Bonen in de pot

20 mei 2019

Bonen in de pot is een uitgave van Jan Boon Communicatie en informeert je over de ontwikkelingen in het communicatievak.

Laatste Nieuws
Voorop lopen in de markt
Door de digitalisering verandert ons vak snel. Hoe blijf je als marketing- of communicatiemanager bij én blijf je voorop lopen in de markt? Door de digitalisering en alle ontwikkelingen die daaruit voortkomen verandert er veel. Jouw klanten en relaties willen op andere manieren benaderd worden, businessmodellen of bedrijven veranderen en om je heen verandert de maatschappij ook. Is het niet de techniek die je soms verrast, dan is het wel de ethiek van mensen en het gedrag.

Verder in deze editie
• Fake news in zetten
• PR steeds belangrijker
• Marketing- en communicatiemanager als aanjager
• VPRA vermoordt zichzelf

Wat mij is opgevallen
10% van de communicatieprofessionals durft fake news in te zetten
Organisaties die fake news inzetten moeten bij journalisten op een zwarte lijst komen. Uit onderzoek van Marcommit blijkt dat 10% van de communicatieprofessionals het aandurft om fake news in te zetten als communicatie-instrument. Hoewel 67% aangeeft dit nooit te zullen doen, is er ook nog een behoorlijke groep die hier geen mening over heeft (22%). Het onderzoek, dat is uitgevoerd in samenwerking met Markteffect onder 445 Nederlandse marketing- en communicatieprofessionals, laat verder zien dat 12% zelf al eens slachtoffer is geweest van fake news. 69% geeft aan dat organisaties die fake news inzetten bij journalisten op een zwarte lijst moeten komen te staan.

Integriteit onder druk
70% van de respondenten heeft nooit te maken gehad met fake news en verwacht ook niet dat dit in de toekomst gaat gebeuren. Van de communicatieprofessionals die aangeven fake news in te durven zetten, is de meerderheid (33%) werkzaam in de IT-sector. Het onderwijs (87%), de bouw (73%), transport- en logistieke sector (72%) en de overheid (69%) zijn het voorzichtigst en durven dit niet aan. Tot slot is 47% van mening dat de integriteit van PR-professionals steeds meer onder druk komt te staan door fake news, de meerderheid ziet hier dus (nog) geen probleem in.

‘Communicatie’ vindt PR steeds belangrijker
Communicatieprofessionals dichten PR een steeds belangrijkere rol toe in hun communicatiestrategieën, en geloven dat waarde ervan groeit en belangrijker wordt. Toch handelt een groot gedeelte daar niet naar. Slechts 21% zegt een goed doordachte PR-strategie te hebben. 11% doet niets aan PR, terwijl 28% van de communicatieprofessionals een reactief PR-beleid voert en alleen beweegt als er wat op ze afkomt. In de overheids- en onderwijssector is dit nog een tandje ‘erger’, daar geeft de helft van de ondervraagden aan een reactief beleid te hanteren.

Communicatie grootste uitdaging internationaal treinverkeer
Het niet op elkaar aansluiten van technische systemen wordt vaak genoemd als de grootste uitdaging van grensoverschrijdend treinverkeer. Grensoverschrijdend treinverkeer staat weer volop in de belangstelling. Vooral als duurzaam alternatief voor korte vliegbewegingen. De vraag neemt toe, constateert Lex Frunt, voorzitter van de Kenniskring Systeemintegratie van Railforum. “Rond 1900 was internationaal treinreizen ook heel populair, er waren toen meer verbindingen dan nu. Maar het ontbreken van bovenleidingen en beveiligingssystemen maakte het een stuk overzichtelijker. Digitalisering schept mogelijkheden, maar ook complexiteit. De uitdaging voor de komende jaren is om tot één taal en één kader te komen.”

Hoe inzet van massamedia het online effect versterkt van campagnes
Naast conversiegerichte online communicatie doen merken er goed aan om ook massamedia in te zetten om hun merkbekendheid te vergroten. Anders vissen ze steeds in dezelfde vijver en wordt de conversiedoelgroep steeds kleiner. Vooral tv-reclame werkt goed. Merken die op tv komen zijn betrouwbaar, meent de consument. “Merken willen meten wat communicatie doet”, zegt Han Roode, Head of Strategy bij M2Media. “Daar investeren wij al jaren in en hier krijgen wij steeds meer grip op. Het liefst zien we media-inzet direct terug in omzet. Toch is het verstandig om niet altijd alleen te kijken naar de directe performance op het gebied van conversie, maar ook naar de ontwikkeling van onder andere de merkbekendheid.”

Transfers
Jeannet Kooi
is nu teamleider Communicatie a.i. bij de gemeente Heerenveen. Als eigenaresse van haar bureau Wolkim interim communicatiemanagement werkte ze voor tal van organisaties als de gemeente Delfzijl. Accare, Tjongerschans, ROC de Friese Poort en de Kwadrantgroep.

Agenda
NVPR Wrap-up Party
De NVPR stopt. Wat? Ja, echt. De afgelopen jaren hebben ze op verschillende momenten contact gehad met leden over de toekomst van de NVPR. Wat willen leden? Wat wil een communicatieprofessional als het gaat om netwerken en kennisuitwisseling? De uitkomst? Heel veel, maar niet persé meer in verenigingsverband. Daarom stopt de NVPR. Maar, niet getreurd, dat gaat gepaard met een fantastische Wrap-up party en wel op donderdag 6 juni van 12.00 – 18.00 in het Karmelklooster in Drachten. Aanmelden kan tot maandag 26 mei.

Vacatures
Jan Boon Communicatie
is voor een opdrachtgever op zoek naar een ervaren en door de wol geverfde marketeer. Ze willen een grondig marketingonderzoek laten uitvoeren om o.a. het verdienmodel en verkoopkanalen te analyseren en optimaliseren. Veel is nu vanuit good feeling gedaan. Daarin nemen ze dan de communicatie ook mee. Hun markt was in eerste instantie de Nederlandse markt, maar ze willen mondiaal gaan. Ben je geïnteresseerd in deze klus, stuur je CV en motivatie naar jan@janboon.com.

Jan Boon Communicatie
zoekt voor een opdrachtgever, een gemeentelijke overheid, op korte termijn een senior communicatiestrateeg (32 -36 uur). Van jou wordt verwacht dat je een belangrijke bijdrage levert aan de verdere uitwerking van de positionering van deze gemeente in de nieuwe bestuurlijke context na de gemeentelijke herindeling, communicatiekracht levert aan de organisatieontwikkeling, (on)gevraagd communicatieadvies geeft bij complexe politiek-bestuurlijke thema’s en op een actieve wijze bijdraagt aan de verdere kwaliteitsontwikkeling van team Communicatie. Je hebt ruime werkervaring binnen de overheid in een vergelijkbare functie als strateeg. Stuur zo snel mogelijk je CV en motivatie naar jan@janboon.com.

Jan Boon Communicatie
zoekt op korte termijn voor een nieuw onderzoek-/en adviesbureau in Zwolle een talentvolle junior communicatiemedewerker. Je vindt het leuk om te ondersteunen bij onderzoek, communicatieadvies en het organiseren van bijeenkomsten. Iemand die thuis is in één of meer van de maatschappelijke thema’s. Je werkt zelfstandig of in een klein team aan opdrachten. Je maakt content, geeft advies, organiseert bijeenkomsten en voert onderzoeksondersteunende werkzaamheden uit. Stuur je CV en motivatie zo snel mogelijk naar jan@janboon.com.

Interzorg Assen zoekt een ervaren communicatieadviseur die graag werkt aan uitdagende interne en externe communicatie vraagstukken. Je gaat deel uitmaken van een team Communicatie, bestaande uit een senior communicatieadviseur en twee communicatiemedewerkers. Jij geeft gefundeerd, creatief en met inlevingsvermogen vorm aan de communicatie van Interzorg door collega’s te faciliteren op strategisch en operationeel niveau. Je kunt tot 1 juni reageren.

Zorgplein Noord zoekt voor Patyna (verpleging, verzorging en thuiszorg) een communicatiemedewerker. Je geeft uitvoering en je hebt ideeën over communicatie voor zorgcollega’s en cliënten. Je bent in staat om complexe materie om te zetten in aansprekende content voor social media, de website en intranet. Heb je bovendien ervaring met vormgevingsprogramma’s, het organiseren van kleine evenementen en het creëren van bijbehorende pr-momenten. Stuur je CV en motivatiebrief voor 27 mei.

Museum Dr8888 in Drachten zoekt (tijdelijke) communicatie- en marketingmedewerker i.v.m. zwangerschapsverlof. Je bent verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van Museum Dr8888 en helpt mee om de bekendheid van het museum, de tentoonstellingen en de activiteiten te vergroten door diverse communicatie- en marketingactiviteiten uit te zetten. Mail vóór 1 juni je (korte) motivatie met CV.

Op Zoek
Ben jij op zoek
naar een nieuwe uitdaging in je communicatiecarrière? Laat het Jan Boon Communicatie weten en hij neemt je op in deze rubriek in Bonen in de pot. De nieuwsbrief heeft een bereik van meer dan 2500 communicatieprofessionals met een leesdichtheid van bijna 50%. Grote kans dat jouw zoektocht door de lezers van Bonen in de pot wordt ingevuld! Meer weten? Neem contact op met Jan Boon Communicatie via jan@janboon.com.

Delen
Als jij iets hebt wat je kunt en wilt delen met je vakgenoten, aarzel niet dat met Bonen in de pot te doen. Het heeft een bereik van 2500 communicatieprofessionals!

Door de digitalisering en alle ontwikkelingen
die daaruit voortkomen verandert er veel. Jouw klanten en relaties willen op andere manieren benaderd worden, businessmodellen of bedrijven veranderen en om je heen verandert de maatschappij ook.
Je hebt een rol in een professionele marketing- en/of communicatieorganisatie. Natuurlijk ben je dagelijks met je vak en werk bezig. Een aantal zaken is ook vanzelfsprekend. Toch is het wel vaak complex om die voorsprong te behouden in een sterk veranderend speelveld. Een aantal voorbeelden die relevant zijn voor jou om jouw voorsprong te behouden:

Klanten als uitgangspunt
Als gevolg van deze veranderingen zien we dat een marketing-en communicatiestrategie steeds vaker van “buiten naar binnen” ontwikkeld moet worden in plaats van het van “binnen naar buiten” denken. Dat we de klant als uitgangspunt nemen, geeft ook aan dat we vanuit de organisatie in een spanningsveld terechtkomen: Voor klanten maakt het niet uit wie hij of zij als contact heeft, het gaat erom dat de vraag wordt opgelost. Er bestaan voor de klant geen afdelingen.

De marketing- en communicatiemanager als aanjager
In de praktijk zie je een aantal situaties ontstaan. De klant verandert van gedrag, de organisatie past zich aan (of niet) en collega’s moeten anders werken en zich aanpassen aan de veranderingen. En dat gaat niet vanzelf. Je krijgt te maken met uitspraken als: ‘zoals we het al jaren doen is goed. Hoezo is de nieuwe werkwijze beter? We hebben nog geen resultaat gezien en bij de ander gaat het ook niet goed. Dat kost te veel geld.’
Het valt wel mee, de klant verandert niet zo snel. De rol van jou wordt steeds belangrijker. Je moet dan wel zelf de aanjager zijn van de ontwikkelingen.

En dan nog even dit
Klachten gemeente vooral betrekking op communicatie
Het aantal klachten dat inwoners van de gemeente Roosendaal hebben ingediend bij de gemeente over de manier waarop zij behandeld zijn door medewerkers of bestuurders is toegenomen. In 2016 werden er 26 klachten ingediend, in 2017 waren dat er slechts 16 en afgelopen jaar is dat toegenomen naar 34 klachten. “Wat de oorzaak is van de toename is onduidelijk, maar er kan zeker aansluiting worden gezocht bij de nog steeds toenemende mondigheid van de burger”, concludeert de commissie Ombudsman in het jaarverslag van 2018.

Finalisten communicatieman/vrouw 2019
De jury van de award Communicatieman/vrouw 2019 heeft Arnold Drijver van Hema, Annette Reijersen van Buuren van het CPNB en Bart Scholten van de Gemeente Zaanstad gekozen als finalisten. Dit is gebeurd op basis van gesprekken met de zes kandidaten op de shortlist. Volgens juryvoorzitter Noud Bex geven de drie finalisten het hoge niveau van dit jaar weer: “Wij kregen te maken met een gevarieerde groep van zes sterke genomineerden, die elk een topprestatie leveren voor de organisatie waarvoor zij werkzaam zijn en voor het hele communicatievak.”

Soms denk ik wel eens bij mezelf ….
De VPRA vermoordt zichzelf met dodelijke afscheidsbrief
Jos Govaart vindt het schrijven van het VPRA-bestuur aan zijn leden onverstandig. Het zou meer zijn hand in eigen boezem moeten steken. De branchevereniging van pr-bureaus – VPRA – is tot nader order bevroren. Het ledenaantal van Logeion groeit en dat van de VPRA daalt. En de VEA is inmiddels een vereniging die toegang biedt tot veel meer clubs dan alleen de traditionele reclamebureaus. Wat zegt dit alles over ons vakgebied?
Wouter Glaser, directeur van Glasnost, antwoordde het kortst op een vraag die ik hierover stelde op LinkedIn: ‘Niets’. Ik snap wat hij zegt. We zijn om ongeveer dezelfde reden gestopt met ons lidmaatschap van de VPRA. We ervaren allebei met onze bureaus dat het vakgebied ontzettend in beweging is en allebei zoeken we naar de grenzen van wat wij kunnen en mogen leveren. Ons vakgebied is springlevend en we zijn nog lang niet klaar met bouwen. Er is voldoende te winnen. Ook directeur André Manning van Logeion kwam met een positief beeld. Hun ledenaantal neemt toe, de evenementen zitten voller dan ooit en het blad dat zij uitgeven komt in plaats van vier, zes keer per jaar uit.

Uitspraak
“Je moet in feite gewoon niet te diep nadenken en dan klopt alles.” (Herman Finkers, cabaretier).

Bonen in de pot
Je ontvangt Bonen in de pot omdat je een relatie van Jan Boon bent of ingeschreven staat voor nieuwsbrieven van Jan Boon Communicatie.

Jan Boon Communicatie helpt communicatieprofessionals een (volgende) stap in hun carrière te maken en helpt daarmee organisaties, ondernemingen, bedrijven en instellingen de juiste communicatieprofessional te vinden.

Bonen in de pot
wil zo veel zeggen als “hij wil nog wat zeggen maar het is onbelangrijk wat hij te zeggen heeft”, waarmee ik het relatieve van mijn berichten wil aangeven. Lees het vanuit je eigen perspectief.

Naast Bonen in de pot geeft Jan Boon Communicatie Bonen Weken en Bonen Doppen uit. Bonen Weken gaat over de ontwikkelingen in de communicatiewereld in relatie tot ondernemen. Bonen Doppen is een onregelmatig verschijnende column.

Wil jij een ander attent maken op Bonen in de pot? Klik hier!

Jan Boon Communicatie ziet het als zijn verantwoordelijkheid om jouw privacy en gegevens te beschermen. De informatie wordt niet met derden gedeeld. Ik ben verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Alleen met wederzijdse toestemming zal ik deze gegevens met derden delen.

Bonen in de pot

13 mei 2019

Bonen in de pot is een uitgave van Jan Boon Communicatie en informeert je over de ontwikkelingen in het communicatievak.

Laatste Nieuws
Dwing sociale media tot transparantie
De politiek moet sociale media als Facebook met wetgeving dwingen open te zijn over de werking van hun algoritmes. Dat stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur in een adviesrapport aan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Meer transparantie is volgens de Raad nodig om te kunnen inschatten hoe nieuws en berichtgeving wordt beïnvloed door de algoritmes van grote sociale platform. In het rapport stelt de Raad voor het Openbaar Advies dat iedereen online naar de waarheid moet kunnen zoeken. Dat moet de overheid volgens hen waarborgen: “Voor de democratie is het cruciaal dat iedereen naar waarheid kan blijven zoeken. Aan dit proces geeft digitalisering mede richting en het kan zowel een belofte als een dreiging zijn.”

Verder in deze editie
• Een goede marketeer mag vooral geen volger zijn
• Het vliegwiel van marketing
• Reputatie politie groeit
• Doelstellingen van evenementen
• Heel veel vacatures en transfers

Wat mij is opgevallen
Een goede marketeer mag vooral geen volger zijn
Marketingexperte Carole Lamarque: “Een volbloed marketeer laat geen enkele technologie of nieuwigheid aan zich voorbijgaan; geen enkele kans ontglipt hem of haar om meer te weten en te kunnen. Het ene bedrijf volgt de markt, het andere probeert voorsprong te nemen op de markt. Van een goede marketeer mag je echter veronderstellen dat hij geen volger is. Dat hij niet nog moet gaan stretchen of trainen op het moment dat je een bepaalde snelheid en techniek nodig hebt. Je moet een intrinsieke wendbaarheid hebben, altijd klaar zijn voor wat er op je afkomt.”

Het vliegwiel van marketing gaat steeds sneller
En het draait ook om een almaar grotere as. “De marketingcurve stijgt exponentieel”, signaleert marketingexperte Carole Lamarque. “Er komen altijd maar taken en vaardigheden bij, er valt niets af. Video killed the radio star? Niets daarvan. De digitale marketeer heeft zijn papieren collega niet overbodig gemaakt. Het is een optelsom. Maar niet van allemaal aparte streepjes.
Het prototype van de marketeer is een T-profiel met lange armen en een brede basis. Heel fijn voor jou als je heel veel weet over één domein, maar binnen je passie moet je een heel breed spectrum hebben. Je kan je niet genoegzaam wentelen in je kennis over een bepaalde tak. Anders ben je de marketeer van de LP in plaats van de marketeer van de muziek.”

Weet beter dan je klant wat goed voor hem is
Een passie voor al wat nieuw is, dat stipt mooi aan op een functieprofiel. Maar de enige kwaliteit die echt onmisbaar is, is de obsessie voor diegene die jouw product of dienst gaat gebruiken, verzekert Carole Lamarque. “Een bedrijf of marketeer moet altijd blijven zoeken naar de best mogelijke manieren om zijn klant – consument, gebruiker, burger of patiënt voor mijn part – te bereiken en te dienen. Waar houdt die persoon zich mee bezig? Of beter nog: waartoe zou hij of zij bereid kunnen worden?”

De visual identity van een woongebied
De uitdaging van regiomarketing is het kort en bondig vertellen van het verhaal van een enorm gebied. Dit verhaal is bij Meerstad zeer uitgebreid. Het draait hier allemaal om natuur, gezond leven en het ‘Meerstadgevoel’. Dizain vat dit samen in de pakkende pay-off: Meer, Meerstad.
De tweede uitdaging bij regiomarketing: het verkopen van kavels! Voor de campagnelaag die ze bedachten, hebben ze daarom dit gevoel van ‘meer’, van vooruitgang, meegenomen.
Het gebied Meerstad moet overal beleefd kunnen worden.

Transfers
Marie-Lou Gregoire
verlaat na 12 jaar Groningen Seaports en gaat voor een nieuwe uitdagende klus bij netbeheerder Tennet voor het project ‘Wind boven de Wadden’ en contact Noord-Nederland.

Jolien Flapper
gaat aan de slag als marketingcommunicatiemedewerker bij Antonius Zorggroep en daarnaast zal ze wekelijks de lessen Nederlands verzorgen voor Flair Scholing. Jolien werkte eerder als project- en communicatiemedewerkster voor Young Drivers. Ze is verder bekend van haar blog ‘Spaans Benauwd’ ontstaan vanuit pure passie voor Spanje en Latijns-Amerika.

Lieselotte Dekenga
gaat aan de slag als marketing- en communicatieadviseur bij Ekwadraat in Leeuwarden. Ze komt van de Zorggroep Drenthe en werkte eerder voor Theater Mozaiek.

Martine van der kloet
is nu evenementencoördinator van de gemeente Noardeast Fryslân. Voordat ze bij Sport Fryslân werkte, was ze communicatiemedewerkster bij Zorgbelang Fryslân. Ze studeerde Communicatie aan de NHL.

Evert Haverkamp
treedt als senior projectmanager in dienst van RGN brand identity services in Almelo. Als senior communicatieadviseur werkte Evert op het snijvlak van corporate identity en (interne) communicatie voor onder meer Involve, Vialis, Dimence en Florius.

Anouk Draijer
is gestart met NOUX Branding, Marketing & Concepting. Anouk komt van der Valk Assen waar ze Sales, Marketing en Events deed. Eerder werkte ze voor Bol ICT en voor De Drentse Zaak.

Chantal Blokpoel-Ritsema
is nu senior communicatieadviseur bij de Nationaal Coördinator Groningen. Chantal had meerdere adviserende en leidinggevende functies bij verschillende onderdelen bij de ABN AMRO.

Ingrid Harms
is nu communicatieadviseur a.i. voor ’s Heeren Loo, in Bedum. Ingrid werkt ook voor Jeugdbescherming Noord en werkte eerder voor Nationaal Coördinator Groningen en Centrum Veilig Wonen.

Marieke de Blok
gaat aan de slag als bestuursadviseur bij de gemeente Assen. Ze was communicatieadviseur bij de Nationaal Coördinator Groningen en werkte eerder voor de provincie Fryslân en Senza Communicatie.

Agenda
NVPR Wrap-up Party
De NVPR stopt. Wat? Ja, echt. De afgelopen jaren hebben ze op verschillende momenten contact gehad met leden over de toekomst van de NVPR. Wat willen leden? Wat wil een communicatieprofessional als het gaat om netwerken en kennisuitwisseling? De uitkomst? Heel veel, maar niet persé meer in verenigingsverband. Daarom stopt de NVPR. Maar, niet getreurd, dat gaat gepaard met een fantastische Wrap-up party en wel op donderdag 6 juni van 12.00 – 18.00 in het Karmelklooster in Drachten. Aanmelden kan tot maandag 26 mei.

Vacatures
Jan Boon Communicatie
is voor een concullega op zoek naar talentvolle communicatieprofessionals die zich willen specialiseren in arbeidsmarktcommunicatie. Natuurlijk krijg je een gedegen opleidings- en leertraject. Wil je meer weten over deze exceptionele uitdaging, neem dan contact op met jan@janboon.com.

Jan Boon Communicatie
is er voor een opdrachtgever in Groningen nog niet in geslaagd een ervaren marketingadviseur te vinden. Je bent een coördinator, maar vooral inspirator en als klantverantwoordelijke, de spin in het web. Je koppelt jouw visie aan de uitdagingen en bent de dagelijkse steun en toeverlaat voor de opdrachtgevers. Klanten zien steeds weer uit naar jouw komst. Je wordt ondersteund door jouw ervaring binnen de marketingcommunicatiebranche en je kent de gang van zaken binnen de bureauwereld. Je instelling en mentaliteit zijn doorslaggevend. Je bent representatief, een innemende persoonlijkheid en hebt affectie met online en digital marketing. Nieuwsgierig en meer weten? Mail jan@janboon.com.

De provincie Drenthe zoekt een lobbycoördinator. Jij bent de verbindende factor tussen de provincies en het Binnenhof. Je coördineert de Drentse lobby-inzet en levert een positieve en vernieuwende bijdrage aan de Drentse beleidsstrategie. Daarbij informeer en adviseer je het bestuur en de ambtelijke organisatie over hoe om te gaan met actuele landelijke ontwikkelingen. Je sollicitatiebrief en CV ontvangen ze graag vóór 16 mei.

Lamberink Makelaars & Adviseurs Assen zoekt op korte termijn een enthousiaste marketingadviseur. Ze zoeken een creatieve marketingspecialist die alle marketingactiviteiten van Lamberink initieert, coördineert en implementeert. Stuur vóór 24 mei jouw sollicitatiebrief met CV en pasfoto.

De gemeente Het Hogeland heeft een vacature medewerker Communicatie (32 uur, medewerker beleidsuitvoering II). Je hebt niet alleen een vlotte pen, maar bent ook in staat om te adviseren over eigentijdse communicatie. Daarmee bedien je Werkplein Ability en het team Samenleving en Sociaal. Je gaat je uren verdelen tussen Werkplein Ability en het team Samenleving en Sociaal. Je kunt reageren tot en met 19 mei.

Nationaal Coördinator Groningen heeft een vacature voor een communicatieadviseur Gebieden. Je bent verantwoordelijk voor de communicatie over de opname, beoordeling en versterking van woningen en gebouwen. Je adviseert collega’s van één van de zes versterkingspunten van NCG gevraagd en ongevraagd over communicatie. Ze ontvangen graag uiterlijk 22 mei je sollicitatie met CV.

Treant Zorggroep Hoogeveen zoekt een senior communicatieadviseur. Je bent een stevige adviseur die het communicatievak verstaat. Met als het even kan kennis en ervaring op het gebied van interne communicatie en arbeidsmarktcommunicatie. Affiniteit met de zorg en alles wat daarmee samenhangt helpt. Solliciteren kan tot en met 19 mei.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zoekt een senior communicatieadviseur. Ze zoeken een stevige senior communicatieadviseur die specifiek binnen het domein Agro & Natuur een zichtbare bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van de gehele interne keten én de verdere professionalisering van de communicatiefunctie. Je bent analytisch, maakt je complexe materie snel eigen, komt met goed onderbouwde adviezen en weet deze om te zetten in zichtbare resultaten. De vacature loopt tot en met 23 mei.

Groningen Seaports zoekt een medewerker PR & corporate affairs (1fte/36 uur). Je richt je vanuit een actief stakeholdermanagement op het effectief vertalen van de overall bedrijfsstrategie en de daaruit voortvloeiende doelstellingen naar relevante en overtuigende interne en externe communicatieprogramma’s. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de pers en adviseert de directie over externe en interne woordvoering. Stuur je reactie vóór 16 mei.

Op Zoek
Ben jij op zoek
naar een nieuwe uitdaging in je communicatiecarrière? Laat het Jan Boon Communicatie weten en hij neemt je op in deze rubriek in Bonen in de pot. De nieuwsbrief heeft een bereik van meer dan 2500 communicatieprofessionals met een leesdichtheid van bijna 50%. Grote kans dat jouw zoektocht door de lezers van Bonen in de pot wordt ingevuld! Meer weten? Neem contact op met Jan Boon Communicatie via jan@janboon.com.

Delen
Als jij iets hebt wat je kunt en wilt delen met je vakgenoten, aarzel niet dat met Bonen in de pot te doen. Het heeft een bereik van 2500 communicatieprofessionals!

Studio Baaz en Verhoef & Co bundelen krachten
De bureaus werken al geringe tijd nauw samen aan de Nijbracht 128 in Emmen. Vanaf 1 januari 2019 is Kai Engelmann, eigenaar van Studio Baaz ook mede-eigenaar van Verhoef & Co. “De kracht van Studio Baaz zit in de creatieve uitvoering van communicatie. Verhoef & Co houdt zich vooral bezig op strategisch niveau, communicatieoplossingen. Studio Baaz en Verhoef & Co blijven vooralsnog naast elkaar bestaan. “Om aan te geven dat we vanaf nu ‘familie’ van elkaar zijn, heet Studio Baaz vanaf heden Baaz & Co”, vertelt Kai. “We zijn niet voorwaardelijk aan elkaar verbonden, maar ondersteunen elkaar waar nodig.”

En dan nog even dit
Reputatie politie groeit bij burger en neemt af bij agent
Een angstige samenleving klampt zich vast aan de politie. En die is pessimistisch over zichzelf. Geen prettige combinatie, zo schrijft Marnix Eysink Smeets. Onlangs bracht de politie de Vertrouwens- en Reputatiemonitor 2018 naar buiten. Daaruit blijkt dat het vertrouwen van burgers in de politie sinds 2015 – het jaar waarin de nationale politie van start ging – aanzienlijk is toegenomen. Bij de eigen werknemers is echter een omgekeerde beweging zichtbaar: bij hen is het vertrouwen in – en het aanzien van – de eigen organisatie even aanzienlijk gedaald.

Losse verkoop tijdschriften 12 miljoen euro in de min
De losse verkoop van tijdschriften in Nederland blijft krimpen: vorig jaar daalde de omzet met 6% naar 193 miljoen euro. Dat is een tegenvaller van liefst 12 miljoen euro. Dit blijkt uit scandata van supermarkten, tijdschriftenwinkels en tabakszaken. De beschikbare gegevens zijn geanalyseerd door Carolien Vader, auteur van Bladendokter.nl en het boek Content Playbook. De winkels waar de data van afkomstig is, vertegenwoordigen zo’n 80% van de totale Nederlandse losse tijdschriftenmarkt. Kleinere winkels zijn niet meegenomen.

De doelstellingen van evenementen worden veelal niet gemeten
Slechts 36% van de professionals die betrokken zijn bij de organisatie van evenementen heeft de juiste kennis en tools om de doelstellingen van die events te meten. Dat is weinig, want events vragen veel tijd en zijn kostbaar. Zeker omdat bedrijven en instellingen het evenement steeds vaker inzetten als marketinginstrument, is het van essentieel belang om meer aandacht aan de eventdoelstellingen te besteden.
Dit leert een onderzoek van Momice, leverancier van software voor eventregistratie. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd aan de vooravond van de eventserie ‘Connecting the Dots’, die wordt georganiseerd in samenwerking communicatieadviesbureau Change Behaviour Group en IT-dienstverlener Sendsteps. Met deze reeks events wordt beoogd eventprofessionals te wapenen met een wetenschappelijke methode om goede eventdoelstellingen te bepalen.

Soms denk ik wel eens bij mezelf ….
We prefereren opleiding boven coaching
De behoefte onder de medewerkers om een persoonlijk budget te spenderen aan sport, beweging en ontspanning is groot. Stel dat medewerkers 100 euro mogen besteden, dan geven ze in totaal het liefst 41 euro uit aan sport, beweging en ontspanning. Medewerkers vinden het ook interessant om hun budget te besteden aan trainingen en opleidingen (31 euro), maar coaching staat niet hoog op hun lijst. Hiervoor hebben zij slechts 14 euro over.
Als wordt gekeken naar de human resources managers, stelt ruim de helft van hen (55%) het persoonlijk budget indien mogelijk het liefst beschikbaar voor sport en beweging van medewerkers. Uit de praktijk blijkt echter dat bij nog geen kwart van de organisaties (24%) een budget beschikbaar is dat de vitaliteit aanmoedigt. Dit blijkt uit het jaarlijkse HR-benchmarkonderzoek van HR-dienstverlener Visma | Raet.

Ontwikkeling van vaardigheden
Marco Winkel, directeur HR bij Visma | Raet, onderstreept het belang van een vrij besteedbaar persoonlijk budget: “Wanneer medewerkers zelf kunnen bepalen waaraan ze hun persoonlijk budget uitgeven, motiveert ze dat veel meer om bepaalde taken op te pakken. Zo worden ze gestimuleerd om een training of opleiding naar keuze te volgen, maar ook om aan hun gezondheid te werken. Een training of opleiding is belangrijk om de skills te ontwikkelen, maar het is ook bewezen dat sporten en bewegen goed is voor zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid. Wanneer jij als werkgever ook bij kan dragen aan een gezonde, fitte medewerker, profiteer je daar automatisch van.”

Uitspraak
“Ik was 19 en vertrok voor 8 maanden naar Azië, Australië en Nieuw Zeeland. Na die reis ben ik communicatiewetenschappen gaan doen, een niksnutstudie. Dan weet je niet wat je echt wilt.”
Jeroen van Stekelenburg, sportjournalist bij Studio Sport in een interview in het Dagblad van het Noorden.

Bonen in de pot
Je ontvangt Bonen in de pot omdat je een relatie van Jan Boon bent of ingeschreven staat voor nieuwsbrieven van Jan Boon Communicatie.

Jan Boon Communicatie helpt communicatieprofessionals een (volgende) stap in hun carrière te maken en helpt daarmee organisaties, ondernemingen, bedrijven en instellingen de juiste communicatieprofessional te vinden.

Bonen in de pot
wil zo veel zeggen als “hij wil nog wat zeggen maar het is onbelangrijk wat hij te zeggen heeft”, waarmee ik het relatieve van mijn berichten wil aangeven. Lees het vanuit je eigen perspectief.

Naast Bonen in de pot geeft Jan Boon Communicatie Bonen Weken en Bonen Doppen uit. Bonen Weken gaat over de ontwikkelingen in de communicatiewereld in relatie tot ondernemen. Bonen Doppen is een onregelmatig verschijnende column.

Wil jij een ander attent maken op Bonen in de pot? Klik hier!

Jan Boon Communicatie ziet het als zijn verantwoordelijkheid om jouw privacy en gegevens te beschermen. De informatie wordt niet met derden gedeeld. Ik ben verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Alleen met wederzijdse toestemming zal ik deze gegevens met derden delen.

Bonen in de pot

6 mei 2019

Bonen in de pot is een uitgave van Jan Boon Communicatie en informeert je over de ontwikkelingen in het communicatievak.

Laatste Nieuws
Strategie zonder doel bestaat niet
Elk zichzelf respecterende marketeer ontwikkelt graag een strategie voor zijn werk. In die strategie kan de marketeer ook heel goed aangeven wat het kost en welk bedrag hij of zij nodig heeft voor het uitvoeren van de strategie. Maar concrete doelen ontbreken vaak volgens Ment Kuiper, marketingcoach.
De logische vraag die volgt bij het ontwikkelen van een strategie is natuurlijk ook wat die oplevert, wat de doelstelling is. Vaak valt er na het stellen van de vraag een grote stilte. Vervolgens krijg je de opmerking dat je dat niet kunt berekenen. Conclusie: je weet wel welk bedrag je wilt uitgeven, maar niet wat dat dan uiteindelijk gaat opleveren.

Verder in deze editie
• Goede reputatie?
• De impact van PR
• Merkstrategie
• Irritante campagne KLM

Wat mij is opgevallen
Goede reputatie?
Nu de banen voor het oprapen liggen, wordt het voor bedrijven steeds belangrijker om een goede reputatie te hebben. Want talentvolle medewerkers kunnen kiezen waar zij graag willen werken. Maar hoe kom je nou aan een goede reputatie, en wat levert het je op? Emeritus hoogleraar corporate communicatie Cees van Riel zette 22 jaar geleden het Reputation Institute op om de reputatie van bedrijven meetbaar te maken. Ieder jaar publiceert hij een ranglijst van de dertig grootste bedrijven in Nederland. Die wordt al 12 jaar aangevoerd door Philips. Dit jaar gevolgd door ASML en FrieslandCampina, daarna Heineken en VDL. Met een goede reputatie is het veel makkelijker om personeel te vinden, legt Van Riel uit. Hij haalt onderzoek aan waaruit blijkt dat 84% van de mensen een baan zou accepteren bij een bedrijf met een betere reputatie.

Vier dingen
De reputatie van een bedrijf wordt bepaald door vier dingen. “Hoe bekend een bedrijf is en hoe sympathiek mensen het vinden om te beginnen. Daarnaast gaat het erom relevant te worden gevonden en als vierde moet een bedrijf heldere standpunten innemen”, vertelt Van Riel. “En bij je reputatie als werkgever is het belangrijk dat bijvoorbeeld mannen en vrouwen gelijke kansen krijgen, en beloningen eerlijk zijn. Om aantrekkelijk te zijn als werkgever werkt een persoonlijke benadering het beste: laat individuen en teams op een persoonlijke manier tonen wat ze doen en hoe ze dat doen”, vult Alex van Leeuwen, auteur van het boek Online Reputatiemanagement aan. “Mensen worden interessant als ze zich openstellen, fouten durven toe te geven en willen leren. Dat geldt voor organisaties ook.”

De impact van PR
Het meetbaar maken van je marketinginspanningen is één, maar je verhaal aan management overbrengen en draagvlak creëren, is de volgende uitdaging. De top verwacht daarnaast advies en ondersteuning. Hoe pak je dat aan en waar moet je op letten? En hoe blijf je weg van informatie over de – zoals Ron van der Jagt het mooi noemt – ‘ballenbak van dingetjes’ waar de waan van de dag regeert?
Om de relevante inzichten te communiceren en rapporteren is het cruciaal om te weten wat de strategie van je organisatie is en welke doelstellingen hieraan gekoppeld zijn. Alleen dan kun je de resultaten van PR-inspanningen hieraan koppelen en ook op de juiste manier overbrengen.

Focus op resultaat, niet op details
Als communicatieprofessional wil je uiteraard dat je werkzaamheden impact hebben en wil je deze ook kunnen aantonen. Het wordt daarnaast steeds belangrijker om in de rol van strategisch adviseur richting management te stappen en hen te helpen bij het maken van beslissingen.
Misschien denk je dat de board uitkijkt naar je wekelijkse rapport met al het nieuws over je organisatie, maar niets is minder waar. Management heeft weinig tijd en is vooral geïnteresseerd in de resultaten en hoe deze bijdragen aan the overall doelstellingen van de organisatie. Focus dus op de belangrijkste elementen en resultaten en laat details vooral weg, die zijn niet relevant.

Transfers
Willeke Booij
start als communicatieadviseur bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Eerder werkte Willeke als (senior) communicatieadviseur bij zorgorganisaties De Noorderbrug, Vanboeijen en Het Poortje Jeugdinrichtingen.

Marlies Leuvenink
is projectmedewerker bij JINC. JINC helpt jongeren op weg naar werk. Marlies komt van Terwille Verslavingszorg en werkte eerder voor De Stadskerk. Ze studeerde Communicatie aan de Hanzehogeschool in Groningen.

Marjon Kroeze
is bij de Landstede Groep in Zwolle als hoofd Communicatie & Marketing begonnen. Marjon heeft haar bureau Het Management voor Bedrijfspositionering en Merkmanagement en werkte vanuit de Ondernemersfabriek Drenthe. Eerder werkte zij o.a. voor NDC Mediagroep als merkmanager, voor TKP en Energy Delta Institute.

Len Fickinger
is communicatieadviseur bij RDW. Len komt van het Groninger communicatiebureau La Compagnie waar hij medeverantwoordelijk was voor contentcreatie en storytelling. Len werkte eerder voor de Dienst Uitvoering Onderwijs als verantwoordelijke voor de strategische communicatie.

Sonja Buist
is communicatieadviseur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Sonja was daar medewerkster Verwerken en Behandelen en werkte eerder voor de Woonboulevard Leeuwarden en bij Post Interieur & Design.

Agenda
A Thousand Views
De filmwereld als inspiratiebron voor multidisciplinair werken: woensdag 15 mei 2019, 13.00 – 17.30 uur in DOT Groningen.
Effectiever vraag gestuurd en multidisciplinair werken: communicatie kan daar krachtig aan bijdragen. Wil je je toolbox op dit vlak verrijken? Hollandse Nieuwe organiseert het congres A Thousand Views, met onder meer journalist Joris Luyendijk, filmmaker Martin Koolhoven en actrice en zangeres Jelka van Houten.
Het programma zit bomvol prikkelende presentaties en leerzame zoom-in-sessies en heeft een festivalopzet. Spar met Martin over het duivelse dilemma tussen regie en creativiteit. Praat met Joris over elkaar écht vinden en waarderen in het anders zijn. Ervaar met Jelka hoe het is om andere kanten van jezelf te ontdekken. Leer met andere ogen kijken naar je collega’s en krijg nieuwe inzichten over de samenstelling van teams. En ontdek de drie sleutels voor als je morgen de mouwen weer opstroopt.

NVPR Wrap-up Party
De NVPR stopt. Wat? Ja, echt. De afgelopen jaren hebben ze op verschillende momenten contact gehad met leden over de toekomst van de NVPR. Wat willen leden? Wat wil een communicatieprofessional als het gaat om netwerken en kennisuitwisseling? De uitkomst? Heel veel, maar niet persé meer in verenigingsverband. Daarom stopt de NVPR. Maar, niet getreurd, dat gaat gepaard met een fantastische Wrap-up party en wel op donderdag 6 juni van 12.00 – 18.00 in het Karmelklooster in Drachten. Aanmelden kan tot maandag 26 mei.

Vacatures
Het UMCG Centrum voor Revalidatie zoekt een communicatieadviseur (24-28 uur). Je ontwikkelt samen met het management het beleid en de strategie van de patiëntencommunicatie, in- en externe communicatie en marketingcommunicatie in lijn met het meerjarenbeleidsplan. Tevens ben je verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Je profileert het centrum als kennis- en expertisecentrum: complexe zorg voor patiënten en kennisdelen met professionals. Solliciteren kan tot en met 12 mei.

TKP Pensioen zoekt een ervaren communicatieadviseur. Je bent in je element als je een ingewikkelde boodschap helder over weet te brengen. Je gaat graag creatief om met taal en bent thuis in online communicatie. Jij kunt een ingewikkelde boodschap als geen ander duidelijk formuleren en overbrengen. Van communicatieplan tot -middel zorg jij dat de boodschap steeds helder is. Je kunt tot en met 10 mei 2019 reageren.

Het Centraal Bureau van Zorggroep Drenthe Verpleging, verzorging en thuiszorg zoekt een adviseur Marketing & Communicatie Je ondersteunt directie en management met marketing- en communicatievraagstukken en luistert naar je doelgroep waar zij in de communicatie om vraagt. Tevens ondersteun je het hoofd Marketing & Communicatie met (beleids) vraagstukken. Daarnaast beheer je onder andere de website(s) en ontwikkel je brochures. Solliciteren kan tot en met 7 mei.

Op Zoek
Ben jij op zoek
naar een nieuwe uitdaging in je communicatiecarrière? Laat het Jan Boon Communicatie weten en hij neemt je op in deze rubriek in Bonen in de pot. De nieuwsbrief heeft een bereik van meer dan 2500 communicatieprofessionals met een leesdichtheid van bijna 50%. Grote kans dat jouw zoektocht door de lezers van Bonen in de pot wordt ingevuld! Meer weten? Neem contact op met Jan Boon Communicatie via jan@janboon.com.

Delen
Als jij iets hebt wat je kunt en wilt delen met je vakgenoten, aarzel niet dat met Bonen in de pot te doen. Het heeft een bereik van 2500 communicatieprofessionals!

Merkstrategie gaat pas werken met goede scenario-planning
Wie voor zijn merkstrategie niet verder kijkt dan de komende twee jaar, komt nooit verder dan incrementele innovatie. Dat moet anders. De belangrijkste vraag die marketeers, merkeigenaren en investeerders zichzelf moeten stellen is: hoe ziet onze business, ons verdienmodel eruit over acht tot tien jaar? Hoe blijven we toekomstbestendig? Jouw merkstrategie en bijpassende innovatiestrategie moeten je daarbij gaan helpen. Dat laat Willem van Harrewijen ons weten. Hij is één van de oprichters van The USP Company.

Visie op de toekomst
Om tot een succesvolle merkstrategie te komen is het noodzakelijk om een visie te hebben. Met visie bedoelt Willem van Harrewijen: een visie op de toekomst. Hoe de toekomst zich mogelijk gaat ontwikkelen en wat voor impact dat zal hebben op mens, maatschappij, bedrijf of organisatie. Het is treurig, maar hij krijgt na dertig jaar nog steeds merkdocumenten onder ogen waar de visie voor 90% gaat over hoe het bedrijf de komende jaren zijn groei gaat pakken. Dan staat de missie dus bij de visie. Zo jammer.
“Zorg dat jouw purpose niet gaat over vandaag, maar over morgen.” De visie wordt in de UK ook wel ‘outlook’ genoemd. Het woord dwingt je om naar buiten kijken. Kijk niet naar de muren in je organisatie, maar kijk door de ramen naar de wereld buiten je organisatie. Wat speelt zich daar af? Wat gaat zich daar afspelen? Wie vandaag naar buiten kijkt ziet een wereld die na decennia van relatieve rust in een grote transitie zit.”

En dan nog even dit
Irritante campagne
Ergernis bij een onderneming die twee boodschappen de wereld in stuurt die elkaar nog tegenspreken ook. Dat schrijft Betteke van Ruler in haar blog. Iedere keer als ze de reclamecampagne van KLM zie, raakt ze geïrriteerd. Je weet wel, dat kleine kindje dat de hele wereld overvliegt en overal bijzondere dingen meemaakt. Wat zij eruit leert, is dat KLM vindt dat de wereld je speelveld moet zijn, jong geleerd oud gedaan. Ga je gang maar. Als je wilt kun je iedere dag lunchen in een ander werelddeel, en daar is niets mis mee. ‘De wereld ligt aan je voeten’, is de pay-off, ‘waar je ook naartoe wilt, we gaan er samen naar toe. Maak je wereld groter met KLM’. Milieu? Vliegschaamte? In Europa kun je net zo goed met de trein? Overduidelijk allemaal bullshit. Aldus Betteke van Ruler.

Anders positioneren
Als we één ding weten over communicatie met de buitenwereld, dan is het wel dat je moet zorgen voor een eenduidige boodschap. Dat is hier overduidelijk niet aan de hand. Hoe kan dat nou? De afdeling Marketing verzorgt de paid media, dus de reclamecampagne. De afdeling Communicatie verzorgt de owned media, en dus de website. Die positioneert het merk anders dan de marketingafdeling. Corporate communicatieafdelingen zijn doorgaans erg gevoelig voor de tijdgeest en het maatschappelijk humeur. Bij Marketing gaat het doorgaans toch vooral over de sales. Ruud Frambach, auteur van Marketingboek van het Jaar 2018 vindt dat gevaarlijk, zo voeg je geen echte waarde toe. Hij vindt dat Marketing zich veel meer gelegen moet laten liggen aan het maatschappelijk humeur en de tijdgeest.

Soms denk ik wel eens bij mezelf ….
Leegloop bij VPRA
De VPRA, branchevereniging voor pr- en communicatie-adviesbureaus, moet noodgedwongen verder in afgeslankte vorm, schrijft Communicatie in het jongste nummer. Per 1 januari hebben negen bedrijven voor het lidmaatschap bedankt. Dit komt neer op een derde van het aantal leden. Omdat met name de grote bureaus zijn afgezwaaid, betekent de leegloop niet alleen een kwantitatieve aderlating, maar vooral ook een financiële. Daarmee lijkt de toekomst van de branchevereniging op losse schroeven te staan.

Drie grotere bureaus die per 1 januari opzeiden – Imagro, Groot Haar & Orth en Peterink & Partners – voelden zich niet langer thuis in een branchevereniging met vooral één- en tweepitters. Tijdens een bijeenkomst afgelopen jaar is over deze ontevredenheid gesproken. VPRA-voorzitter Kees Wijdooge stelt dat de grotere bureaus ook hand in eigen boezem moeten steken. Leden – klein en groot – moeten zelf voor verandering zorgen. Ook één van de laatste grote bureaus die nog bij de VPRA zijn aangesloten, Van der Hilst Communicatie, heroverweegt het lidmaatschap. Wijdooge ziet ondanks de leegloop de toekomst positief in: “Het budget is weliswaar flink verlaagd, maar we blijven met 22 bureaus doorgaan waarvoor we zijn opgericht.”

Uitspraak
“Een reputatie is natuurlijk het gevolg van wat je doet.” Daarnaast is het wel zaak om daar op een goede manier over te communiceren. Je moet mensen laten weten wat je doet, maar niet al te schreeuwerig. Want dat kan weer irriteren, aldus Van Riel.

Bonen in de pot
Je ontvangt Bonen in de pot omdat je een relatie van Jan Boon bent of ingeschreven staat voor nieuwsbrieven van Jan Boon Communicatie.

Jan Boon Communicatie helpt communicatieprofessionals een (volgende) stap in hun carrière te maken en helpt daarmee organisaties, ondernemingen, bedrijven en instellingen de juiste communicatieprofessional te vinden.

Bonen in de pot
wil zo veel zeggen als “hij wil nog wat zeggen maar het is onbelangrijk wat hij te zeggen heeft”, waarmee ik het relatieve van mijn berichten wil aangeven. Lees het vanuit je eigen perspectief.

Naast Bonen in de pot geeft Jan Boon Communicatie Bonen Weken en Bonen Doppen uit. Bonen Weken gaat over de ontwikkelingen in de communicatiewereld in relatie tot ondernemen. Bonen Doppen is een onregelmatig verschijnende column.

Wil jij een ander attent maken op Bonen in de pot? Klik hier!

Jan Boon Communicatie ziet het als zijn verantwoordelijkheid om jouw privacy en gegevens te beschermen. De informatie wordt niet met derden gedeeld. Ik ben verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Alleen met wederzijdse toestemming zal ik deze gegevens met derden delen.

Bonen in de pot

29 april 2019

Bonen in de pot is een uitgave van Jan Boon Communicatie en informeert je over de ontwikkelingen in het communicatievak.

Laatste Nieuws
We besteden 8 uur per dag aan media
Nederlanders besteden gemiddeld nog steeds bijna 8,5 uur aan media. Uitgesteld en on demand kijken is opnieuw fors toegenomen, evenals smartphone-gebruik. Een derde van de leestijd vindt inmiddels plaats via een scherm, twee derde van papier. Dit zijn enkele bevindingen uit het onlangs gepresenteerde tijdsbestedingsonderzoek Media: Tijd 2018. Media: Tijd is een dagboekonderzoek waarin gedetailleerde informatie over het mediagebruik in Nederland wordt verzameld. Voor het onderzoek hielden bijna drieduizend Nederlanders van 13 jaar en ouder gedurende een week minutieus bij hoe zij hun tijd spendeerden.

Verder in deze editie
• LinkedIn Advertising
• De toekomst van marketing
• De NVPR stopt!
• Wet openbaarheid bestuur
• Floppende Galaxy Fold

Wat mij is opgevallen
Medialandschap verandert, mediatijd niet
Hoewel het medialandschap sterk in verandering is, blijft de tijd die Nederlanders aan media besteden vrijwel gelijk. In 2018 komt de totale mediatijd uit op 8 uur en 23 minuten. Dat is ongeveer evenveel als in 2015. Gelet op alle veranderingen, is deze stabiele mediatijd op zijn minst opmerkelijk te noemen. Ten opzichte van drie jaar geleden is er weinig veranderd aan hoe Nederlanders de dag indelen. Slapen/rusten blijft de grootste tijdbesteding. Nederlanders doen dat gemiddeld 8 uur en 49 minuten. Van de totale mediatijd gaat het grootste deel naar kijken en luisteren, evenals in 2013 en 2015.

Lezen van papier blijft in trek
De gemiddelde leestijd is in vergelijking met drie jaar geleden op niveau gebleven en bedraagt 42 minuten. Het aandeel lezen van papier is in dezelfde periode licht gedaald van 71 naar 67% van de totale leestijd. Er wordt nu gemiddeld veertien minuten per dag digitaal gelezen. Mannen lezen iets meer digitaal en dit komt vooral omdat ze vaker nieuwssites/-apps gebruiken. Vrouwen lezen vaker boeken en tijdschriften, die veelal nog via papier worden geconsumeerd.

Grote vraag naar professionals betaalt zich nog niet uit in hogere beloning
ZZP-tarieven stijgen nauwelijks, uitgezonderd marketing, communicatie en sales. De krapte op de arbeidsmarkt neemt verontrustende vormen aan. Toch komt dit gegeven slechts in zeer beperkt mate terug in de uurtarieven van zzp’ers. Twee op de drie ZZP’ers heeft in 2018 zijn tarief niet verhoogd, 18% heeft alleen een inflatiecorrectie toegevoegd en 9% heeft door de schaarste zijn tarief extra verhoogd.
In veel gevallen liggen de tarieven van ZZP’ers nu pas weer op het niveau van de tarieven van voor 2008, zo blijkt uit onderzoek van Planet Interim, Intelligence Group en de ZZP. Uit analyse van 54.580 interim-opdrachten in 2018 blijkt een gemiddelde tariefgroei van 3,3%. Dit een daling met 1% ten opzichte van 2017. De grootste stijging was te zien bij interim professionals in het vakgebied Inkoop en Logistiek (12,7%), gevolgd door Marketing, Communicatie en Sales (+10,7%) en Financieel, Bankieren en Verzekeren (+10,5%).

De toekomst van marketing is mindset, data en samenwerking
De voordeur die automatisch voor je opengaat of de auto starten met een simpele aanraking van het stuur? Voor veel mensen is dit nog toekomstmuziek, maar voor Richard van Hooijdonk, trendwatcher en futurist, is het al een feit. We kunnen er in ieder geval niet omheen dat onze wereld verandert. Technologie en informatie spelen steeds vaker een rol in het aankooptraject, waardoor je als marketeer steeds belangrijker wordt bij het veroveren van de klant. Onze traditionele marketingmethoden werken in deze tijd van transitie echter niet meer. Hoe zorg je als marketeer dan dat je wel succesvol blijft?

De toekomst van marketing is mindset, data en samenwerking
Het belangrijkste is het veranderen van je mindset én die van je organisatie. Marketing bestaat niet meer uit campagnes met een begin en een eind. Je moet juist continu evalueren, leren en aanpassen. En zoals Richard van Hooijdonk het zegt: uncomfortable excited worden. Dit betekent dat we zin hebben om nieuwe dingen te proberen, ook al weten we de uitkomst niet.
Een organisatie die dit volledig in de vingers heeft is Amazon. Dit bedrijf heeft de afgelopen 20 jaar veel geld verspild door risico’s te nemen, maar het heeft topman Jeff Bezos uiteindelijk geen windeieren gelegd. Hij bezit inmiddels een enorm succesvol technologiebedrijf. Maar hoe kun je jouw mindset veranderen? Richard van Hooijdonk: omring je met enthousiaste mensen, stop met het onderbuikgevoel en werk samen met andere afdelingen.

Online groei voor regionale omroepen
De websites, apps en sociale media van de dertien regionale omroepen hebben in 2018 een flinke groei laten zien. Waar de online diensten van de omroepen in 2017 nog 38% van de bevolking tussen 18 en 75 jaar wisten te bereiken was dat in 2018 54%. Daarmee is het online bereik van de regionale omroepen voor het eerst groter dan dat van radio, dat 42% van de bevolking bereikt. Televisie blijft het belangrijkste kanaal voor de omroepen: daarmee wordt 70% van de bevolking bereikt. Dat blijkt uit het jaarverslag 2018 van de Regionale Publieke Omroep, dat onlangs werd gepubliceerd.

Transfers
Pietrik Elzinga-Postma
is nu communicatieadviseur Programma Ontwikkeling Waddenkust bij Provincie Fryslân. Ze was communicatieadviseur bij Wurken Hurdegaryp en bij gebiedsontwikkeling De Centrale As, bij Spoorse projecten en Grip op Grond.

Frank Visser
is benoemd tot hoofd P&O bij de gemeente Emmen. Frank was daar teamleider Juridische Zaken, Personeel en Inkoop en teamleider (a.i.) Organisatie en Advies. Eerder werkte Frank voor Yacht als senior Business Manager Marketing en Communicatie voor Noord-Nederland.

Agenda
A Thousand Views
De filmwereld als inspiratiebron voor multidisciplinair werken: woensdag 15 mei 2019, 13.00 – 17.30 uur in DOT Groningen.
Effectiever vraag gestuurd en multidisciplinair werken: communicatie kan daar krachtig aan bijdragen. Wil je je toolbox op dit vlak verrijken? Hollandse Nieuwe organiseert het congres A Thousand Views, met onder meer journalist Joris Luyendijk, filmmaker Martin Koolhoven en actrice en zangeres Jelka van Houten.
Het programma zit bomvol prikkelende presentaties en leerzame zoom-in-sessies en heeft een festivalopzet. Spar met Martin over het duivelse dilemma tussen regie en creativiteit. Praat met Joris over elkaar écht vinden en waarderen in het anders zijn. Ervaar met Jelka hoe het is om andere kanten van jezelf te ontdekken. Leer met andere ogen kijken naar je collega’s en krijg nieuwe inzichten over de samenstelling van teams. En ontdek de drie sleutels voor als je morgen de mouwen weer opstroopt.

NVPR Wrap-up Party
De NVPR stopt. Wat? Ja, echt. De afgelopen jaren hebben ze op verschillende momenten contact gehad met leden over de toekomst van de NVPR. Wat willen leden? Wat wil een communicatieprofessional als het gaat om netwerken en kennisuitwisseling? De uitkomst? Heel veel, maar niet persé meer in verenigingsverband. Daarom stopt de NVPR. Maar, niet getreurd, dat gaat gepaard met een fantastische Wrap-up party en wel op donderdag 6 juni van 12.00 – 18.00 in het Karmelklooster in Drachten. Aanmelden kan tot maandag 26 mei.

Vacatures
Jan Boon Communicatie
is voor een opdrachtgever in Assen op zoek naar een projectmedewerker Communicatie (20 à 36 uur). Je geeft uitvoering aan zowel corporate communicatie (website, nieuwsbrieven) als projectgerelateerde communicatieactiviteiten. Je geeft op zelfstandige wijze inhoud aan de werkzaamheden onder leiding van projectleiders en/of de communicatieadviseur. Het exacte takenpakket en de omvang van de functie worden op basis van de mogelijkheden en actuele werkvoorraad nader bepaald. Een overeenkomst (op ZZP of loonbasis) is vooralsnog voor 3 tot 4 maanden. Heb je interesse in deze mooie functie, stuur me je CV en motivatie voor vrijdag 3 mei.

Pander en Lier in Winschoten (biedt flexibele oplossingen voor variabele vraagstukken op het gebied van de arbeidsmarkt) zoekt een medewerker Marketing en Communicatie. Je draagt bij aan het doorvertalen van de marketing- en communicatiestrategie van de klanten naar een concreet plan en het schrijven van teksten voor uiteenlopende doelgroepen en middelen.

De provincie Fryslân zoekt een communicatiemedewerker. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de communicatieplanning voor activiteiten bij Provinciale Waterstaat. Je bent de linker- en rechterhand van de communicatieadviseur en de projectleiders. Daar waar gewenst denk je mee in een projectgroep over de communicatiestrategieën en de inzet van communicatiemiddelen. De reactietermijn is tot en met 3 mei.

Rechtbank Noord-Nederland zoekt een communicatieadviseur. Je bent een communicatieadviseur met een resultaatgerichte instelling. Je bent in staat vanuit een gedegen analyse een communicatievraagstuk te doorgronden en komt snel tot een aanpak en uitvoering. Ook beschik je over een politiek-bestuurlijke antenne, organisatiesensitiviteit, signaleer je tijdig belangrijke ontwikkelingen en onderneem je daar actief actie op. De sollicitatiegesprekken worden op 10 mei gevoerd. Er zal een selectie plaatsvinden op basis van je brief, CV, ervaring en opleiding.

Op Zoek
Ben jij op zoek
naar een nieuwe uitdaging in je communicatiecarrière? Laat het Jan Boon Communicatie weten en hij neemt je op in deze rubriek in Bonen in de pot. De nieuwsbrief heeft een bereik van meer dan 2500 communicatieprofessionals met een leesdichtheid van bijna 50%. Grote kans dat jouw zoektocht door de lezers van Bonen in de pot wordt ingevuld! Meer weten? Neem contact op met Jan Boon Communicatie via jan@janboon.com.

Delen
Als jij iets hebt wat je kunt en wilt delen met je vakgenoten, aarzel niet dat met Bonen in de pot te doen. Het heeft een bereik van 2500 communicatieprofessionals!

Bouwen aan je merk of niet
Moeten marketeers nog wel focussen op het bouwen aan merken in deze digitale tijden? Een goede positie in het geheugen van de consument, onderscheidend zijn ten opzichte van de concurrentie en consistent zijn. Binet en Field onderzochten de ideale mix van adverteren om omzet te bewerkstelligen en zij houden het op 60% merkcommunicatie (meestal vooral offline) en 40% rationele communicatie (digital, vaak online) en dat komt doordat emotie een voorname trigger is voor een aankoopbeslissing. Uit onderzoek blijkt dat het bouwen aan je merk het beste gaat via video. Onderzoek toont aan dat video de beste resultaten geeft om businessdoelstellingen (verkoop, marktaandeel, etc.).

En dan nog even dit
ANP start commercieel productiehuis
Het persbureau ANP richt een commercieel productiehuis op. Het commerciële productiehuis zal verhalen produceren in opdracht van klanten en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ANP-hoofdredacteur. Talpa Network, eigenaar van het ANP, zal als eerste klant worden, zo verwacht Martijn Bennis. Met de uitbreiding van activiteiten wil het ANP commerciëler en ondernemender worden. Het commerciële productiehuis zal diensten exclusief bieden voor de klanten. Als er nieuwswaarde in zit, zal dit niet gedeeld worden met het journalistieke deel van het ANP.

Gooi voorstel Wet open overheid in de prullenbak
De Tweede Kamer moet het voorstel voor de Wet open overheid (Woo) afwijzen. In plaats van het voorstel tot nieuwe wet maken, moet de overheid de bestaande Wet openbaarheid van bestuur (Wob) moderniseren. Dat schrijven VVOJ-voorzitter Evert de Vos en Hugo van der Parre, voorzitter van de Werkgroep Wob bij de VVOJ, in een brandbrief aan de overheid. Ze worden daarbij gesteund door de hoofdredacties van vijftig media, het Genootschap van Hoofdredacteuren en de Nederlandse Vereniging van Journalisten.

Verkiezing Communicatieman/vrouw 2019
De shortlist met zes kandidaten voor de Verkiezing Communicatieman/vrouw 2019 is bekend. Er zijn geen noordelingen bij. Het zijn: Arnold Drijver (HEMA), Adriane van Duivendijk (Reinaerde), Marc Lamers (Wageningen Universiteit & Research), Esther Oostrom (Aegon), Bart Scholten (Gemeente Zaanstand) en Annette Reijersen van Buuren (Stichting CPNB). De selectiecommissie van Logeion heeft alle kandidaten beoordeeld op inspirerend, innovatief, impact en individuele bijdrage.

LinkedIn Advertising
Adverteren op LinkedIn roept bij veel mensen een gevoel op als ‘veel te duur’ of ‘veel duurder dan Facebook’. Alles is uiteraard relatief. Het klopt dat adverteren op LinkedIn over het algemeen duurder is dan adverteren op Facebook. Daar staat tegenover dat de kwaliteit van het netwerk vele malen hoger ligt. LinkedIn heeft 610 miljoen leden over de hele wereld, waarvan er 7 miljoen zich in Nederland bevinden. In Noord- en West-Europa is er een groei van 35% jaar-op-jaar omtrent het aantal updates dat in de nieuwsfeed is bekeken. Over de hele wereld is dat zelfs 60%.

Soms denk ik wel eens bij mezelf ….
Floppende Galaxy Fold is een pr-nachtmerrie voor Samsung
Het klonk zo goed: aan de haal gaan met de eer van grote innovator door als eerste fabrikant een opvouwbare smartphone op de markt te brengen. Maar testexemplaren gingen stuk en de verkoop van het toestel is voor onbepaalde tijd uitgesteld. “Het is echt een PR-nachtmerrie”, zegt merkendeskundige Bas Kist van Chiever. Techliefhebbers zullen nog even moeten wachten tot ze de eerste opvouwbare smartphone in handen kunnen krijgen. Samsung wilde in de VS beginnen met de verkoop van de Galaxy Fold. Maar problemen met het 2000 euro kostende toestel hebben Samsung op andere gedachten gebracht.

Uitspraak
“Wat we toeval noemen, zijn vaak kleine duwtjes van het lot om ons op ons pad te brengen.”

Bonen in de pot
Je ontvangt Bonen in de pot omdat je een relatie van Jan Boon bent of ingeschreven staat voor nieuwsbrieven van Jan Boon Communicatie.

Jan Boon Communicatie helpt communicatieprofessionals een (volgende) stap in hun carrière te maken en helpt daarmee organisaties, ondernemingen, bedrijven en instellingen de juiste communicatieprofessional te vinden.

Bonen in de pot
wil zo veel zeggen als “hij wil nog wat zeggen maar het is onbelangrijk wat hij te zeggen heeft”, waarmee ik het relatieve van mijn berichten wil aangeven. Lees het vanuit je eigen perspectief.

Naast Bonen in de pot geeft Jan Boon Communicatie Bonen Weken en Bonen Doppen uit. Bonen Weken gaat over de ontwikkelingen in de communicatiewereld in relatie tot ondernemen. Bonen Doppen is een onregelmatig verschijnende column.

Wil jij een ander attent maken op Bonen in de pot? Klik hier!

Jan Boon Communicatie ziet het als zijn verantwoordelijkheid om jouw privacy en gegevens te beschermen. De informatie wordt niet met derden gedeeld. Ik ben verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Alleen met wederzijdse toestemming zal ik deze gegevens met derden delen.

Bonen in de pot

23 april 2019

Bonen in de pot is een uitgave van Jan Boon Communicatie en informeert je over de ontwikkelingen in het communicatievak.

Laatste Nieuws
Met enige ingehouden trots
presenteert Jan Boon Communicatie z’n nieuwe website! De afgelopen maanden zijn we (Jeroen, Marc en ikzelf) druk bezig geweest met het vormgeven van de nieuwe website. Wij zijn erg trots op het resultaat!
Jan Boon Communicatie kan je nu nog duidelijker informeren en enthousiast maken over zijn diensten.
Geheel vernieuwd, fris, overzichtelijk en eigentijds, zodat je als bezoeker makkelijk en snel de weg weet te vinden. Met de gewijzigde structuur vind je binnen enkele muisklikken de oplossingen die ik je kan bieden. Tevens informeer ik je over het laatste communicatie- en marketingnieuws en -ontwikkelingen.

Natuurlijk kun je de website van Jan Boon Communicatie uitstekend bekijken op je mobiel en tablet. In de toekomst zal ik de website nog meer gaan uitbreiden, zodat je steeds op de hoogte blijft. Ik dank Jeroen en Marc voor de prettige samenwerking bij het tot stand brengen van mijn nieuwe website.

Verder in deze editie
• ProRail staakt omstreden veiligheidscampagne
• Onderzoek naar merkkracht en imago
• Hornbach verrast
• Slogans die blijven hangen

Wat mij is opgevallen
ProRail staakt omstreden veiligheidscampagne
Het is niet door de kritiek, laat ProRail weten, maar omdat de campagne veel impact heeft gemaakt op jongeren. ProRail stopt met de omstreden veiligheidscampagne ‘Victim Fashion – Created by accident’. Deze bestaat uit een kledinglijn met (nagemaakte) gescheurde broeken en jassen die jongeren droegen toen zij een treinongeluk kregen. ProRail wil deze doelgroep wijzen op de gevaren op het spoor. De actie, opgezet in samenwerking met Ogilvy, stuitte echter op veel kritiek. ProRail lanceerde de campagne en deed meteen een hoop stof opwaaien. Woordvoerder Andy Wiemer liet weten dat campagne zo heftig is om indruk te maken op de jongere doelgroep.

Onderzoek naar merkkracht en imago
Bol. com is voor het vijfde jaar op rij het sterkste retailmerk. Het zijn vooral jonge bedrijven die sinds 2015 als retailmerk furore maken. In de lijst met 100 sterkste retailmerken van Nederland, stijgen Coolblue (opgericht in 1999), BENU Apotheek (introductie naam in 2012) en Rituals (sinds 2000) het snelst. Het eeuwenoude Perry, opgericht in 1866, maakte in dezelfde periode de grootste daling door. Dit blijkt uit de vijfde editie van het jaarlijks terugkerende Retail Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy onder 1.500 consumenten.

Crossmedia Communicatiegroep
uit Heerenveen behoort voor het zesde jaar op rij de tot één van de beste Digital Agency (full service klein) bureaus van Nederland! De Emerce100 geeft in haar imago-onderzoek jaarlijks weer welke e-business- en marketingbureaus het beste hebben gepresteerd. Onlangs verscheen de veertiende editie van Emerce100, een speciale jaarlijkse uitgave van Emerce. Hierin publiceerden ze hoe beslissers, werkzaam op het gebied van online marketing, ICT en e-business, de prestaties van leveranciers van diensten in de e-business- en marketingbranche in het afgelopen jaar hebben beoordeeld. De complete lijst is te vinden op de Emerce Top 100 2019.

Uitgesproken communicatie
“Veel Nederlanders denken bij het voorjaar aan frisse, zoete geuren van bloeiende planten”, vertelt Maarten Post, marketingmanager Hornbach Nederland. “Voor anderen is het de kenmerkende geur van gemaaid gras. Het voorjaar is hét moment om tuinprojecten, groot of klein, aan te pakken. Daar komen bloed, zweet en tranen aan te pas. Voor ons is de geur van het voorjaar dan ook een optelsom van alle onderdelen, inclusief de inspanning die een tuinproject kost.”
“De campagnes van Hornbach zijn altijd opvallend en herkenbaar’, zegt Maarten Post, marketingmanager Hornbach Nederland. “Uitgesproken communicatie leidt tot uiteenlopende reacties, maar uiteraard is het nooit onze intentie geweest om iemand te kwetsen. Daarom hebben we deze onderbroekenautomaat dan nu ook naar Nederland gebracht. Want iedereen kan zo ruiken aan het voorjaar.” Eerder werd de voorjaarsgeur ook al naar de winkelvloer gebracht met een geurtest, waar bezoekers van de bouwmarkt aan deel konden nemen.

Hoe data steeds belangrijker wordt bij het kiezen van de juiste influencer
Influencer marketing is inmiddels volwassen en daar hoort goede data bij. Hoe is dat in de praktijk? Is data leidend bij een influencer marketingstrategie? Nee, het is een kwestie van harde cijfers en zachte factoren, zeggen experts. Het is al lang een feit: influencermarketing is een vast onderdeel van het marketingbudget. Bij die volwassen markt hoort ook een goede datastrategie. Experts zien dat er steeds meer behoefte is aan transparantie om resultaten inzichtelijk te maken. Linda van Ras, Digital Director van mediabureau M2Media: “Data en inzichten zijn een belangrijke pijler in onze mediastrategieën. Zo ook wanneer influencers worden voorgesteld als een geschikte oplossing voor een communicatievraagstuk of doelstelling.”

Transfers
Tonneke Mulder
is nu communicatieadviseur a.i. bij het Centrum Beeldende Kunst in Groningen. Tonneke komt van Accell IT. Tonneke is zelfstandig communicatieadviseur en projectleider (Tons of communicatieadvies) en werkte onder meer voor Oerol, Het Houten Huis, Bureau Meerstad, het Noord Nederlands Orkest en voor Gasunie.

Michelle Postma
is nu medewerker Marktbewerking, Communicatie & Coöperatie bij Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland. Michelle werkte eerder voor de RABO Bank Drachten Friesland Oost, voor De Friesland Zorgverzekeraar en de gemeente Leeuwarden.

Claudia Brink
is nu communicatieadviseur a.i. bij de samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen. Als interimmer werkt(e) Claudia onder meer voor de gemeente Het Hogeland (communicatieadviseur Sociaal Domein en voor de projecten de Tirrel, Marciaborg en Munster), voor Elker Het Poortje en Nijestee.

Vonc Communicatie
heeft zich versterkt met Ria de Jong, Raymond van Midlum en Pieter Melle van der Meulen.
Ria de Jong is senior communicatieadviseur en al ruim twintig jaar actief in het marketing- en communicatievak en heeft onder andere gewerkt bij FBTO, Aegon en communicatiebureau Initio.
Raymond van Midlum is een illustratietalent en heeft de afgelopen acht jaar gewerkt als grafisch vormgever en productontwerper bij Paper Dreams.
Pieter Melle van der Meulen maakte de overstap van het bankwezen naar het communicatievak. Hij gaat een nieuwe uitdaging aan als communicatieprofessional en heeft ervaring op het gebied van projectmanagement.

Nordique
heeft zich versterkt met Sjaak Hummel als internetconsultant. Daarnaast is Toine Branbergen de nieuwe front-end developer. Vanaf medio augustus zal Martijn Kuipers instromen op de afdeling back-end. Onlangs heeft Martijn Bokma Nordique al versterkt. Hij is een designer/front-ender.

Agenda
Het CommunicatieFestival
is op donderdag 14 november weer bij de Energy Barn met onder meer Wouter Hart, Charles Groenhuijsen en de Newsroom van Rotterdam. Het CommunicatieFestival wordt georganiseerd door bevlogen professionals die hun passie voor het communicatievak en aanverwante expertises, graag delen met collega’s en andere geïnteresseerden. Daarom organiseren ze jaarlijks, of zo vaak er inspiratie los komt, dit festival.

A Thousand Views
De filmwereld als inspiratiebron voor multidisciplinair werken: woensdag 15 mei 2019, 13.00 – 17.30 uur in DOT Groningen.
Effectiever vraag gestuurd en multidisciplinair werken: communicatie kan daar krachtig aan bijdragen. Wil je je toolbox op dit vlak verrijken? Hollandse Nieuwe organiseert het congres A Thousand Views, met onder meer journalist Joris Luyendijk, filmmaker Martin Koolhoven en actrice en zangeres Jelka van Houten.
Het programma zit bomvol prikkelende presentaties en leerzame zoom-in-sessies en heeft een festivalopzet. Spar met Martin over het duivelse dilemma tussen regie en creativiteit. Praat met Joris over elkaar écht vinden en waarderen in het anders zijn. Ervaar met Jelka hoe het is om andere kanten van jezelf te ontdekken. Leer met andere ogen kijken naar je collega’s en krijg nieuwe inzichten over de samenstelling van teams. En ontdek de drie sleutels voor als je morgen de mouwen weer opstroopt.

Vacatures
Van der Valk Hotel Drachten zoekt een medewerker PR & Marketing voor gemiddeld 16 uren per week. Je werkt aan de zichtbaarheid van het hotel, de ontwikkeling van nieuwe (online) communicatiemiddelen, het schrijven van aantrekkelijke (web)teksten en het bewaken van de huisstijl.

Certe Groningen zoekt een allround senior communicatieadviseur die ervaring heeft met interne en externe communicatie en met het vertalen van strategische doelstellingen naar concrete en creatieve communicatieplannen. Door jouw kennis van de context en het speelveld van de organisatie, kan jij het (project)management uitstekend van (communicatie)advies voorzien. Ze ontvangen graag jouw motivatiebrief vóór 30 april.

Senza Communicatie zoekt een communicatiespecialist, tekstschrijver en projectleider tegelijk. Je onderhoudt contact met de opdrachtgever, werkt (campagne)plannen en voorstellen uit, adviseert over de keuze en vorm van de middeleninzet en je zorgt ervoor dat die middelen goed en op tijd klaar zijn. Je vindt het leuk om zowel strategisch, analytisch bezig te zijn als uitvoerend. Als projectleider ben je daarnaast ook verantwoordelijk voor de planning en de financiële kant van de opdracht. Stuur je CV en motivatie vandaag nog!

Huizing Harvest Emmen (een wereldwijde servicepartner voor grootschalige agrarische bedrijven en producenten van landbouwmachines) zoekt een marketing- en communicatiespecialist. Je takenpakket omvat het ontwikkelen en uitvoeren van het marketing- en communicatiebeleid en het ontwikkelen van een duidelijke brandingstrategie.

Hajema Communicatie zoekt een communicatietalent. Ze zijn op zoek naar een jonge professional met de wil en de potentie zich verder te ontwikkelen. Een aanpakker met een brede blik, die snel denkt en weloverwogen handelt. Je bent een vernieuwer en weet alles van online media: van de mogelijkheden én de beperkingen ervan. Talent, initiatief en ambitie vinden ze belangrijke kwaliteiten. Ze zien graag dat je al wat vlieguren hebt en zelfstandig kunt werken. Stuur uiterlijk 28 april je compacte CV met een pakkende brief, waarmee je duidelijk maakt waarom jij voor hen de beste kandidaat bent.

Zorgplein Noord zoekt een strategisch adviseur Communicatie. Je bent niet alleen een vakidioot op het gebied van communicatie, maar je hebt ook visie op de ontwikkelingen en oplossingen voor de arbeidsmarkt in zorg en welzijn. Het vraagt om een stevige positionering van de organisatie en expertise in het zorglandschap van Noord-Nederland.

@Work zoekt een communicatiemedewerker/grafisch vormgever. Je ondersteunt en adviseert je team bij de uitvoering van marketingcommunicatie activiteiten. Je ontwikkelt (nieuwe) communicatiemiddelen, schrijft wervende teksten voor vacatures, campagnes of persberichten en bewaakt de huisstijl.

Hanzehogeschool Groningen zoekt een directeur Marketing & Communicatie. Je gaat integraal aan de slag met het verder professionaliseren van het stafbureau M&C. Ze zoeken een directeur met een heldere visie en met bewezen strategisch inzicht op het vakgebied van marketing en communicatie en affiniteit met het hoger onderwijs. Sluitingsdatum is 5 mei.

Gemeente Aa en Hunze zoekt als vervanging tijdens zwangerschapsverlof tot september een medewerker Communicatie. Je ondersteunt de communicatieadviseurs. Je helpt mee in de organisatie van evenementen en in de uitvoering van acties en activiteiten. Daarnaast schrijf je persberichten en redigeer je teksten voor de gemeentepagina. Je kunt solliciteren door een brief met je motivatie en CV uiterlijk 24 april te sturen.

De gemeente Midden-Groningen heeft een vacature junior communicatieadviseur. Je ondersteunt bij alle communicatieactiviteiten die betrekking hebben op onderwerpen van het college van burgemeester en wethouders, management en de gemeentelijke organisatie. Je schrijft teksten voor uiteenlopende media, zowel intern als extern en je voert communicatieacties rondom projecten en programma’s uit. Een korte motivatiebrief en je CV stuur je uiterlijk 30 april.

Op Zoek
Ben jij op zoek
naar een nieuwe uitdaging in je communicatiecarrière? Laat het Jan Boon Communicatie weten en hij neemt je op in deze rubriek in Bonen in de pot. De nieuwsbrief heeft een bereik van meer dan 2500 communicatieprofessionals met een leesdichtheid van bijna 50%. Grote kans dat jouw zoektocht door de lezers van Bonen in de pot wordt ingevuld! Meer weten? Neem contact op met Jan Boon Communicatie via jan@janboon.com.

Delen
Als jij iets hebt wat je kunt en wilt delen met je vakgenoten, aarzel niet dat met Bonen in de pot te doen. Het heeft een bereik van 2500 communicatieprofessionals!

Communiceer jij tijdens de seks?
Dan is de kans groot dat je een meer bevredigend seksleven hebt dan de mensen die hun lippen stijf op elkaar houden. Dat blijkt althans uit een nieuwe studie die verscheen in het tijdschrift ‘Journal of Sex & Martial Therapy’. Voor de studie bevroegen enkele onderzoekers 400 mensen over hoe vaak ze communiceren tijdens de seks, hoe ze communiceren (verbaal of non-verbaal) en hoe vaak hun partner met hen communiceert tijdens de seks. Daaruit bleek dat hoe meer de koppels communiceerden, of dat nu verbaal of non-verbaal verliep, hoe meer tevreden de koppels waren over hun seksleven, de seksuele communicatie én hun relatie zelf. Met andere woorden: hoe meer je communiceert, hoe beter de seks.

En dan nog even dit
Veel variatie in organisatie van ommunicatie bij gemeenten
Hoe hebben gemeenten hun communicatiefunctie georganiseerd? In de praktijk ziet Renate Verloop veel verschillen en ze was al een tijd heel nieuwsgierig hoe dat landschap er nu echt uitziet. Ze kon daarover geen cijfers vinden en voerde daarom dit onderzoek uit. Aan het onderzoek deden in totaal 154 van de 355 gemeenten mee (43,4%).

Slogans die blijven hangen
Je hebt zo van die momenten waarop je beseft hoe oud je bent. Zoals: wanneer een jongere collega toegeeft dat ze geen idee heeft waar de uitdrukking ‘wij van WC-eend’ vandaan komt. ‘Daarom adviseren wij van WC-eend’ is sinds de introductie in 1989 uitgegroeid van slogan tot uitdrukking. Ideeën voor marketingcampagnes kunnen tijdens een brainstorm worden neergesabeld omdat ze een te hoog ‘WC-eend-gehalte’ hebben. Best knap dat een simpel reclamespotje een heuse bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse taal. En zijn wel meer slogans die zijn blijven hangen in de loop der jaren. Vaak weten we niet eens meer dat ze ooit zijn bedacht door een reclamebureau.

Uitspraak
“Pakkende slogans hebben lang niet altijd een positieve uitstraling op een merk”

De vraag die natuurlijk rest, is wat deze pakkende slogans gemeen hebben en hoe je er wellicht zelf op zou kunnen komen. Sowieso bekken ze stuk voor stuk lekker, maar dat zegt nog niks. Misschien wel de belangrijkste les die we kunnen leren uit bijna 35 jaar pakkende slogans is dat ze lang niet altijd een positieve uitstraling hebben op je merk. Vraag op straat tien jongeren of ze bekend zijn met ‘Niet omdat het moet, maar omdat kan’ en je krijgt waarschijnlijk minimaal negen bevestigende antwoorden. Maar hoeveel er nog weten dat dit uit een Tele2-commercial komt, dat is de vraag.
Het kan ook anders. Als er een knappe glazenwasser opduikt, dan hoor je op kantoor ‘Coca-Cola Light Break!’. Is er ergens stront aan de knikker, dan moeten we ‘even Apeldoorn bellen’. Of, misschien nog wel de meest effectieve: als iemand vraagt hoe laat het is en je hoort ‘vier uur’, dan zijn we met zijn allen geconditioneerd om te denken aan Cup-a-Soup.

De leukste slogans
Of je stopt de stekker erin – IBM (1985)
Betweterige kinderen die slimmer zijn met computers dan jij: ze bestonden in 1985 ook al. ‘Of je stopt de stekker erin’ is een klassiekertje geworden, te gebruiken in alle situaties waarin de oplossing voor een (technisch) probleem eigenlijk de hele tijd al voor de hand lag.

Foutje, bedankt – Reaal (1991)
Als je je eigen Wikipedia-pagina hebt, dan heb je het goed gedaan als reclamespotje. ‘Foutje, bedankt’ staat zelfs op één in de top honderd van de meest gebruikte reclamezinnen. Je hoort hem niet meer zoveel als vroeger, maar het is nog altijd onderdeel van het vocabulaire van quasi-grappige ooms op het feestje van oma.

Daar zou ik weleens een beschuitje mee willen eten – Bolletje (1993)
Het was begin jaren negentig de droom van veel mannen: je bestelt een biertje aan de bar en wordt gespot door twee leuke meisjes. Zegt de één tegen de ander: “Daar zou ik nog weleens een beschuitje mee willen eten.”

Je mag alles van me weten, behalve mijn pincode – PIN (1995)
Toen we in de jaren negentig massaal gingen flappentappen, was het wel even belangrijk om te benadrukken dat je je pincode moest afschermen. Rob de Nijs en Sylvia Millecam werden ingezet om die boodschap te verkondigen. Je hoort hem nog weleens als iemand wil duidelijk maken dat hij bijna niets te verbergen heeft.

Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker – Belastingdienst (1996)
Niemand vindt het leuk om belasting te betalen, dus technisch gezien klopt dit als een bus. Het probleem is alleen dat deze slogan erom schreeuwt om juist kritiek te leveren op de klantenservice van de Belastingdienst. En daarvoor gebruiken we hem dan ook, nog steeds. De Belastingdienst zelf lijkt overigens in stilte afscheid te hebben genomen van de kreet.

Ik heb nog zo gezegd: geen bommetje! – Melk Unie (1996)
Met melk heeft deze slogan natuurlijk niks te maken, maar hij bleef wel hangen. Ook ruim twintig jaar later nog een vaak gehoorde kreet aan de rand van het zwembad.

Paarse krokodil – OHRA (2005)
Dit is een gevalletje van ‘framing’ uit de schoolboeken: de paarse krokodil uit de commercial van OHRA is synoniem geworden voor bureaucratie die je de neiging geeft om de haren uit je hoofd te trekken. Ook leuk: vorig jaar nog maakte het opblaasbeest een fraaie comeback.

Niet omdat het moet, maar omdat het kan – Tele2 (2015)
Recent pareltje. Tele2 mikt op hitlijsten met Lil’ Kleine en Ronnie Flex kopte Adformatie bij het verschijnen van de commercial in 2016. Niet het liedje werd een hit, maar de uitdrukking des te meer.

Soms denk ik wel eens bij mezelf ……
Hornbach verrast met onderbroek-automaat in stationshal
Omstreden was de voorjaars-campagne van Hornbach al, maar de bouwmarkt gaat een stap verder: in de stationshal van Utrecht Centraal staat nu de veelbesproken onderbroeken-automaat uit de campagne ‘Zó ruikt het voorjaar’ van bouwmarkt Hornbach. Met één druk op de knop komt een speciale onderbroek met een favoriete voorjaarsgeur uit de automaat. Dit sluit aan op de tv-commercial, die overigens onder vuur kwam te liggen omdat hij door sommigen racistisch wordt gevonden.

Bonen in de pot
Je ontvangt Bonen in de pot omdat je een relatie van Jan Boon bent of ingeschreven staat voor nieuwsbrieven van Jan Boon Communicatie.

Jan Boon Communicatie helpt communicatieprofessionals een (volgende) stap in hun carrière te maken en helpt daarmee organisaties, ondernemingen, bedrijven en instellingen de juiste communicatieprofessional te vinden.

Bonen in de pot
wil zo veel zeggen als “hij wil nog wat zeggen maar het is onbelangrijk wat hij te zeggen heeft”, waarmee ik het relatieve van mijn berichten wil aangeven. Lees het vanuit je eigen perspectief.

Naast Bonen in de pot geeft Jan Boon Communicatie Bonen Weken en Bonen Doppen uit. Bonen Weken gaat over de ontwikkelingen in de communicatiewereld in relatie tot ondernemen. Bonen Doppen is een onregelmatig verschijnende column.

Wil jij een ander attent maken op Bonen in de pot? Klik hier!

Jan Boon Communicatie ziet het als zijn verantwoordelijkheid om jouw privacy en gegevens te beschermen. De informatie wordt niet met derden gedeeld. Ik ben verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Alleen met wederzijdse toestemming zal ik deze gegevens met derden delen.

Bonen in de pot

8 april 2019

Bonen in de pot is een uitgave van Jan Boon Communicatie en informeert je over de ontwikkelingen in het communicatievak.

Laatste Nieuws
Waddengebied krijgt PR-opknapbeurt met ‘Visit Wadden’
Jij en ik weten wel hoe mooi het Waddengebied is, maar dat geldt niet voor iedereen. Het promoten van de Wadden kan nog beter, al helemaal omdat de drie toeristische organisaties die zich hiermee bezighouden, dat niet met elkaar doen. Vanaf donderdag wordt dat anders, Merk Fryslân, Holland Boven Amsterdam en Marketing Groningen komen met z’n drieën met een campagne om de Wadden op de kaart te zetten.

De campagne wordt donderdag officieel gelanceerd op een groot symposium over het Waddengebied, in De Harmonie in Leeuwarden. Doel van visitwadden.nl is om meer, kleinschalig en duurzaam toerisme te ontwikkelen, maar ook om de leefbaarheid in het gebied te vergroten en de krimp tegen te gaan. Op de website zijn verhalen te vinden over alle eilanden en over de waddenkust in Fryslân, Groningen en Noord-Holland. En er staan wandel- en fietsroutes op, en allerlei andere activiteiten die er op de eilanden worden georganiseerd. De campagne om de Wadden te promoten wordt betaald door het Waddenfonds en de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland.

Verder in deze editie
• Menselijk blijven is de grootste uitdaging in communicatie
• Digitalisering versus personalisatie
• Naamswijziging ministeries kost 32 miljoen euro
• Hornbach-spotje met Aziatische vrouw
• Weer veel vacatures

Wat mij is opgevallen
Menselijk blijven is de grootste uitdaging in communicatie
De digitale transformatie heeft gezorgd voor de opkomst van social media, webcare, algoritmen en digitale concepten als big data, artificial intelligence en virtual reality. 31% van de Nederlandse communicatieprofessionals ziet de digitalisering van de communicatie als de belangrijkste ontwikkeling van het vak. Dit stelt nieuwe eisen aan de profilering van organisaties door zo persoonlijk mogelijk om te gaan met de belanghebbenden.
Dit leert een kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de omvang en inhoud van het werk van communicatieprofessionals in Nederland van de Hogeschool Leiden, de Hanzehogeschool Groningen en de beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals Logeion naar het werk van communicatieprofessionals in Nederland, waaraan inmiddels meer dan 500 professionals hebben meegewerkt.

Digitalisering versus personalisatie
De structurele groei van communicatie via smartphones, webcare, voice, artificial intelligence, virtual reality en social media maakt dat communicatieprofessionals zich steeds verder moeten bekwamen in digitaal communiceren. In de mediaexplosie met fake news en groeiend wantrouwen vinden communicatieprofessionals het lastig mensen te bereiken in hun gesloten netwerken.
“Organisaties willen voor steeds meer mensen aanspreekbaar zijn”, stelt Piet Hein Coebergh, lector public relations en social media aan de Hogeschool Leiden. “Dat proberen organisaties en communicatieprofessionals door een imago van betrouwbaarheid, betrokkenheid en gedeelde waarden, met medewerkers als ambassadeurs. Paradoxaal genoeg lenen digitale instrumenten als big data en social media zich goed om mensen persoonlijk te benaderen.” Uit het onderzoek blijkt verder dat levendige instrumenten als beeld, film, storytelling en gedeelde belevenissen – met respect voor privacy – daarbij helpen.

Professionalisering van de communicatie
Van deze dynamische digitale realiteit moet de communicatieprofessional verstand hebben en dat is een stuk complexer dan de medewerker communicatie 30 jaar geleden moest kunnen. Aansluiting, coaching of zelfs integratie met andere staffuncties, zoals human resources management, marketing, finance en ICT, neemt naar verwachting toe. Wendbaar, snel en luisterend inspelen op de omgeving is van toenemend belang. Dus agility, always on, scrum, lean en andere Angelsaksische termen blijven volgens communicatieprofessionals actueel.

Transfers
Treja Akkerman
is nu Verbinder Communicatie in het Programma Aquathermie bij de Unie van Waterschappen. Ze zorgt met communicatie voor verbinding van alle stakeholders op het onderwerp Aquathermie, een innovatieve manier om gebouwen duurzaam te verwarmen of te koelen. Treja was communicatieadviseur bij Noorderzijlvest en werkte eerder voor Hunze en Aa’s en voor LTO Noord.

Femke van der Scheer
is na haar afstudeerstage bij de gemeente Harlingen daar aangenomen als junior communicatiemedewerker. Ook is ze nu werkzaam bij de Provincie Fryslân en zet ze zich in voor de duurzame economie in Friesland. Femke studeerde Communicatie aan de NHL Hogeschool in Leeuwarden.

Nienke Gerrits
gaat bij gemeente Waadhoeke als medewerker Toegang Gebiedsteam aan de slag. Nienke werkte eerder voor de gemeente Smallingerland, Friese Wouden en voor de landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming.

Koen Janssen
is naast relatiebeheerder nu ook teamleider PR & Communicatie (a.i.) bij Abiant Uitzendgroep. Koen werkte eerder voor het merkenbureau Dizain en als accountmanager voor FC Groningen.

Femke van der Bij
is nu junior online marketeer bij Pienter. Femke komt van Xpect waar ze contentmarketeer en projectmanager was. Ze studeerde Communicatie aan de NHL Hogeschool in Leeuwarden.

Marcella Molenaar
combineert vanaf 1 april haar baan als communicatieadviseur bij Werkplein Ability (gemeente Het Hogeland) met de functie communicatieadviseur bij Werk in Zicht van de gemeente Groningen.

Henk Jacobs
is de nieuwe Corporate Communications Director bij Gasunie, een interimklus vanuit Castel Groep als opvolger van de vertrekkende Hansch van der Velden. Henk was eigenaar van Scripta Communicatie, bureau voor merk-, communicatie- en contentmarketingstrategie.

Ilse van Beekum
is nu teammanager Communicatie bij Unigarant, het verzekeringsbedrijf van ANWB. Ilse komt van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland en werkte eerder voor de Hanzehogeschool Groningen, voor de Waddenvereniging en voor Staatsbosbeheer.

Irene Fransen
gaat De Goede Gastvrouw versterken. Irene komt van Scapino waar ze online marketeer was en werkte eerder voor Ziengs Schoenen en voor Parfumerie Douglas, Logomotion Bedrijfskleding en voor Saillantie Multimediabureau.

Agenda
Promotiedag Drenthe
is op dinsdag 16 april in De Nieuwe Kolk in Assen en is het grootste en meest inspirerende ondernemersevent van Drenthe. Verdeeld over de verschillende ruimtes van De Nieuwe Kolk wordt een mooie combinatie gemaakt van topsprekers, inspirerende presentaties en workshops, en bruisende netwerkpleinen.

Logeion
organiseert op 20 juni C-day, het grootste event voor communicatieprofessionals. C-day19 bereidt jou als professional voor op de dag van morgen. Het programma vult zich en de sprekers op het hoofdpodium zijn Deborah Nas (TU Delft) en Patrick Stal (Uber). De dagvoorzitter is, net als de vorige editie, Frénk van der Linden. Naast deze sprekers staan ook de finalisten van de Communicatieverkiezingen 2019 op het podium en is er een middagprogramma waar je keuze hebt uit 30 masterclasses.

Vacatures
Menzis Groningen zoekt een senior communicatieadviseur. Je bent rondom het onderwerp zorginkoop een spin in het web voor de afdeling en organisatie. Je weet de weg te vinden in een kritisch zorgveld met diverse stakeholders en je verbindt feilloos de interne en externe belangen van Menzis. Je adviseert directie, management en anderen binnen de organisatie over de inzet van strategische communicatie.

Espria Ledenvereniging en Zorgcentrale Noord zijn op zoek naar een communicatieadviseur (32 uur). Je bent verantwoordelijk voor het maken en het uitvoeren van de communicatiestrategie richting de zorgorganisaties en stakeholders en geeft daar, samen met andere marketing- en communicatiecollega’s, vorm aan. Je bent verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en de uitvoering van de communicatiestrategie van ZCN. Stuur je sollicitatie voor dinsdag 9 april.

Sinne kinderopvang Leeuwarden zoekt een communicatieadviseur (24 – 28 uur). Het ene moment schrijf je content voor de website en het andere moment sta je de pers te woord. In deze veelzijdige communicatierol mag jij je dan ook bezig houden met alle communicatiefacetten. Ze zien je CV en motivatie brief (en eventuele portfolio) voor 11 april tegemoet.

De afdeling Communication, Career and Society van de Rijksuniversiteit Groningen zoekt een ervaren medewerker Communicatie en Marketing. Je bent verantwoordelijk voor de promotie, coördinatie en organisatie van de evenementen die ze jaarlijks organiseren voor studiekiezers, studenten, alumni, staf en het werkveld. Het betreft de vervanging van een collega, zij bieden daarom een tijdelijke aanstelling tot 1 januari 2020. Solliciteer vóór 15 april.

Antonius Zorggroep Sneek zoekt een medewerker Marketingcommunicatie. Je biedt ondersteuning bij de dagelijkse gang van zaken en bent de spin in het web voor veelvoorkomende werkzaamheden. Denk hierbij aan het schrijven, redigeren en verzenden van teksten voor interne nieuwsberichten, narrow casting, social media en de website. Je kunt tot 10 april reageren.

De provincie Groningen zoekt een teamcoördinator Communicatie. Je gaat leiding geven aan het team communicatie. Dit team bestaat uit ongeveer 15 mensen. In deze functie draag je jouw visie uit op de te verwachten ontwikkelingen binnen de communicatiewereld. Een belangrijk onderdeel van deze functie is het vormgeven van teamontwikkeling en teambuilding binnen het cluster en alle HRM taken die daarbij horen. Je sollicitatie met cv ontvangen ze graag uiterlijk dinsdag 16 april.

De gemeente Stadskanaal zoekt een contentredacteur Communicatie (18 uur). Je redigeert (nieuws)berichten en je plaatst deze op de website en social media kanalen. Je houdt overzicht over wanneer ze welke communicatiemiddelen inzetten en bent alert op actuele berichten waar de gemeente op kan inspelen. Je verzorgt de communicatiemailbox en beheert het (digitale) fotoarchief. Uiteraard zorg je ervoor dat de content op de website actueel en toegankelijk is. Je kunt reageren tot en met 14 april.

De Veiligheidsregio Drenthe zoekt een communicatietalent. Jij mag je met jouw communicatietalent o.a. storten op het op weg helpen van teams bij hun communicatie over projecten en thema’s; het ondersteunen van brandweerposten met communicatievragen. Je hebt de eindredactie van teksten en video’s. Stuur je reactie vóór dinsdag 9 april.

De Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen zoeken een marketing- en communicatiemedewerker Studententopsport. Je gaat in deze nieuwe rol met name focussen op voorlichting aan en werving van jongeren met studie- en sporttalent en maak je de bestaande successen zichtbaar door promotie van topsportende studenten. Ook lever je proactieve bijdrage aan lokale en regionale netwerken om een succesvolle combinatie van studie en topsport in Groningen te stimuleren. Je stuurt je CV en je vóór 15 april.

Op Zoek
Ben jij op zoek
naar een nieuwe uitdaging in je communicatiecarrière? Laat het Jan Boon Communicatie weten en hij neemt je op in deze rubriek in Bonen in de pot. De nieuwsbrief heeft een bereik van meer dan 2500 communicatieprofessionals met een leesdichtheid van bijna 50%. Grote kans dat jouw zoektocht door de lezers van Bonen in de pot wordt ingevuld! Meer weten? Neem contact op met Jan Boon Communicatie via jan@janboon.com.

En dan nog even dit
Naamswijziging ministeries kost 32 miljoen euro
Het veranderen van namen van ministeries en het opnieuw verdelen van de taken kost het kabinet naar schatting rond 31,7 miljoen euro. Dat blijkt uit een rapport van de Auditdienst Rijk. De bedragen zijn aangedragen door de ministeries zelf. Het grootste deel van de kosten – zo’n 26,3 miljoen – komt voor rekening van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. Onder de vorige twee kabinetten was ‘Landbouw’ ondergebracht bij het ministerie van Economische Zaken. In deze kabinetsperiode is het opnieuw een apart ministerie geworden. Het veranderen van de naam van het ministerie van Veiligheid en Justitie in Justitie en Veiligheid kost ruim 2 miljoen euro.

Marnedrukkers, RCG en Wm Veenstra bundelen hun krachten
De directies van Marnedrukkers en WM Veenstra hebben een intentieovereenkomst getekend voor een volledige fusie per 1 juli 2019. Marnedrukkers is actief met vestigingen in Leens, Delfzijl en in Groningen onder het label RCG. Wm Veenstra heeft vestigingen in Groningen en in Zwolle. Door de fusie zal Marnedrukkers na 110 jaar vertrekken uit Leens. De productiecapaciteit zal het komende jaar ondergebracht worden in het moderne en efficiënte pand van WM Veenstra aan de Verlengde Bremenweg in de stad Groningen. Het samenvoegen van Marnedrukkers, RCG en WM Veenstra zal leiden tot één van de grotere offset, print en sign-bedrijven in Noord-Nederland met vestigingen in Groningen, Delfzijl en Zwolle waar in totaal ca. 50 medewerkers werkzaam zullen zijn. RCG zal gevestigd blijven aan de Atoomweg in Groningen.

Vormgeving Dagblad van het Noorden genomineerd voor internationale krantenprijs
Het Dagblad van het Noorden dingt mee naar de International Newspaper Of The Year Award, binnen de categorie beste vormgeving en druk. Vorig jaar won de Leeuwarder Courant (eveneens NDC Mediagroep) de prijs voor beste vormgeving. Beide kranten rollen van de persen in Leeuwarden. De drukker heeft de jury een week lang nummers opgestuurd, om de constante drukkwaliteit te tonen. Naast Dagblad van het Noorden zijn Berlinske (Denemarken), Diario de Noticias (Portugal), Donaukurier (Duitsland), Financial Times (Verenigd Koninkrijk), Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung en Heilbronner Stimme (beide Duitsland). De definitieve winnaars worden op 8 mei in Londen onthuld.

Delen
Als jij iets hebt wat je kunt en wilt delen met je vakgenoten, aarzel niet dat met Bonen in de pot te doen. Het heeft een bereik van 2500 communicatieprofessionals!

Stel de gebruiker centraal
Hoeveel mensen zijn dol enthousiast over het intranet van hun werkgever? Volgens Mendy Visser maar heel weinig, dat schrijft ze in haar blog. “En dat is niet vreemd. Vaak zien we nog dat het zogenaamde ‘informatie-intranet’ is opgezet vanuit de ‘organisatiehark’: het organogram staat centraal en iedere afdeling krijgt een sectie die ze mogen vullen. De communicatieafdeling verzamelt de content en plaatst deze op intranet, met als gevolg dat de afdelingen zelf zich geen eigenaar voelen van de informatie. Als de communicatieafdeling er niet bovenop zit, is de content voor je het weet verouderd.”

Soms denk ik wel eens bij mezelf ……
Veel animo voor petitie tegen ‘racistisch’ Hornbach-spotje met Aziatische vrouw
Een petitie tegen een reclamespotje van bouwmarkt Hornbach is inmiddels ruim 20.000 keer ondertekend. De actie is gericht tegen de campagne ‘Zo ruikt het voorjaar’, die discriminerend zou zijn tegenover Aziatische vrouwen. Het aantal ondertekenaars loopt snel op. In het filmpje is te zien hoe een Aziatische vrouw de zweetlucht opsnuift uit een T-shirt dat eerst werd gedragen door een klussende blanke man. Ze lijkt in extase terwijl ze dat doet. Critici noemen de reclamespot op sociale media “racistisch, seksistisch en walgelijk”. De initiatiefneemster, een Zuid-Koreaanse vrouw die in Keulen woont, wil ook dat de top van Hornbach excuses maakt, maar de bouwmarkt lijkt dat niet van plan. In een reactie op Twitter schrijft het bedrijf dat de reclame niet racistisch is, maar is bedoeld is “als aanklacht tegen de toenemende verstedelijking en afnemende kwaliteit van leven in steden”.

Uitspraak
“Je netwerk is het begin van alle kennis. En het netwerk van je netwerk het begin van alle wijsheid.”
Chris Poté, auteur: “Het kan enorm helpen als je veel mensen kent en die op hun beurt ook veel mensen kennen.”

Bonen in de pot
Je ontvangt Bonen in de pot omdat je een relatie van Jan Boon bent of ingeschreven staat voor nieuwsbrieven van Jan Boon Communicatie.

Jan Boon Communicatie helpt communicatieprofessionals een (volgende) stap in hun carrière te maken en helpt daarmee organisaties, ondernemingen, bedrijven en instellingen de juiste communicatieprofessional te vinden.

Bonen in de pot wil zo veel zeggen als “hij wil nog wat zeggen maar het is onbelangrijk wat hij te zeggen heeft”, waarmee ik het relatieve van mijn berichten wil aangeven. Lees het vanuit je eigen perspectief.

Naast Bonen in de pot geeft Jan Boon Communicatie Bonen Weken en Bonen Doppen uit. Bonen Weken gaat over de ontwikkelingen in de communicatiewereld in relatie tot ondernemen. Bonen Doppen is een onregelmatig verschijnende column.

Wil jij een ander attent maken op Bonen in de pot? Klik hier!

Jan Boon Communicatie ziet het als zijn verantwoordelijkheid om jouw privacy en gegevens te beschermen. De informatie wordt niet met derden gedeeld. Ik ben verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Alleen met wederzijdse toestemming zal ik deze gegevens met derden delen.

Bonen in de pot

1 april 2019

Bonen in de pot is een uitgave van Jan Boon Communicatie en informeert je over de ontwikkelingen in het communicatievak.

Laatste Nieuws
Marketingbureau Tomorrowmen lanceert startup AMAZIN
Het Groningse digitale marketingbureau Tomorrowmen heeft een nieuw label in de markt gezet dat zich volledig richt op marketingactiviteiten via e-commerce gigant Amazon. Tomorrowmen is al langere tijd succesvol in het realiseren van omzet voor haar klanten via zogeheten marketplaces. Het nieuwe label AMAZIN focust zich als één van de eerste Nederlandse bedrijven volledig op het realiseren van verkopen voor e-commerce bedrijven via Amazon.
“Door onze marketplace dienstverlening in een los bedrijf te positioneren zijn we in staat om met meer focus de markt te bedienen,” zegt oprichter Yorick Voorthuijzen. “We zien dat veel Nederlandse adverteerders er moeilijk in slagen om marketplaces marketing een succesvol onderdeel van de business te maken terwijl dit door de juiste inzet van techniek, content en advertising heel goed mogelijk is.” Amazon is het grootste e-commerce portaal ter wereld.

Verder in deze editie
• Emmen en Wildlands
• Juist communicatiemanagers moeten bestuurders durven tegenspreken
• Wetenschapscommunicatie is tweerichtingsverkeer
• Meer aandacht voor begrijpelijke communicatie

Wat mij is opgevallen
Gemeente Emmen zakt in moeras met Wildlands
De gemeente Emmen heeft het onzalige plan bedacht om 100% eigenaar te worden van dierenpark Wildlands in Emmen. Hierdoor stijgen de investeringen die de gemeente doet naar ruim 80 miljoen euro. Natuurlijk is dit park belangrijk voor Emmen en de werkgelegenheid. Maar zo zinkt de gemeente verder af in een dodelijk moeras, met een park zonder merk, dus zonder ziel. Gemeentes moeten commerciële activiteiten overlaten aan specialistische partijen. Het aansturen van een bedrijf is immers heel wat anders dan het aansturen van een gemeente. Dat vindt Paul Moers, merken- en retailstrateeg.

De gemeente als investeerder in een park zonder merk
De gemeente Emmen gaat zich meer en meer met het park bemoeien en blijft intussen maar leningen verstrekken. De nieuwe directeur Frank Beers moet een plan bedenken en de organisatie weer gezond maken. Het plan rammelt echter aan alle kanten. Er is geen duidelijke merkstrategie ontwikkeld en daardoor mist het park ‘het leidende principe’ dat alle beslissingen aanstuurt.
De merkwaarden zijn daarbij ook niet duidelijk, helder en inspirerend beschreven. Een gemiste kans om een goede meetlat neer te leggen voor de stappen die je gaat nemen. Het regent dan ook klachten van bezoekers die vinden dat er wachttijden ontstaan en dat er weinig spannende dieren zijn te zien. In de winter is dat zelfs nog dramatischer. Aldus Paul Moers.

Ervaren marketingstrateeg
Paul Moers verder: “De realiteitszin is volkomen weg. Daarnaast maken ze ook bekend dat de oud-burgemeester van Zwolle commissaris gaat worden. Dat is helemaal dodelijk. Je hebt hier geen politiek kopstuk nodig, maar een super ervaren marketing strateeg die kritisch durft te zijn.
Maak aan dit avontuur een einde voor het de klucht van de eeuw wordt. Begin met het neerzetten van een heldere merkbelofte en een unieke propositie. Met creativiteit en out of the box denken kunnen er elementen worden toegevoegd waar de bezoekers voor in beweging komen.

Juist communicatiemanagers moeten bestuurders durven tegenspreken
Een weerwoord in de top van organisaties is er vaak niet. Men omringt zich graag met gelijkgestemden, waar een kritische adviseur nodig is. De Britse krant Financial Times plaatste een interview met ING-topman Ralph Hamers. De kop: ING chief claims Dutch bonus rules hurting in race to lure bankers. Ofwel, de Nederlandse wetgeving die bonussen voor bankiers begrenst tot 20% heeft negatieve gevolgen voor de concurrentiepositie van Nederland. De uitspraak van Hamers bleek opnieuw een boosmaker, want de reacties waren talrijk en niet mals.

Oplossing
De oplossing ligt in het luisteren naar de omgeving. Niet om onmiddellijk te reageren, maar vooral om te leren. Het voeren van interne en externe stakeholdergesprekken en voortdurende monitoring van de voor een organisatie relevante thema’s zijn onontbeerlijk. Aldus Frank Peters, eigenaar van VIRTUS Communications, een bureau gespecialiseerd in reputatiemanagement en crisiscommunicatie.

Rol Communicatie
Frank Peters: “Hier ligt de opdracht voor de manager Communicatie of de directeur Communicatie. Hij of zij is immers de adviseur van de directie of raad van bestuur. En die rol wordt pregnanter naarmate de druk in de samenleving toeneemt. De communicatiefunctie zal steeds daarom meer de rol van tegenspreker moeten vervullen, ook al levert dat wel eens spanning in de adviesrelatie op. De tegenspreker is namelijk noodzakelijk bij het inbrengen van het perspectief van de omgeving en het intern scherpen van de geest. Het kan bestuurders behoeden voor ‘ivoren toren’-besluiten, die steeds vaker leiden tot maatschappelijke druk, reputatieverlies of zelfs een gedwongen aftreden. En als dat laatste gebeurt dan is ook de communicatieleider vaak niet zeker van zijn toekomst in de organisatie. De nek uitsteken en de rol van tegenspreker vervullen, is een betere keuze.”

Communicatiespecialist volgt massaal purpose en influencer marketing hype
Purpose marketing en influencer marketing gaan in toenemende mate het verschil maken in communicatiestrategieën. 42% van de marketing- en communicatieprofessionals verwacht dat zij purpose marketing binnen drie jaar gaan inzetten, tegenover een derde die purpose marketing op dit moment al inzet. Ook van influencer marketing wordt veel verwacht. 37% van de professionals verwacht hier de komende drie jaar mee aan de slag te gaan, tegenover 30% die nu al gebruik maakt van social koning(inn)en. Dit blijkt uit het onderzoek “Aan kop” dat Marcommit samen met Markteffect uitvoerde onder 445 Nederlandse marketing- en communicatieprofessionals.

Transfers
Joan Brakke
gaat als interim communicatieadviseur aan de slag bij de gemeente Waadhoeke. Joan werkte als communicatieadviseur o.a. voor Tresoar, Timpaan Welzijn en diverse gemeenten. Ze heeft met CCB haar eigen full-service communicatiebureau en was eerder hoofd Communicatie bij Feenstra Verwarming.

Marije Meeter
is de nieuwe marketing- en communicatiemanager bij Annage. Marije komt van Cyell en werkte eerder voor Beachlife Swimwear. Ze studeerde Communicatie aan de NHL Hogeschool in Leeuwarden.

Vacatures
Rijksuniversiteit Groningen zoekt een nieuwscoördinator. Je bent verantwoordelijk voor de nieuwsverslaggeving, zowel het ‘snelle harde’ nieuws als nieuwsachtergronden. Als er iets op de universiteit gebeurt, weet jij het als eerste. Je zorgt ervoor dat de nieuwssite (ukrant.nl) dagelijks meerdere keren wordt ververst met aansprekende nieuwsverhalen. Stuur je sollicitatiebrief met CV vóór 5 april.

Marketing Drenthe zoekt een allround medewerker Marketing en Communicatie. Jouw werkzaamheden bestaan o.a. uit het onderhouden en beheren van websites, het produceren van actuele content voor de platforms, het schrijven van persberichten en het inzetten van social media. Je stuurt je sollicitatie, bestaande uit een korte motivatie en CV, voor 11 april.

Bij zorginstelling Patyna zoeken ze een communicatieadviseur. Je hebt vernieuwende ideeën over communicatie voor zorgcollega’s en cliënten. Daarbij ben je goed in staat om complexe teksten om te zetten in aansprekende content en spreekt de inzet van social media voor zich. Verantwoordelijkheid nemen voor projecten en het geven van gevraagd en ongevraagd advies vind je niet moeilijk. Daarbij heb je ervaring met en visie op het ontwikkelen van video’s, organiseren van evenementen en het creëren van bijbehorende pr-momenten. Regeren kan tot 5 april.

Op Zoek
Ben jij op zoek
naar een nieuwe uitdaging in je communicatiecarrière? Laat het Jan Boon Communicatie weten en hij neemt je op in deze rubriek in Bonen in de pot. De nieuwsbrief heeft een bereik van meer dan 2500 communicatieprofessionals met een leesdichtheid van bijna 50%. Grote kans dat jouw zoektocht door de lezers van Bonen in de pot wordt ingevuld! Meer weten? Neem contact op met Jan Boon Communicatie via jan@janboon.com.

En dan nog even dit
Meer aandacht voor begrijpelijke communicatie
Binnen ziekenhuizen is optimale communicatie van levensbelang. Communicatie vindt plaats op allerlei plekken en momenten in het ziekenhuis tussen allerlei mensen: van overdrachtsmomenten tussen specialisten tot gesprekken tussen arts en patiënt en van het opstellen van leesbare bijsluiters tot elektronische patiëntendossiers. Taal- en communicatiewetenschapper dr. Tessa van Charldorp bracht de communicatie-uitdagingen in kaart waar ziekenhuizen voor staan. Uit haar onderzoek blijkt dat er nog veel obstakels te overwinnen zijn, met name in relatie tot patiënten met lage gezondheidsvaardigheden en patiënten met diverse culturele achtergronden.

Wetenschapscommunicatie is tweerichtingsverkeer
Wetenschapscommunicatie gaat altijd over tweerichtingsverkeer volgens Arjen Dijkstra, directeur van het Universiteitsmuseum en inhoudelijk leider van het Studium Generale van de Rijksuniversiteit Groningen. “Als wij alleen maar ‘zenden’ en niet luisteren dan kunnen we niet spreken over communicatie.” Toch is het concept van de wetenschapper die voornamelijk ‘zendt’ bepaald niet dood, zo constateert Arjen Dijkstra.
Wie de keur aan talkshows en programma’s als DWDD University en De Universiteit van Nederland bekijkt zou inderdaad kunnen denken dat populaire televisiewetenschappers als Eric Scherder, André Kuipers en Robbert Dijkgraaf doen met hun optredens de meest populaire en doeltreffende vorm van wetenschapscommunicatie is.
Dit type eenrichtingsverkeer is volgens Dijkstra echter slechts een klein onderdeel van het totale pakket. “Eigenlijk is televisie gewoon nep. Het is een toneelstuk. Het is zeker een vorm van wetenschapscommunicatie, het is ook mega-belangrijk, maar het is maar een heel klein deel van wetenschapscommunicatie.” Als het gaat om het betrekken van het zogenaamde ‘bredere publiek’ dan is het kanaal van de lineaire televisie bij lange na niet afdoende. Toch is deze modus die in de loop der tijd is ontstaan bijzonder lastig te doorbreken.

Beroepsgroep Communicatie vindt ‘menselijke’ digitalisering belangrijkste topic
Hogescholen Leiden en Groningen onderzoeken de belangrijkste onderwerpen voor communicatieprofessionals. De digitalisering van communicatie is de belangrijkste ontwikkeling in het vakgebied. Dat vindt 31% van de beroepsbeoefenaars, blijkt uit een onderzoek van beide hogescholen. Het gebruik van sociale media, webcare, algoritmen en digitale concepten als big data, kunstmatige intelligentie en virtuele realiteit stelt nieuwe eisen aan de profilering van organisaties. De belangrijkste opdracht daarbij is dit alles zo persoonlijk mogelijk te maken voor belanghebbenden, geven de communicatieprofessionals aan.

Persoonlijk benaderen en de bubbel
Volgens Piet Hein Coebergh, lector pr & sociale media van de Hogeschool Leiden, proberen organisaties en communicatieprofessionals een imago van betrouwbaarheid, betrokkenheid en gedeelde waarden te creëren, met medewerkers als ambassadeurs. “Paradoxaal genoeg lenen digitale instrumenten als big data en social media zich goed om mensen persoonlijk te benaderen.” Daarbij zijn er wel een paar uitdagingen, stelt Coebergh. In de mediaexplosie met fake news en groeiend wantrouwen vinden communicatieprofessionals het lastig mensen te bereiken in hun gesloten netwerken. Levendige instrumenten als beeld, film, storytelling en gedeelde belevenissen – met respect voor privacy –helpen, kunnen helpen deze ‘bubbel’ in te komen.

Delen
Als jij iets hebt wat je kunt en wilt delen met je vakgenoten, aarzel niet dat met Bonen in de pot te doen. Het heeft een bereik van 2500 communicatieprofessionals!

Uitspraak
“Als wij alleen maar ‘zenden’ en niet luisteren dan kunnen we niet spreken over communicatie.”
Arjen Dijkstra, directeur van het Universiteitsmuseum en inhoudelijk leider van het Studium Generale van de Rijksuniversiteit Groningen.

Bonen in de pot
Je ontvangt Bonen in de pot omdat je een relatie van Jan Boon bent of ingeschreven staat voor nieuwsbrieven van Jan Boon Communicatie.

Jan Boon Communicatie helpt communicatieprofessionals een (volgende) stap in hun carrière te maken en helpt daarmee organisaties, ondernemingen, bedrijven en instellingen de juiste communicatieprofessional te vinden.

Bonen in de pot wil zo veel zeggen als “hij wil nog wat zeggen maar het is onbelangrijk wat hij te zeggen heeft”, waarmee ik het relatieve van mijn berichten wil aangeven. Lees het vanuit je eigen perspectief.

Naast Bonen in de pot geeft Jan Boon Communicatie Bonen Weken en Bonen Doppen uit. Bonen Weken gaat over de ontwikkelingen in de communicatiewereld in relatie tot ondernemen. Bonen Doppen is een onregelmatig verschijnende column.

Wil jij een ander attent maken op Bonen in de pot? Klik hier!

Jan Boon Communicatie ziet het als zijn verantwoordelijkheid om jouw privacy en gegevens te beschermen. De informatie wordt niet met derden gedeeld. Ik ben verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Alleen met wederzijdse toestemming zal ik deze gegevens met derden delen.