Bonen in de pot

11 november 2019

Bonen in de pot is in een uitgave van Jan Boon Communicatie en informeert je over de ontwikkelingen in het marketing- en communicatievak. In principe verschijnt Bonen in de pot ieder maandagochtend.

Laatste Nieuws
Nieuw internationaal logo: NL met gestyleerde oranje tulp
Nederland krijgt een nieuw internationaal logo. Het combineert twee symbolen: NL en een gestyleerde oranje tulp. Het logo vervangt het tot nu toe veel gebruikte ‘tulpje Holland’ van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen.
Het kabinet wil met de nieuwe stijl duidelijker laten zien wat Nederland te bieden heeft. Volgens minister Kaag was het tijd voor modernisering en is een eenduidig internationaal logo positief voor de export en voor het aantrekken van investeerders en van talent. “Op elke handelsmissie wordt dit gebruikt, hier herken je een land aan”, zegt ze in een toelichting.

In het oude logo staat het woord ‘Holland’. Dat gaat in het nieuwe logo verdwijnen. “Inmiddels zegt ‘The Netherlands’ in de wereld meer dan ‘Holland’. Het was 25 jaar geleden een keuze van de toeristenbranche om met ‘Holland’ ons land te promoten”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. “Maar we presenteren ons ook via handel en wetenschap en op nog veel meer terreinen. Dan is het een beetje gek dat je alleen en klein deel van Nederland in het buitenland promoot, namelijk Holland.”
Daarnaast vond het ministerie het na twintig jaar de hoogste tijd om het oude logo op te frissen en is er daarom besloten om een nieuw logo te ontwikkelen.

Verder in deze editie
• Marketeers in Nederland sceptisch
• Imago leraar moet beter
• Communicatiemensen, opgelet
• Partijen willen onderzoek naar TopDutch-campagne
• Imagoherstel bouwsector mogelijk bedreigd

Wat mij is opgevallen
Van oplopende druk naar overheidsburnout
Oplopende onzekerheid en druk op de overheid is één van de ontwikkelingen die het trendteam van Dienst Publiek en Communicatie heeft verzameld in een trendrapport voor overheidscommunicatie. Met de welvaart in Nederland lijkt het goed te gaan. Toch ervaren veel mensen in toenemende mate onzekerheden.

Implicaties voor overheidscommunicatie
Om het ongenoegen en de behoefte aan doelmatigheid te adresseren is een communicatieplan of -strategie niet voldoende. Bij het reageren op actuele issues en het omgaan met lastige beleids- en communicatievraagstukken zijn (nieuwe) manieren van samenwerking nodig. Juist om te voorkomen dat er dingen misgaan en wantrouwen toeneemt. Tegenstellingen en afwijkende meningen moeten gehoord worden, écht gehoord worden. Dat geldt net zo goed voor de brede, soms stille, middengroep. Dat is niet altijd makkelijk: wrijving, irritatie en gedoe zijn onontkoombaar. De rol van de communicatieadviseur is daarbij belangrijk: juist wanneer het gesprek is vastgelopen.
Alle hoofdstukken met trends zijn terug te vinden in het trendoverzicht en het trendrapport.

Marketeers in Nederland sceptisch over influencer marketing
In Nederland spreken steeds meer marketeers hun gerede twijfels uit over de inzet van influencers. Momenteel noemen veel meer Nederlandse marketingprofessionals dan in 2018 influencer marketing een hype of zelfs klinkklare onzin. Ruim 30% van hen zegt geen enkel merkeffect te zien van deze marketingaanpak. Ter vergelijking, vorig jaar was dit nog 14%. Ook hebben ze de saleseffecten van influencer marketing zien dalen van 38% naar 23%.
Dit leert een onderzoek naar de meeste urgente marketingonderwerpen in Nederland, dat jaarlijks wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau DVJ Insights in opdracht van platform Adformatie. Dit jaar hebben 321 Nederlandse marketeers aan de enquête meegewerkt.

Marketeers innoveren minder
De Grote Marketing Enquête 2019 laat zien dat marketeers minder positief zijn over influencer marketing, minder innoveren en ze zijn minder consistent geworden. Bovendien blijkt dit jaar dat de relaties met bureaus nog steeds in beweging zijn. Er is vooral een verschuiving in het týpe bureau dat in de arm wordt genomen.

Bureaus
Net als vorig jaar zijn klant-bureaurelaties nog in beweging. Er is vooral een verschuiving in het týpe bureau dat in de arm wordt genomen; het reclamebureau en het mediabureau zijn daarbij de grootste verliezers. Reclamebureaus krijgen een flinke tik (van 59 naar 52%), maar worden nog altijd het vaakst ingeschakeld. Het mediabureau moet echter bijna negen procentpunt inleveren en gaat terug van bijna vijftig naar bijna veertig procent.

Imago leraar moet beter
“Elke basisschool heeft belang bij voldoende leraren. Het lerarentekort is een gezamenlijk probleem”, zegt Mark Terpstra van de Hanzehogeschool Groningen. De pabo van de Hanze, van NHL Stenden en de noordelijke basisscholen nemen samen maatregelen het tekort te verminderen. Beide pabo’s willen meer studenten werven. Er komt een imago-campagne waarin duidelijk moet worden dat het Noorden een aantrekkelijk onderwijsregio is en dat leraren er met plezier werken. “Zo willen we leraren in filmpjes laten vertellen waarom ze al jaren in het onderwijs werken en wat ze leuk vinden aan het werken met kinderen.”

De mens maakt nog steeds het verschil
in een wereld die steeds meer digitaliseert. Hoewel steeds meer processen geautomatiseerd kunnen worden in de marketingbranche staat de menselijke factor nog altijd voorop.
Saskia Verschoor en Tim Dijkman van Abovo Media leggen uit waarom. “Een marketeer wordt steeds meer ook een data-analist die de juiste instructies meegeeft aan de desbetreffende systemen. Steeds meer kunnen we overlaten aan digitale programma’s en algoritmes. Ook al kijk je maar een korte periode terug, dan zie je al dat technieken weer verder ontwikkeld zijn.”

Transfers
Marieke Molendijk is de nieuwe communicatieadviseur bij het Waterschap Noorderzijlvest. Marieke komt van de gemeente Loppersum en werkte eerder voor de gemeente Hoogezand-Sappemeer, Lamberink Makelaars, was communicatieadviseur Communicatie & Educatie bij het Nationaal Park Dwingelderveld, de provincie Drenthe en was account executive bij La Compagnie.

Lammy Kobes is nu adviseur Marketing, Communicatie & Coöperatie bij de Rabobank Assen en Noord-Drenthe. Lammy werkte al voor verschillende vestigingen van de Rabobank als communicatie- & marketingmedewerker.

Harry Bouma verlaat het Noorderpoortcollege, hij was daar bestuursadviseur en woordvoerder en gaat zich inzetten voor het bedrijventerrein Zuidoost Groningen. Harry wordt opgevolgd door Mark Timmers. Mark gaat aan de slag als senior adviseur Woordvoering en Stakeholderengagement bij Noorderpoort. Mark was manager Communicatie bij de Ziekenhuisgroep Twente en studeerde Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Agenda
Het CommunicatieFestival is op donderdag 14 november weer bij de Energy Barn met onder meer Wouter Hart, Charles Groenhuijsen en de Newsroom van Rotterdam.

Op vrijdag 29 november opent het Forum Groningen. Vanaf 17.00 uur barst een 24-uursprogramma los voor nieuwsgierigen uit Stad, Ommeland en de rest van de wereld.

Vacatures

Vacatures van Jan Boon Communicatie vind je op janboon.com.

SKSG Kinderopvang Groningen zoekt een content en social media marketeer. In deze rol richt je de communicatiekanalen, zoals de website, social media, de locaties en interne communicatie naar ouders en medewerkers, professioneel in met aantrekkelijke en overtuigende content. Je optimaliseert continu de resultaten van deze content, waarbij je nauw samenwerkt met collega’s van de kinderopvanglocaties en het service centrum.

Koninklijke Sjouke Dijkstra Leek zoekt een medewerker Marketing & Communicatie (32 uur). Het is jouw taak om de websites van de Dijkstra Groep actueel te houden en actief op zoek te gaan naar projectinformatie en nieuws binnen de organisatie. Op LinkedIn en Twitter is het jouw taak alle geïnteresseerden goed op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en bijzonderheden. Net zo belangrijk als de externe communicatie is de interne communicatie. Op Intranet houd je de ontwikkelingen bij en laat je zien wat ze als Dijkstra Groep weten te realiseren.

Op Zoek
Ben jij op zoek
naar een nieuwe uitdaging in je communicatiecarrière? Laat het Jan Boon Communicatie weten en hij neemt je op in deze rubriek in Bonen in de pot. De nieuwsbrief heeft een bereik van meer dan 2250 communicatieprofessionals met een leesdichtheid van bijna 50%. Grote kans dat jouw zoektocht door de lezers van Bonen in de pot wordt ingevuld! Meer weten? Neem contact op met Jan Boon Communicatie via jan@janboon.com.

Delen
Als jij iets hebt wat je kunt en wilt delen met je vakgenoten, aarzel niet dat met Bonen in de pot te doen. Het heeft een bereik van 2100 communicatieprofessionals!

Communicatiemensen opgelet
Er wordt gewerkt aan een wet waarin ondernemingen verplicht worden om de maatschappelijke betekenis van hun werk te verwoorden. Stel je toch eens voor dat je je als organisatie in rechte moet verantwoorden voor het breken van je eigen woord, je eigen communicatie zeg maar. Zo’n wet bevrijdt ons van die vrijblijvende noties over purpose, missie, visie en goede bedoelingen. Dan telt niet meer wie en wat je als organisatie waarom naar eigen zeggen wílt zijn. Dan komt het erop aan wat je als organisatie tóónt wie je, naar eigen zeggen, bént. #watcommunicerenbetekent.

VPRA kiest voor doorstart
De VPRA, de branchevereniging voor pr- en communicatie-adviesbureaus, moest noodgedwongen in afgeslankte vorm verder maar na maanden van stilte kwamen de VPRA-leden onlangs bij elkaar voor een Buitengewone Algemene Leden Vergadering. De leden kregen drie opties voorgelegd: samen met Logeion, zelfstandig verder en stoppen.
Zonder ellenlang op het besprokene in te gaan kan worden gesteld dat er is gestemd en gekozen voor de tweede optie: VPRA zelfstandig doorstarten onder leiding van een transitieteam met nieuw te kiezen bestuur zodat het ook echt anders gaat worden. Dus ja, verder met de VPRA, maar niet op de oude voet.

Soms denk ik wel eens bij mezelf …..
Partijen willen onderzoek naar TopDutch-campagne
Oppositiepartijen in Provinciale Staten van Groningen willen dat het provinciebestuur onderzoek doet naar de gang van zaken rondom de noordelijke TopDutch-imagocampagne. Volgens de PVV, Forum voor Democratie en de Partij voor het Noorden is er reden de aanbesteding en ook de resultaten van de campagne tegen het licht te houden. “Van de oorspronkelijke uitgangspunten van TopDutch met een breed scala aan projecten en bedrijvigheid is nauwelijks iets terechtgekomen”, vindt het trio oppositiepartijen. Afspraken over de opzet en de invulling van de campagne zijn volgens de partijen niet nagekomen en de resultaten van de TopDutch-campagne zijn mager, zeggen ze. “Alleen de ‘groene chemie’ is eraan opgehangen.”

En dan nog even dit
Nieuw netwerkplatform
Jeroen de Bakker (Talpa) is Second Opinion gestart: een nieuw platform dat besluitnemers in marketing, communicatie en innovatie in verbinding brengt met topspelers uit het vak. Inmiddels zijn er al vijftien experts bij het platform aangesloten, die met hun kennis en ervaring een adviserende rol gaan spelen. Met het platform wil De Bakker vergaarde kennis en expertise toegankelijker maken.
De Bakker: “Second Opinion is een netwerk van marktleiders. Als je een gewaagd plan of concept graag wilt laten toetsen, dan kunnen wij jou in contact brengen met één van onze experts. Ons vak wordt steeds veelomwattender en complexer. Het is zonde dat veel kennis en ervaring van marktleiders op het gebied van marketing, communicatie en innovatie niet voor anderen beschikbaar is. Met Second Opinion maken wij deze expertise toegankelijk en kunnen we hopelijk bij grote beslissingen -met een frisse blik en volledig onafhankelijk- net dat duwtje in de goede richting geven en daarmee ondernemerschap stimuleren.”

Imagoherstel bouwsector mogelijk bedreigd door stikstofcrisis
Building Heroes maakt zich zorgen om het imago van de bouwsector. De bemiddelaar en opleider van professionals in bouw en infra ziet dat het imago van de sector de laatste jaren verbetert. De stikstofcrisis bedreigt mogelijk niet alleen dit broze imagoherstel van de bouw, maar ook de ontwikkeling van professionals in deze sector.
Jeroen Meerum Terwogt, medeoprichter van Building Heroes: “Het heeft de bouwsector veel tijd gekost om de arbeidskrachten te vinden die de bouwproductie langzamerhand weer op gang krijgen. Dat er veel projecten op de tocht staan, is niet alleen slecht nieuws voor de woningnood en Nederlandse werkgelegenheid. Het betekent op de lange termijn mogelijk ook dat de bouw minder populair wordt bij werknemers. We moeten deze crisis bedwingen, anders doet dat het broze imagoherstel van onze sector teniet. Dat zou erg zonde zijn.”

Pijper Media grote speler in medialandschap
In een medialandschap waar het hebben van een grote online presence steeds belangrijker wordt, is het aantal volgers dat je merk heeft cruciaal. Het is dus niet voor niets dat de titels van Pijper Media héél hard werken aan het opbouwen en in stand houden van hun online community. En met succes, zo blijkt. De nieuwste cijfers van de MMA Social Media Monitor tonen namelijk aan dat Playboy tijdens het derde kwartaal van 2019 de nummer één was qua volgers op sociale media. Met een totaal van iets meer dan 1,5 miljoen volgers (op Facebook, Instagram en Twitter) liet het mannenblad sterke spelers als LINDA. (1.329.032 volgers) en Vtwonen (1.121.481 volgers) achter zich.

Uitspraak
“Doe eens iets wat je niet denkt te kunnen.” Mariëlle Krouwel, hoofd merk, media en communicatie bij de Volksbank.

Bonen in de pot
Je ontvangt Bonen in de pot omdat je een relatie van Jan Boon bent of ingeschreven staat voor nieuwsbrieven van Jan Boon Communicatie.

Jan Boon Communicatie helpt communicatieprofessionals een (volgende) stap in hun carrière te maken en helpt daarmee organisaties, ondernemingen, bedrijven en instellingen de juiste communicatieprofessional te vinden.

Bonen in de pot
wil zo veel zeggen als “hij wil nog wat zeggen maar het is onbelangrijk wat hij te zeggen heeft”, waarmee ik het relatieve van mijn berichten wil aangeven. Lees het vanuit je eigen perspectief.

Naast Bonen in de pot geeft Jan Boon Communicatie Bonen Weken en Bonen Doppen uit. Bonen Weken gaat over de ontwikkelingen in de communicatiewereld in relatie tot ondernemen. Bonen Doppen is een onregelmatig verschijnende column.

Wil jij een ander attent maken op Bonen in de pot? Klik hier!

Jan Boon Communicatie ziet het als zijn verantwoordelijkheid om jouw privacy en gegevens te beschermen. De informatie wordt niet met derden gedeeld. Ik ben verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Alleen met wederzijdse toestemming zal ik deze gegevens met derden delen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s