Bonen in de pot

18 maart 2019

Bonen in de pot is een uitgave van Jan Boon Communicatie en informeert je over de ontwikkelingen in het communicatievak.

Laatste Nieuws
Campagne tegen nepnieuws
Deze week is ‘Echt?!’ begonnen, een campagne van de Rijksoverheid rond desinformatie en nepnieuws. Volgens de overheid zijn die fenomenen vooral in andere landen een groot probleem, maar doen ook Nederlanders er goed aan zich kritischer op te stellen.
Blijf kritisch. Onder dat motto is de overheid deze week gestart met een lang geleden al beloofde campagne om mensen te waarschuwen tegen nepnieuws. Dit project komt uit de koker van minister Kajsa Ollongren, die zich begin 2018 in de Dales-lezing boos maakte over de groeiende invloed van desinformatie fake news.

Verder in deze editie
• Nepnieuws in verkiezingstijd
• Waar liggen communicatiemanagers en -directeuren wakker van
• Reputatie als topprioriteit
• Propaganda 2.0
• E-mail is niet dood

Wat mij is opgevallen
Nepnieuws in verkiezingstijd
Met reclame-uitingen en de actie-website Blijfkritisch.nl wil de Rijksoverheid mensen helpen om nepnieuws in deze verkiezingstijd beter te herkennen. Door nieuwe technologie is het steeds moeilijker om te zien of een filmpje of een foto echt is of niet. En de dreiging van verspreide desinformatie door andere landen zou volgens het kabinet reëel zijn. “Verkiezingen zijn natuurlijk het hart van de democratie. Het is belangrijk dat die eerlijk en vrij verlopen. Vrije meningsuiting is ook cruciaal”, stelt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. “Nepnieuws en desinformatie kunnen soms ontwrichtend werken. Check nieuws daarom en kijk waar het vandaan komt, wie heeft er belang bij?”
Eerder zei het kabinet al werk te willen maken van de bewustwording van nepnieuws, nadat de Tweede Kamer om actie had gevraagd. Volgens het kabinet hebben nepnieuws-acties in ons land nog geen grote impact gehad, maar speelde dit probleem wel bij het Brexit-referendum en verkiezingen in landen als Frankrijk en de VS.

Waar liggen communicatiemanagers en -directeuren wakker van?
De meest netelige kwesties hebben te maken met reputatiemanagement en de rol van het topmanagement bij het sturen op reputatie. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Reputation Institute. Dit houdt ze wakker:
• Reputatie is een topprioriteit, maar slechts weinig bedrijven hebben strategische plannen om het te managen. Het ontbreekt vooral aan een proactieve aanpak om te bouwen aan de beeldvorming, waardering en steun voor de organisatie.
• CEO’s zijn (ook) verantwoordelijk voor de bedrijfsreputatie; reputatiemanagement is niet alleen een verantwoordelijkheid van de communicatieprofessional.
• Een van de uitdagingen voor communicatiemanagers is de inkoop van reputatiedata die aansluiten op de KPI’s en de bedrijfsresultaten.
• De meeste organisaties willen benijdenswaardige werkgevers zijn. Het verbeteren van de positie als werkgever is – zeker in tijden van personeelsschaarste – een belangrijk aandachtspunt bij reputatiemanagement.
• Veel CCO’s maken zich zorgen over de invloed van reputatie op de omzet en positionering van de eigen organisatie.
• Leiders geloven dat het meten van de reputatie, inclusief het blootleggen van reputatierisico’s en succesfactoren, essentieel is om concurrentievoordeel te behalen.

Reputatie als topprioriteit
Deloitte toonde in 2013 al aan dat bestuurders de beeldvorming over de organisatie in de buitenwereld als grootste strategische risico zien. Reputatie wordt kennelijk gezien als een punt van zorg, als een risico. Dat is onterecht. Organisaties hebben tegenwoordig meer dan ooit middelen en kanalen ter beschikking om te bouwen aan de reputatie. Stel reputatiemanagement daarom niet gelijk aan crisiscommunicatie, maar zie het als een structureel en proactief proces om je reputatie te sterken. De financiële impact van reputatie wordt erkend. Gelukkig is er steeds meer bewijsvoering voor de invloed van een sterke reputatie op bijvoorbeeld omzet en winstgevendheid. Dat bewijs zit verstopt in allerlei onderzoeken maar is steeds overtuigender. Overtuig het management van je organisatie van het financiële belang van reputatiemanagement door te zorgen voor cijfermatige onderbouwing.

Propaganda 2.0
Meestal associëren we propaganda met verfoeilijke regimes in landen met een dictatuur. In het verleden zeker nazi-Duitsland of de Sovjet-Unie onder Stalin. Propaganda heeft dus een uitgesproken negatieve klank. En wat constateren we nu? Dat propaganda in zijn zuiverste vorm een tweede leven krijgt op sociale media en op het internet. Waar propaganda het vroeger van een door een regime gecontroleerde pers moest hebben, ligt die nu in het handbereik van iedereen op de laptop of smartphone. De groei van technologie heeft van propaganda een populair communicatie-instrument gemaakt. Veel meer – al dan niet malafide – organisaties hebben nu een groot scala aan propaganda-instrumenten ter beschikking.

Propaganda 2.0
Een veel gebruikte Engelse uitdrukking zegt: “On the Internet everyone is a dog”. Iedere gebruiker van sociale media kan zich voordoen zoals hij zou willen dat anderen hem of haar zien, en niet zoals de persoon werkelijk is. Dit geeft aanleiding tot verkeerde interpretaties. Propaganda is immers een vorm van communicatie die enkel het belang van de “zender” vooropstelt, en niet die van de “ontvanger”. Die “ontvanger” moet enkel misleid of verkeerd geïnformeerd worden. En bedrijven zoals Facebook of Twitter leggen daarbij niks in de weg, in tegendeel, ze faciliteren het alleen maar.

Transfers
Marrit Wouda
is de nieuwe content specialist bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Marrit werkte als ZZP’er voor diverse opdrachtgevers als onderzoeker, trainingsacteur en tekstschrijver. Bij MNKE deed ze ervaring op met content creatie en schreef ze teksten voor websites, folders, persberichten en social media. Bij Smart Ranking deed ze ervaring op met content creatie en social media.

Daphne Ritzema
is de nieuwe senior communicatieadviseur Gebieden bij de Nationaal Coördinator Groningen. Daphne komt van het Centraal Justieel Incassobureau en werkte eerder als communicatieadviseur voor Nijestee en voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag.

Esther Holwerda
is nu de nieuwe teamleider Communicatie bij het Waterschap Noorderzijlvest. Ze was daar strategisch communicatieadviseur. Esther werkte eerder als (senior) communicatieadviseur voor de Politie Noord-Nederland.

Agenda
Bites & Business Groningen
organiseert op woensdag 20 maart haar volgende netwerkdiner. Bites & Business is een netwerk voor ondernemende vrouwen. Ben of ken jij een ondernemende vrouw die graag op een ongedwongen en duurzame manier wil netwerken onder het genot van een hapje en een drankje? Schuif eens aan! Locatie: Het Goudkantoor (bovenzaal). Inloop: vanaf 19 uur, aan tafel: 19.30 uur.

Vacatures
Jan Boon Communicatie is voor een opdrachtgever op zoek naar een ervaren marketingadviseur. Je bent een coördinator, maar vooral inspirator en als klantverantwoordelijke, de spin in het web. Je wordt ondersteund door jouw ervaring binnen de marketingcommunicatiebranche en je kent de gang van zaken binnen de bureauwereld. Je instelling en mentaliteit is doorslaggevend. Nieuwsgierig en meer weten? Mail jan@janboon.com.

Media-Totaal Noord, de uitgeverij van de nieuwsbladen ‘De Krant’ en ‘De Streekkrant’, de ’Krant van Tynaarlo’ en diverse specials heeft een vacature voor een journalist. Je bent een journalist in hart en nieren, een echte nieuwsjager en je wilt snel aan de slag als journalist voor een regionaal nieuwsblad.

Noordhoff Uitgevers zoekt, wegens zwangerschapsverlof (1 april 2019 tot 1 januari 2020), een marketing- en communicatiespecialist. Je bent een expert op het gebied van (online) communicatiemiddelen en een sparringpartner van de Category Manager (die verantwoordelijk is voor het opzetten en de resultaten van de campagne). Je bent op de hoogte van de laatste online ontwikkelingen op het gebied van marketing (e-marketing, e-commerce en social media) en deelt jouw kennis en enthousiasme graag met de anderen uit het team.

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) zoekt een communicatieadviseur Gebieden. Je bent verantwoordelijk voor de communicatie over de opname, beoordeling en versterking van woningen en gebouwen. Je adviseert collega’s van één van de zes versterkingspunten van NCG gevraagd en ongevraagd over communicatie. Je kunt tot 25 maart solliciteren.

Gemeente Smallingerland is op zoek naar een strategisch communicatieadviseur (32 uur pw). In je werk ligt de nadruk op (proactief) strategisch communicatieadvies in de breedste zin van het woord: aan college, aan management, aan (project)teams of individuele medewerkers. Je communicatieadviezen en -plannen vinden hun basis in de analyse van de omgeving, de actoren, belangen en netwerken die relevant zijn in vraagstukken of projecten. Ze ontvangen je motivatie en cv graag vóór 26 maart

Waterschap Noorderzijlvest is op zoek naar een zelfstandige communicatieadviseur (24 uur pw). Je adviseert en begeleidt bestuurders, managers en collega’s in hun communicatieve rol. Je geeft daarin gevraagd en ongevraagd advies, verzorgt incidenteel trainingen of presentaties, ontwikkelt ondersteunende middelen zodat de organisatie goed toegerust is. Ook ben je één van de aanspreekpunten voor de pers. Tijdens calamiteiten vervul je als communicatieadviseur een rol in de calamiteitenorganisatie. Reageren kan tot uiterlijk 24 maart.

Biblionet Drenthe zoekt een hands-on marketingmedewerker. Het gaat om een tijdelijke aanstelling tot en met 31 december 2019 voor 24 uur per week. Je geeft marketing- en communicatieadvies. Je faciliteert je collega’s bij projecten, events en programma’s. Je bent een sparringpartner van de productmanagers. Je zorgt ervoor dat de zichtbaarheid en impact van de programmering zichtbaar en vergroot worden en begeleidt de uitrol. Stuur vóór 22 maart je cv en motivatie.

Op Zoek
Ben jij op zoek
naar een nieuwe uitdaging in je communicatiecarrière? Laat het Jan Boon Communicatie weten en hij neemt je op in deze rubriek in Bonen in de pot. De nieuwsbrief heeft een bereik van meer dan 2500 communicatieprofessionals met een leesdichtheid van bijna 50%. Grote kans dat jouw zoektocht door de lezers van Bonen in de pot wordt ingevuld! Meer weten? Neem contact op met Jan Boon Communicatie via jan@janboon.com.

En dan nog even dit
Goed voor je imago
Tytsjerksteradiel is volgens ondernemers de MKB-Vriendelijkste gemeente van Fryslân. Burgemeester Jeroen Gebben ontving de prijs op woensdagmorgen 13 maart uit handen van Trudie Timmerman, voorzitter MKB Friesland. Achtkarspelen en Ooststellingwerf zijn deze editie geëindigd op de tweede en derde plek.
Tytsjerksteradiel voert op drie van de vier pijlers: Communicatie en Beleid, Lasten en Tevredenheid over de dienstverlening de ranglijst in Fryslân aan. Op alle aspecten van de dienstverlening geven de ondernemers hun gemeenten een dikke voldoende. Ze zijn vooral tevreden over de telefonische en digitale bereikbaarheid en de snelheid van dienstverlening.

E-mail is niet dood
Maar wel volwassen geworden. Laatst verscheen er een artikel waarin de schrijver Dennis Peters zich afvroeg of e-mailmarketing niet ver over zijn hoogtepunt is. Een terechte vraag. Er worden namelijk nog altijd te veel e-mailings verzonden zonder dat er goed over de match tussen content en ontvanger is nagedacht. Dit schieten met hagel kan ertoe leiden dat klanten zich niet alleen afmelden van je e-mails, maar zelfs zodanig geïrriteerd raken dat ze hun e-mails helemaal niet meer lezen. En dat is het laatste wat je wil bereiken. Als marketeer wil je je publiek tevreden houden met zorgvuldig samengestelde, persoonlijke en correct getimede e-mails. E-mailmarketing biedt een legio kansen om de relatie met je klant te behouden en zelfs te versterken.

Delen
Als jij iets hebt wat je kunt en wilt delen met je vakgenoten, aarzel niet dat met Bonen in de pot te doen. Het heeft een bereik van 2500 communicatieprofessionals!

De opmerkelijk damage control van Boeing
Zorgvuldigheid gaat boven snelheid, bewijst de vliegramp in Ethiopië. Dat schrijft Dick van Gooswilligen, expert crisiscommunicatie, in zijn blog. Hij was onder meer hoofd van het Crisiscommunicatieteam van de Politie en is nu director Crisiscommunicatie bij Sterk Werk Communicatie.
Opvallend: na de empathische reactie van Boeing volgde zakelijkheid. Crisis-preparatie is van groot belang. Wat kan je overkomen? Waar lig je wakker van? Op welke scenario’s kan je je voorbereiden? Voor bedrijven in de vliegtuigsector ligt dat voor de hand. Er stijgt een vliegtuig op, het stort neer en er zijn veel slachtoffers te betreuren. Zes minuten na de start van vlucht ET 302 van Ethiopian Airlines stort op zondag 10 maart de splinternieuwe Boeing 737 Max 8 neer. Zowel in het eerste bericht van Boeing als in een persverklaring van Ethiopian Airlines stonden zoals het hoort de slachtoffers en het medeleven met nabestaanden centraal. De minister-president van Ethiopië kondigde een dag van nationale rouw aan.

Boeing van empathisch naar zakelijk
Daags na de crash – als onder andere China de bijna honderd Boeing 737 Max 8 toestellen preventief aan de grond houdt en het Nederlandse Tui aanvankelijk gewoon doorvliegt – verandert de tone of voice van Boeing. Waarschijnlijk niet in de laatste plaats omdat het aandeel circa 10% minder waard wordt en daarmee 22 miljard dollar op de beursvloer verdampt. Zowel de reputatie als de beurswaarde van de vliegtuigbouwers uit Seatle ligt onder vuur. Na de empathie van zondag wordt maandag een zakelijke houding aangenomen. Alsof een leger juristen en financieel adviseurs het communicatiestuur hebben overgenomen. “Vliegtuigmaatschappijen met een Boeing 737 Max in hun vloot kunnen voorlopig gewoon met dit type blijven vliegen”, meldt een Boeing woordvoerder. “Op basis van de informatie die we nu hebben, is het niet nodig nieuwe richtlijnen uit te vaardigen.” Damage control heet zoiets.

Soms denk ik wel eens bij mezelf …….
Een beetje positieve pr voor het onderwijs kan echt geen kwaad
Ruim 2100 scholen hielden vrijdag de deuren dicht. Wéér een staking in het basis- en voortgezet onderwijs. Want ondanks de toezeggingen van het kabinet dat er echt een salarisverhoging gaat komen, zijn de problemen in het onderwijs nog altijd enorm. Problemen die grotendeels worden veroorzaakt door de magere aanwas van nieuwe docenten, die deels verklaarbaar is door het slechte imago dat het vak van onderwijzer inmiddels heeft. RTL meldde dat in de in de Beroepsprestige Top 100 de basisschooldocent inmiddels op plek 69 staat, net boven de boekhouders. Tien jaar geleden stond de docent basisonderwijs nog op plek 42. Dat schrijft Nynke de Jong in haar column in het AD.

Er is een onmogelijke situatie ontstaan. Omdat de problemen in het onderwijs zo groot zijn, zie je op het nieuws vooral docenten die vertellen wat er allemaal fout gaat, en waarom hun werk zo zwaar is geworden. Dat moeten ze wel doen om de politiek wakker te schudden. Daarmee maak je het werken in het onderwijs niet aantrekkelijker voor potentiële leerkrachten. Daarmee maak je het werken in het onderwijs niet aantrekkelijker voor potentiële leerkrachten.

Uitspraak
“Het is best lastig om een sterke community te bouwen, je investeert er veel tijd in en je omgeving moet ook de waarde van een community inzien. En daar ligt ook een mooie rol voor de communicatieadviseur.”
Peter Staal, eigenaar van Bind, over community management.

Bonen in de pot
Je ontvangt Bonen in de pot omdat je een relatie van Jan Boon bent of ingeschreven staat voor nieuwsbrieven van Jan Boon Communicatie.

Jan Boon Communicatie helpt communicatieprofessionals een (volgende) stap in hun carrière te maken en helpt daarmee organisaties, ondernemingen, bedrijven en instellingen de juiste communicatieprofessional te vinden.

Bonen in de pot
wil zo veel zeggen als “hij wil nog wat zeggen maar het is onbelangrijk wat hij te zeggen heeft”, waarmee ik het relatieve van mijn berichten wil aangeven. Lees het vanuit je eigen perspectief.

Naast Bonen in de pot geeft Jan Boon Communicatie Bonen Weken en Bonen Doppen uit.
Bonen Weken gaat over de ontwikkelingen in de communicatiewereld in relatie tot ondernemen. Bonen Doppen is een onregelmatig verschijnende column.

Wil jij een ander attent maken op Bonen in de pot? Klik hier!

Jan Boon Communicatie ziet het als zijn verantwoordelijkheid om jouw privacy en gegevens te beschermen. De informatie wordt niet met derden gedeeld. Ik ben verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Alleen met wederzijdse toestemming zal ik deze gegevens met derden delen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s