Bonen in de pot

8 juli 2019

Bonen in de pot is een uitgave van Jan Boon Communicatie en informeert je over de ontwikkelingen in het communicatievak.

Laatste Nieuws
Het strategievak is aan het vergoogelen
“Merken zijn meer bezig met wat mensen willen horen dan wat ze zelf te vertellen hebben”, zegt Gijs de Bruijn, strategy director Accenture Interactive. Volgens De Bruijn zijn merken enigszins doorgeslagen in het centraal zetten van de klant. Aan de andere kant stelt Van Dorp dat het reclamevak ‘misschien wel één van de laatste beroepsgroepen is die openlijk twijfelt of data iets toevoegt. “Ik moet best nog vaak bij creatieven verdedigen waarom we bepaalde data centraal zetten.” De Bruijn vermoedt dat dit komt omdat niet alles te vatten is in data. “Data is zekerheid en creativiteit is onzekerheid. Soms kan je zekerheid uitdagen met die intuïtie en soms kan je die intuïtie onderbouwen met data.”

Verder in deze editie
• Het strategievak is aan het vergoogelen
• Marketeers nemen te weinig tijd
• Gesjoemel bij NHL Stenden
• Het is de tijd van het jaar: veel transfers
• Het belang van duidelijke communicatie

Wat mij is opgevallen
Marketeers nemen te weinig tijd om ver vooruit te kijken
Willem van Harrewijen en Hubert van Wensen van The USP Company merken dat weinig marketeers de tijd nemen om echt verder vooruit te kijken dan één à twee jaar. Scenario denken is een proces waarin je gedwongen wordt voorbij ‘Horizon 1′ te gaan, dus voorbij je dagelijkse bezigheden. Dit is nodig om je merk toekomstbestendig te maken, vinden ze. Zeker in een tijd waar de vernieuwing zo snel komt en de levensduur van veel bedrijven van 65 jaar is terug gebracht naar 15 jaar. Ieder bedrijf zou zich middels verschillende scenario’s moeten voorbereiden op de toekomst door hun innovatiestrategie daar beter op af te stemmen. Door ontwerp denken te verlaten en een scenario denkproces in te stappen met een kernteam van mensen uit de organisatie die creatief zijn, in staat zijn om buiten de lijntjes te kleuren, weten wat er speelt in de wereld en maatschappelijk betrokken zijn.

Gesjoemel Qatar levert NHL Stenden grote reputatieschade op
De Onderwijsinspectie stelt een onderzoek in bij NHL Stenden hogeschool naar het toedekken van misstanden op de vestiging van noordelijke hogeschool in Qatar. Oud-medewerkers van de hogeschool hebben de kwestie aangekaart. De hogeschool ontkent de beschuldigingen.
NHL Stenden Hogeschool geeft hoog op van zijn internationale filialen. Maar de vestiging in Qatar worstelt met nepotisme, tentamen- en diplomafraude. De inspectie doet onderzoek naar het filiaal, waar goede cijfers te koop zijn en waar ‘frustratie, ergernis en angst’ heersen.

Reputatie NHL Stenden
“De kwaliteit van de resultaten en de authenticiteit van het werk van studenten’ kan niet worden gegarandeerd, studenten zijn ‘vaak afwezig en slecht gemotiveerd’ en ‘examinatoren zijn gevoelig voor druk van studenten, ouders, sponsor, management en zelfs de Qatarese overheid’. Vroeg of laat zullen de misstanden in Qatar naar buiten komen, waarschuwen de examencommissies. De reputatie van Stenden als internationale hogeschool kan hierdoor forse schade oplopen.”

Transfers
Danielle Bos is nu marketingmedewerkster bij Actemium Nederland. Danielle werkt voor DGB Energie en eerder voor Promo2000 en de ANWB Alarmcentrale.

Renate Schuit is de nieuwe junior communicatieadviseur bij de gemeente Midden-Groningen. Renate was medewerkster Raadsgriffie van deze gemeente waar ze de online communicatie voor de Raad verzorgde.

Bob Winckels wordt de nieuwe teammanager Mediarelaties en senior woordvoerder bij de Enexis Groep. Bos was PR consulent voor LVTPR en eerder communicatieadviseur bij de Politieacademie, bij Capgemini en woordvoerder bij de AVRO.

Sandra Wind is online content marketeer bij Okkinga Communicatie. Naast turntrainster was Sandra marketing- en communicatiemedewerkster bij Thialf. Ze studeerde Communicatie aan de NHL Hogeschool in Leeuwarden.

Yvonne van de Kuil is nu hoofd Marketing en Communicatie Europa bij Travelex. Yvonne deed ruime ervaring op bij onder meer Open for an new challenge, Roberco, De RABO Bank Utrecht en bij de Autoriteit Financiële Markten.

Nynke Brouwer is nu communicatieprofessional bij Zorggroep Alliade. Nynke was communicatie en PR medewerkster bij CVO Zuid-West Friesland en werkte eerder voor Pieterpikzonen en voor Fietspoint Enschede. Ze studeerde Communicatie aan de Hanzehogeschool in Groningen.

Agnes Vera Dirksen is nu marketing- en communicatiemanager bij Water Alliance. Agnes Vera komt van Van Hall Larenstein University en werkte eerder voor SchoolMaster (noemen zich nu Magister), Elkander, Water Alliance en voor Biblionet Groningen.

Engelien Scherion – Klaver heeft afscheid genomen van de gemeente Noardeast-Fryslân. Ze gaat als zelfstandige communicatieprofessional verder onder de naam ‘Klaver 4 Communicatie’. In de afgelopen jaren heeft ze als communicatieadviseur ervaring opgedaan bij de DDKF gemeente, de gemeenten Kollumerland en Dongeradeel.

Vacatures
Ziengs in Assen zoekt een marketingcoördinator (40 uur) ter versterking van het marketingteam. Je bent primair verantwoordelijk voor al het drukwerk van Ziengs en de overige winkelformules van Ziengs. Je bent verantwoordelijk voor het proces rondom de ontwikkeling van het folder- en POS-materiaal. Je coördineert de activiteiten die voortkomen uit de marketingkalender en bent ondersteunend bij het uitvoeren van de marketingcampagnes.

Fier (een landelijk expertise- en behandelcentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties) zoekt een communicatieadviseur. Je bent een echte netwerker en ervaren woordvoerder, je hebt gevoel voor politieke verhoudingen. Je wordt verantwoordelijk voor de communicatie van een aantal locaties en merken van Fier en zorgt voor een sterke verbinding met de afdeling Communicatie. Je verstevigt het netwerk en je verzorgt de pers- en mediawoordvoering en fondsenwerving van deze locaties en merken en voor Fier als geheel. Solliciteren kan tot en met 11 juli.

Koopmans Lakfabrieken in Marrum zoekt een medewerker Marketing & Communicatie. Je neemt het voortouw over de brand strategie van de verschillende merken en je voert deze ook samen met twee collega’s op de marketingafdeling uit. Je bent proactief en neemt het initiatief! Je vindt het leuk om zowel op strategisch niveau als uitvoerend niveau te opereren. Met een verkoopgerichte instelling weet jij de juiste uitingen en marktbenadering neer te zetten.

Menzis Groningen zoekt in het cluster Commercie een communicatieadviseur. Je zorgt voor de juiste positionering van Menzis richting haar doelgroepen. Je bent verantwoordelijk voor de content en weet de samenhang hierin goed te bewaken. De klant staat voor jou altijd centraal, jouw communicatiestrategie is afhankelijk van de doelgroep. Verder zijn jouw verantwoordelijkheden het schrijven en aanpassen van teksten die antwoord geven op vragen van klanten.

TCA Telecom & IT in Assen zoekt een marketing- en communicatieprofessional (24-36 uur). In deze functie hebben jouw werkzaamheden veel impact, want jij gaat een belangrijke bijdrage leveren aan het verder professionaliseren van alle marketing en communicatieactiviteiten voor TCA Group BV. In deze uitdagende functie, spelen afwisseling en diversiteit een grote rol. Het ene moment geef je advies, het andere moment schrijf je teksten, ontwerp je brochures of houd je je bezig met de (online) marketingstrategie.

Op Zoek
Ben jij op zoek
naar een nieuwe uitdaging in je communicatiecarrière? Laat het Jan Boon Communicatie weten en hij neemt je op in deze rubriek in Bonen in de pot. De nieuwsbrief heeft een bereik van meer dan 2250 communicatieprofessionals met een leesdichtheid van bijna 50%. Grote kans dat jouw zoektocht door de lezers van Bonen in de pot wordt ingevuld! Meer weten? Neem contact op met Jan Boon Communicatie via jan@janboon.com.

Delen
Als jij iets hebt wat je kunt en wilt delen met je vakgenoten, aarzel niet dat met Bonen in de pot te doen. Het heeft een bereik van 2500 communicatieprofessionals!

Elker, de nieuwe naam voor Elker – Het Poortje
Elker – Het Poortje, een grote jeugdhulp- en onderwijsaanbieder in Noord-Nederland, gaat verder onder de nieuwe, maar tegelijkertijd vertrouwde naam Elker Jeugdhulp & onderwijs. Deze nieuwe naam past bij de ambities van Elker in de veranderende markt voor jeugdhulp en speciaal onderwijs, waarbij Elker nadrukkelijk de samenwerking zoekt met gemeenten en ketenpartners. Astrid Veldhuizen, voorzitter Raad van Bestuur: “Wij gaan vanaf 1 juli verder onder één naam. We willen graag laten zien dat we één geïntegreerde organisatie zijn, die alle vormen van jeugdhulp en speciaal onderwijs biedt, waarbij altijd het belang van het kind voorop staat.”

En dan nog even dit
Crisiscommunicatie
Een team van experts op het gebied van de eikenprocessierups heeft deze week overleg met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zij willen heel snel een actieplan opstellen en het gedateerde rupsprotocol uit 2013 bijwerken, als leidraad voor gemeenten en provincies. Ook zullen er afspraken moeten worden gemaakt over het budget dat het ministerie wil vrijmaken voor het actieplan, het verzamelen van informatie over de rups en de bestrijding van de rups, laten de deskundigen weten. Het aantal eikenprocessierupsen is op veel plaatsen in Nederland verdrievoudigd ten opzichte van vorig jaar. Overal is sprake van een sterke toename, is gebleken uit een telling van het Kenniscentrum Eikenprocessierups. Provincies als Noord-Brabant, Drenthe en Overijssel, waar veel eiken staan, worden doorgaans het zwaarst getroffen.

Merken moeten geen onzin verkopen
Daar zijn bureaus ook verantwoordelijk voor. Niet alle merken maken hun mooie beloftes waar. Alleen als je doet wat je zegt, ben je geloofwaardig als duurzaam en maatschappelijk merk. In Cannes stelde Unilever-topman Alan Jope twee weken geleden dat reclamebureaus briefings moeten weigeren van merken die niet waarmaken wat ze beloven. Dit is in principe een goed uitgangspunt. Opdrachten durven weigeren als bureau maakt je uitingen krachtiger en geloofwaardiger. Maar als je echt scherp aan de wind vaart als marketeer dan werk je voor je het weet alleen nog voor activistische startups.

Reclame is niet zomaar een sausje
dat je over een merk heen giet. Het is ook zeker een manier om mensen intern te inspireren. Goede reclame en marketing bieden een inspirerend verhaal en – als het goed is – een uitnodigend handelingsperspectief. Zo wordt reclame een oprechte expressie van waar een merk voor staat én waar het heen beweegt. Het is de verantwoordelijkheid van reclamebureaus om geen onzin te maken. En van merken om geen onzin te verkopen. Zolang de markt alleen op financiële winst drijft, blijven purpose-washing en greenwashing aantrekkelijk. Dus moeten we elkaar uitdagen om scherp en eerlijk te blijven voor een betere wereld én voor een sterkere business case. Zo zorgen we dat merken én marketeers relevant blijven in de wereld van morgen.

Soms denk ik wel eens bij mezelf ….
Het belang van duidelijke communicatie voor beleidsadviseurs
Een beleidsadviseur communiceert met mensen die vakjargon soms wel en soms niet begrijpen. Betekent dit dat je constant moet schakelen tussen vakjargon en gewone taal? Of bestaat een heldere boodschap uit meer dan dat? Een beleidsadviseur ontwikkelt beleid, analyseert problemen, geeft adviezen en schrijft plannen die het beleid ondersteunen. Hierbij is duidelijk communiceren erg belangrijk. Maar wat is duidelijke communicatie eigenlijk.

Wat is duidelijke communicatie?
De Bestuursacademie zegt er dit over: veel burgers vinden het moeilijk om de teksten van de overheid goed te begrijpen. Dat betekent dat ze vaak niet kunnen inschatten wat het gecommuniceerde betekent voor hun eigen situatie en wat ze kunnen of moeten doen. Daardoor kunnen ze niet volop meedoen in onze samenleving en diensten van de overheid niet goed gebruiken. Bij het communiceren met de burger is het daarom extra belangrijk om duidelijk te communiceren. Maar wat is duidelijk communiceren eigenlijk? Volgens de landelijke campagne voor heldere overheidscommunicatie ‘Direct Duidelijk’ moet duidelijke overheidscommunicatie voldoen aan de volgende vier punten: ‘Je houdt rekening met uw publiek. Je bent persoonlijk. Je legt zo helder mogelijk uit wat je bedoelt. Je ondersteunt je tekst met beeld’.
Uiteindelijk moet je ervoor zorgen dat je publiek begrijpt wat je bedoelt. Dat is namelijk de enige manier waarop er iets kan veranderen in de praktijk. Dat gaat allemaal niet vanzelf.

Hanzehogeschool en Noorderpoort ontwikkelen nieuwe IT-opleiding
Het Instituut voor Communicatie, Media & IT van de Hanzehogeschool Groningen en ROC Noorderpoort gaan samenwerken op het gebied van ontwikkeling van een nieuw ICT-opleidingsaanbod op niveau 5. Dit is het niveau tussen MBO en HBO. Op deze manier werken beide organisaties aan een betere doorstroom van studenten en doorlopende leerlijnen tussen het MBO- en HBO-onderwijs. Er wordt onderzoek gedaan naar de opleidingsbehoefte van IT-organisaties. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek ontwikkelt de IT Academy nieuwe leergangen.

Tot slot
Vakantie
Een kwart van de Nederlanders gaat helemaal niet op vakantie, die zit thuis op de bank. Wie gewoon lekker thuis blijft, heeft de grootste moeite het hoofd boven water te houden.

70% gaat op vakantie om te ontstressen, maar bij gezinnen met kinderen lukt dat lang niet altijd. Ruim 35% ervaart evenveel of zelfs meer stress dan thuis. Vooral de beperkte faciliteiten spelen daarbij een rol: maar één grote pan om mee te koken, geen verduisterde gordijnen voor het middagslaapje en een gebrek aan wasdrogers.

Vakantie betekent ook eindelijk bijslapen. En dat lukt prima, blijkt uit een studie onder Nederlanders die tenminste twee weken op vakantie waren. Gemiddeld lagen ze 7,4 uur in plaats van 6,7 uur onder zeil, maar sliepen ze lekkerder thuis.

Uitspraak
“Zelfkennis is moeilijker te verwerven dan kennis over een ander”.

Bonen in de pot
Je ontvangt Bonen in de pot omdat je een relatie van Jan Boon bent of ingeschreven staat voor nieuwsbrieven van Jan Boon Communicatie.

Jan Boon Communicatie helpt communicatieprofessionals een (volgende) stap in hun carrière te maken en helpt daarmee organisaties, ondernemingen, bedrijven en instellingen de juiste communicatieprofessional te vinden.

Bonen in de pot
wil zo veel zeggen als “hij wil nog wat zeggen maar het is onbelangrijk wat hij te zeggen heeft”, waarmee ik het relatieve van mijn berichten wil aangeven. Lees het vanuit je eigen perspectief.

Naast Bonen in de pot geeft Jan Boon Communicatie Bonen Weken en Bonen Doppen uit. Bonen Weken gaat over de ontwikkelingen in de communicatiewereld in relatie tot ondernemen. Bonen Doppen is een onregelmatig verschijnende column.

Wil jij een ander attent maken op Bonen in de pot? Klik hier!

Jan Boon Communicatie ziet het als zijn verantwoordelijkheid om jouw privacy en gegevens te beschermen. De informatie wordt niet met derden gedeeld. Ik ben verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Alleen met wederzijdse toestemming zal ik deze gegevens met derden delen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s