Bonen in de pot

11 november 2019

Bonen in de pot is in een uitgave van Jan Boon Communicatie en informeert je over de ontwikkelingen in het marketing- en communicatievak. In principe verschijnt Bonen in de pot ieder maandagochtend.

Laatste Nieuws
Nieuw internationaal logo: NL met gestyleerde oranje tulp
Nederland krijgt een nieuw internationaal logo. Het combineert twee symbolen: NL en een gestyleerde oranje tulp. Het logo vervangt het tot nu toe veel gebruikte ‘tulpje Holland’ van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen.
Het kabinet wil met de nieuwe stijl duidelijker laten zien wat Nederland te bieden heeft. Volgens minister Kaag was het tijd voor modernisering en is een eenduidig internationaal logo positief voor de export en voor het aantrekken van investeerders en van talent. “Op elke handelsmissie wordt dit gebruikt, hier herken je een land aan”, zegt ze in een toelichting.

In het oude logo staat het woord ‘Holland’. Dat gaat in het nieuwe logo verdwijnen. “Inmiddels zegt ‘The Netherlands’ in de wereld meer dan ‘Holland’. Het was 25 jaar geleden een keuze van de toeristenbranche om met ‘Holland’ ons land te promoten”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. “Maar we presenteren ons ook via handel en wetenschap en op nog veel meer terreinen. Dan is het een beetje gek dat je alleen en klein deel van Nederland in het buitenland promoot, namelijk Holland.”
Daarnaast vond het ministerie het na twintig jaar de hoogste tijd om het oude logo op te frissen en is er daarom besloten om een nieuw logo te ontwikkelen.

Verder in deze editie
• Marketeers in Nederland sceptisch
• Imago leraar moet beter
• Communicatiemensen, opgelet
• Partijen willen onderzoek naar TopDutch-campagne
• Imagoherstel bouwsector mogelijk bedreigd

Wat mij is opgevallen
Van oplopende druk naar overheidsburnout
Oplopende onzekerheid en druk op de overheid is één van de ontwikkelingen die het trendteam van Dienst Publiek en Communicatie heeft verzameld in een trendrapport voor overheidscommunicatie. Met de welvaart in Nederland lijkt het goed te gaan. Toch ervaren veel mensen in toenemende mate onzekerheden.

Implicaties voor overheidscommunicatie
Om het ongenoegen en de behoefte aan doelmatigheid te adresseren is een communicatieplan of -strategie niet voldoende. Bij het reageren op actuele issues en het omgaan met lastige beleids- en communicatievraagstukken zijn (nieuwe) manieren van samenwerking nodig. Juist om te voorkomen dat er dingen misgaan en wantrouwen toeneemt. Tegenstellingen en afwijkende meningen moeten gehoord worden, écht gehoord worden. Dat geldt net zo goed voor de brede, soms stille, middengroep. Dat is niet altijd makkelijk: wrijving, irritatie en gedoe zijn onontkoombaar. De rol van de communicatieadviseur is daarbij belangrijk: juist wanneer het gesprek is vastgelopen.
Alle hoofdstukken met trends zijn terug te vinden in het trendoverzicht en het trendrapport.

Marketeers in Nederland sceptisch over influencer marketing
In Nederland spreken steeds meer marketeers hun gerede twijfels uit over de inzet van influencers. Momenteel noemen veel meer Nederlandse marketingprofessionals dan in 2018 influencer marketing een hype of zelfs klinkklare onzin. Ruim 30% van hen zegt geen enkel merkeffect te zien van deze marketingaanpak. Ter vergelijking, vorig jaar was dit nog 14%. Ook hebben ze de saleseffecten van influencer marketing zien dalen van 38% naar 23%.
Dit leert een onderzoek naar de meeste urgente marketingonderwerpen in Nederland, dat jaarlijks wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau DVJ Insights in opdracht van platform Adformatie. Dit jaar hebben 321 Nederlandse marketeers aan de enquête meegewerkt.

Marketeers innoveren minder
De Grote Marketing Enquête 2019 laat zien dat marketeers minder positief zijn over influencer marketing, minder innoveren en ze zijn minder consistent geworden. Bovendien blijkt dit jaar dat de relaties met bureaus nog steeds in beweging zijn. Er is vooral een verschuiving in het týpe bureau dat in de arm wordt genomen.

Bureaus
Net als vorig jaar zijn klant-bureaurelaties nog in beweging. Er is vooral een verschuiving in het týpe bureau dat in de arm wordt genomen; het reclamebureau en het mediabureau zijn daarbij de grootste verliezers. Reclamebureaus krijgen een flinke tik (van 59 naar 52%), maar worden nog altijd het vaakst ingeschakeld. Het mediabureau moet echter bijna negen procentpunt inleveren en gaat terug van bijna vijftig naar bijna veertig procent.

Imago leraar moet beter
“Elke basisschool heeft belang bij voldoende leraren. Het lerarentekort is een gezamenlijk probleem”, zegt Mark Terpstra van de Hanzehogeschool Groningen. De pabo van de Hanze, van NHL Stenden en de noordelijke basisscholen nemen samen maatregelen het tekort te verminderen. Beide pabo’s willen meer studenten werven. Er komt een imago-campagne waarin duidelijk moet worden dat het Noorden een aantrekkelijk onderwijsregio is en dat leraren er met plezier werken. “Zo willen we leraren in filmpjes laten vertellen waarom ze al jaren in het onderwijs werken en wat ze leuk vinden aan het werken met kinderen.”

De mens maakt nog steeds het verschil
in een wereld die steeds meer digitaliseert. Hoewel steeds meer processen geautomatiseerd kunnen worden in de marketingbranche staat de menselijke factor nog altijd voorop.
Saskia Verschoor en Tim Dijkman van Abovo Media leggen uit waarom. “Een marketeer wordt steeds meer ook een data-analist die de juiste instructies meegeeft aan de desbetreffende systemen. Steeds meer kunnen we overlaten aan digitale programma’s en algoritmes. Ook al kijk je maar een korte periode terug, dan zie je al dat technieken weer verder ontwikkeld zijn.”

Transfers
Marieke Molendijk is de nieuwe communicatieadviseur bij het Waterschap Noorderzijlvest. Marieke komt van de gemeente Loppersum en werkte eerder voor de gemeente Hoogezand-Sappemeer, Lamberink Makelaars, was communicatieadviseur Communicatie & Educatie bij het Nationaal Park Dwingelderveld, de provincie Drenthe en was account executive bij La Compagnie.

Lammy Kobes is nu adviseur Marketing, Communicatie & Coöperatie bij de Rabobank Assen en Noord-Drenthe. Lammy werkte al voor verschillende vestigingen van de Rabobank als communicatie- & marketingmedewerker.

Harry Bouma verlaat het Noorderpoortcollege, hij was daar bestuursadviseur en woordvoerder en gaat zich inzetten voor het bedrijventerrein Zuidoost Groningen. Harry wordt opgevolgd door Mark Timmers. Mark gaat aan de slag als senior adviseur Woordvoering en Stakeholderengagement bij Noorderpoort. Mark was manager Communicatie bij de Ziekenhuisgroep Twente en studeerde Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Agenda
Het CommunicatieFestival is op donderdag 14 november weer bij de Energy Barn met onder meer Wouter Hart, Charles Groenhuijsen en de Newsroom van Rotterdam.

Op vrijdag 29 november opent het Forum Groningen. Vanaf 17.00 uur barst een 24-uursprogramma los voor nieuwsgierigen uit Stad, Ommeland en de rest van de wereld.

Vacatures

Vacatures van Jan Boon Communicatie vind je op janboon.com.

SKSG Kinderopvang Groningen zoekt een content en social media marketeer. In deze rol richt je de communicatiekanalen, zoals de website, social media, de locaties en interne communicatie naar ouders en medewerkers, professioneel in met aantrekkelijke en overtuigende content. Je optimaliseert continu de resultaten van deze content, waarbij je nauw samenwerkt met collega’s van de kinderopvanglocaties en het service centrum.

Koninklijke Sjouke Dijkstra Leek zoekt een medewerker Marketing & Communicatie (32 uur). Het is jouw taak om de websites van de Dijkstra Groep actueel te houden en actief op zoek te gaan naar projectinformatie en nieuws binnen de organisatie. Op LinkedIn en Twitter is het jouw taak alle geïnteresseerden goed op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en bijzonderheden. Net zo belangrijk als de externe communicatie is de interne communicatie. Op Intranet houd je de ontwikkelingen bij en laat je zien wat ze als Dijkstra Groep weten te realiseren.

Op Zoek
Ben jij op zoek
naar een nieuwe uitdaging in je communicatiecarrière? Laat het Jan Boon Communicatie weten en hij neemt je op in deze rubriek in Bonen in de pot. De nieuwsbrief heeft een bereik van meer dan 2250 communicatieprofessionals met een leesdichtheid van bijna 50%. Grote kans dat jouw zoektocht door de lezers van Bonen in de pot wordt ingevuld! Meer weten? Neem contact op met Jan Boon Communicatie via jan@janboon.com.

Delen
Als jij iets hebt wat je kunt en wilt delen met je vakgenoten, aarzel niet dat met Bonen in de pot te doen. Het heeft een bereik van 2100 communicatieprofessionals!

Communicatiemensen opgelet
Er wordt gewerkt aan een wet waarin ondernemingen verplicht worden om de maatschappelijke betekenis van hun werk te verwoorden. Stel je toch eens voor dat je je als organisatie in rechte moet verantwoorden voor het breken van je eigen woord, je eigen communicatie zeg maar. Zo’n wet bevrijdt ons van die vrijblijvende noties over purpose, missie, visie en goede bedoelingen. Dan telt niet meer wie en wat je als organisatie waarom naar eigen zeggen wílt zijn. Dan komt het erop aan wat je als organisatie tóónt wie je, naar eigen zeggen, bént. #watcommunicerenbetekent.

VPRA kiest voor doorstart
De VPRA, de branchevereniging voor pr- en communicatie-adviesbureaus, moest noodgedwongen in afgeslankte vorm verder maar na maanden van stilte kwamen de VPRA-leden onlangs bij elkaar voor een Buitengewone Algemene Leden Vergadering. De leden kregen drie opties voorgelegd: samen met Logeion, zelfstandig verder en stoppen.
Zonder ellenlang op het besprokene in te gaan kan worden gesteld dat er is gestemd en gekozen voor de tweede optie: VPRA zelfstandig doorstarten onder leiding van een transitieteam met nieuw te kiezen bestuur zodat het ook echt anders gaat worden. Dus ja, verder met de VPRA, maar niet op de oude voet.

Soms denk ik wel eens bij mezelf …..
Partijen willen onderzoek naar TopDutch-campagne
Oppositiepartijen in Provinciale Staten van Groningen willen dat het provinciebestuur onderzoek doet naar de gang van zaken rondom de noordelijke TopDutch-imagocampagne. Volgens de PVV, Forum voor Democratie en de Partij voor het Noorden is er reden de aanbesteding en ook de resultaten van de campagne tegen het licht te houden. “Van de oorspronkelijke uitgangspunten van TopDutch met een breed scala aan projecten en bedrijvigheid is nauwelijks iets terechtgekomen”, vindt het trio oppositiepartijen. Afspraken over de opzet en de invulling van de campagne zijn volgens de partijen niet nagekomen en de resultaten van de TopDutch-campagne zijn mager, zeggen ze. “Alleen de ‘groene chemie’ is eraan opgehangen.”

En dan nog even dit
Nieuw netwerkplatform
Jeroen de Bakker (Talpa) is Second Opinion gestart: een nieuw platform dat besluitnemers in marketing, communicatie en innovatie in verbinding brengt met topspelers uit het vak. Inmiddels zijn er al vijftien experts bij het platform aangesloten, die met hun kennis en ervaring een adviserende rol gaan spelen. Met het platform wil De Bakker vergaarde kennis en expertise toegankelijker maken.
De Bakker: “Second Opinion is een netwerk van marktleiders. Als je een gewaagd plan of concept graag wilt laten toetsen, dan kunnen wij jou in contact brengen met één van onze experts. Ons vak wordt steeds veelomwattender en complexer. Het is zonde dat veel kennis en ervaring van marktleiders op het gebied van marketing, communicatie en innovatie niet voor anderen beschikbaar is. Met Second Opinion maken wij deze expertise toegankelijk en kunnen we hopelijk bij grote beslissingen -met een frisse blik en volledig onafhankelijk- net dat duwtje in de goede richting geven en daarmee ondernemerschap stimuleren.”

Imagoherstel bouwsector mogelijk bedreigd door stikstofcrisis
Building Heroes maakt zich zorgen om het imago van de bouwsector. De bemiddelaar en opleider van professionals in bouw en infra ziet dat het imago van de sector de laatste jaren verbetert. De stikstofcrisis bedreigt mogelijk niet alleen dit broze imagoherstel van de bouw, maar ook de ontwikkeling van professionals in deze sector.
Jeroen Meerum Terwogt, medeoprichter van Building Heroes: “Het heeft de bouwsector veel tijd gekost om de arbeidskrachten te vinden die de bouwproductie langzamerhand weer op gang krijgen. Dat er veel projecten op de tocht staan, is niet alleen slecht nieuws voor de woningnood en Nederlandse werkgelegenheid. Het betekent op de lange termijn mogelijk ook dat de bouw minder populair wordt bij werknemers. We moeten deze crisis bedwingen, anders doet dat het broze imagoherstel van onze sector teniet. Dat zou erg zonde zijn.”

Pijper Media grote speler in medialandschap
In een medialandschap waar het hebben van een grote online presence steeds belangrijker wordt, is het aantal volgers dat je merk heeft cruciaal. Het is dus niet voor niets dat de titels van Pijper Media héél hard werken aan het opbouwen en in stand houden van hun online community. En met succes, zo blijkt. De nieuwste cijfers van de MMA Social Media Monitor tonen namelijk aan dat Playboy tijdens het derde kwartaal van 2019 de nummer één was qua volgers op sociale media. Met een totaal van iets meer dan 1,5 miljoen volgers (op Facebook, Instagram en Twitter) liet het mannenblad sterke spelers als LINDA. (1.329.032 volgers) en Vtwonen (1.121.481 volgers) achter zich.

Uitspraak
“Doe eens iets wat je niet denkt te kunnen.” Mariëlle Krouwel, hoofd merk, media en communicatie bij de Volksbank.

Bonen in de pot
Je ontvangt Bonen in de pot omdat je een relatie van Jan Boon bent of ingeschreven staat voor nieuwsbrieven van Jan Boon Communicatie.

Jan Boon Communicatie helpt communicatieprofessionals een (volgende) stap in hun carrière te maken en helpt daarmee organisaties, ondernemingen, bedrijven en instellingen de juiste communicatieprofessional te vinden.

Bonen in de pot
wil zo veel zeggen als “hij wil nog wat zeggen maar het is onbelangrijk wat hij te zeggen heeft”, waarmee ik het relatieve van mijn berichten wil aangeven. Lees het vanuit je eigen perspectief.

Naast Bonen in de pot geeft Jan Boon Communicatie Bonen Weken en Bonen Doppen uit. Bonen Weken gaat over de ontwikkelingen in de communicatiewereld in relatie tot ondernemen. Bonen Doppen is een onregelmatig verschijnende column.

Wil jij een ander attent maken op Bonen in de pot? Klik hier!

Jan Boon Communicatie ziet het als zijn verantwoordelijkheid om jouw privacy en gegevens te beschermen. De informatie wordt niet met derden gedeeld. Ik ben verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Alleen met wederzijdse toestemming zal ik deze gegevens met derden delen.

Bonen in de pot

4 november 2019

Bonen in de pot is in een uitgave van Jan Boon Communicatie en informeert je over de ontwikkelingen in het marketing- en communicatievak. In principe verschijnt Bonen in de pot ieder maandagochtend.

Laatste Nieuws
Alles voor het imago: H&M gaat kleding verhuren in Zweden
Kledinggigant H&M begint een opvallende proef in het Zweedse Stockholm: vanaf eind november kunnen vaste klanten kledingstukken huren. Of de H&M-fans staan te springen is de vraag: de huur van een item is ongeveer 32 euro voor één week. “Dit doet H&M alleen voor zijn imago”, zegt retaildeskundige Cor Molenaar.

Verder in deze editie
• Nieuwe strategie Marketing Groningen
• Er staat een lampje op het marketingvak
• Weinig vertrouwen in de manager
• Openheid belangrijker dan ooit
• Schaatscampagne langs snelwegen

Wat mij is opgevallen
Marketing Groningen wil met nieuwe strategie laten zien ‘waarom er nog steeds niets boven Groningen gaat’
De bekendste regiomarketingslogan van Nederland ‘Er gaat niets boven Groningen’, bestaat dertig jaar. Tijd om daar bij stil te staan en te vertellen waarom er nog steeds niets boven Groningen gaat en vooral hoe dat doorverteld kan worden, vindt Marketing Groningen. Marketing Groningen presenteerde de nieuwe merkstrategie (met het “eigen” Groningse lettertype) tijdens het innovatiefestival Let’s Gro.

Marketing Groningen heeft met meer dan 200 Groningers het afgelopen jaar een nieuw verhaallijn voor Groningen ontwikkeld. Een verhaal dat de identiteit, aspiraties en bijzondere combinatiekracht van stad en ommeland benadrukt. Een verhaal om met één stem en met één gezicht samen uit te dragen. “Op deze manier kan worden gebouwd aan een sterke en positieve reputatie voor Groningen, waarmee we de gewenste bedrijven, investeerders, congressen, bezoekers en talent kunnen aantrekken.”

Een nieuwe huisstijl op basis van de Groningse identiteit
Het verhaal van Groningen is met Groningse makers vertaald naar een huisstijl met echt Groningse elementen. Zoals een handgemaakt lettertype Gronika, een eigen kleurenpalet op basis van de historie, het landschap en iconische gebouwen en nieuwe logo’s. Ook is er een rechtenvrije beeldbank waarmee Groningen de stem en het gezicht krijgt die het verdient. Het resultaat is een krachtige, echt Groningse huisstijl die Groningen laat stralen, voor iedereen die iets wil vertellen over Groningen.

Een nieuwe huisstijl op basis van de Groningse identiteit
Je kunt het nieuwe merk Groningen overal tegenkomen: onder andere in de vernieuwde VVV die eind november als Groningen Store wordt geopend in het Forum Groningen, in de nieuwe campagne die in januari start en bedoeld is om de trots van de Groningers aan te wakkeren, in het gastvrijheidsprogramma rondom de bereikbaarheid in Groningen, in de viering van 75 jaar Vrijheid en in een nieuw online toeristisch platform visitgroningen.nl. Daarnaast zijn er al tientallen partijen bezig om het merk beter beleefbaar te maken zoals Founded in Groningen, Schoenenzaken, The Smooth Brothers, The Student Hotel en Hooghoudt. Ook gebruiken partijen als Groningen Conventions het nieuwe merk als startpunt voor het aantrekken van nieuwe congressen die de merkbeleving van Groningen versterken.

Er staat een lampje op het marketingvak
Marketing wordt geassocieerd met het aanzetten tot consumentisme, met verspilling. Met het vertellen van onwaarheden. Marketing zou derhalve onzin zijn. Marketing wordt niet zelden op één hoop gegooid met reclame. Dat maakt het nog iets makkelijker om een hele discipline te ridiculiseren. Marketing wordt met graagte geassocieerd met domme tv-commercials die niet werken omdat toch niemand kijkt. De wind waait wat dat betreft voortdurend uit dezelfde hoek.

Waardecreatie
De link leggen tussen marketing en commercie schept de gelegenheid om marketing in het verdachtenbankje te plaatsen. Natuurlijk volgt er direct de onvermijdelijke maar. Marketing gaat in de kern niet om geld of commercie. Marketing gaat over waardecreatie. Waardecreatie begint bij het maken van afspraken. Laten we de schouders zetten onder hetzelfde verhaal. Laten we werken aan hetzelfde idee. Het is eenvoudiger om mensen iets te vertellen over een idee als iedereen dezelfde taal spreekt.

Agenda
De Noordelijke Promotiedagen zijn op dinsdag 5 en woensdag 6 november aanstaande in Martiniplaza in Groningen.

Het CommunicatieFestival is op donderdag 14 november weer bij de Energy Barn met onder meer Wouter Hart, Charles Groenhuijsen en de Newsroom van Rotterdam.

Op vrijdag 29 november opent het Forum Groningen. Vanaf 17.00 uur barst een 24-uursprogramma los voor nieuwsgierigen uit Stad, Ommeland en de rest van de wereld. Het complete 24-uursprogramma wordt donderdag 7 november bekendgemaakt.

Vacatures

Vacatures van Jan Boon Communicatie vind je op janboon.com.

Dialyse Centrum Groningen zoekt een communicatiemedewerker (MBO). Je ondersteunt en adviseert over de inhoud en opmaak van informatiemateriaal; je schrijft regelmatig content voor de website, intranet en nieuwsbrieven. In samenwerking met de communicatieadviseur stel je een contentkalender op waarmee jij sociale media kunt onderhouden. Je kunt tot 10 november solliciteren.

‘s Heeren Loo Bedum zoekt een parttime communicatieadviseur. Je bouwt in de regio Noord-Oost Nederland aan constante zichtbaarheid en een krachtig imago van ’s Heeren Loo. Je analyseert de jaarplannen en behoeften van de regio, vertaalt deze naar pragmatische communicatieplannen en zorgt voor de implementatie. Dit doe je op het niveau van beleid, strategie en uitvoering.

De gemeente Súdwest-Fryslân zoekt een strategisch (bestuurs) adviseur Communicatie. Je bent verantwoordelijk voor de (advi¬sering over de) strategische externe communicatie van de gemeentelijke organisatie en het gemeentebestuur. Deze strategische communicatie bepaalt de ijkpunten voor zowel de interne als de externe communicatie. Je sollicitatiebrief en CV kun je tot en met 15 november sturen.

Draaijer en partners zoekt een marketing- en communicatiemedewerker. Het team MarCom is verantwoordelijk voor het creëren, uitdragen en bewaken van de identiteit, het imago en de reputatie van Draaijer en partners. De kernactiviteiten van het team bestaan uit online en offline marketing en communicatie, contentmarketing, video’s maken, blogs en artikelen schrijven, interviews afnemen, communicatie-uitingen opmaken en het organiseren van beurzen en diverse kleine en grootschalige evenementen. Stuur je motivatiebrief met CV (wees creatief!) voor 1 december.

De gemeente Leeuwarden zoekt een communicatieadviseur. Je adviseert het college, het management, projectteams en medewerkers op het gebied van communicatie. Meestal gevraagd, soms ook ongevraagd. Hierbij heb je oog voor politieke gevoeligheden en de strategische koers van de organisatie. Je organiseert de communicatie en voert deze uit, al dan niet samen met de medewerkers en senioradviseurs in het team. Daarnaast heb je geregeld contact met de media over jouw onderwerpen, draait mee in het persrooster (overdag) en de piketdiensten crisiscommunicatie (24/7). De sluitingsdatum is 11 november.

Op Zoek
Ben jij op zoek
naar een nieuwe uitdaging in je communicatiecarrière? Laat het Jan Boon Communicatie weten en hij neemt je op in deze rubriek in Bonen in de pot. De nieuwsbrief heeft een bereik van meer dan 2250 communicatieprofessionals met een leesdichtheid van bijna 50%. Grote kans dat jouw zoektocht door de lezers van Bonen in de pot wordt ingevuld! Meer weten? Neem contact op met Jan Boon Communicatie via jan@janboon.com.

Delen
Als jij iets hebt wat je kunt en wilt delen met je vakgenoten, aarzel niet dat met Bonen in de pot te doen. Het heeft een bereik van 2100 communicatieprofessionals!

Forum Groningen
Op vrijdag 29 november opent het Forum Groningen op een spectaculaire manier met een 24-uurs feest én met het publiek in de hoofdrol. “Iedereen is welkom om deze mijlpaal een weekend lang te komen vieren. Vanaf 17.00 uur barst een programma los voor nieuwsgierigen uit Stad, Ommeland en de rest van de wereld”, aldus Forum Groningen.
De deuren zijn 24 uur open om iedereen te laten kennismaken met het Forum. Maak via de roltrappen een reis door het gebouw, van Nieuwe Markt naar het dak. Bij daglicht, diep in de nacht of als de zon weer opkomt boven de stad.

Soms denk ik wel eens bij mezelf …..
Het internet is 50 jaar oud
Op 29 oktober 1969, laat op de avond, probeerde student-programmeur Charles Kline een bericht te versturen van een computer aan de Universiteit van Californië, in Los Angeles, naar een computer in de Universiteit van Stanford, zo’n 560 km verderop. Hij typte ‘LOGIN’, maar de computer crashte en er werden slechts twee letters verstuurd. In Stanford verscheen “LO” op het scherm. Een kleine anticlimax, maar toch ook een doorbraak met waanzinnige gevolgen. Het netwerk waarmee de boodschap werd verstuurd – het zogenaamde Arpanet – zou later uitgroeien tot de voorvader van het hedendaagse internet. En ja, later diezelfde avond werd de volledige boodschap ‘LOGIN’ nog succesvol verstuurd én ontvangen.

En dan nog even dit
Nederlandse medewerker heeft weinig vertrouwen in de manager
Goed management is cruciaal voor iedere organisatie. In Nederland zijn goede managers echter vrij zeldzaam. De leidinggevenden blijven namelijk ver weg van het ideaalbeeld. Eén op de vier Nederlanders in loondienst vindt dat zijn meerdere zijn eigen capaciteiten overschat. Het is zelfs zo erg dat de huidige manager voor één op de vijf medewerkers de belangrijkste reden is om serieus op zoek te gaan naar een betrekking bij een andere werkgever.

Openheid bedrijven nu belangrijker dan ooit
Bij de jaarlijkse uitreiking van de Henri Sijthoff-prijs voor bedrijfscommunicatie waren er lovende woorden voor de winnaars en waren er opmerkingen over gebrek aan verbetering bij de overige bedrijven. Dat eerste is terecht, en dat laatste begint zorgen te baren. Al jaren stelt de Sijthoff-jury vast dat er te veel toonaangevende Nederlandse bedrijven zijn met een te mager jaarverslag. Ook overige informatiebronnen, zoals analistenpresentaties en kwartaalrapporten, laten vaak te wensen over. Dat is een belangrijke constatering, niet alleen voor liefhebbers van balansen maar ook en vooral voor alle kapitaalverschaffers, toeleveranciers, overheden, werknemers, sollicitanten en maatschappelijke organisaties.

Schaatscampagne langs snelwegen
‘Wij gaan weer schaatsen.’ Om het nieuwe schaatsseizoen in te luiden én om de langebaan-events in Thialf breder op de kaart te zetten lanceren KNSB en House of Sports samen met outdoor-exploitant Ocean Nederland een schaatscampagne langs de Nederlandse snelwegen. De wintertijd is ingegaan en dat betekent dat ook het nieuwe schaatsseizoen er aan komt. In deze speciale schaatscampagne zijn hoofdrollen weggelegd voor schaatshal Thialf, maar ook voor vele schaatskampioenen van de ploegen Jumbo-Visma, Reggeborgh, EasyJet, TalentNED en Iko.

‘We Live Here’ van gemeente Amsterdam wint de Galjaardprijs 2019
De vakjury heeft de Galjaardprijs toegekend aan de inzending die op de meest aansprekende en uitnodigende wijze deuren heeft geopend, letterlijk en figuurlijk. Dankzij 38% van de publieksstemmen won het project ‘Bring Back The Youth’ (#BBTY) van de gemeente Rijssen-Holten de Publieksprijs 2019. De prijzen voor het meest innovatie, impactvolle en inspirerende communicatieproject uit het publieke domein worden jaarlijks toegekend door Logeion, de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals.

Uitspraak
Friso Fennema, directeur Communicatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, pleit voor een verschuiving van communicatie in het hart van beleid naar communicatie in het hart van de samenleving.

Bonen in de pot
Je ontvangt Bonen in de pot omdat je een relatie van Jan Boon bent of ingeschreven staat voor nieuwsbrieven van Jan Boon Communicatie.

Jan Boon Communicatie helpt communicatieprofessionals een (volgende) stap in hun carrière te maken en helpt daarmee organisaties, ondernemingen, bedrijven en instellingen de juiste communicatieprofessional te vinden.

Bonen in de pot
wil zo veel zeggen als “hij wil nog wat zeggen maar het is onbelangrijk wat hij te zeggen heeft”, waarmee ik het relatieve van mijn berichten wil aangeven. Lees het vanuit je eigen perspectief.

Naast Bonen in de pot geeft Jan Boon Communicatie Bonen Weken en Bonen Doppen uit. Bonen Weken gaat over de ontwikkelingen in de communicatiewereld in relatie tot ondernemen. Bonen Doppen is een onregelmatig verschijnende column.

Wil jij een ander attent maken op Bonen in de pot? Klik hier!

Jan Boon Communicatie ziet het als zijn verantwoordelijkheid om jouw privacy en gegevens te beschermen. De informatie wordt niet met derden gedeeld. Ik ben verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Alleen met wederzijdse toestemming zal ik deze gegevens met derden delen.

Bonen in de pot

28 oktober 2019

Bonen in de pot is in een uitgave van Jan Boon Communicatie en informeert je over de ontwikkelingen in het marketing- en communicatievak. In principe verschijnt Bonen in de pot ieder maandagochtend.

Laatste Nieuws
Remkes roept voorlichters terug
De Haagse waarnemend burgemeester Johan Remkes heeft zijn eigen voorlichters in het openbaar keihard op de vingers getikt. De communicatieadviseurs van de gemeente hadden deze week via Twitter gemeld dat er in de toekomst bij de demonstraties geen ‘zware voertuigen’ op het Malieveld zijn toegestaan. Remkes moet dat nu in een brief aan de gemeenteraad corrigeren. Zware voertuigen mogen wel degelijk het veld op. Sterker: kermisattracties en zelfs tanks mogen er gewoon nog komen, stelt hij.
In een brief aan de gemeenteraad moet Remkes een persbericht van de gemeente bijna compleet rectificeren. Zo was de kop van dat bericht ‘Geen zware voertuigen meer toegestaan op het Malieveld’. De waarnemend burgemeester neemt daar direct afstand van. “In tegenstelling tot wat in een aantal berichten werd genoemd betekent het advies nadrukkelijk niet dat er niet meer met zware voertuigen kan worden gedemonstreerd op het Malieveld”, schrijft de burgemeester.

Verder in deze editie
• Kabinet vindt eigen communicatie lastig te snappen
• Nedmag wil imago oppoetsen
• De belangrijkste uitdagingen in digitale marketing van 2020
• Onenigheid over jury Persprijs
• Groei voor tv-reclame

Wat mij is opgevallen
Kabinet vindt eigen communicatie lastig te snappen
Het kabinet stelt een brigade van honderd taalexperts aan om brieven van de overheid begrijpelijker te maken. De taalcoaches trekken het land in om ambtenaren te helpen bij het schrijven van duidelijkere teksten. “Wij willen ervoor zorgen dat mensen kunnen meedoen en direct snappen waar brieven van de overheid over gaan”, zegt staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken. De taalbrigade begint met vijftig experts, dat moeten er volgend jaar honderd zijn. Volgens het kabinet zijn er 2,5 miljoen Nederlanders die overheidsbrieven niet altijd begrijpen. “Een deel van de mensen schaamt zich daarvoor en durft niet te vragen wat er precies wordt bedoeld”, zegt Knops. “Vervolgens komen ze in problemen, bijvoorbeeld doordat ze een belastingaanslag niet betalen. Door duidelijker te communiceren, kan de overheid een hoop ellende besparen.”

Nedmag wil imago oppoetsen
Nedmag moet meer zichtbaar worden. Dat was één van de opdrachten die directeur Bert Jan Bruning bij zijn aantreden in 2016 meekreeg van zijn Raad van Commissarissen. “We proberen te laten zien wie we echt zijn.” Sindsdien treedt het zoutwinningsconcern Nedmag meer naar voren. Stilzitten, in de hoop dat commotie vanzelf overwaait. Dat was jarenlang de strategie van Nedmag om gestaag door te kunnen gaan met het winnen van zout. Omwonenden begonnen vragen te stellen en dat vraagt om een andere strategie.

De belangrijkste uitdagingen in digitale marketing van 2020
Het vakgebied van digitale marketing is voortdurend in ontwikkeling. Dit komt door een exponentiële groei aan mogelijkheden die een stroom aan technologische innovaties ons bieden. Deze aanwas zorgt dat de optimale aanpak van vandaag morgen al geen effect meer teweeg kan brengen. Denk maar eens aan de invloed van de opmars van de voice assistants voor search marketing. Welke uitdagingen in digitale marketing mag je in 2020 verwachten? En hoe kunnen marketeers zich op deze ontwikkelingen voorbereiden?

De belangrijkste uitdagingen in digitale marketing van 2020
Wat we opmerken, is dat marketeers in met name de West-Europese landen stellen dat een gebrek aan middelen de grootste hindernis is voor het effectief toepassen van digitale marketing. Marketeers slagen er blijkbaar onvoldoende in om genoeg budget, tijd en geschoold personeel te krijgen om een digitale strategie te implementeren waarmee een aanzienlijk rendement op de investering kan worden gegenereerd. Andere belangrijke factoren die als obstakels voor digitale transformatie worden aangemerkt, zijn onder meer een gebrek aan interne expertise en een gebrek aan organisatorische betrokkenheid bij online marketing. Dit geldt met name voor de hogere managers en het topmanagement.

Transfers
Brenda Beekhuizen is de nieuwe communicatieadviseur a.i. bij UMCG ambulancezorg. Brenda is freelance communicatieadviseur en werkte onder meer a.i. voor Interzorg Noord-Nederland, RDW, Zorggroep Meander, Zorggroep Groningen, Nationaal Coördinator Groningen, UMCG en Veiligheidsregio Groningen.

Wijnand van Zanten, hoofd Communicatie LTO, vertrekt weer na een jaar. Hij gaat naar de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en wordt daar manager public affairs en communicatie. Op de redenen daarvoor wil hij niet ingaan: “Ik kijk liever vooruit dan achterom. De bottom line is dat de landbouwwereld uiteindelijk toch niet helemaal bij mij past.” Wijnand van Zanten stapt over naar een terrein waarmee hij meer affiniteit heeft.

Kristy Suurmeijer komt het team van TCKL versterken, ze helpt met het structureren van de klantprocessen van TCKL. Kristy heeft haar eigen onderneming Kristy Suurmeijer Virtuel Business Support en werkte onder meer eerder voor Sustainable Buildings, Verzuim & Co en Celina’s VA Office.

Agenda
De Noorderpers organiseert vanavond, maandag 28 oktober, een bijeenkomst met het thema ‘Hoe veilig ben je als journalist in Nederland nog?’ Kun je je werk nog wel fatsoenlijk doen? Wat is de impact voor mens, mediaorganisatie en maatschappij? Waar komt nou eigenlijk die dreiging vandaan en wat kunnen we eraan doen? Gasten zijn Willem Groeneveld en Chris Klomp en een derde gast. De locatie is café De Sleutel in Groningen.

De Noordelijke Promotiedagen zijn op dinsdag 5 en woensdag 6 november aanstaande in Martiniplaza in Groningen.

Het CommunicatieFestival is op donderdag 14 november weer bij de Energy Barn met onder meer Wouter Hart, Charles Groenhuijsen en de Newsroom van Rotterdam. Het CommunicatieFestival wordt georganiseerd door bevlogen professionals die hun passie voor het communicatievak en aanverwante expertises, graag delen met collega’s en andere geïnteresseerden.

Vacatures

Vacatures van Jan Boon Communicatie vind je op janboon.com.

Friesland College zoekt een teamleider Marketing & Communicatie. Je hebt een faciliterende, coördinerende en coachende rol richting de circa veertien medewerkers in het team met de aandachtsgebieden marketing & communicatie, werving & voorlichting, digital en data analytics. Je adviseert het directieteam en het College van Bestuur en rapporteert rechtstreeks aan de directeur Ondersteuning. Je bent een ervaren marketingprofessional met sterk ontwikkelde leidinggevende kwaliteiten. Je hebt een visie op marketing en communicatie en beschikt over aantoonbare actuele kennis en ervaring op dit gebied.

Pandriks Bake Off zoekt naar een product- en communicatiemanager (3 dagen). Je hebt een out-of-box denkvermogen en je bent de spil op het gebied van marketing en ontwikkelingen in de markt. Je werkzaamheden zijn het uitvoeren en ondersteunen van de nieuwe huisstijl, het bedenken, opzetten en uitvoeren van online marketingactiviteiten en het (mede) beheren van de social media kanalen en website. Ze ontvangen je CV en motivatie graag voor 14 november.

AGIN Pranger Assen zoekt een (online) marketing en communicatiemedewerker (32-40 uur). Je bent verantwoordelijk voor de (online) marketing en de interne en externe communicatie. Jij werkt mee op de commerciële afdeling en vergroot de zichtbaarheid van AGIN Pranger. Jij weet wat wel en niet werkt en hoe je de boodschap het beste kunt overbrengen. Je wilt graag succesvol zijn en mee bouwen aan de ambities. Je bent creatief en innovatief.

Holstein International Stiens zoekt een marketing- en communicatiemedewerker. Je bent verantwoordelijk voor het meedenken, ontwikkelen, implementeren en evalueren van de wereldwijde marketing- en communicatiestrategie. Het doel is de naamsbekendheid en het aantal afnemers (lezers en adverteerders) van Holstein International te vergroten binnen de internationale wereld van de Holstein melkveehouderij. Ze ontvangen uiterlijk 3 november je motivatie met CV.

De Haan Advocaten & Notarissen Groningen zoekt een medewerker Marketing & Communicatie. Je werkzaamheden variëren van het schrijven van persberichten, het bijhouden van de website en intranet en het adviseren over de positionering van het kantoor. Je kennis en vaardigheden op het gebied van marketing en communicatie zijn bovengemiddeld. Je wordt verantwoordelijk voor alle in- en externe marketing- en communicatievraagstukken binnen de organisatie. Je hebt veel kennis van online en social media. Stuur je motivatie en CV voor 29 november.

TVM Verzekeringen Hoogeveen zoekt een allround communicatieadviseur. Je schakelt moeiteloos tussen strategisch en tactisch advies en de uitvoering hiervan. Op verfrissende en proactieve wijze geef jij invulling aan en ontwikkel je mede het (interne en externe) communicatiebeleid. Je loopt voorop als het gaat om recente ontwikkelingen in je vakgebied. Je bent een volwaardig strategische sparringpartner op het gebied van communicatie. Je kunt tot en met 10 november solliciteren.

Op Zoek
Ben jij op zoek
naar een nieuwe uitdaging in je communicatiecarrière? Laat het Jan Boon Communicatie weten en hij neemt je op in deze rubriek in Bonen in de pot. De nieuwsbrief heeft een bereik van meer dan 2250 communicatieprofessionals met een leesdichtheid van bijna 50%. Grote kans dat jouw zoektocht door de lezers van Bonen in de pot wordt ingevuld! Meer weten? Neem contact op met Jan Boon Communicatie via jan@janboon.com.

Delen
Als jij iets hebt wat je kunt en wilt delen met je vakgenoten, aarzel niet dat met Bonen in de pot te doen. Het heeft een bereik van 2100 communicatieprofessionals!

Wetenschappelijk onderzoek naar de kracht van live communicatie en eventmarketing
Voor het eerst in de geschiedenis zal er met wetenschappelijke metingen hersenonderzoek gedaan worden naar de beleving van een bezoek aan evenementen. Diverse bedrijven uit de branche van live communicatie, eventmarketing en experience marketing hebben de krachten gebundeld en betalen mee aan en een neuro-economisch onderzoek naar de impact van live in de marketing- en communicatiemix.

Soms denk ik wel eens bij mezelf …..
Onenigheid over jury Persprijs Rotterdam
Bart Verkade, zakelijk directeur van DPG Media, heeft aangegeven niet naar de uitreiking van de Persprijs Rotterdam te komen zolang strafpleiter Inez Weski de jury voorzit. Zij zou het niet zo nauw nemen met het begrip persvrijheid. Dat heeft hij in een brief op persoonlijke titel laten weten aan het bestuur van de persprijs.
Verkade meldt in de brief dat Weski namens één van haar cliënten zou aansturen op gijzeling van een Rotterdamse journaliste, ‘in een poging haar te dwingen informatie prijs te geven als getuige in een strafzaak. Daarover is enkele dagen na de uitreiking van de Persprijs een cruciale zitting bij het Gerechtshof.’ Verkade beaamt desgevraagd dat het gaat om een journaliste van het AD Rotterdams Dagblad, maar wil daar verder niets over kwijt om haar privacy te waarborgen.

En dan nog even dit
Groei voor tv-reclame dit jaar
De tv-reclamemarkt is over de eerste drie kwartalen van 2019 uitgekomen op 567 miljoen euro. Hiermee is de markt gestegen met 1,4% in vergelijking met dezelfde periode in 2018. De groei zit in alle vormen van tv-reclame: spot, non-spot én online videoplatforms. De ‘tv-schermtijd’ is toegenomen met 2,7% naar 188 minuten in de eerste drie kwartalen van dit jaar. Met uitzondering van de leeftijdsgroep 20-34 jaar is deze kijktijd gestegen in alle belangrijke doelgroepen. De gouwe ouwe beeldbuis bereikt wekelijks 14,4 miljoen Nederlanders van zes jaar en ouder. Het bereik ligt hiermee op een nog altijd indrukwekkende 91%.

Noordhoff lanceert Noordhoff Business
Uitgeverij Noordhoff heeft haar aanbod verbreed. Vanaf vandaag brengt zij onder Noordhoff Business ook managementboeken uit. De boeken zijn volgens Noordhoff bedoeld voor professionals die zich willen verbreden en verdiepen: van managers en beleidsmakers tot consultants en ondernemers. Om hun huidige werk beter te kunnen doen en om zich voor te bereiden op hun carrière van morgen.
De boeken zijn praktisch van aard en bedoeld als leidraad hoe te denken en te doen in een complexe wereld. “We laten ons op de werkvloer te vaak leiden door angst en controledrift en zoeken houvast in theorieën. Onze boeken bieden juist praktische handvatten om onderwerpen als leiderschap en innovatie aan te pakken. De rode draad die onze boeken verbindt is een paradigma-shift: denken en handelen vanuit openheid, nieuwsgierigheid en ethisch besef zijn hierbij het nieuwe uitganspunt,” aldus Petra Prescher, uitgever Noordhoff Business.

Uitspraak
“Een mens heeft twee oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren dan te praten.” Confucius, Chinees filosoof (551-479 voor Chr.).

Bonen in de pot
Je ontvangt Bonen in de pot omdat je een relatie van Jan Boon bent of ingeschreven staat voor nieuwsbrieven van Jan Boon Communicatie.

Jan Boon Communicatie helpt communicatieprofessionals een (volgende) stap in hun carrière te maken en helpt daarmee organisaties, ondernemingen, bedrijven en instellingen de juiste communicatieprofessional te vinden.

Bonen in de pot
wil zo veel zeggen als “hij wil nog wat zeggen maar het is onbelangrijk wat hij te zeggen heeft”, waarmee ik het relatieve van mijn berichten wil aangeven. Lees het vanuit je eigen perspectief.

Naast Bonen in de pot geeft Jan Boon Communicatie Bonen Weken en Bonen Doppen uit. Bonen Weken gaat over de ontwikkelingen in de communicatiewereld in relatie tot ondernemen. Bonen Doppen is een onregelmatig verschijnende column.

Wil jij een ander attent maken op Bonen in de pot? Klik hier!

Jan Boon Communicatie ziet het als zijn verantwoordelijkheid om jouw privacy en gegevens te beschermen. De informatie wordt niet met derden gedeeld. Ik ben verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Alleen met wederzijdse toestemming zal ik deze gegevens met derden delen.

Bonen in de pot

21 oktober 2019

Bonen in de pot is in een uitgave van Jan Boon Communicatie en informeert je over de ontwikkelingen in het marketing- en communicatievak. In principe verschijnt Bonen in de pot ieder maandagochtend.

Laatste Nieuws
Het ‘waarom’ en de rol van taal
In een recent interview lieten directeur Communicatie Bartho Boer en topman Roger van Boxtel van NS, er geen twijfel over bestaan. Eén van de bepalende factoren om de NS uit zijn crisis te halen was het taalgebruik. Beiden gebruiken bij voorkeur de tegenwoordige tijd en directe vorm, en mijden het verhullende jargon dat binnen de bestuurslagen van de NS gretig werd gebruikt.
Van Boxtel: “Ik lees wel eens oude nota’s terug en denk: degene die dit heeft geschreven moet iets te verbergen hebben gehad. Of heeft het zelf niet begrepen.”
Bartho Boer: “Er is een tijd geweest dat er werd gedacht: als we nou anders over problemen praten, dan verzacht dat de ellende een beetje. Neem een vertraging. Als je die omschrijft als een ‘langere reistijd’ dan klinkt dat misschien minder pijnlijk, maar een reiziger voelt dat natuurlijk feilloos aan. Die denkt: mooie boel daar, is er nu niemand bezig met het oplossen van mijn probleem?”

Verder in deze editie
• Het gebruik van e-mail als een marketinginstrument
• Marketeers worstelen met balans online en offline media
• Vacatures van Jan Boon Communicatie vind je op janboon.com
• De boeren zijn boos

Wat mij is opgevallen
Het gebruik van e-mail als een marketinginstrument
De e-mail is dan wel het oudste instrument binnen het vakgebied online marketing, maar dat wil niet zeggen dat het enkel gebruikt wordt door marketeers op leeftijd. E-mailmarketing is nog altijd een belangrijk aandachtsgebied op de marketingburelen, al mogen Nederlandse marketingprofessionals op dit terrein gerust enige aanpassingen doorvoeren. Bijvoorbeeld vaker buiten kantooruren e-mails versturen, stof het afmeldproces eens af en weet dat technieken als dynamische content en responsive design echt tot hogere ratio’s leiden.
Dit kun je opmaken uit het onderzoeksrapport ‘Nationaal E-mail Onderzoek 2019’ van Spotler, een ontwikkelaar en leverancier van e-mailmarketingsoftware.

59% van Nederlanders deed aankoop na mailing
Maar liefst 59% van alle Nederlanders heeft vaker dan één keer iets gekocht naar aanleiding van een mailing. Nederlanders vinden het over het algemeen prima om mailings te ontvangen van webwinkels. Transactionele mailings met informatie over de levering en de factuur scoren het hoogst. Daarna volgen mailings die overduidelijk gepersonaliseerd zijn. Dat blijkt uit het (jaarlijkse) Nationaal E-mail Onderzoek 2019 van CG Research en Spotler. 36% van de Nederlanders vinden het ronduit prettig om mailings te ontvangen met aanbiedingen die aansluiten op persoonlijke interesses en 48% geeft aan een verjaardagsattentie te waarderen.

Marketeers worstelen met balans online en offline media
Een groot deel van de marketeers wereldwijd geeft aan nog niet de juiste balans en synergie te hebben gevonden in de inzet van online en offline media. Zo worstelt driekwart nog steeds met het meten van cross-channel inspanningen. Dat blijkt uit het jaarlijkse Kantar-onderzoek Getting Media Right: Marketing in Motion onder senior adverteerders, mediaplanners en uitgevers.
Slechts 7% van de ondervraagden zegt over alle noodzakelijke data te beschikken. En volgens meer dan de helft van de marketeers is de data die wél beschikbaar is, moeilijk te integreren, wat wel nodig is om tot bruikbare inzichten te komen.
Het lijkt erop dat er in 2020 wereldwijd wederom aanzienlijk meer geld zal gaan naar digital advertising. Marketeers zoeken naar manieren om hun media-mix te optimaliseren.

Transfers
Annemerle Hoogvorst wordt communicatieadviseur bij het Ommelander Ziekenhuis. Ze komt van de Rijksuniversiteit Groningen waar ze web coördinator (interim) was en werkte eerder als communicatieadviseur voor De Haan Advocaten en Notarissen, Allfree en voor Bonobos Marketing.

Mark Timmers gaat aan de slag als senior adviseur Woordvoering en Stakeholderengagement bij Noorderpoort. Mark was manager Communicatie bij de Ziekenhuisgroep Twente en studeerde Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Agenda
De Noorderpers organiseert op maandag 28 oktober een bijeenkomst met het thema Hoe veilig ben je als journalist in Nederland nog? Kun je je werk nog wel fatsoenlijk doen? Wat is de impact voor mens, mediaorganisatie en maatschappij? Waar komt nou eigenlijk die dreiging vandaan en wat kunnen we eraan doen? Gasten zijn Willem Groeneveld en Chris Klomp. Er zijn gesprekken gaande met een derde gast. De locatie op 28 oktober is café De Sleutel in Groningen.

De Noordelijke Promotiedagen zijn op dinsdag 5 en woensdag 6 november aanstaande in Martiniplaza in Groningen.

Het CommunicatieFestival is op donderdag 14 november weer bij de Energy Barn met onder meer Wouter Hart, Charles Groenhuijsen en de Newsroom van Rotterdam. Het CommunicatieFestival wordt georganiseerd door bevlogen professionals die hun passie voor het communicatievak en aanverwante expertises, graag delen met collega’s en andere geïnteresseerden.

Vacatures
Jan Boon Communicatie is voor een organisatie in de provincie Groningen op zoek naar een ervaren en allround communicatieprofessional. Je werkt binnen een jong en ambitieus team. Je bent sparringpartner voor de directie en accountmanagers bij hun klant- en marktvraagstukken en werkt nauw samen met de CEO. In deze rol ben je verantwoordelijk voor de corporate communicatie activiteiten als issue-, stakeholder- en reputatiemanagement en je bent het eerste aanspreekpunt voor de pers. Ook informeer, verbind en activeer je collega’s via interne communicatie.
Ik zoek iemand met strategisch inzicht en een ‘hands on’ mentaliteit. Je hebt een brede achtergrond als corporate communicatieprofessional en hebt ervaring en affiniteit met in- en externe communicatie & PR zodat je ook op die gebieden een rol kan spelen als de situatie daarom vraagt. Werken als communicatieprofessional bij deze organisatie betekent werken in een organisatie met korte lijnen en zowel top-down als bottom-up. De organisatie wordt gekenmerkt door de kernwaarden ondernemerschap, passie en trots, lerend vermogen, ondersteunend samenwerken en professionaliteit. De werksfeer kan getypeerd worden als prettig informeel. Stuur je CV en motivatie voor 24 oktober naar jan@janboon.com; voor meer informatie kun je me bellen op 06 11 86 20 01.

Meer vacatures van Jan Boon Communicatie vind je op janboon.com.

Elker Jeugdhulp & onderwijs zoekt een marketing- en communicatieadviseur met een aantal jaren ervaring in een soortgelijke functie. Als marketing- en communicatieadviseur houd je je, samen met je collega’s van het team Marketing & Communicatie, bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van het marketing- en communicatiebeleid voor Elker Jeugdhulp & onderwijs. Je kunt tot uiterlijk 27 oktober solliciteren.

Groningen Bereikbaar zoekt een manager Communicatie en Marketing. Je werkgebied: het ontwikkelen en bewaken van de communicatiestrategie en aanpak van Groningen Bereikbaar; het mede ontwikkelen en bewaken van de mobiliteitsaanpak van Groningen Bereikbaar; de dagelijkse aansturing van het team communicatie en marketing. Solliciteren kan tot en met donderdag 31 oktober.

Natuurbegraafplaats Mepperdennen heeft een vacature voor een PR-coördinator. In deze functie ben je bepalend voor communicatie, positionering, imago en continuïteit van dit mooie natuurgebied. Je draagt zorg voor het opzetten, bewaken en uitvoeren van het PR-beleid, marketingcommunicatieplan en de bijbehorende jaarplannen. Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van allerlei evenementen zoals open dagen, beurzen en diverse andere natuur- en cultuuractiviteiten. Stuur je sollicitatie met CV vóór 15 november.

De provincie Drenthe is op zoek naar een projectcommunicatieadviseur (per januari 2020 voor een periode van 3-4 maanden, (0,8 fte). Je ondersteunt de projecten (gedeeltelijke) verdubbeling N34, gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde, de doorfietsroute Assen-Groningen en de Koloniën van Weldadigheid op weg naar Werelderfgoed. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de communicatielijn, die je samen met projectleiders en communicatiecollega’s uitzet. De mogelijkheid bestaat dat je ook voor andere communicatieprojecten binnen de provincie Drenthe ingezet wordt wanneer klussen vroegtijdig zijn afgerond. Je motivatiebrief met CV dienen voor woensdag 23 oktober in hun bezit te zijn.

Op Zoek
Ben jij op zoek
naar een nieuwe uitdaging in je communicatiecarrière? Laat het Jan Boon Communicatie weten en hij neemt je op in deze rubriek in Bonen in de pot. De nieuwsbrief heeft een bereik van meer dan 2250 communicatieprofessionals met een leesdichtheid van bijna 50%. Grote kans dat jouw zoektocht door de lezers van Bonen in de pot wordt ingevuld! Meer weten? Neem contact op met Jan Boon Communicatie via jan@janboon.com.

Delen
Als jij iets hebt wat je kunt en wilt delen met je vakgenoten, aarzel niet dat met Bonen in de pot te doen. Het heeft een bereik van 2100 communicatieprofessionals!

De boeren zijn boos
Dat weet heel Nederland ondertussen. Ook woensdag 16 oktober staat het verkeer op de weg in Midden-Nederland muurvast door kilometerslange optochten van trekkers naar Den Haag en De Bilt. Wacht even. De Bilt? Wat moeten de boeren daar nou? Wat heeft De Bilt te maken met het stikstofbeleid? Daar gaat Den Haag over. Precies. Beste boeren, als je spint, doe dat niet richting organisaties die niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van het beleid. Het RIVM meet. Input (meetgegevens) is niet hetzelfde als de volledige inhoud. Van alleen meel kun je geen cake bakken. Dat schrijft Wieneke Buurman, voorzitter van Logeion in haar blog.

De boeren zijn boos
Richt de boosheid op politiek Den Haag en roep op tot eerlijke verdeling van de lasten van te veel stikstof. We zijn nu eenmaal met 17 miljoen mensen in Nederland die economische activiteiten ontplooien op een te klein stukje grond. Wegverkeer, bouw en industrie moeten in gelijke mate mee-inleveren om de stikstofuitstoot terug te dringen. Roep daarom ook tot stimulering van elektrische auto’s, milieumaatregelen voor de industrie en het energieneutraal en volledig recyclebaar bouwen. Iedereen snapt dat de landbouw niet de enige oorzaak van het stikstofprobleem is en dus niet de enige oplossing. Dat vinden de desbetreffende belangenorganisaties niet leuk, maar het grote publiek des te meer. En dat werkt minstens zo goed als toegangsdeuren van provinciehuizen en andere gebouwen heel houden. Aldus Wieneke Buurman, voorzitter van Logeion in haar blog.

Soms denk ik wel eens bij mezelf …..
De helft van werkend Nederland solliciteert onder werktijd
De helft van de solliciterende Nederlanders doet dat zelfs actief tijdens kantooruren. Dit betekent het zoeken van vacatures, motivatiebrieven schrijven en het maken van sollicitatieafspraken. De belangrijkste reden om de zoektocht naar een nieuwe baan te starten is de behoefte aan meer uitdaging (64%) en meer inkomsten (60%). Maar liefst 14% zegt te solliciteren omdat de verstandhouding met de leidinggevende slecht is. Ook bevallen collega’s niet altijd (12%) of wordt er gepest op de werkvloer (2%).
Dit blijkt uit een onderzoek onder 1.038 Nederlandse werknemers met een dienstverband van 32 uur of meer per week, dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau PanelWizard in opdracht van kennispartner voor HR-professionals XpertHR.

En dan nog even dit
Communicatie moet leiding geven aan transformatie-inspanningen
In interviews met meer dan 200 communicatieprofessionals heeft de Page Society vastgelegd hoe communicatieprofessionals hun organisaties het beste kunnen helpen: ze moeten agenten van verandering zijn.
In het nieuwe Arthur W. Page Society-rapport wordt gepleit voor de rol van communicatie en communicatieleiders in het bedrijfsleven. Het rapport, een uitvoerige beoordeling van meer dan 200 Chief Communications Officers (CCO’s) en hun organisaties van over de hele wereld, maakt duidelijk dat de CCO de “gangmaker” moet worden voor verandering op de moderne werkplek.
“CEO’s in alle sectoren en regio’s zorgen voor de grootste transformatie in generaties,” stelt het rapport. “Het is opvallend dat niet alleen zoveel bedrijven tegelijkertijd veranderen, maar dat veel bedrijven hetzelfde soort bedrijf veranderen. Ze zien ook voldoende bewijs dat CCO’s een belangrijke rol spelen bij het helpen van CEO’s om hun bedrijven te transformeren door het karakter van bedrijven te definiëren, te versterken of te doen herleven, de unieke, onderscheidende identiteit van de onderneming. Tegelijkertijd helpen nieuwe digitale mogelijkheden CCO’s om stakeholders te betrekken.”

Elske Dijkstra kondigt vertrek aan bij 4 Mijl
Na 20 jaar vertrekt racedirector Elske Dijkstra bij de 4 Mijl van Groningen. Het is tijd om haar horizon te verbreden en op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging laat ze in een persverklaring weten. Het nieuws komt een paar dagen na de 33ste editie van het grootste loopevenement van Noord-Nederland.
Elske Dijkstra was eerst als freelancer betrokken. Sinds 2008 was ze in loondienst. Eerst verantwoordelijk voor marketing en communicatie en later als senior projectmanager. In 2015 nam Elske Dijkstra de rol over van Grietje Pasma als race director. Dat deed ze samen met Johan Meijer. Elske Dijkstra liet verder weten zich altijd met hart en ziel te hebben ingezet. “Deze jaren hebben me gevormd en gebracht waar ik nu ben. Daar ben ik iedereen ontzettend dankbaar voor.”

Klaas Wilting schrijft autobiografie: De diender als BN’er
Paul Gageldonk: ‘Hobbelen’, daar was hij goed in. Als een zaak een beetje vast zat, deelde Klaas Wilting wat informatie met een journalist. De publicatie, die volgde, zou voor de politie nieuwe informatie kunnen opleveren. Het was een nieuwe manier van omgaan tussen politie en pers. Wilting werd politievoorlichter op een moment waarop de Amsterdamse politie qua imago een dieptepunt had bereikt. De nieuwe hoofdcommissaris Jaap Valken gooide het roer om. Openheid stond voortaan voorop. Valken benoemde een Drentse brigadier tot woordvoerder. Wilting was meer agent dan voorlichter. Het is wel mede zijn verdienste, dat de politie geen gesloten oester meer is.
Een literair meesterwerk is de autobiografie zeker niet, aldus Paul Gageldonk. Het woord ‘ik’ komt er iets te vaak in voor. Neemt niet weg dat de anekdotes en beschrijvingen van politiezaken een mooi tijdsbeeld geven.

De impact van communicatie: een handboek voor financials
‘Communicatie voor Financials’ is een boek van Theo de Joode, Bert van der Zaag en Karolijn Burgman. Het is een studieboek dat financiën integraal behandelt vanuit communicatieperspectief en ethische waarden. De recensie is geschreven door Eric van Arendonk, register marketeer en adviseur voor marketing, strategie en managementvraagstukken bij Florpartners. “Het is een echt studieboek, geschreven om uit te leren. Dit boek geeft aanwijzingen hoe je als financial waardevoller kunt zijn voor je organisatie, als je weet wat er op andere afdelingen speelt, en over de impact van communicatie. Over hoe je bepaalde boodschappen binnen de organisatie brengt zodat er de juiste energie gaat ontstaan.”

Uitspraak
“Als je argumenten hoort als ‘hebben we al eens geprobeerd’ of ‘dat werkt bij ons niet’, dan weet je hoe laat het is …”

Bonen in de pot
Je ontvangt Bonen in de pot omdat je een relatie van Jan Boon bent of ingeschreven staat voor nieuwsbrieven van Jan Boon Communicatie.

Jan Boon Communicatie helpt communicatieprofessionals een (volgende) stap in hun carrière te maken en helpt daarmee organisaties, ondernemingen, bedrijven en instellingen de juiste communicatieprofessional te vinden.

Bonen in de pot
wil zo veel zeggen als “hij wil nog wat zeggen maar het is onbelangrijk wat hij te zeggen heeft”, waarmee ik het relatieve van mijn berichten wil aangeven. Lees het vanuit je eigen perspectief.

Naast Bonen in de pot geeft Jan Boon Communicatie Bonen Weken en Bonen Doppen uit. Bonen Weken gaat over de ontwikkelingen in de communicatiewereld in relatie tot ondernemen. Bonen Doppen is een onregelmatig verschijnende column.

Wil jij een ander attent maken op Bonen in de pot? Klik hier!

Jan Boon Communicatie ziet het als zijn verantwoordelijkheid om jouw privacy en gegevens te beschermen. De informatie wordt niet met derden gedeeld. Ik ben verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Alleen met wederzijdse toestemming zal ik deze gegevens met derden delen.

Bonen in de pot

14 oktober 2019

Bonen in de pot is in een uitgave van Jan Boon Communicatie en informeert je over de ontwikkelingen in het marketing- en communicatievak. In principe verschijnt Bonen in de pot ieder maandagochtend.

Laatste Nieuws
Voor het eerst in jaren minder vacatures
Daarmee is sprake van een omslag op de arbeidsmarkt. Dat meldt brancheorganisatie van uitzendondernemingen ABU. De grootste klappen vallen volgens de analyse in de IT. In die sector nam het aantal vacatures met ruim een kwart af. Ook in de communicatie, marketing en pr en in de persoonlijke dienstverlening waren er fors minder banen vrij. De afname van het aantal vacatures moet volgens ABU wel in perspectief worden geplaatst. In de afgelopen jaren steeg het aantal vacatures zeer sterk.

ABU wijst op een analyse van Intelligence Group op vacaturedata van Jobfeed. In het derde kwartaal was volgens ABU op jaarbasis sprake van een daling van het vacatureaanbod met 5,3%. Daarmee is voor het eerst sinds eind 2013 een daling van het aantal vacatures gemeten. De daling komt niet geheel als een verrassing. “Al dit hele jaar was een afname van de groei in het aantal vacatures te zien”, aldus ABU.

Verder in deze editie
• Contentmarketeers moeten naïef blijven
• Waarom je senior marketeer zou willen zijn
• Jan Boon Communicatie zoekt ervaren en allround communicatieprofessional
• Het traditionele kerstpakket uit de gratie
• AH verzuimt te communiceren over verdacht vlees
• Nuon verdwijnt definitief als merknaam

Wat mij is opgevallen
Patrick Brouns open en eerlijk over alcoholprobleem: een verstandige zet?
Patrick Brouns legt zijn functie als CDA-gedeputeerde tijdelijk neer vanwege een alcoholprobleem. Doet hij er goed aan om dit openbaar te maken? Brouns is niet de enige die open kaart speelt. Afgelopen zomer maakte tv-persoonlijkheid Gordon bekend dat hij naar een kliniek ging om van zijn cocaïneverslaving af te komen. Onlangs liet ook journalist en CDA-lid Frits Wester weten tijdelijk zijn functie neer te leggen wegens een alcoholprobleem. Spindoctor Kai van der Linde vindt het goed dat publieke figuren hiermee naar buiten treden. “Anders gaan mensen speculeren. Je moet transparant zijn.”

Patrick Brouns open en eerlijk over alcoholprobleem: een verstandige zet?
Dig Istha (PvdA), voormalig spindoctor, crisismanager en oud-wethouder van Groningen, vindt het ook prijzenswaardig dat Brouns het beestje bij de naam noemt. “Hij had natuurlijk kunnen zeggen dat hij gezondheidsproblemen heeft, maar dan wordt er gedacht dat hij wat aan zijn voet, arm of wat anders heeft. De mensen om hem heen weten natuurlijk wel wat er met hem aan de hand is. Als je iets wilt melden, wees dan precies.” Istha komt ook op voor politici en bestuurders. Ze hebben volgens hem een ‘zware’ baan. “Ze gaan gebukt onder veel stress. De één grijpt naar de fles, de ander krijgt een burn-out. Bijna iedereen heeft wel wat. Het is mooi dat Brouns er eerlijk over is.”

Nieuwe acties zullen het imago van de boeren geen goed doen
Er was veel steun voor de acties van de boeren op 1 oktober, maar het is de vraag of dat een volgende keer weer zo zal zijn. Het publiek lijkt zich de stalbranden, fipronilcrisis en subsidies voor de agro-industrie weer te herinneren. De blokkeerboeren van 1 oktober slaan weer toe. Ze noemen zich Hollands ‘Farmers Defence Force’- de ‘Vermoorde Onschuld’ was beter geweest – en trekken volgende week woensdag naar het Binnenhof.
Ook bij het RIVM in Bilthoven zal worden geprotesteerd. Dit Rijksinstituut doet volgens hen niet op de juiste manier onderzoek naar de stikstofcrisis.

Contentmarketeers moeten naïef blijven
Het blijft maar doorgaan, de nieuwsbrengers die met mooipraterij en nieuwe woorden oude wijn in nieuwe zakken verkopen en telkenmale het wiel opnieuw uitvinden. Ze verbloemen op virtuoze wijze gebrek aan kennis door zogenoemde nieuwe technologieën te presenteren die het werk van de contentmarketeer vereenvoudigen. Dat schrijft Sak van den Boom, adviseur, senior expert contentmarketing in zijn blog.

Waarom je senior marketeer zou willen zijn
Marketing is geen vak waar een hek omheen staat. Dat laat Luuk Ros van het NIMA ons weten. Waar het begint en waar het eindigt, is een voortdurende bron van polemiek. Marketeer is evenmin een beschermd beroep. Sterker: hele busladingen zelfbenoemde marketingprofessionals zouden nooit langs een ‘ballotagecommissie marketing’ komen. Als die er was, want wie zou ‘m moeten bemensen? Stel dat je iemand zou zoeken voor een senior marketingfunctie, waar vraag je dan naar? Uiteindelijk heeft de hele discussie wat je minimaal zou moet begrijpen om ‘marketing-professional’ te kunnen zijn, geleid tot het vaststellen van NIMA A, B en C. Want gesteggel of niet; ergens stopt het vak en wat je moet weten, staat wel érgens opgeschreven.

Waarom je senior marketeer zou willen zijn
De relevante kennis en ervaring opdoen die aan de titel verbonden zijn en vervolgens domweg je cv, je diploma’s en een lijstje referenten aanleveren. Die worden gecheckt en dan krijg je voor drie jaar een titel. Op dat cv staat vijf jaar ervaring in een relevante leidinggevende functie (functioneel of in de lijn) en een relevante en afgeronde hbo- of wo-opleiding. Referenten worden nagebeld, diploma’s en cv’s worden gecheckt. Via cursussen of het schrijven van blogs, via het bezoeken van congressen, het bijwonen van bedrijfsbezoeken, het uitwerken van een lesmethode of domweg uitzitten van een studiereis. Ze worden één voor één bijgehouden. Dát is trouwens echt een goed verhaal.

Transfers
Arjan van de Leur gaat aan de slag bij de gemeente Groningen als woordvoerder en senior communicatieadviseur voor twee wethouders. Het gaat om een tijdelijk vervanging voor Natascha van ’t Hooft die gaat genieten van een lange vakantie. Arjan werkte voor tal van overheidsinstanties als de gemeente Midden-Groningen, Leeuwarden en Alkmaar, de Veiligheidsregio Groningen, de provincie Drenthe en de gemeente politie Groningen en voor het Centrum voor Veilig Wonen.

Agenda
De Noorderpers organiseert op maandag 28 oktober een bijeenkomst met het thema Hoe veilig ben je als journalist in Nederland nog? Kun je je werk nog wel fatsoenlijk doen? Wat is de impact voor mens, mediaorganisatie en maatschappij? Waar komt nou eigenlijk die dreiging vandaan en wat kunnen we eraan doen? Gasten zijn Willem Groeneveld en Chris Klomp. Er zijn gesprekken gaande met een derde gast. De locatie op 28 oktober is café De Sleutel in Groningen.

De Noordelijke Promotiedagen zijn op dinsdag 5 en woensdag 6 november aanstaande in Martiniplaza in Groningen.

Het CommunicatieFestival is op donderdag 14 november weer bij de Energy Barn met onder meer Wouter Hart, Charles Groenhuijsen en de Newsroom van Rotterdam. Het CommunicatieFestival wordt georganiseerd door bevlogen professionals die hun passie voor het communicatievak en aanverwante expertises, graag delen met collega’s en andere geïnteresseerden.

Vacatures
Jan Boon Communicatie is voor een organisatie in de provincie Groningen op zoek naar een ervaren en allround communicatieprofessional. Je werkt binnen een jong en ambitieus team. Je bent sparringpartner voor de directie en accountmanagers bij hun klant- en marktvraagstukken en werkt nauw samen met de CEO. In deze rol ben je verantwoordelijk voor de corporate communicatie activiteiten als issue-, stakeholder- en reputatiemanagement en je bent het eerste aanspreekpunt voor de pers. Ook informeer, verbind en activeer je collega’s via interne communicatie.
Ik zoek iemand met strategisch inzicht en een ‘hands on’ mentaliteit. Je hebt een brede achtergrond als corporate communicatieprofessional en hebt ervaring en affiniteit met in- en externe communicatie & PR zodat je ook op die gebieden een rol kan spelen als de situatie daarom vraagt. Werken als communicatieprofessional bij deze organisatie betekent werken in een organisatie met korte lijnen en zowel top-down als bottom-up. De organisatie wordt gekenmerkt door de kernwaarden ondernemerschap, passie en trots, lerend vermogen, ondersteunend samenwerken en professionaliteit. De werksfeer kan getypeerd worden als prettig informeel. Stuur je CV en motivatie naar jan@janboon.com; voor meer informatie kun je me bellen op 06 11 86 20 01.

De Gemeente Midden Groningen zoekt voor het uitvoeren van de strategische communicatietaken voor het programma Nationaal Programma Groningen (NPG) Midden-Groningen een communicatieprofessional die invulling en uitvoering kan geven aan het adviseren en opstellen van het programmaplan NPG en het communicatie advies en uitvoering van de voortgang van het opzetten van het lokale programma NPG. Je bent verantwoordelijk voor de in- en externe communicatie van het traject voor het opzetten van het lokale programma NPG en het adviseren van het programmateam daarin. De duur van de opdracht betreft 7 maanden met optie tot verlenging. De opdracht is voor 16 uur per week. Solliciteren kan tot en met 14 oktober.

Het Wetterskip Fryslân zoekt een communicatieadviseur Projecten. Je geeft advies over de communicatiestrategie binnen projecten, zoals dijkverstevigingen en onderhoudsprojecten en faciliteer je in de uitvoering ervan, je bewaakt de uitvoering van de communicatiekalender van de diverse projecten en je coördineert en organiseert persmomenten, informatiebijeenkomsten en opleveringen. Je kunt tot uiterlijk 21 oktober solliciteren.

De afdeling Marketing en Communicatie van ROC Friese Poort is op zoek naar meerdere adviseurs Marketing en Communicatie (0,5 – 0,8 fte) die werken in één van de vestigingen. Als adviseur in de vestiging ben je het aanspreekpunt voor de directie en opleidingsmanagers. Naast het profileren van de vestiging en diverse studierichtingen, adviseer je opleidingsmanagers op basis van relevante data over ontwikkelingen in de markt. Je maakt marketingcommunicatieplannen ten behoeve van de instroom van studenten en realiseert samen met de medewerker Marketing en Communicatie in de vestiging diverse middelen en activiteiten. Jouw brief ontvangen ze graag uiterlijk 25 oktober.

Vacatures van Jan Boon Communicatie vind je op de website: janboon.com.

Op Zoek
Ben jij op zoek
naar een nieuwe uitdaging in je communicatiecarrière? Laat het Jan Boon Communicatie weten en hij neemt je op in deze rubriek in Bonen in de pot. De nieuwsbrief heeft een bereik van meer dan 2250 communicatieprofessionals met een leesdichtheid van bijna 50%. Grote kans dat jouw zoektocht door de lezers van Bonen in de pot wordt ingevuld! Meer weten? Neem contact op met Jan Boon Communicatie via jan@janboon.com.

Delen
Als jij iets hebt wat je kunt en wilt delen met je vakgenoten, aarzel niet dat met Bonen in de pot te doen. Het heeft een bereik van 2100 communicatieprofessionals!

Het traditionele kerstpakket geraakt langzaam uit de gratie
Medewerkers bij bedrijven en instellingen in Nederland die een kerstattentie ontvangen, krijgen liever een luxueus kerstgeschenk dan het traditionele kerstpakket. 35% van hen geeft de voorkeur aan een enkel geschenk boven een verzameling producten in een pakket. In dat geval verkiest men dan met name een gadget. Het pakket dat het meest gewaardeerd wordt, is samengesteld uit een combinatie van foodproducten en non-foodproducten. Dit leert een kleinschalig onderzoek bij 100 Nederlandse organisaties, dat is uitgevoerd door groothandel in relatiegeschenken Allgifts.

Soms denk ik wel eens bij mezelf …..
AH verzuimt te communiceren over verdacht vlees
Supermarktketen doet aan crisiscommunicatie met de handrem erop, waar je verwacht dat het vol gas zou geven. Het zou een kwestie van protocollen moeten zijn en van gezond verstand. Zodra er iets mis is met de voedselveiligheid treedt het recall-circus in werking van waarschuwingen in de winkels, via de website, advertenties en het onvermijdelijke informatienummer voor verontruste klanten. Het is dan ook opmerkelijk dat Albert Heijn bij het teruggeroepen ‘listeria-vlees’ twee dagen verzuimde om zijn consumenten in te lichten. Waar onder meer Jumbo en Aldi direct naar buiten brachten dat ze mogelijk besmette vleeswaren uit hun assortiment hadden gehaald, maakte AH daar geen publieke melding van.

En dan nog even dit
Ingrid Spijkers nieuwe hoofdredacteur Omrop Fryslân
Ingrid Spijkers werkte als zelfstandige voor diverse opdrachtgevers in de provincie. Met haar komst sluit Omrop Fryslân een lange zoektocht af naar een nieuwe hoofdredacteur, na het gedwongen ontslag van haar voorganger.

Nuon verdwijnt definitief als merknaam
Nuon verdwijnt na exact 25 jaar definitief uit Nederland. De merknaam zal nu plaatsmaken voor Vattenfall, het moederbedrijf. Vorig jaar maakte de energiemaatschappij al bekend dat de naam geleidelijk zou worden gewijzigd naar het Zweedse moederbedrijf. Vattenfall is overigens al tien jaar eigenaar van Nuon. “We zien dat het percentage mensen dat met de nieuwe naam bekend is inmiddels even hoog is als bij onze oude naam”, vertelt Cindy Kroon, directeur Klanten van Vattenfall Nederland. “Met dit vertrouwen van onze klanten, én een duidelijke belofte voor de toekomst zijn wij er klaar voor.” Peter Smink, CEO van Vattenfall Nederland: “Het is heel bijzonder om één generatie na aan het ontstaan van het merk Nuon nu als Vattenfall verder te kunnen bouwen aan een fossielvrij leven binnen één generatie.”

NS zet eigen personeel in bij wervingscampagne
Het spoorwegbedrijf is naar eigen zeggen op zoek naar mensen die ‘100% NS’ zijn. NS komt met een wervingscampagne in de zoektocht naar nieuw talent. De uitingen bestaan uit een serie van acht online video’s waarin NS-medewerkers vertellen over hun werk en wat zij belangrijk vinden. Met deze persoonlijke aanpak hoopt NS HBO’ers en WO’ers aan te spreken die zich willen aansluiten bij het bedrijf. De video’s zijn uitgerold via online en social mediakanalen. Daar komt bij dat er drie radiocommercials zijn gelanceerd waarin NS-directeur Roger van Boxtel de voice-over is. Vorig jaar kwam NS al met een arbeidsmarktcampagne met een focus op young talent.

Groningen krijgt eigen lettertype: Gronika
Het lettertype, geïnspireerd op het werk van de Groningse graficus Wim Crouwel, maakt deel uit van de nieuwe huisstijl voor Groningen, die eind deze maand wordt gepresenteerd. Volgens Marketing Groningen is Gronika een lettertype dat het DNA van Groningen verbeeldt. “Gronika staat met de voeten stevig in de Groningse klei: krachtig en ook zachtaardig. Nuchter én eigenzinnig”, aldus Marketing Groningen in een persverklaring. Het lettertype is ontworpen door Jelmar Geertsma, een graficus van Minerva.
De presentatie van de nieuwe huisstijl van Groningen, waar ook Gronika deel van uitmaakt, is tijdens Let’s Gro, eind oktober.

Uitspraak
Slecht nieuws: “niet wát je zegt blijft bij, maar hóé je het zegt.”
Kanker en de listeria-bacterie klets je niet weg met empathische communicatie, maar ze zorgt wel voor een beter begrip van de boodschap. Chantal Deen, merk- & communicatiemanager.

Bonen in de pot
Je ontvangt Bonen in de pot omdat je een relatie van Jan Boon bent of ingeschreven staat voor nieuwsbrieven van Jan Boon Communicatie.

Jan Boon Communicatie helpt communicatieprofessionals een (volgende) stap in hun carrière te maken en helpt daarmee organisaties, ondernemingen, bedrijven en instellingen de juiste communicatieprofessional te vinden.

Bonen in de pot
wil zo veel zeggen als “hij wil nog wat zeggen maar het is onbelangrijk wat hij te zeggen heeft”, waarmee ik het relatieve van mijn berichten wil aangeven. Lees het vanuit je eigen perspectief.

Naast Bonen in de pot geeft Jan Boon Communicatie Bonen Weken en Bonen Doppen uit. Bonen Weken gaat over de ontwikkelingen in de communicatiewereld in relatie tot ondernemen. Bonen Doppen is een onregelmatig verschijnende column.

Wil jij een ander attent maken op Bonen in de pot? Klik hier!

Jan Boon Communicatie ziet het als zijn verantwoordelijkheid om jouw privacy en gegevens te beschermen. De informatie wordt niet met derden gedeeld. Ik ben verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Alleen met wederzijdse toestemming zal ik deze gegevens met derden delen.

Bonen in de pot

7 oktober 2019

Bonen in de pot is in een uitgave van Jan Boon Communicatie en informeert je over de ontwikkelingen in het communicatievak. In principe verschijnt Bonen in de pot ieder maandagochtend.

Laatste Nieuws
Communicatie is een kritische succesfactor aan het worden
In rap tempo. Maar dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen. Integendeel. Het is aan de communicatie verantwoordelijke om ervoor te zorgen dat er geen enkele twijfel is over rol en toegevoegde waarde.
Voor de duidelijkheid, de volgende vraag irriteert Frank Körver mateloos. “Waar zijn al die communicatieprofessionals eigenlijk mee bezig?” Hij denkt namelijk dat deze vraag vaak meer zegt over de vragensteller zelf, dan over de communicatieafdeling.

Vergis je niet: een vraag als “wat doen al die mensen?” wordt vaker gesteld dan je denkt. Hardop in formele meetings of fluisterend in de wandelgangen. Een vraag die uitermate serieus moet worden genomen. Het vertrouwen is namelijk broos.
Ergens is het dan ook goed dat die vraag wordt gesteld. Sterker nog, het is heel gezond als die vraag regelmatig aan ieder team, iedere afdeling wordt gesteld. Van HR tot Finance en van Strategie tot Facilities. “Waarom doe je ertoe?” Deze vraag loutert. Deze vraag zorgt voor scherpte. Als je je niet meer hoeft te verantwoorden, dan word je gemakzuchtig.

Verder in deze editie
• De stoelendans duurt voort
• Reputatie bouwen is stelling nemen
• Sponsoring: bezint eer ge begint
• Het imago van accountants is beroerd
• Ruim 6300 freelance journalisten in Nederland
• Veel vacatures

Wat mij is opgevallen
De stoelendans onder de chief marketing officers duurt voort
In 2018 is voor het eerst een toenemend aantal verschuivingen in de invulling van de rol van chief marketing officers bij ondernemingen in de Verenigde Staten van Amerika gesignaleerd. Bij een alarmerende hoeveelheid Amerikaanse bedrijven in verschillende bedrijfstakken heeft dit jaar opnieuw een verandering in de topmarketingfuncties plaatsgevonden. Deze transities krijgen in een ongekend tempo gestalte.
Deze constatering is gebaseerd op gegevens van Spencer Stuart, een organisatie die zich richt op executive search. De data zijn verwerkt tot een visual, die een breed scala aan grote merken en bedrijven weergeeft waar in 2019 veranderingen in de marketingtop heeft plaatsgevonden. Het geeft een beeld van een voortdurend veranderend marketinglandschap.

Reputatie bouwen is stelling nemen
Hoe bouw je als organisatie aan een goede reputatie? Meer dan ooit zul je stelling moeten nemen in maatschappelijke thema’s. Doe dat wel behoedzaam. Als MT een wereldranglijst had opgesteld van bedrijven met de sléchtste reputatie, was Facebook daarin ongetwijfeld hoog geëindigd. Aanhoudende affaires rond privacy en fake news doen het sociale netwerk de das om, maar toch doet het geen afbreuk aan de financiële resultaten. Hoe berucht het bedrijf ook is, zolang adverteerders blijven toestromen – en dat doen ze – verdient Facebook geld als water.
De positie van Facebook is uiterst kwetsbaar, zegt Cees van Riel, directeur van onderzoeks- en adviesbureau Reputation Institute. ”Facebook kan zijn ‘licence to operate’ verliezen als mensen als eurocommissaris Margrethe Vestager besluiten dat het bedrijf te ver is gegaan met privacyschendingen. Dan zal de slechte reputatie Facebook alsnog duur komen te staan.”

Exit pr-jongens
Volgens Van Riel kunnen veel bedrijven hun reputatie redelijk goed sturen via reputatiemanagement, het terrein waarop hij in Nederland als dé autoriteit geldt sinds hij samen met zijn zakelijke partner Charles Fombrun het standaardwerk Reputatiemanagement publiceerde. “Maar niet voor alle bedrijven heeft dat zin. Je zult maar kernenergie produceren of tabaksfabrikant zijn. Dan is reputatiemanagement onbegonnen werk, tenzij je als bedrijf je hele producten- en dienstenpakket omgooit.”
“Ooit, tot in de jaren zestig, was het misschien zo dat je wat pr-jongens kon inhuren of kon volstaan met wat cosmetische verbeteringen om je reputatie op te vijzelen, maar die tijd is niet meer. Daarvoor is de maatschappij in de afgelopen twintig jaar te zeer veranderd.”

Transfers
Marjolein van der Meer werkt nu als senior marketeer bij Schouwburg De Lawei in Drachten. Marjolein komt van de Hanzehogeschool (Academie Minerva Groningen/Minerva Popacademie in Leeuwarden) en werkte eerder voor theatergezelschappen Iemandsland en Het Houten Huis, festival Jazz te Gast, Kunstspot, Landgoed Mensinge, het Jonge Harten Theaterfestival en K&C.

Marian Heek gaat aan de slag bij Flexupdate en gaat daarnaast ook de marketing en communicatie doen voor Talentplaats, Webplaats en Flexsupport. Ze komt van de noodhulporganisatie Medair waar ze verantwoordelijk was voor alle interne en externe communicatie. Marian werkte eerder als freelance tekstschrijver, eind- en webredacteur en marketeer voor tal van organisaties.

Rianne Hartog werkt nu als marketing- en communicatiespecialist bij de HISWA Vereniging. Rianne studeerde Communicatie en Educatie aan de Rijksuniversiteit en Communicatie aan de Hanzehogeschool Groningen. Binnen het project Noorder Baan Battle deed ze ervaring op om jonge afgestudeerden hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Lydia de Vin is nu coördinator Kennis & Communicatie bij Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie. Ze komt van Lefier en als projectleider voor het thema Student Tevredenheid binnen de NHL Stenden hogeschool.

Anneke van der Galiën werkt nu als senior communications advisor members’ council (a.i.) bij Royal FloraHolland. Anneke deed ervaring op als communicatie- en marketingprofessional bij tal van organisaties.

Joy Buitenhuis is nu junior communicatieadviseur bij TKP Pensioen. Joy werkt voor Make-a-Wish als marketing- en communicatievrijwilliger en werkte als recruiter voor Young Capital next, Triplepro Online Marketing en Fueld. Ze studeerde Communicatie aan de Hanzehogeschool Groningen.

Jordi Mijnheer start als content medewerker bij de gemeente Leeuwarden. Jordi deed ervaring op bij het Wetterskip Fryslân en op de afdeling klantcontacten bij De Friesland Zorgverzekeraar. Hij liep stage bij CVO Zuid-West Fryslân tijdens z’n studie Communicatie aan de NHL Stenden Hogeschool.

Ellen Salverda gaat als a.i. senior communicatieadviseur aan de slag bij netwerkbeheerder Tennet. Tot november 2019 is ze communicatieadviseur bij de provincie Fryslân voor het project De Nieuwe Afsluitdijk. Ellen Salverda is een ervaren interim communicatieprofessional en werkte voor tal van organisaties waaronder het SNN, de provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, Zorggroep Alliade en de gemeente Opsterland en Zwolle.

Agenda
Noorderpers
Zet maandag 28 oktober alvast in je agenda. Het Forum Groningen is dan nog niet geopend en ze willen zeker op gepaste manier afscheid nemen van het huidige ‘thuis’ café De Sleutel.

De Noordelijke Promotiedagen
zijn op dinsdag 5 en woensdag 6 november aanstaande in Martiniplaza in Groningen.

Het CommunicatieFestival
is op donderdag 14 november weer bij de Energy Barn met onder meer Wouter Hart, Charles Groenhuijsen en de Newsroom van Rotterdam. Het CommunicatieFestival wordt georganiseerd door bevlogen professionals die hun passie voor het communicatievak en aanverwante expertises, graag delen met collega’s en andere geïnteresseerden.

Vacatures
EDC Veendam zoekt een content marketeer. Je houdt je bezig met de content optimalisatie van één of meerdere webshops. Je schrijft (korte) inspirerende, adviserende en grappige artikelen over onderwerpen als seks, relaties en toys.

Het Dockinga College is op zoek naar een medewerker PR & Communicatie (0,4 fte). Het gaat in eerste instantie om een tijdelijk dienstverband. Je verleent een bijdrage aan de realisatie van het beleid van het Dockinga College ten aanzien van PR & communicatie, door het uitwerken van concrete communicatiestrategieën en het zorg dragen voor de uitvoering daarvan.

Haarsma Foodimpuls zoekt een junior marketing- en communicatiemedewerker. Je bent het creatieve brein van het bedrijf. Met jou kennis van de foodbranche en alle moderne marketing- en communicatiemiddelen kan jij de versmarkt in beweging krijgen en houden.

De provincie Groningen is op zoek maar een strategisch communicatieadviseur. Je voorziet bestuurder én organisatie van strategisch communicatieadvies bij complexe vraagstukken. Je geeft niet alleen advies, maar combineert dit met praktisch doen. Samen met je directe collega’s van het team Communicatie en in samenspraak met de inhoudelijk experts vanuit de verschillende afdelingen zorg jij ervoor dat duidelijk is wat de provincie Groningen doet en waar de provincie Groningen voor staat. Jouw sollicitatiebrief en cv ontvangen ze graag uiterlijk op 13 oktober.

Scapino Assen zoekt een marketing medewerker. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van divers marketing- en winkelmateriaal, drukwerk en organiseer je marketingacties. Je zorgt dat het marketingmateriaal voor de 170 winkels er perfect uit ziet. Je maakt briefings voor de creatief DTP’er en bewaakt de look & feel in lijn met het brandbook van Scapino.

Virol Scheemda is op zoek naar een medewerker Marketing & Communicatie. Je beheert en ontwikkelt de diverse websites en social media activiteiten en bent verantwoordelijk voor het opstellen en verzorgen van diverse uitingen. Je organiseert evenementen, beurzen en verschillende bijeenkomsten, je schrijf persberichten en staat externe partijen en (potentiële) klanten te woord.

Het Alfa College in Groningen is op zoek naar een adviseur Marketing, Communicatie en Voorlichting. Je bent een echte allrounder. Het lijkt je leuk om voorlichting te geven aan toekomstige studenten en events te organiseren, waarbij je het niet erg vindt om zelf de handen uit de mouwen te steken. Het warm houden van de contacten met vmbo-scholen en het vertalen van marktanalyses naar concrete acties voor jouw wervingsgebied klinkt je ook als muziek in de oren. Stuur je CV en motivatie voor 17 oktober.

TKP Pensioen zoekt een ervaren communicatieadviseur. Jij kunt een ingewikkelde boodschap als geen ander duidelijk formuleren en overbrengen. Van communicatieplan tot -middel zorg jij dat de boodschap steeds helder is. Wie je wilt bereiken en waarom, houd je altijd in je achterhoofd. Goed luisteren, de essentie bepalen en creativiteit zijn jouw kwaliteiten. Je werkt graag samen met collega’s van verschillende afdelingen. Je kunt tot en met 16 oktober reageren.

Op Zoek
Ben jij op zoek
naar een nieuwe uitdaging in je communicatiecarrière? Laat het Jan Boon Communicatie weten en hij neemt je op in deze rubriek in Bonen in de pot. De nieuwsbrief heeft een bereik van meer dan 2250 communicatieprofessionals met een leesdichtheid van bijna 50%. Grote kans dat jouw zoektocht door de lezers van Bonen in de pot wordt ingevuld! Meer weten? Neem contact op met Jan Boon Communicatie via jan@janboon.com.

Delen
Als jij iets hebt wat je kunt en wilt delen met je vakgenoten, aarzel niet dat met Bonen in de pot te doen. Het heeft een bereik van 2100 communicatieprofessionals!

Soms denk ik wel eens bij mezelf …..
Sponsoring: bezint eer ge begint

Klimaatactivisten voeren actie in het Concertgebouw tegen sponsoring door Shell. Voor de derde keer in korte tijd hebben klimaatactivisten actie gevoerd tegen de sponsoring van het Concertgebouw door Shell. Meteen na afloop van het concert stortte actiegroep Fossil Free Culture tienduizend vellen bladmuziek van het balkon.

PSV verbreekt samenwerking met sponsor Investous na uitzending ‘Opgelicht’ nog niet. PSV-sponsor Investous is via het tv-programma ‘Opgelicht’ in opspraak geraakt. Via het bedrijf, dat op basis van een Cypriotische vergunning diensten in Nederland kan aanbieden, zouden meerdere mensen forse bedragen van soms tienduizenden euro’s (of nog meer) hebben verloren. Investous is sinds januari van dit jaar een van de geldschieters van PSV en wordt in een PSV-bericht ‘Official Trading Partner’ van de club genoemd.

En dan nog even dit
Het imago van accountants is beroerd
Toch zijn ingrijpende maatregelen niet nodig, adviseert een commissie. Accountantskantoren zijn meer gaan letten op de kwaliteit van hun controlerende werk. Maar ze doen dat vooral omdat de buitenwacht dat van hen verwacht of omdat ze daarvoor worden beloond. De cultuuromslag die nodig is bij de beroepsgroep wordt nog te weinig door innerlijke overtuiging gedragen. Accountantskantoren hoeven zich niet op te splitsen in een deel dat boekencontroles uitvoert en een ander bedrijf dat zich bezighoudt met advies- en consultancywerk
Dit staat in de ‘Voorlopige bevindingen’ van de Commissie Toekomst Accountancysector die werd ingesteld door minister Hoekstra (financiën). De commissie moest nagaan hoe de kwaliteit kan worden verbeterd van de controles die accountants volgens de wet moeten uitvoeren.

LinkedIn blijft maar groeien, waarom eigenlijk?
Expert Richard van der Blom: “LinkedIn is al lang geen social media platform meer. Voor velen is het een onmisbare businesstool. Na jaren zo ongeveer alle uithoeken, nieuwe functies en toepassingen te hebben uitgewoond kun je ‘m rustig ’s nachts bellen voor een gloedvol betoog over het grootste zakelijke netwerk ter wereld. Als LinkedIn Expert krijgt hij geregeld kans om nieuwe toepassingen uit te wonen, feedback aan te dragen – waar volgens hemzelf ook echt iets mee gebeurt – en gebruikers bij te praten over de ways & means van de netwerkers uit Sunnyvale.

Statistieken en LinkedIn
Wat het meest intrigeert is dat LinkedIn van alle ‘bejaarde’ platformen nog altijd groeit. Nederland kent inmiddels ergens tussen de 7.8 miljoen leden en 8,3 miljoen leden. Dat zijn cijfers Sales Navigator dan wel Hootsuite. Daarvan zijn er ruim 3 miljoen wekelijks actief. 60% van alle Nederlanders ouder dan 18 kunnen bereikt worden met advertenties via LinkedIn en die reach stijgt ieder kwartaal met 6%. Belangrijker is de enorme toename in organisaties die aan de slag gaan met het betaalde sales abonnement Sales Navigator en Marketing Solutions.

Nederland vervangt in nieuwe merkstrategie ‘Holland’ door ‘The Netherlands’
Internationale branding wordt minder promotioneel en meer inhoudelijk. Oranje blijft de merkkleur. Nederland gaat een nieuwe merkstrategie doorvoeren en presenteert zich internationaal niet meer met het merk ‘Holland’ maar als ‘The Netherlands’. De nieuwe nationale branding wordt later dit najaar gepresenteerd.

Ruim 6300 freelance journalisten in Nederland
Het aantal freelance journalisten dat in Nederland actief is blijft groeien. En in 2019 gaat de groei sneller dan in de jaren ervoor. Tussen het eerste en derde kwartaal van dit jaar kwamen er 356 freelancers bij en liep de teller op tot 6335. Het is het grootste aantal freelance journalisten sinds Villamedia in 2011 begon met het analyseren van de cijfers. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel Het handelsregister telde op verzoek van Villamedia alle eenmanszaken op in het derde kwartaal van dit jaar de term ‘journa’ in hun omschrijving hadden staan.

Uitspraak
“Dit gaat om ons imago, en dat moeten we niet verpesten.”

Nederlands boerenprotest tegen “onterecht negatief imago”
In Den Haag zijn honderden boeren op straat gekomen om te protesteren. Ze vinden dat de politiek en de media een negatief beeld over hen verspreiden en eisen ook een duidelijker landbouwbeleid. De boeren willen af van het imago van milieuvervuilende dierenmishandelaars zoals dat de afgelopen jaren geschetst is door politici, media en activisten.

Bonen in de pot
Je ontvangt Bonen in de pot omdat je een relatie van Jan Boon bent of ingeschreven staat voor nieuwsbrieven van Jan Boon Communicatie.

Jan Boon Communicatie helpt communicatieprofessionals een (volgende) stap in hun carrière te maken en helpt daarmee organisaties, ondernemingen, bedrijven en instellingen de juiste communicatieprofessional te vinden.

Bonen in de pot
wil zo veel zeggen als “hij wil nog wat zeggen maar het is onbelangrijk wat hij te zeggen heeft”, waarmee ik het relatieve van mijn berichten wil aangeven. Lees het vanuit je eigen perspectief.

Naast Bonen in de pot geeft Jan Boon Communicatie Bonen Weken en Bonen Doppen uit. Bonen Weken gaat over de ontwikkelingen in de communicatiewereld in relatie tot ondernemen. Bonen Doppen is een onregelmatig verschijnende column.

Wil jij een ander attent maken op Bonen in de pot? Klik hier!

Jan Boon Communicatie ziet het als zijn verantwoordelijkheid om jouw privacy en gegevens te beschermen. De informatie wordt niet met derden gedeeld. Ik ben verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Alleen met wederzijdse toestemming zal ik deze gegevens met derden delen.

Bonen in de pot

30 september 2019

Bonen in de pot is in een uitgave van Jan Boon Communicatie en informeert je over de ontwikkelingen in het communicatievak. In principe verschijnt Bonen in de pot ieder maandagochtend.

Laatste Nieuws
“Ik denk niet dat de speech van Greta Thunberg de klimaatbeweging versterkt heeft”
Dat liet Karen Corrigan, communicatiespecialist ons weten. Greta Thunberg haalde maandag zwaar uit naar de wereldleiders bij de Verenigde Naties in New York. En daar blijven reacties op komen, vooral extreme reacties. Voor sommigen is ze de heldin van de klimaatbeweging, anderen vinden haar “gestoord”. En dus is de vraag ook: wat heeft Thunberg bereikt met deze speech?”
De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg: “Jullie hebben mij mijn dromen en mijn kindertijd ontnomen met jullie lege woorden. En dan ben ik nog één van de gelukkigen. Er zijn mensen die afzien en er zijn mensen die sterven. Hoe durven jullie?”, zei een fel geëmotioneerde Thunberg.
De speech lokte heel wat reactie uit. Zo noemde filosoof Maarten Boudry de boodschap van Thunberg ‘ronduit apocalyptisch’. ” Het werkt echt averechts.”

Karen Corrigan van communicatiebureau Happiness begrijpt dat de speech van Thunberg uiteenlopende reacties uitlokt. “De inhoud is al redelijk radicaal, maar ook de vorm is verregaand. Toen ik het zag, dacht ik zelf ook spijtig, want ik heb ongelooflijk veel respect voor haar en wat ze doet. Ze is een ongelooflijk uithangbord geweest tot hier toe, vanwege haar authenticiteit, haar echtheid en haar echte boosheid. Maar nu had ik zelf af en toe het gevoel: het komt niet altijd even echt over.”
Thunberg keek bijvoorbeeld heel boos. “Maar was het ook echt boos? Het was een heel dunne lijn. Het leek een beetje acting, terwijl ik haar tot nu toe altijd heel authentiek vond.”
Corrigan benadrukt wel dat ze ook veel respect voor Thunberg heeft. “Ze is nog maar 16 jaar, ze heeft daar een onwaarschijnlijk forum gecreëerd. Je moet het daar dan maar eens gaan doen ook.”

Verder in deze editie
• De echte marketeer verdwijnt
• Meer impact als marketeer
• Patiënten in de war
• Ongekend wat hier gebeurt

Wat mij is opgevallen
De echte marketeer verdwijnt, want voor ieder onderdeeltje is een specialist
Hoe zorg je ervoor dat jouw team een geoliede machine wordt als het met data aan de slag wil gaan? Je hebt namelijk niet alleen marketeers nodig, maar ook datawetenschappers. En daar komt bij dat deze mensen ook nog eens goed met elkaar moeten kunnen samenwerken. Binnen het marketingveld zijn door de jaren heen veel specialismen ontstaan. En binnen die specialismen ontstaan er op hun beurt ook weer nieuwe specialismen.
“De echte marketeer verdwijnt”, stelt Martin De Boer (Corendon). “We krijgen heel veel specialisten en dat vind ik jammer. De brede marketeer met een helicopterview verdwijnt.”
Beate van Dongen Crombags (partner EY/VODW) vult aan dat iedereen vanuit de klant zal gaan denken en acteren. “Dat is uiteindelijk de manier om klantgericht te worden als organisatie. Ik denk dat het heel belangrijk is als er binnen een organisatie multidisciplinaire teams vormen die samen aan opdrachten voor klanten gaan werken.”

Meer impact als marketeer
Wie droomt er nu niet van meer impact maken? We willen iedere dag nieuwe campagnes of merkverhalen laten landen, maatschappelijke ambities groots en meeslepend uitdragen, employer branding zich zien uitbetalen in de instroom van nieuw toptalent beleven. Effectief beïnvloeden is misschien wel de essentie van het vak van de marketeer. De oudste definities van marketing gaan over het bevorderen en bespoedigen van ruilrelaties tussen klant en leverancier.
Nu is het vak veel breder geworden dan we ooit voor mogelijk hielden. Marketing gaat al lang niet meer alleen om het beïnvloeden van transacties. Het gaat nu meer om het aangaan, onderhouden en uitbouwen van relaties met een breed netwerk aan partijen, van klanten tot (potentiële) medewerkers en van leveranciers tot branchevreemde partnerships of allianties. De marketeer moet vanuit een sterke merkbasis de organisatie helpen zich aantrekkelijk en onderscheidend te roeren in de markt, maar tegelijkertijd maatschappelijk relevant zijn.

Marketeers weten niet waarom ze online video inzetten
Marketeers zetten steeds vaker online video in, maar weten meestal niet waarom ze dat doen. Inmiddels zet 88% van de marketeers video in als onderdeel van de marketingmix, maar minder dan de helft (47%) stelt concrete doelen voor video. Dat blijkt uit de Online Video Monitor, een onderzoek onder ruim 300 respondenten, dat voor de zevende keer is gehouden door SAMR, in opdracht van Quadia.
Marketeers weten volgens onderzoek vaak niet wat hun online video voor effect heeft. Als er wordt gekeken naar het doel dat marketeers willen bereiken met online video, dan is volgens de onderzoekers kennisoverdracht de afgelopen jaren een stuk minder belangrijk geworden (in 2015 werd dit doel nog genoemd door 54% van de ondervraagden, nu nog maar door 34%). Het verhogen van de naamsbekendheid is daarentegen een belangrijker doel geworden (van 47% in 2015 naar 63% in 2019).

Transfers
Aize Bouma is als strategisch communicatieadviseur gestart bij het Nationaal Programma Groningen (NPG). Het NPG zal 1,15 miljard euro investeren (excl. cofinanciering) in economische en sociale structuurversterking in de provincie Groningen, in het bijzonder het aardbevingsgebied. Zijn activiteiten (communicatietrainingen, advisering en gespreksleidingen) gaan onverminderd door.

Denise Hamstra gaat als interim senior communicatieadviseur aan de slag bij de provincie Groningen voor gedeputeerde Tjeerd van Dekken met onder meer milieu, wonen, werken, zorg, arbeidsmarkt scholing, leefbaarheid en winningsbesluiten in portefeuille. Denise werkte onder anderen voor het Fries Sociaal Planbureau, gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde en de nieuwe Friese gemeente Waadhoeke.

JC Electronics in Leek heeft zich versterkt met Rosalie Otten als junior communicatieadviseur. Daarnaast is Sebastiaan Mentink de nieuwe junior marketeer.

Goeran de Pater is de nieuwe manager Communicatie & Sponsoring bij Fizi, dé vereniging van en voor zorgfinancials. Goeran is/was mede eigenaar van Sellian en commercieel directeur van Jollein en Anser. In die functie verleende hij steun aan snel groeiende MKB organisaties waar meer focus moest komen op sales.

Agenda
TechTalk
organiseert op maandag 30 september een bijeenkomst over Kunstmatige intelligentie. Computers kunnen dan ook steeds meer: ze zijn meesters in schaken en auto’s kunnen steeds beter zelf rijden. Tijdens de TechTalk van 30 september gaat het over kunstmatige intelligentie en recht. Spreker is Reinoud Baker, co-founder van LexIQ, een organisatie dat machine learning software ontwikkeld.

Noorderpers
Zet maandag 28 oktober alvast in je agenda. Het Forum Groningen is dan nog niet geopend en ze willen zeker op gepaste manier afscheid nemen van het huidige ‘thuis’. Kortom, de locatie op 28 oktober is ‘De Sleutel’.

Noorderpers organiseert activiteiten en bijeenkomsten rondom de onderwerpen Communicatie, (Sociale) Media en Journalistiek. De bijeenkomsten moeten schuren, aan het denken zetten en uitdagend zijn. Kortom, veel discussie en debat, maar de vorm is niet in beton gegoten.
De bijeenkomsten worden georganiseerd door de redactieraad die voorlopig bestaat uit Symen Bosma, Jorien Bakker, Frits Emmelkamp, Erik Hogeboom, Susan Pathuis en Bram Douwes. En wordt op korte termijn uitgebreid met nieuwe mensen.

De Noordelijke Promotiedagen
zijn op dinsdag 5 en woensdag 6 november aanstaande in Martiniplaza in Groningen.

Het CommunicatieFestival
is op donderdag 14 november weer bij de Energy Barn met onder meer Wouter Hart, Charles Groenhuijsen en de Newsroom van Rotterdam. Het CommunicatieFestival wordt georganiseerd door bevlogen professionals die hun passie voor het communicatievak en aanverwante expertises, graag delen met collega’s en andere geïnteresseerden.

Vacatures
Jan Boon Communicatie
is nog voor een opdrachtgever in Groningen op zoek naar een doorpakker, een ondersteuner voor het accountmanagement. Je bent een sprankelend iemand met veel energie. Je gaat allerlei ondersteunende taken uitvoeren maar komt natuurlijk ook met initiatieven.
Van dingen regelen met drukkers tot en met dingen op het bureau – office taken – doen. Je helpt het MT met de urenregistratie en facturering en het regelen van inspirerende locaties voor shoots of meetings, maar ook modellen uitzoeken en fotografen op tijd laten komen. Je zult aan het grote echte meeslepende werk ruiken, voelen en aanraken. Je bent een echte doorpakker en representatief; je moet in het team passen(!). Herken je je in het geschetste profiel? Stuur mij dan zo snel mogelijk een mail: jan@janboon.com. Behalve je compacte cv ontvang ik ook graag een pakkende motivatie, waarmee je me duidelijk maakt waarom jij voor mijn opdrachtgever de beste kandidaat bent.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zoekt een senior communicatieadviseur. Je vertaalt communicatiestrategieën naar concrete plannen en activiteiten. Je gaat aan de slag met verschillende communicatieopdrachten binnen Agrarisch ondernemen, in het bijzonder voor het Diergezondheidsfonds, Identificatie en Registratie van dieren en de Gecombineerde Opgave. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van project/traject werkzaamheden. Je kunt tot 9 oktober reageren.

’s Heeren Loo zoekt voor de regio Noordoost Nederland een parttime communicatieadviseur. Je bouwt in de regio Noordoost Nederland aan constante zichtbaarheid en een krachtig imago van ’s Heeren Loo. Je analyseert de jaarplannen en behoeften van de regio, vertaalt deze naar pragmatische communicatieplannen en zorgt voor de implementatie. Dit doe je op het niveau van beleid, strategie en uitvoering.

Op Zoek
Ben jij op zoek
naar een nieuwe uitdaging in je communicatiecarrière? Laat het Jan Boon Communicatie weten en hij neemt je op in deze rubriek in Bonen in de pot. De nieuwsbrief heeft een bereik van meer dan 2250 communicatieprofessionals met een leesdichtheid van bijna 50%. Grote kans dat jouw zoektocht door de lezers van Bonen in de pot wordt ingevuld! Meer weten? Neem contact op met Jan Boon Communicatie via jan@janboon.com.

Delen
Als jij iets hebt wat je kunt en wilt delen met je vakgenoten, aarzel niet dat met Bonen in de pot te doen. Het heeft een bereik van 2250 communicatieprofessionals!

Rpublic, het reclamebureau uit Groningen, gaat verder als dappr
“Het is tijd voor een koerswijziging door online en offline communicatie aan elkaar te verbinden”, aldus directeur Vincent Kleine. “Online communicatie is niet meer weg te denken uit onze organisaties. Toch zien we weer een verschuiving naar offline communicatie, naar dingen die je kunt zien en aanraken. Combineer je de twee op de juiste manier, dan versterk je het effect.”

En dan nog even dit
Patiënten in de war
Door fusies, faillissementen en creatieve directies is 60% van de Nederlandse ziekenhuizen in de afgelopen tien jaar van naam veranderd. In Drenthe wijzigden in deze periode maar liefst drie van de vier ziekenhuisnamen. Verwarring onder patiënten en het verlies van miljoenen euro’s aan merkwaarde is het gevolg. Voor de Drenten is het Groningse UMCG het ziekenhuis met de sterkste reputatie. Dit blijkt uit het Ziekenhuizen Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy, dat sinds 2009 de reputatie van alle ziekenhuizen monitort. Het Ziekenhuizen Merkenonderzoek is in 2009 met de Universiteit van Amsterdam ontwikkeld. Het onderzoek meet tweejaarlijks de reputatie van alle Nederlandse ziekenhuizen. Voor het onderzoek van 2019 zijn 5.400 volwassenen ondervraagd.

Ongekend wat hier gebeurt
Het Diaconessenhuis in Meppel heet sinds 2015 Isala Diaconessenhuis. En in hetzelfde jaar werden het Scheper Ziekenhuis in Emmen en Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen Treant Zorggroep ziekenhuislocatie Scheper en Treant Zorggroep ziekenhuislocatie Bethesda. “Vergeleken met andere sectoren is het ongekend wat er in de ziekenhuissector gebeurt”, verklaart merkadviseur Hendrik Beerda. “In het bedrijfsleven is men heel voorzichtig met naamswijzigingen vanwege het gevaar van klantverlies en de hoge kosten om een nieuw merk op te bouwen.”

Vertrouwen in WZA stijgt
Onder de Drentse bevolking is het Groningse UMCG het ziekenhuis met de beste naam. Daarna volgen het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en het Groningse Martini Ziekenhuis. Drenten hebben het meeste vertrouwen in het academische ziekenhuis in Groningen, maar de positie van het Wilhelmina Ziekenhuis is flink gegroeid sinds 2009. Terwijl het Asser ziekenhuis tien jaar geleden nog genoegen moest nemen met de vierde positie staat het nu op plaats twee. Het Isala Diaconessenhuis staat nu op plaats 12. In 2009 stond het onder de naam Diaconessenhuis Meppel nog op de zesde positie.

Uitspraak
“Communicatie, de menselijke connectie, is de sleutel voor persoonlijk succes en je carrière.” (van Paul J Meyer, auteur).

Bonen in de pot
Je ontvangt Bonen in de pot omdat je een relatie van Jan Boon bent of ingeschreven staat voor nieuwsbrieven van Jan Boon Communicatie.

Jan Boon Communicatie helpt communicatieprofessionals een (volgende) stap in hun carrière te maken en helpt daarmee organisaties, ondernemingen, bedrijven en instellingen de juiste communicatieprofessional te vinden.

Bonen in de pot
wil zo veel zeggen als “hij wil nog wat zeggen maar het is onbelangrijk wat hij te zeggen heeft”, waarmee ik het relatieve van mijn berichten wil aangeven. Lees het vanuit je eigen perspectief.

Naast Bonen in de pot geeft Jan Boon Communicatie Bonen Weken en Bonen Doppen uit. Bonen Weken gaat over de ontwikkelingen in de communicatiewereld in relatie tot ondernemen. Bonen Doppen is een onregelmatig verschijnende column.

Wil jij een ander attent maken op Bonen in de pot? Klik hier!

Jan Boon Communicatie ziet het als zijn verantwoordelijkheid om jouw privacy en gegevens te beschermen. De informatie wordt niet met derden gedeeld. Ik ben verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Alleen met wederzijdse toestemming zal ik deze gegevens met derden delen.