero. nl Heerenveen zoekt voor een opdrachtgever een internationale marketing- en communicatiemedewerk (st)er. In deze nieuwe rol ben jij verantwoordelijk voor de interne en externe marketing en communicatie, online en offline. De deadline is 13 mei.

Het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda zoekt een medewerker online communicatie (32-36 uur). Jij vindt het vanzelfsprekend dat ze in verbinding staan met de patiënten. En begrijpt dat ze hét ziekenhuis in de regio zijn met sterke banden met bewoners en stakeholders. De online gemeenschap is hierin een belangrijk middel. Jij hebt goede ideeën hoe je dit middel kunt inzetten. Vanzelfsprekend beschik je over prettige mondelinge en schriftelijke communicatie en een natuurlijke flair, waardoor je heel toegankelijk bent voor de organisatie en mensen van buiten. Je hebt een natuurlijke affiniteit met social media. Je sollicitatiebrief en CV kun je insturen tot 24 mei.

Op Zoek
Ben jij op zoek
naar een nieuwe uitdaging in je communicatiecarrière? Laat het Jan Boon Communicatie weten en hij neemt je op in deze rubriek in Bonen in de pot. De nieuwsbrief heeft een bereik van meer dan 2250 communicatieprofessionals met een leesdichtheid van bijna 50%. Grote kans dat jouw zoektocht door de lezers van Bonen in de pot wordt ingevuld! Meer weten? Neem contact op met Jan Boon Communicatie via jan@janboon.com

Is jouw organisatie
op zoek naar de juiste communicatieprofessional die past bij jouw organisatie en de juiste competenties heeft? Laat het me weten. Meer informatie? Aarzel niet, en neem contact met me op: jan@janboon.com.

Joost
is een ondernemende expert in communicatie en duurzaamheid met een juridische achtergrond. Hij werkte als journalist en hoofdredacteur voor onder meer Elsevier BI en Weekblad Pers. Daarna ontwikkelde hij zich met een eigen bedrijf als bladen- en boekjesmaker, uitgever en strategisch communicatieadviseur. Dit deed (en doet) hij in opdracht van organisaties zoals Springer, Intermediair, bekende banken, zorgaanbieders, Tilburg University en de Raad voor de Kinderbescherming. Omdat hij naar het Noorden terug wil keren, zoekt hij in de nabije toekomst een strategische en creatieve communicatiefunctie. Deze moet idealiter aansluiten bij zijn missie om organisaties te ondersteunen bij verduurzaming. Hierbij heeft hij een lichte voorkeur voor zorg en familiebedrijven. Indirect voor deze organisaties werken, bijvoorbeeld via een advies- of reclamebureau, is ook een optie. Zolang het een uitdagende functie is die voldoende vrijheid biedt om ondernemerschap te tonen! Meer weten over Joost? Mail jan@janboon.com.

Delen
Als jij iets hebt wat je kunt en wilt delen met je vakgenoten, aarzel niet dat met Bonen in de pot te doen. Het heeft een bereik van meer dan 2250 communicatieprofessionals!

Lectric gaat op in SRM
Voor beide partijen is dit een logische stap: zowel Lectric als SRM biedt opleidingen aan voor (online)marketing- en communicatieprofessionals die alles uit hun carrière willen halen. Letric is specialist op het gebied van korte, praktijkgerichte trainingen, met name in de online marketing en communicatie, terwijl SRM de specialist is op het gebied van de zwaardere door de branche erkende vakopleidingen voor marketing- en communicatieprofessionals. Inmiddels is online marketing zo geïntegreerd in alle disciplines van het vakgebied, dat beide partijen dezelfde doelgroepen willen aanspreken.

Soms denk ik wel eens bij mezelf …..
Webcare is nu het hart van de reputatie van een organisatie
De reputatie van een organisatie vormt zich tegenwoordig vooral online. Steeds eenvoudiger spreekt de omgeving zich uit over een bedrijf of instelling via online kanalen en daarmee creëert zij al snel druk. Social media hebben de machtsbalans tussen een organisatie en de omgeving verandert. En dat vraagt ook om aanpassing van het communicatiebeleid. Webcare is binnen dat beleid namelijk een zeer belangrijke factor. Het is een professioneel vak geworden, dat het hart vormt van online reputatiemanagement.

In de praktijk
is webcare veelal gericht op het reageren op negatieve oordelen over de organisatie. Problemen oplossen van klagers dus als onderdeel van de klantenservice. Maar webcare vervult tevens een rol in marketing en sales. En als webcare zichtbaar probleemoplossend werkt, draagt het ook bij aan een positieve beeldvorming over de organisatie. Kortom, het kan de organisatiereputatie maken of breken.

En dan nog even dit
Communicatieman/vrouw 2020
De vier finalisten voor de verkiezing Communicatieman/vrouw 2020 zijn bekend. Guido Stein (Vattenfal), Kirsten Verdel (actiecomite Xs4ALL moet blijven), Lodewijk van Noort (i.o. gemeente Den Haag) en Sascha Becker (Proof Reputation) maken kans op de titel. De vier zijn aangewezen door de jury en de selectiecommissie basis op vier criteria: inspirerend, innovatief, impact en individuele bijdrage.
Guido Stein komt in aanmerking voor de prijs vanwege zijn werk voor de rebranding van Nuon naar Vattenfal. Kirsten Verdel was de stuwende kracht achter het actiecomite Xs4ALL moet blijven, terwijl Lodewijk van Noort zich namens de gemeente Den Haag persoonlijk inzette voor helder en begrijpelijk taalgebruik door ambtenaren. Sascha Becker van Proof Reputation ontwikkelde en bracht zijn model voor de employer journey naar Nederland.

Minder vacatures, herstel zet wel iets in
Het aantal nieuwe vacatures in Nederland is sinds de lockdown medio maart met een kwart afgenomen. Daarbij is de daling ten opzichte van de eerste tien weken van dit jaar bij werkgevers met 36% twee keer groter dan bij uitzendorganisaties. Verder blijkt de laatste twee weken het herstel enigszins ingezet.
Dat komt naar voren uit cijfers van Intelligence Group en Jobdigger over vacatures en arbeidsmarktgedrag van de beroepsbevolking. Het verlies van nieuwe vacatures is het grootste voor de middelbaar opgeleiden. Het aantal banen voor mbo’ers daalde met 28%. Voor banen op universitair niveau gaat het om een daling van het aantal vacatures met 16%.
Ook qua provincies zijn de verschillen volgens de onderzoekers groot. Zeeland (min 31 procent), Drenthe (min 30%), Groningen en Limburg (min 29%) worden relatief het hardst geraakt. In Zuid-Holland (min 22%) en Noord-Brabant (min 24%) is het verlies het geringst.

Uitspraak
“Als fysieke beschikbaarheid ontbreekt, heeft communiceren niet zo veel zin”. Walter Limpens, psycholoog, met een niet aflatende interesse in het brein.

Bonen in de pot
Je ontvangt Bonen in de pot omdat je een relatie van Jan Boon bent of ingeschreven staat voor nieuwsbrieven van Jan Boon Communicatie.

Jan Boon Communicatie helpt communicatieprofessionals een (volgende) stap in hun carrière te maken en helpt daarmee organisaties, ondernemingen, bedrijven en instellingen de juiste communicatieprofessional te vinden.

Bonen in de pot
wil zo veel zeggen als “hij wil nog wat zeggen maar het is onbelangrijk wat hij te zeggen heeft”, waarmee ik het relatieve van mijn berichten wil aangeven. Lees het vanuit je eigen perspectief.

Naast Bonen in de pot geeft Jan Boon Communicatie Bonen Weken en Bonen Doppen uit. Bonen Weken gaat over de ontwikkelingen in de communicatiewereld in relatie tot ondernemen. Bonen Doppen is een onregelmatig verschijnende column.

Wil jij een ander attent maken op Bonen in de pot? Klik hier!

Bonen in de pot

4 mei 2020

Bonen in de pot is in een uitgave van Jan Boon Communicatie en informeert je over de ontwikkelingen in het marketing- en communicatievak. In principe verschijnt Bonen in de pot ieder maandagochtend.

Ik mag een boon zijn als het niet zo is
De voorbereidingen om weer te gaan communiceren
De wereld gaat gefaseerd weer open en daar wil je als bedrijf, organisatie en merk weer zo snel mogelijk volop in meedraaien. Daarom is het cruciaal je nu voor te bereiden of door te ontwikkelen voor morgen. Bereid je maximaal voor op wat mogelijk is. Zorg dat je mensen hebt geïnstrueerd om snel op te kunnen starten. Deze snelheid win je vooral in processtappen. Dus denk daar nu over na. Wie heb ik allemaal nodig om een campagne live te zetten? Heb ik de laatste data van de onderzoeken beschikbaar? Heeft je bureau nagedacht over 1,5 meter? En zijn er mensen beschikbaar om snel op te kunnen starten? Zorg dat je mediabureau klaarstaat om je campagne snel live te kunnen zetten, terug te trekken of aan te passen. Breng de juiste mensen in stelling.

Een duidelijke roadmap is nodig om weer snel back to business te kunnen gaan. Waar sta je nu en waar wil je naartoe? Focus hierbij zowel op de korte als op de lange termijn. Om erachter te komen waar je precies staat, is onderzoek cruciaal. Hoeveel invloed hebben de coronamaatregelen gehad (of hebben ze nog steeds) op je merk, je organisatie of je bedrijf, maar ook op de categorie en je doelgroep?

Verder in deze editie
• ‘Verrommelen’
• Vooral traditionele media voor corona-info
• De Leeuwarder Courant lanceert LC NOW
• Hoe PR en storytelling effectief zijn in crisistijd

Wat mij over corona en communicatie is opgevallen
Coronamaatregelen ‘verrommelen’
De toenemende drukte op straat komt niet zonder risico. Gaat het aantal besmettingen met en doden door het coronavirus daardoor weer oplopen, dan duurt het alleen maar langer voordat bijvoorbeeld kroegen en kappers weer opengaan.
Veel gedupeerde ondernemers zijn alweer volop bezig zich voor te bereiden op een situatie waarin de huidige coronamaatregelen zijn versoepeld: zo heeft Fletcher Hotels de hotels, inclusief de restaurants en bars, weer geopend. Alleen de gasten die blijven slapen mogen gebruik maken van de horeca. En dat zet kwaad bloed bij andere horecagelegenheden en bij de zogeheten contactberoepen als kappers, fysiotherapeuten en nagelstudio’s.
De cijfers in de gezondheidszorg laten volgens premier Mark Rutte zien dat het de goede kant opgaat. Maar het is wel zaak die goede trend vast te houden, aldus de premier. “Als de cijfers, doordat mensen toch te veel de straat op gaan, minder goed worden, dan wordt het heel moeilijk om te gaan versoepelen.”

Overheid past communicatieframe aan
Communicatie verschuift van persoonlijke gezondheidsrisico’s naar een ‘gezonde samenleving’. Het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie heeft een handreiking uitgebracht voor de communicatieaanpak van de coronacrisis. Het communicatieframe verschuift daarin en richt zich minder op de persoonlijke gezondheidsrisico’s van Nederlanders maar meer op een ‘gezonde samenleving’ fysiek, mentaal, maatschappelijk en sociaaleconomisch.

Vooral traditionele media voor corona-info
Mensen zijn vooral op zoek naar informatie over het voorkomen van besmetting met corona, de symptomen en behandeling ervan en een vaccin. Kranten en televisie, de traditionele media, worden het vaakst gebruikt om informatie op te zoeken over het coronavirus. Ook nieuwssites worden veel bezocht, stellen communicatiewetenschappers van de Universiteit van Amsterdam die het mediagebruik en de behoefte aan informatie van Nederlanders over corona bekeken.
Mensen zijn vooral op zoek naar informatie over het voorkomen van besmetting met corona, de symptomen en behandeling ervan en mogelijke vaccinatie. De helft van de bijna duizend benaderde personen voor dit onderzoek vindt de gevonden informatie soms tegenstrijdig en soms onduidelijk.

Wat mij verder is opgevallen
De Leeuwarder Courant lanceert LC NOW,
een Instagram-account toegesneden op de nieuwsbehoefte van 14- tot 18-jarigen in Friesland. Met LC NOW wil de Leeuwarder Courant mediawijsheid onder jongeren bevorderen. Jongeren kunnen bij het platform terecht voor betrouwbaar nieuws uit de regio en contact met leeftijdsgenoten. LC NOW helpt bij het vormen van een eigen mening en zet aan tot discussies over belangrijke zaken als politiek, de economie en andere actuele onderwerpen.
Het Instagramkanaal is opgezet door studenten Communicatie van NHL Stenden Hogeschool. Een eerste groep heeft eind vorig jaar de look and feel uitgedacht en uitgezocht hoe jongeren het liefst nieuws consumeren. LC NOW doet dat met nieuwsberichten, infographics en stellingen die de afgelopen maanden in een besloten groep voorgelegd zijn aan een testpanel van zo’n honderd middelbare scholieren.
Een tweede groep heeft de afgelopen weken nagedacht over de journalistieke inhoud van het kanaal en is onder begeleiding van de redactie van de LC begonnen met het maken van de eerste berichten. Vanaf vandaag zijn deze zichtbaar voor iedereen op LC NOW.

Fatalistische communicatie is funest voor het bedrijfsimago
Tijdens elke crisis halen communicatieadviseurs fatalistische scenario’s uit de kast en de coronacrisis is geen uitzondering. Het uitgangspunt dat mensen geen enkele invloed hebben op hun lot, is voor Wim de Bie en Kees van Kooten de inspiratiebron geweest voor een prachtig neologisme: doemdenken. Het lijkt wel alsof de grootste doemdenkers die de meest duistere dystopie kunnen schetsen de meeste media-aandacht genereren, terwijl dit voor ondernemingen zelf niet positief uitpakt. Sterker nog, het verzwakt de positie van een bedrijf ontzettend.

Verkrijgen legitimatie opgave voor communicatie én organisatie
Hoe gaan communicatiedisciplines bijdragen aan het behouden dan wel het verkrijgen van legitimatie voor hun organisaties? De vraag is actueel, vanwege de toenemende behoefte bij organisaties en hun bestuurders om zich te verantwoorden voor hun daden en denkbeelden. Ze willen hun bestaansrecht bewijzen en een license to operate verkrijgen.
Organisaties willen relevant zijn en er toe doen. Zo zegt de Vereniging van Banken dat ‘het belangrijk is dat bedrijven laten zien hoe ze geworteld zijn in de samenleving en wat hun betekenis is voor de omgeving’. Zelfs onze premier vraagt bestuurders vaker stelling te nemen in maatschappelijke en politieke kwesties. En waar het gaat om relevantie, betekenisgeving, vertrouwen wekken en stelling nemen, speelt communicatie een essentiële rol. Dat schrijft Karel Winkelaar, communicatiestrateeg, coach en auteur.

Transfers
Sandra Liem is nu communicatieadviseur bij de gemeente Emmen. Vanuit haar bureau SL Advies geeft ze communicatieadvies. Haar specialiteit is de vertaalslag van beleid naar uitvoering. Zo werkte ze onder meer voor Harry Smit ‘De Marktslager’, de gemeente Urk, DBO energie. CRISP marketing & sales, het Noorderpoort College en voor Weijer Eco-zwemmen.

Agenda
Alle evenementen gaan niet door. Deze maatregel geldt tot 1 september (!).

Vacatures
De vacatures van Jan Boon Communicatie vind je op janboon.com.

Actief Techniek zoekt een stagiaire Marketing & Communicatie voor de periode september 2020 tot februari 2021. Op de Afdeling Marketing en Communicatie werk je samen met twee directe collega’s en ben je bezig met het zichtbaar maken van het bedrijf. Je werkt aan naamsbekendheid en licht de diensten uit. Daarnaast ben je samen met collega’s bezig met het opzetten van acties om nieuwe vakkrachten en klanten te werven. Je organiseert events, schrijft teksten en bent daarnaast ook bezig met het ontwerpen van posters en flyers.

Op Zoek
Ben jij op zoek
naar een nieuwe uitdaging in je communicatiecarrière? Laat het Jan Boon Communicatie weten en hij neemt je op in deze rubriek in Bonen in de pot. De nieuwsbrief heeft een bereik van meer dan 2250 communicatieprofessionals met een leesdichtheid van bijna 50%. Grote kans dat jouw zoektocht door de lezers van Bonen in de pot wordt ingevuld! Meer weten? Neem contact op met Jan Boon Communicatie via jan@janboon.com

Is jouw organisatie
op zoek naar de juiste communicatieprofessional die past bij jouw organisatie en de juiste competenties heeft? Laat het me weten. Meer informatie? Aarzel niet, en neem contact met me op: jan@janboon.com.

Delen
Als jij iets hebt wat je kunt en wilt delen met je vakgenoten, aarzel niet dat met Bonen in de pot te doen. Het heeft een bereik van meer dan 2250 communicatieprofessionals!

Resultaten van onderzoek naar impact coronavirus op communicatievak bekend
Heeft het coronavirus impact op het communicatievak? En zo ja, wat is deze impact dan? Dit soort vragen stelde Logeion in een onderzoek dat ze samen met onderzoeksbureau DVJ Insights uitvoerden. Op basis van de repons en de input die ze hebben gekregen kunnen ze vaststellen dat het coronavirus inderdaad een impact heeft op ons vak. Met name op de communicatiebureaus en al onze vakgenoten die als zzp’er werken. Communicatieafdelingen in zowel de publieke als de private sector zien de budgetten wel toenemen, maar de bureaus en de zzp’ers zien dat niet terug in extra werk. Sterker nog, zij zien al de eerste inkomsten teruglopen. Het is met name (hands-on) crisiscommunicatie en interne communicatie waaraan op dit moment veel behoefte is en tijd en geld aan wordt besteed. Dat gaat ten koste van bijvoorbeeld de meer strategische lange termijncommunicatie. Alle resultaten van het onderzoek kun je hier downloaden.

Soms denk ik wel eens bij mezelf …..
Hoe PR en storytelling effectief zijn in crisistijd
Events gecanceld, geplande campagnes herzien en influencers heroverwogen. Ook media hebben te maken met grote verschuivingen door de nieuw ontstane situatie. Heeft het dan zin om out-of-home te adverteren? Televisie maakt juist een revival en is dus weer het overwegen waard. Kortom, het medialandschap is in beweging. En daar moet je als communicatieprofessional rekening mee houden. Zeker is dat de oude keuzes op z’n minst herzien moeten worden om je boodschap op de plek te krijgen waar jouw doelgroep zich momenteel bevindt. En dan loop je nog tegen de vraag aan met welke content je je doelgroep momenteel het best kunt raken. Xanne Liebregts en Sophia Heemskerk, consultants bij creatief PR-bureau Glasnost zetten zaken (hieronder) op een rijtje.

Aanpassen aan nieuwe realiteit
Merken hebben zich in no-time moeten aanpassen aan deze onstuimige nieuwe realiteit, met als opdracht om digitaler, flexibeler en meer real-time op de bal te spelen. Bovendien moet de boodschap momenteel vooral maatschappelijke relevantie hebben. Als we eerlijk zijn, wordt dat alweer een beetje saai.

Lever toegevoegde waarde
Om tussen al dit harde nieuws een stukje share of voice te pakken, zul je als merk van toegevoegde waarde moeten zijn. Investeren in een goed redactioneel netwerk, maar ook het creëren van een solide PR-strategie en een authentiek verhaal is essentieel.

Verdiep je in activiteiten doelgroep
Een belangrijke stap is om te kijken waar de interesses van de doelgroep precies naar uitgaan. Mensen hebben deze dagen veel meer tijd om content te consumeren. Uit onderzoek van Visual Capitalist blijkt dat lineaire televisie en online video’s als belangrijkst worden gezien voor alle generaties en geslachten.

Onderzoek de huidige behoefte van de doelgroep
Laten we kijken naar de rol van storytelling in de nieuwe realiteit. Storytelling zorgt er (in de juiste gevallen) voor dat mensen zich kunnen identificeren met het (merk)verhaal. Het is dus belangrijk om de huidige situatie van de doelgroep die je wilt bereiken goed te onderzoeken. Waar ligt nu de behoefte van de thuiswerker? Waar wil de Nederlander met zijn gezin zich in zijn vrije tijd het liefst, met beperkte vrijheid, mee bezighouden?

En dan nog even dit
Uitgeverij New Publishers maakt een doorstart
Het bedrijf wordt overgenomen door DVK, het moederbedrijf van Kaap Hoorn in Haren. Directeur-eigenaar Paul Heikens van New Publishers maakte dat onlangs bekend. Met de overname wordt een bestaande samenwerking verder uitgebreid. New Publishers blijft de eigen titels, zoals Entrepreneur , Golf & Lifestyle en LocalZ uitgeven. Ook worden in opdracht nog steeds magazines gemaakt. Met de overname is het volgens Paul Heikens de bedoeling om de bedrijfsactiviteiten uit te breiden met onder meer social media, content management, het bouwen van websites en vormgeving. “Door het toevoegen van nog meer rendabele activiteiten ziet New Publishers de toekomst met het volste vertrouwen tegemoet.”

Uitspraak
“Succes en falen van organisaties hangen steeds meer af van immateriële waarden: vertrouwen, tevredenheid, reputatie, trots.” (Paul Stamsnijder).

Bonen in de pot
Je ontvangt Bonen in de pot omdat je een relatie van Jan Boon bent of ingeschreven staat voor nieuwsbrieven van Jan Boon Communicatie.

Jan Boon Communicatie helpt communicatieprofessionals een (volgende) stap in hun carrière te maken en helpt daarmee organisaties, ondernemingen, bedrijven en instellingen de juiste communicatieprofessional te vinden.

Bonen in de pot
wil zo veel zeggen als “hij wil nog wat zeggen maar het is onbelangrijk wat hij te zeggen heeft”, waarmee ik het relatieve van mijn berichten wil aangeven. Lees het vanuit je eigen perspectief.

Naast Bonen in de pot geeft Jan Boon Communicatie Bonen Weken en Bonen Doppen uit. Bonen Weken gaat over de ontwikkelingen in de communicatiewereld in relatie tot ondernemen. Bonen Doppen is een onregelmatig verschijnende column.

Wil jij een ander attent maken op Bonen in de pot? Klik hier!

Bonen in de pot

27 april 2020

Bonen in de pot is in een uitgave van Jan Boon Communicatie en informeert je over de ontwikkelingen in het marketing- en communicatievak. In principe verschijnt Bonen in de pot ieder maandagochtend.

Ik mag een boon zijn als het niet zo is
De zucht van Rutte die alles zei
Heb je het ook gehoord? De zucht van Mark Rutte. De premier duidde diverse duivelse dilemma’s, toonde zich kwetsbaar en begripvol naar alle Nederlanders die gewoon willen leven. Al in de aanloop naar de persconferentie wist Nederland, dat er teleurstelling zou zijn. De coronacrisis heeft het openbare leven al weken in de greep. Het begin van het begin is voorbij, maar er lijkt sprake van nog niet eens het prilste begin van het einde. Het bleek in alles uit de toon.
We zagen een zorgelijke, serieuze en diepdonkerblauwgedaste premier met een groot dilemma: de strijd tussen de vrijheid van de een en de gezondheid. Rutte had maar één optie: alle 17 miljoen Nederlanders zo vaderlijk mogelijk blijven oproepen om zelfbeheersing te tonen. Wie slim is, blijft sober.
In het communicatievak is een bekende uitdrukking ‘de olifant in de vogelkooi’: hoe meer informatie je wilt overbrengen, hoe groter de kans dat de boodschap niet overkomt.

Verder in deze editie
• Wat mij over corona en communicatie is opgevallen
• De technieken in gedragsbeïnvloeding
• Communiceren in onzekere en hectische tijden
• Zij zijn op zoek
• Nominaties voor De Tegel bekend

Wat mij over corona en communicatie is opgevallen
Kabinet moet lessen trekken uit communicatie over corona-maatregelen
De corona-app is een onvoldragen idee dat te vroeg werd gelanceerd. Zoiets moet niet te vaak gebeuren. Dat schrijft Raoul du Pré in De Volkskrant. Premier Rutte is de beroerdste niet. Nu steeds meer nadruk komt te liggen op dingen die niet goed gaan in de coronabestrijding, is hij steeds de eerste om toe te geven dat er fouten worden gemaakt. Dat kan ook niet anders nu er nog zoveel onbekende factoren zijn. Wel is het zaak snel te leren en niet meer in herhaling te vallen.

De technieken in gedragsbeïnvloeding in Mark Ruttes persconferenties
De boodschap van persconferentie van afgelopen dinsdag, waarin Mark Rutte enige versoepeling van coronamaatregelen aankondigde, was ernstiger en minder saamhorig van toon dan eerdere persconferenties. Wij moeten ons realiseren wat er op het spel staat als het coronavirus ‘als een golf’ over ons heen komt. De maatregelen kunnen we alleen langzaam versoepelen. Voorzichtigheid en veiligheid staan voorop. En ook Rutte zelf valt het zwaar. Dat schrijft Cecilia Keuchenius, sociaal psycholoog en gedragsdeskundige bij Motivaction in haar blog.

De technieken in gedragsbeïnvloeding
Het viel Cecilia Keuchenius op dat er diverse gedragsbeïnvloedingstechnieken gebruikt worden in de persconferenties van Rutte. Sommige hiervan zien we telkens terug. Dit keer was er echter ook shift te zien in hoe de premier ons toespreekt en aanspoort tot het gewenste gedrag. In eerdere persconferenties (vooral die van 31 maart) gaf hij veel complimenten: we deden het goed als volwassen, democratisch land en je kon op straat zien dat mensen zich aan de regels hielden (social proof). De afgelopen persconferentie benadrukte hij vooral wat er allemaal mis kan gaan als we de maatregelen te snel versoepelen (fear appeals) en gebruikte hij beeldspraken als ‘duivelse dilemma’s’ en ‘een golf’ om de boodschap te bekrachtigen.

Adverteerders: blijf investeren in communicatie en media
De Bond van Adverteerders: “Als netwerk van merkleiders voelen wij een gezamenlijke verantwoordelijkheid te helpen de economie draaiende te houden en te blijven investeren in communicatie en media, anders vallen er partijen om.” De impact van Covid-19 op onze samenleving is enorm en het is dan ook begrijpelijk dat deze leidde tot terughoudendheid bij merken om te adverteren en soms zelfs tot een volledige stop. Inmiddels is de eerste schok verwerkt en gaan merken een nieuwe koers bepalen, passend bij de nieuwe ‘1,5-meter-werkelijkheid’.

Adverteerders: blijf investeren in communicatie en media
De Bond van Adverteerders roept merkleiders op om als het enigszins kan te (blijven) investeren in media en communicatie. Dat kan betrekking hebben op het merk, maar ook op het groot maken van een maatschappelijk initiatief. Door die investeringen kunnen de mediakanalen overeind blijven die zo belangrijk zijn voor merken om hun doelgroepen te bereiken. Bovendien helpen media-investeringen de economie op gang te brengen en te houden.

Wat mij verder is opgevallen
DPG Media laat Nu.nl en AD.nl naast elkaar bestaan
De websites van Nu.nl en AD.nl blijven naast elkaar bestaan, ook nu ze samen onderdeel zijn van DPG Media. Doel is om online nummer 1 en 2 in de markt te worden, aldus Erik Roddenhof, topman van DPG Media. Vorige week keurde de ACM de overname van Sanoma door DPG Media goed. De komende week wordt dat definitief.
Roddenhof vertelde dat het op zich niet bijzonder is om twee merken in één bedrijf te hebben die op dezelfde markt actief zijn. “We denken dat AD en NU goed naast elkaar binnen ons bedrijf kunnen bestaan”. Daarbij zal Nu.nl gratis blijven, maar wel wordt er een sectie aan toegevoegd met betaalde artikelen uit de andere DPG-titels.

Communiceren in onzekere en hectische tijden
Aan onzekerheid is de gezondheidszorg wel gewend. Er zijn immers altijd grenzen aan de beschikbare evidentie. Maar de extreme niveaus van onzekerheid rondom de verspreiding, behandeling, en gevolgen van Covid-19 zijn uitzonderlijk. Reguliere behandelingen moeten worden uitgesteld en contact tussen zorgverleners en patiënten en hun naasten vindt veelal via (beeld)bellen en onder tijdsdruk plaats. Bij patiënten en hun naasten spelen er bovendien sterke emoties, zowel in de zorg rondom Covid-19 als daarbuiten. Zorgverleners moeten daarmee omgaan, ondanks hun eigen emoties. Hoe kun je als zorgverlener het beste met patiënten in gesprek gaan, gegeven alle onzekerheid? En hoe doe je dat alles binnen de huidige hectische omstandigheden – onder tijdsdruk en vaak bij afwezigheid van face-to-face contact – op zo’n manier dat informatie beklijft en dat patiënten en hun naasten zich gehoord voelen?

Transfers
Carla Boonstra is nu marketing- en communicatieadviseur voor de nationale koolstofbank & Valuta voor Veen, dit is één van haar projecten die ze uitvoert vanuit haar bureau met-swoeng.nl. In haar andere projecten zorgt Carla voor inspiratie, de benodigde kennis bij diverse agrarische partijen en bij Zorginstellingen in Fryslân om de transitie naar de circulaire economie te maken en ze is de marketingcommunicatie verantwoordelijke voor Living Lab Fryslân natuur inclusieve landbouw.

Timo Weda is nu transitiemanager Marketing en Communicatie a.i. bij Agrifirm Rundvee van de Royal Agrifirm Group en is daarnaast nu ook manager Communicatie a.i. bij Area Reiniging. Timo is (interim) directeur, manager en consultant Marketing en Communicatie vanuit WEDA Marketing.

Anneke Hager pakt als interim communicatieadviseur vanuit Maandag® de communicatie bij Rijkswaterstaat voor de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl op. Anneke is eigenaar van De Duurzame Dame en werkte onder meer voor WarmteStad (onderdeel van de gemeente Groningen en het Waterbedrijf Groningen), de gemeenten Emmen en Assen.

Sylvia Suurmeijer-Hulsman is strategisch adviseur a.i. bij het Agentschap Telecom. Ze komt van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, heeft haar eigen bureau SH Communicatie, en werkte onder meer voor de gemeente Coevorden, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de Dienst Uitvoering Onderwijs, de gemeente Midden-Groningen, voor de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenpark Rengers en de ING.

Joost Steppé nieuwe directeur Marketing en Communicatie Universiteit Twente
Het College van Bestuur van de Universiteit Twente heeft drs. Joost Steppé benoemd tot directeur Marketing & Communicatie van de universiteit. Joost Steppé, woonachtig in het Friese Nes, is een ervaren manager die in zowel de publieke als private sector actief is. De afgelopen jaren was hij, als interim-manager of in vaste dienst, werkzaam in diverse organisaties en sectoren. Ook in het hoger onderwijs; vanaf 2009 was hij directeur Marketing bij Stenden Hogeschool, eerst interim, later in vaste dienst. In 2015 is Joost een klein jaar verbonden geweest aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, als interim hoofd van de afdeling Maatschappelijke Profilering. Joost studeerde Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.

Agenda
Alle evenementen gaan niet door. Deze maatregel geldt tot 1 september (!).

Vacatures
De vacatures van Jan Boon Communicatie vind je op janboon.com.

Het Noorderpoort college zoekt een contentmaker/camerajournalist. Je maakt onderdeel uit van het contentteam. Je vervult hierin een belangrijke rol in de creatieve inbreng en uitvoering. Je gaat op pad (in stad en regio) om video-items te maken die aansluiten bij de belevingswereld van de (aankomende) studenten en stakeholders. Je zet videocontent op de kaart binnen Noorderpoort. Ervaring met vloggen is een pre.

New Energy Coalition zoekt ter ondersteuning van de communicatieadviseurs een communicatiemedewerker met online talent (0,8-1 fte). Dit doe je zowel voor corporate communicatie als de vele projecten waaraan New Energy Coalition werkt. Je werkt hierbij nauw samen met collega’s en met diverse projectpartners. Jouw taken zijn onder meer het ontwikkelen en uitvoeren van online-communicatie (corporate en project-gerelateerd), het uitvoeren en beheer van social media (corporate en project-gerelateerd), het opzetten, coördineren en uitvoeren van communicatie deliverables van projecten. Je kunt solliciteren door uiterlijk 16 mei a.s. een motivatiebrief en CV te sturen.

Op Zoek
Ben jij op zoek
naar een nieuwe uitdaging in je communicatiecarrière? Laat het Jan Boon Communicatie weten en hij neemt je op in deze rubriek in Bonen in de pot. De nieuwsbrief heeft een bereik van meer dan 2250 communicatieprofessionals met een leesdichtheid van bijna 50%. Grote kans dat jouw zoektocht door de lezers van Bonen in de pot wordt ingevuld! Meer weten? Neem contact op met Jan Boon Communicatie via jan@janboon.com

Is jouw organisatie op zoek naar de juiste communicatieprofessional die past bij jouw organisatie en de juiste competenties heeft? Laat het me weten. Meer informatie? Aarzel niet, en neem contact met me op: jan@janboon.com.

Zij zijn op zoek
Annemieke, een jonge professional met ervaring op het gebied van communicatie in toerisme en hospitality, maar ook in het bankwezen.
Agnes is op zoek naar een nieuwe uitdaging op het gebied van communicatie, (online) marketing, Google optimalisatie of als ondersteuning van het management.
Walter is een communicatieprofessional met veel ervaring op het gebied van klantverhalen. Hij weet de boodschap van de opdrachtgever steeds om te zetten in een pakkende tekst of artikel.
Kim is een jonge professional met een passie voor schrijven. Ze heeft werkervaring opgedaan bij een krant en zou zich nu verder willen ontwikkelen binnen een functie gericht op marketing en communicatie of journalistiek.
Pauline is op zoek naar een fijne nieuwe interim marketingcommunicatie klus, bij voorkeur voor 2 tot 3 dagen in de week in Groningen, Friesland, Drenthe of Overijssel.
Krista is een overheidsspecialist met 15 jaar ervaring in bedrijfsvoering en dienstverlening, gespecialiseerd in online/digitaal.
Marieke is een communicatieadviseur met hart voor de zaak. De doelgroep écht raken en in beweging brengen; daar draait het bij haar om.
Een ervaren adviseur marketing en communicatie. Ze is een creatieve, schrijfvaardige adviseur met ervaring in arbeidsmarktcommunicatie en employer branding en op zoek naar een nieuwe baan.

Meer weten over deze professionals? Mail me: jan@janboon.com.

Delen
Als jij iets hebt wat je kunt en wilt delen met je vakgenoten, aarzel niet dat met Bonen in de pot te doen. Het heeft een bereik van 2250 communicatieprofessionals!

Soms denk ik wel eens bij mezelf …..
Het belang van communicatie in crisistijd
De coronapandemie legt enorm veel druk op de communicatieafdelingen van organisaties. Maarten Spaans, werkzaam bij De Issuemakers, een adviesbureau dat klanten ondersteunt op het gebied van communicatie en public affairs, deelt zijn ervaringen.
“Veel bedrijven hebben vragen over hoe nu te communiceren en we helpen ook verschillende overheidsorganisaties bij hun communicatie. Iedereen moet snel reageren met onvolledige informatie. Communicatie helpt bij het wekken van vertrouwen”, zegt Maarten Spaans. “Voor allemaal geldt: er is nog heel veel onduidelijk over de situatie en waar het naartoe gaat. In zo’n geval kan het ongunstig zijn om helemaal niets te laten horen, maar je kunt ook niet altijd precies vertellen waar het heengaat. Het kan nu een goed idee zijn om over het proces en je dilemma’s te vertellen.”

En dan nog even dit
Nominaties voor De Tegel bekend
De organisatie van De Tegel, de journalistieke jaarprijzen van Nederland, heeft nominaties in de categorieën Nieuws, Achtergrond en Regio/lokaal bekendgemaakt. Koos Bijlsma, Maaike Borst, Marijke Brouwer, Gerdt van Hofslot, Frank von Hebel, Inki de Jonge, Louis van Kelckhoven, Patricia Kolthof, Lieke van den Krommenacker, Mannus van der Laan, Esther van der Meer, Gea Meulema, Ina Reitzema, Herman Sandman, Erik van der Veen, Maaike Wind (Dagblad van het Noorden) – Ik Wacht, een omvangrijke artikelenreeks over mensen die getroffen zijn door Groningse aardbevingen en de trage politiek reactie en vergoedingen vanuit Den Haag.

Uitspraak
“Wat je nu doet, is bepalend voor je toekomst.” Oosterse wijsheid.

Bonen in de pot
Je ontvangt Bonen in de pot omdat je een relatie van Jan Boon bent of ingeschreven staat voor nieuwsbrieven van Jan Boon Communicatie.

Jan Boon Communicatie helpt communicatieprofessionals een (volgende) stap in hun carrière te maken en helpt daarmee organisaties, ondernemingen, bedrijven en instellingen de juiste communicatieprofessional te vinden.

Bonen in de pot
wil zo veel zeggen als “hij wil nog wat zeggen maar het is onbelangrijk wat hij te zeggen heeft”, waarmee ik het relatieve van mijn berichten wil aangeven. Lees het vanuit je eigen perspectief.

Naast Bonen in de pot geeft Jan Boon Communicatie Bonen Weken en Bonen Doppen uit. Bonen Weken gaat over de ontwikkelingen in de communicatiewereld in relatie tot ondernemen. Bonen Doppen is een onregelmatig verschijnende column.

Wil jij een ander attent maken op Bonen in de pot? Klik hier!

Bonenin de pot

20 april 2020

Bonen in de pot is in een uitgave van Jan Boon Communicatie en informeert je over de ontwikkelingen in het marketing- en communicatievak. In principe verschijnt Bonen in de pot ieder maandagochtend.

Ik mag een boon zijn als het niet zo is
Vertrouwen bieden in een samenleving zonder handen schudden
In de anderhalve-meter-samenleving schudden we geen handen meer. Dat leidt tot een zekere mate van frictie, vooral waar persoonlijk contact met elkaar heel normaal is. Op afstand met elkaar omgaan voelt niet alleen ongemakkelijk, handen schudden heeft zeker altijd een grote waarde gehad in de relatiesfeer. Het was voor de coronacrisis een ultieme wijze om het onderlinge vertrouwen te benadrukken. De uitbraak van de pandemie heeft echter een nieuw normaal gecreëerd. Dus moeten we op zoek naar nieuwe manieren om een vertrouwensband op te bouwen.

Verder in deze editie
• Wat mij over corona en communicatie is opgevallen
• Communiceren na corona
• Reputatie wordt belangrijker dan marketing
• Agnes en Annemieke zoeken
• De kracht van het lokale

Wat mij over corona en communicatie is opgevallen
Bereid je voor op de post-corona economie
De coronacrisis doet veel ondernemers veel pijn. Maar er komt een moment dat de lijn weer omhoog gaat. Bedenk daarom nu alvast een eigen exit-strategie, adviseert marketingdeskundige Karel Jan Alsem en lector Marketing aan de Hanzehogeschool Groningen. De crisis treft ons allen. Meestal in negatieve, soms in positieve zin. En hoe lang we met beperkingen te maken hebben weet niemand, het lijkt erop dat het niet snel voorbij is.

Bereid je voor op de post-corona economie
Anticiperen op de anderhalvemeter-economie is van belang. Niet voor niks hebben enkele partijen in het Noorden een pitch uitgeroepen voor ideeën voor het ‘anderhalvemeter-toerisme’. Maar dat geldt voor ons allen. Bedenk nu al goed op welke wijze je je producten kunt verkopen of je diensten kunt aanbieden in de nieuwe economie. Een combinatie van online, een kanaal dat nu enorm is gegroeid, met toch weer offline ligt voor de hand. Offline kun je bijvoorbeeld je richten op extra service in de zaak. Probeer tegelijk je nu online beter te tonen dan ooit. Want online is een blijvertje. Helemaal na deze crisis. Aldus Karel Jan Alsem.

We zoeken naar hoe we weer gepast kunnen communiceren
Een onderzoek onder communicatie- en marketingprofessionals, door Platform Innovatie in Marketing, toont aan dat er door de coronacrisis extra behoefte is aan inspiratie en houvast. Op korte termijn zoeken de marketeers vooral naar inspiratie voor geschikte en gepaste (crisis) marketingcommunicatie. Op de lange termijn speelt de strategische vraag: hoe verandert dit het marketinglandschap? De crisis is voor iedereen onverwacht en de meerderheid van de onderzochte marketeers geeft aan dat omzet en afzet onder druk komen te staan.

Communiceren na corona
Alle bedrijven en organisaties zijn wegens de Covid-19 crisis genoodzaakt hun interne en externe communicatie aan te passen. Maar gaan Belgische en Nederlandse marketeers en communicatieprofessionals hiermee verschillend om? Welke media zetten ze minder of net meer in? En verwachten ze dat ze na de crisis hun marketing- en communicatiemix helemaal anders gaan invullen?
Als toonaangevend communicatiebureau in België en Nederland wil The Oval Office graag peilen naar de visie van marketing-, communicatie- en HR-professionals omtrent de gevolgen van de huidige coronacrisis op hun vakgebied. Het invullen van deze vragenlijst duurt slechts een 5-tal minuten

Wat is de impact van corona op het communicatievak?
Dat het coronavirus en de daaraan gerelateerde maatregelen een impact hebben op ons en ons vak is duidelijk. Maar welke invloed precies? Wat is de impact ervan op afdelingen, bureaus of zzp’ers? Worden budgetten bevroren of juist niet? En aan welke communicatiedisciplines is nu vooral behoefte? Samen met DVJ Insights doet Logeion een kort onderzoek om de gevolgen van de coronamaatregelen voor het communicatievak in kaart te brengen. Heb je twee minuten om aan het onderzoek mee te werken?
Via deze link doe je mee aan het onderzoek. Zo kun jij je input geven, natuurlijk is dit anoniem. Invullen kan tot zondag 26 april en kost maar twee minuten van je tijd. De resultaten van het onderzoek zullen ze vervolgens op donderdag 30 april delen. Ze hopen natuurlijk op een grote respons, zodat ze samen van deze crisis kunnen leren voor de toekomst.

Wat mij verder is opgevallen
Reputatie wordt belangrijker dan marketing
SIRE-voorzitter Marc Oosterhout, in het dagelijks leven directeur van reclamebureau N=5, voorspelt dat marketing steeds ondergeschikter raakt aan communicatie en reputatie. “Wat je als bedrijf voor de wereld wil betekenen, is veel breder en rijker dan alleen de focus op verkoop.” De tijd van greenwashing is echt voorbij volgens Oosterhout, auteur van het boek ‘Powerbrands’. Hij pleit voor minder marketing- en meer communicatiedeskundigen in organisaties. “Zij hebben een veel bredere blik op hoe je de maatschappelijke relevantie van jouw bedrijf positioneert en managet.”

Donatiebeleid Nederlandse corporates staat op bedroevend niveau
Jan Driessen, oprichter van Q&A/Communicatie, Mayke van Keep, oprichter van De Issuemakers en Mark Blok, director corporate affairs bij Heineken Nederland: “Veel corporates doneren miljoenen om de crisisnood te lenigen. Maar… moeten zij daar ook over communiceren? Recent onderzoek wijst uit dat consumenten verwachten van bedrijven dat ze hulp bieden in deze tijden. Is het überhaupt nog een optie om niks te doen? Als je een geldbedrag bekend maakt, ben je vergelijkbaar met andere weldoeners. Maak je jezelf kwetsbaar zo? Noblesse oblige, vroeger hielp je mensen als je het zelf goed had. Het was niet chic om daarover te praten. Doen bedrijven er goed aan dit voorbeeld uit het verleden te volgen?

Verantwoordelijkheid nemen tijdens de coronacrisis maakt of kraakt je reputatie
Als bedrijf of organisatie is het dezer dagen niet eenvoudig om te communiceren. Mensen snakken naar informatie, maar consumeren die informatie ook veel kritischer, stelt communicatieconsulent Bram Boriau van het communicatiebureau Talking Birds. Hij werkt een vijftal categorieën voor acties uit die in lijn liggen met de informatie waar mensen naar op zoek zijn.
Mensen snakken naar informatie, dus het zou voor pr-bureaus en hun klanten een geweldige tijd moeten zijn om daarop in te spelen. Er zijn zeker opportuniteiten, maar we moeten als communicatiebureau vooral onze verantwoordelijkheid nemen en voorzichtig zijn.

Transfers
Ruud Linders is de nieuwe manager Marketing & Sales bij De Nieuwe Kolk in Assen. Ruud was senior marketeer bij AEOLUS Ruud Linders en manager Provinciale Ondersteuning en Marketing voor Biblionet Drenthe. Eerder werkte hij voor de Coöperatie Univé Dichtbij u.a..

Ria de Jong is de nieuwe manager Merk- en Marketingcommunicatie bij Univé. Ria komt van VONC en heeft haar eigen bureau De Kop van Noord. Ze werkte eerder voor Initio, Aegon Nederland, de Harting Bank en voor FBTO Achmea.

Denise Hamstra is als strategische communicatieadviseur begonnen aan een opdracht voor de gemeente Het Hogeland. Ze werkt aan de communicatie voor het lokale programmaplan van het Nationaal Programma Groningen. Denise werkt vanuit haar onderneming ComQi. nl onder meer voor Afier, de gemeenten Heerenveen en Oldambt, het Fries Sociaal Planbureau en Afeer.

Agenda
Alle evenementen gaan niet door. Deze maatregel geldt in elk geval tot 1 juni!

Burgemeesters willen tot zeker 1 september een verbod op evenementen
Alle evenementen van deze zomer moeten worden afgelast. Daar dringen verschillende burgemeesters van grote steden op aan bij het kabinet, zeggen bronnen tegen de NOS. Het gaat bijvoorbeeld om festivals en betaald voetbalwedstrijden. De burgemeesters vinden dat het kabinet een verbod zou moeten instellen tot 1 september of 1 oktober. Het kabinet maakt volgende week ook bekend of en hoe andere maatregelen die gelden tot en met 28 april worden verlengd.

Vacatures
De vacatures van Jan Boon Communicatie vind je op janboon.com.

Je mocht het wellicht vorige week gemist hebben, maar Jan Boon Communicatie zoekt een gedreven manager Communicatie & Externe Relaties.

De afdeling Economische Zaken van de gemeente Leeuwarden is op zoek naar een allround online marketingmedewerker (36 uur). Je bent verantwoordelijk voor het online marketingplan en –budget. Je bent beheerder van visitleeuwarden.nl en zorgt voor de doorontwikkeling van de site en het uitzetten en plaatsen van Engelse en Duitse vertalingen. Je schrijft en plaatst pagina’s en artikelen op de website. Sluitingsdatum is 10 mei.

Op Zoek
Ben jij op zoek
naar een nieuwe uitdaging in je communicatiecarrière? Laat het Jan Boon Communicatie weten en hij neemt je op in deze rubriek in Bonen in de pot. De nieuwsbrief heeft een bereik van meer dan 2250 communicatieprofessionals met een leesdichtheid van bijna 50%. Grote kans dat jouw zoektocht door de lezers van Bonen in de pot wordt ingevuld! Meer weten? Neem contact op met Jan Boon Communicatie via jan@janboon.com

Agnes
is in deze gekke tijden op zoek naar een nieuwe uitdaging op het gebied van communicatie, (online) marketing, Google optimalisatie of als ondersteuning van het management. Ze is sterk in grafische communicatie. Haar kracht ligt in het vertalen van ideeën naar daadwerkelijke communicatiemiddelen. Agnes heeft misschien weinig werkervaring maar wel de kennis en het enthousiasme. Daarom zoekt ze een werkgever waar ze zichzelf verder kan ontwikkelen. Agnes zoekt een leuke uitdaging in de omgeving van Groningen. Per mei is ze fulltime beschikbaar. Meer weten over Agnes? Mail jan@janboon.com.

Annemieke
is een young professional met ervaring op het gebied van communicatie in toerisme en hospitality, maar ook in het bankwezen. De laatste jaren heeft ze zich verder ontwikkeld in het communicatievak en is haar passie voor schrijven, content creëren en social media gegroeid. Annemieke zoekt in de omgeving van Stad en Ommeland en is per direct beschikbaar voor 24 uur per week. Annemieke haalt de meeste energie uit een afwisselende baan waarin ze haar creativiteit de vrije loop kan laten gaan in een open werkomgeving. Meer weten over Annemieke? Mail jan@janboon.com.

Delen
Als jij iets hebt wat je kunt en wilt delen met je vakgenoten, aarzel niet dat met Bonen in de pot te doen. Het heeft een bereik van 2250 communicatieprofessionals!

De kracht van het lokale
Bestaat de papieren Leeuwarder Courant over vijf jaar nog? Is Omrop Fryslân meer dan een evenementenzender? Is hyperlocaliteit de redding van de Friese media? In het boek ‘De kracht van het lokale’ geven veertien spelers uit het Friese medialandschap hun mening. Zij blikken terug, beschrijven het heden en kijken vooruit. Ook drie columnisten, waaronder Frits Barend, werkten mee aan het boek.
Het boek ‘De kracht van het lokale’ biedt een blik achter de schermen van de Friese media. Het is een must voor iedereen die geïnteresseerd is in hoe het nieuws in Fryslân tot stand komt. Van Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad tot de Bildtse Post en van WâldNet en Liwwadders tot Fries Journaal. Van Heerenveen tot Terschelling, van Leeuwarden tot Gorredijk.
Peter Boomsma, de auteur, kent het Friese medialandschap als geen ander. Hij werkte 12 jaar als woordvoerder bij politie Fryslân, en was acht jaar teamleider Communicatie bij de Friese gemeente Weststellingwerf en is vanaf 2016 eigenaar van Boomsma Communicatie en adviseert hij organisaties en instellingen op het gebied van communicatie en media.

Soms denk ik wel eens bij mezelf …..
Vrouwelijk perspectief
Na enkele weken massaal in een corona-freeze te hebben geleefd, durven we bij de eerste tekenen van licht herstel weer voorzichtig om ons heen te kijken. Hoe nu verder? Om direct te constateren dat we nog heel veel niet (zeker) weten. ‘Het virus treft vooral ouderen en kwetsbaren’, ‘kinderen zijn niet de besmetters, ‘heb je het virus eenmaal gehad dan ben je immuun’, ‘het virus zal uitdoven als het warmer wordt’. Misschien. Misschien ook niet.
De scenario’s die worden bedacht om enigszins terug te kunnen keren naar de normale gang van zaken, leunen deels op aannames. Je zal maar moeten beslissen. Je zal maar deel uitmaken van het kabinet, de controlerende Tweede Kamer of zitting nemen in een crisisteam. Dan ben je niet te benijden. Maar waar zijn de vrouwen aan tafel van de crisisteams, vraagt filmmaker Renate Tromp zich in De Volkskrant verbouwereerd af.

Volledig team
Waar zijn de vrouwen aan tafel van de crisisteams, vraagt filmmaker Renate Tromp zich in De Volkskrant verbouwereerd af. Het zijn stereotypen, maar deze worden bevestigd in diverse internationale studies. Vrouwen hebben – over het algemeen – andere kwaliteiten dan mannen. Vrouwen zijn emphatischer, sterke verbinders, goed in communicatie en gericht op de lange termijn. Mannen zijn analytischer, gericht op hoofdlijnen en het resultaat. Samen vormen ze een perfect team. We hebben de afgelopen weken veel te danken aan al die mannen die beslissingen durfden nemen, zelfs op basis van soms gebrekkige kennis. Het heeft ongetwijfeld levens gespaard. Maar nu we moeten gaan nadenken over hoe nu verder, hebben we het volledige team nodig en niet de helft.

En dan nog even dit
Bedankt communicatiehelden!
Alle aandacht gaat in deze tijden van corona uit naar het primaire proces in de zorg: verpleegkundigen, artsen, ambulancepersoneel. En terecht. Dat schrijft Wieneke Buurman in haar blog. Daarbij worden communicatieprofessionals niet genoemd. En dat is niet terecht. Want ook die werken knetterhard. Houden ons op de hoogte van de ontwikkeling van de crisis. Maken zichtbaar wat het primaire proces doet. Laten zien hoe Nederland meeleeft en hoeveel mooie initiatieven er worden ontplooid om de crisis te bestrijden en draaglijk te maken. Roepen ons op om ons leven aan te passen, thuis te werken en te blijven, anderhalve meter afstand te nemen. Zonder communicatie geen beeld van de crisis.
Dus bij deze: een levensgroot compliment voor alle collega’s die communiceren over de crisis. In de zorg, maar ook bij de overheid en brancheorganisaties. Jullie doen fantastisch en onmisbaar werk! Het past bij de natuurlijke bescheidenheid van communicatiemensen om niet actief aandacht voor hun bijdrage te vragen. Maar voor één keer zet ik jullie maar al te graag in het zonnetje! Aldus Wieneke Buurman in haar blog.

Vertrouwen in arbeidsmarkt neemt af
De coronacrisis heeft invloed op ons vertrouwen in de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit blijkt uit onderzoek onder 800 Nederlanders door Motivaction, in opdracht van Nationale Vacaturebank en Intermediair. In het onderzoek van maart 2020 geeft 39% van de ondervraagden aan nu niet op zoek te zijn naar een nieuwe baan. In januari van dit jaar was dit nog 31%. In januari was 68% van de ondervraagden het nog eens of zeer eens met de stelling dat ze gemakkelijk nieuw werk konden vinden. In maart is dit gedaald tot 58%.

Vertrouwen in arbeidsmarkt neemt af
“Met de huidige onzekerheid is het zoeken naar een nieuwe baan niet het eerste waar je aan denkt. Maar onze verwachting is dat na de beëindiging van de huidige lockdown zowel het bedrijfsleven als werkzoekenden snel in beweging gaan komen. We zien zelfs in april al een toename van bezoek op onze websites”, zo laat Nationale Vacaturebank weten in een persverklaring.
Vergeleken met januari is het aantal aangeboden vacatures in maart met 23% gedaald. In de voorgaande drie jaren was in maart nog sprake van een stijging. Alleen de beroepsgroepen zorg, beveiliging, techniek, en productie zijn nauwelijks geraakt. De juridische beroepsgroep vertoont zelfs een lichte stijging. Het aanbod stokte halverwege maart, direct na de eerste persconferentie van premier Rutte over de noodmaatregelen.

RGN verhuist naar Hengelo
RGN Brand identity services vertrekt uit Almelo omdat de huidige kantoorruimte is verkocht en gebruikt deze stap om verder te professionaliseren; ze krijgt op de nieuwe locatie mogelijkheden tot het inrichtingen van een modern kantoor naar de eisen en inzichten van nu en is daarmee klaar voor de toekomst. Ondanks de actuele situatie rondom corona ziet de directie van RGN de verhuizing met veel plezier en vertrouwen tegemoet. Algemeen directeur Erwin Scholten van Agteren: “De verhuizing naar deze locatie geeft straks een positieve impuls aan ons als onderneming en zeker ook aan al onze medewerkers. Het past bij waar we staan en waar we mee bezig zijn. We geloven in dit nieuwe concept”. Het uitgangspunt is om 1 juli 2020 operationeel te zijn in het nieuwe ‘DSTRCT/74’.

Uitspraak
“In crisis komt ware karakter van je merk naar boven”. Caroline van Turennout, manager Marketing & Communication bij Zeeman.

Bonen in de pot
Je ontvangt Bonen in de pot omdat je een relatie van Jan Boon bent of ingeschreven staat voor nieuwsbrieven van Jan Boon Communicatie.

Jan Boon Communicatie helpt communicatieprofessionals een (volgende) stap in hun carrière te maken en helpt daarmee organisaties, ondernemingen, bedrijven en instellingen de juiste communicatieprofessional te vinden.

Bonen in de pot
wil zo veel zeggen als “hij wil nog wat zeggen maar het is onbelangrijk wat hij te zeggen heeft”, waarmee ik het relatieve van mijn berichten wil aangeven. Lees het vanuit je eigen perspectief.

Naast Bonen in de pot geeft Jan Boon Communicatie Bonen Weken en Bonen Doppen uit. Bonen Weken gaat over de ontwikkelingen in de communicatiewereld in relatie tot ondernemen. Bonen Doppen is een onregelmatig verschijnende column.

Wil jij een ander attent maken op Bonen in de pot? Klik hier!

Bonen in de pot

14 april 2020

Bonen in de pot is in een uitgave van Jan Boon Communicatie en informeert je over de ontwikkelingen in het marketing- en communicatievak. In principe verschijnt Bonen in de pot ieder maandagochtend.

Ik mag een boon zijn als het niet zo is
Doden in verpleeghuis: stilzwijgen of open over communiceren?
De coronacrisis treft verpleeg- en verzorgingshuizen. De tehuizen kiezen totaal uiteenlopende strategieën om te communiceren. Sommige verpleeghuizen houden de kaken stijf op elkaar, terwijl andere open en transparant zijn over het aantal dodelijke slachtoffers en besmettingen. Wat is wijsheid? Op die vraag is moeilijk een antwoord te geven.

Verder in deze editie
• Wat mij over corona en communicatie is opgevallen
• Stilzwijgen of open over communiceren?
• Hooghoudt houdt hoop
• Marketing Groningen lanceert campagne

Wat mij over corona en communicatie is opgevallen

Bewust open en transparant
Van de zeventig bewoners van woonzorgcentrum Brinkhoven in Heerde zijn inmiddels 22 mensen overleden. Directeur Jos Bleijenberg van het zwaar getroffen verzorgingstehuis kiest juist bewust voor openheid en deelt alle cijfers van het aantal besmettingen en dodelijke slachtoffers. “De impact van de coronacrisis is heel groot. Daar kun je maar beter open en transparant over zijn. Juist om het verhaal achter die kille cijfers te kunnen laten zien. Hoe krampachtiger je reageert, hoe lastiger het wordt. Dan kan, stelt Bleijenberg, de indruk ontstaan dat je iets te verbergen hebt. “Ik wil juist laten zien wat er gebeurt in ons huis, wat de impact is van corona. Dit hoort er ook bij.”

Bewust open en transparant
Noud Bex, gespecialiseerd in crisiscommunicatie in de zorg, merkt de verschillen. “Het gaat van helemaal niets zeggen tot melden hoeveel corona-slachtoffers er zijn gevallen.” Volgens Bex zijn tehuizen sowieso gebonden aan strenge privacyregels. “Informatie mag nooit naar cliënten te herleiden zijn.” Niks zeggen is volgens de expert Noud Bex geen verstandige tactiek. “Dat werkt geruchten in de hand. Het beste kun je in ieder geval wel iets vrijgeven, om vreemde verhalen te voorkomen. Maar hoe ver je daarin gaat, dat verschilt.”

Mark Rutte toont zich de leider die Nederland nu nodig heeft
Nederland gaat in de coronacrisis nog een loodzware tijd tegemoet. Het is de vraag hoe mensen en bedrijven zich gedragen als het water echt aan de lippen komt te staan. “Veel hangt af van de capaciteiten van Mark Rutte”, zegt communicatieadviseur Charles Huijskens. “Hij doet het erg goed”. Volgens Huijskens is de premier van het kaliber van Ruud Lubbers en Wim Kok in hun beste dagen. Leiders waar Nederlanders vertrouwen in hebben in het diepst van een crisis.

Eerherstel voor de deskundigen

Positief aan deze crisis noemt AD hoofdredacteur Hans Nijenhuis niet alleen de toegenomen aandacht voor vertrouwde media als het AD, ook het eerherstel voor de deskundigen juicht hij toe. “We kunnen na de crisis pas zien of we terecht op ze vertrouwd hebben, maar ik vind het een goede zaak dat we dat nu wel doen.” De taak van de media is het zo goed mogelijk inlichten over onzekere informatie, die zo weer kan veranderen.

Dunne lijn
Volgens Toni van der Meer, assistent professor Corporate Communicatie van de Universiteit van Amsterdam, is er een dunne lijn waarop merken zich begeven. De campagne moet dicht bij de waarde staan van de organisatie, zegt hij, dat is tenminste wat de onderzoeken leren. De motivatie moet intrinsiek zijn. “Maar consumenten kunnen het ook wel waarderen als merken eerlijk zijn over hun motieven als die extrinsiek van aard zijn, zoals geld verdienen. In die zin biedt deze crisis merken ook wel kansen. Ze kunnen naast dat ze zeggen hun steentje te willen bijdragen ook best duidelijk maken dat ze hun hoofd boven water willen houden. Dat begrijpen mensen nu wel.”

Hooghoudt houdt hoop
Eén letter verschil: Hooghoudt is tijdelijk ‘Hoop houdt’. Eerder zagen we al (talloze) merken die hun logo aanpasten naar aanleiding van de coronapandemie. Bijna in alle gevallen in het teken van het thema ‘houd afstand’. Het Groningse jenevermerk Hooghoudt doet het iets anders. De neonletters boven op het Mutua Fides gebouw op de Grote Markt in de binnenstad van Groningen (‘Hooghoudt’), vormen na een kleine verbouwing de boodschap ‘Houdt Hoop’. Het familiebedrijf: “We willen met deze actie iedereen een hart onder de riem steken en een kleine glimlach op het gezicht toveren in deze lastige tijden.”

Nieuwsmedia lijken te profiteren van nieuwshonger coronacrisis
Zowel NRC als Het Financieele Dagblad lijken te profiteren van de nieuwshonger tijdens de coronacrisis. NRC meldt een verdrievoudiging van de instroom van abonnees, FD is voor het eerst in zijn bestaan door de grens van 100.000 betalende abonnees gegaan.
Commercieel directeur Madelon Fortuin van NRC zegt dat het mediabedrijf momenteel vaker zelf contact met de lezers zoekt. “In de vorm van (nieuws)brieven, telefoontjes en via Whatsapp, juist omdat we weten dat die behoefte hieraan zo groot is in deze periode van social distancing en stay@home. En dat wordt bijzonder gewaardeerd door onze lezers. Nooit eerder hadden we zo weinig opzeggingen, zo veel nieuwe abonnees én – net zo waardevol – kregen we zoveel complimenten en steunbetuigingen.”

Inzichten in crisiscommunicatie
Baldwin van Gorp van de Universiteit in Leuven: “Crisiscommunicatie vereist inzicht in massapsychologie. Tijdens een crisis interpreteren mensen graag boodschappen zodanig dat ze overeenstemmen met wat ze willen horen (= motivated reasoning). Een crisis is per definitie “voorspelbaar onvoorspelbaar”. Dat maakt dat experts en beleidsmakers altijd kritiek te verduren zullen krijgen. Het onvoorspelbare voorspellen én intussen rekening houden met massapsychologie betekent ook dat je als crisismanager moet schipperen tussen mensen niet nodeloos angst aanjagen en hen voldoende bang maken zodat ze doen wat je zegt.”

Wat mij verder is opgevallen
Marketing Groningen lanceert campagne
Marketing Groningen lanceert de campagne ‘Groningen voor elkaar’. Met de campagne wil Marketing Groningen ondernemers in de retail, horeca, vrijetijds- en cultuursector in de spotlights zetten, en een platform bieden aan alle lokale initiatieven die er als gevolg van de corona-crisis zijn ontstaan. Sinds de overheid maatregelen aankondigde om het virus in te dammen, steken Groningers massaal de handen uit de mouwen en bedenken de meest uiteenlopende en eigenzinnige initiatieven. Marketing Groningen wijst als voorbeeld op warenhuis.groningen.nl en Helpdesk 050. Samen bereik je meer, aldus Marketing Groningen, en daarom is besloten alle initiatieven te bundelen op één platform: groningenvoorelkaar.nl.

Transfers
Jeroen van Houten is nu senior communicatieadviseur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Jeroen werkte als senior communicatie professional a.i. voor tal van organisaties als Rijkswaterstaat, diverse gemeenten, de Samenwerkingsorganisatie De Wolden en Hoogeveen, voor Woningcorporatie Lefier in Groningen, Woningcorporatie Woonconcept en de Provincie Utrecht.

Engelien van der Zwaag is nu communicatieadviseur voor de gemeente Waadhoeke. Engelien werkte binnen de Veiligheidsregio Fryslân voor de GGD Fryslân, en voor NWO Den Haag, het Gezondheidsinstituut NIGZ en de GGD.

Agenda
Alle evenementen gaan niet door. Deze maatregel geldt in elk geval tot 1 juni!

Vacatures
De vacatures van Jan Boon Communicatie vind je op janboon.com.

Jan Boon Communicatie zoekt een gedreven manager Communicatie & Externe Relaties die het corporate communicatiebeleid binnen de organisatie de komende jaren verder vormgeeft, professionaliseert en op strategisch niveau uitbouwt. In deze positie rapporteer je aan de voorzitter van de raad van bestuur. Je stuurt een team van ruim 10 mensen aan. Samen met hen ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid op het gebied van interne & externe communicatie, PR & woordvoering, social media, arbeidsmarktcommunicatie, stakeholdermanagement en crisiscommunicatie. Solliciteren kan tot en met 18 april door je CV en motivatie te sturen naar jan@janboon.com.

Marlan in Leek zoekt een medewerker Marketing & Communicatie (24-28 uur). Het is jouw uitdaging zorg te dragen voor het uitbreiden en in stand te houden van de naamsbekendheid. Om dit te bereiken draag je zorg voor de in- en externe communicatie en beheer en bewaak je de huisstijl.

Op Zoek
Ben jij op zoek
naar een nieuwe uitdaging in je communicatiecarrière? Laat het Jan Boon Communicatie weten en hij neemt je op in deze rubriek in Bonen in de pot. De nieuwsbrief heeft een bereik van meer dan 2250 communicatieprofessionals met een leesdichtheid van bijna 50%. Grote kans dat jouw zoektocht door de lezers van Bonen in de pot wordt ingevuld! Meer weten? Neem contact op met Jan Boon Communicatie via jan@janboon.com

Delen
Als jij iets hebt wat je kunt en wilt delen met je vakgenoten, aarzel niet dat met Bonen in de pot te doen. Het heeft een bereik van 2250 communicatieprofessionals!

Soms denk ik wel eens bij mezelf …..
Behoefte aan inspiratie in het veranderde marketinglandschap
Marketeers in Nederland hebben door de coronacrisis extra behoefte aan inspiratie en houvast. De crisis is voor iedereen onverwacht ontstaan en de meerderheid geeft aan dat omzet en afzet onder druk komen te staan. Daarnaast is zichtbaar dat deze crisis van elke marketingprofessional een andere aanpak vraagt. Dit is volledig afhankelijk van de specifieke product-marktcombinatie. Voor een ieder is de vraag hoe je hiermee nu dient om te gaan. Op korte termijn zoeken de marketeers vooral naar inspiratie voor geschikte en gepaste marketingcommunicatie in deze crisissituatie. Op de lange termijn speelt het strategische vraagstuk hoe de actuele situatie het marketinglandschap verandert.

En dan nog even dit
Miljoenen vrij voor steun
Minister Slob stelt 11 miljoen euro beschikbaar aan huis-en-huisbladen en lokale publieke omroepen om de initiële klappen op te vangen van teruglopende inkomsten door de coronacrisis. Er wordt tussen 4000 en enkele tienduizenden euro’s uitgekeerd, meldt de NOS. De informatievoorziening door lokale media moet op peil blijven, vindt de minister. “Zeker in deze tijd is het belangrijk dat mensen weten wat er in hun nabije omgeving speelt”, stelt Slob. Het tijdelijke steunfonds helpt daarbij.

Helft Britse freelancers communicatie overweegt te stoppen
Ongeveer de helft van de Britse freelancers werkzaam in de communicatie overweegt te stoppen. Een vergelijkbaar deel heeft ten minste 60% van zijn inkomen ingeleverd door de coronacrisis. Een derde (33%) geeft zelfs aan dat de inkomsten met 80% of meer zijn verlaagd. Dat is de uitkomst van een onderzoek van PR Cavalry and Intuit Researche onder 243 freelancers in communicatie, waarover PR Week bericht. Dit schetst een grimmig beeld van de positie van zelfstandige professionals in het VK.
Freelancers in communicatie worstelen om rond te komen nu de budgetten bij bureaus en bedrijven voor hen zijn afgeknepen door de coronacrisis. Er is weliswaar een noodpakket van het ministerie van Financiën, maar zo’n twee derde (67%) van de freelancers zegt hier niet voor in aanmerking te komen.

Bonen in de pot
Je ontvangt Bonen in de pot omdat je een relatie van Jan Boon bent of ingeschreven staat voor nieuwsbrieven van Jan Boon Communicatie.

Jan Boon Communicatie helpt communicatieprofessionals een (volgende) stap in hun carrière te maken en helpt daarmee organisaties, ondernemingen, bedrijven en instellingen de juiste communicatieprofessional te vinden.

Bonen in de pot
wil zo veel zeggen als “hij wil nog wat zeggen maar het is onbelangrijk wat hij te zeggen heeft”, waarmee ik het relatieve van mijn berichten wil aangeven. Lees het vanuit je eigen perspectief.

Naast Bonen in de pot geeft Jan Boon Communicatie Bonen Weken en Bonen Doppen uit. Bonen Weken gaat over de ontwikkelingen in de communicatiewereld in relatie tot ondernemen. Bonen Doppen is een onregelmatig verschijnende column.

Wil jij een ander attent maken op Bonen in de pot? Klik hier!