Bonen in de pot

19 april 2021

Bonen in de pot is in een uitgave van Jan Boon Communicatie en informeert je over de ontwikkelingen in het marketing- en communicatievak. In principe verschijnt Bonen in de pot iedere maandagochtend.

Op de valreep

Zorgen over dalende kijkcijfers

Mark Rutte maakt zich zorgen over de dalende kijkcijfers van zijn coronapersconferenties. Er wordt achter de schermen aan gewerkt om die weer wat op te krikken, stelt journalist Wouter de Winther.

De persconferentie die Mark Rutte en Hugo de Jonge afgelopen dinsdag gaven wist op NPO 1 nog ‘maar’ 2,6 miljoen kijkers te bekoren. Op het hoogtepunt waren dat er, verspreid over drie zenders, nog 8 miljoen. Het lijkt erop dat de televisiekijker het inmiddels wel gelooft en het nieuws later terugleest op internet.

Kijkcijfers opkrikken

Het baart Den Haag zorgen, aldus politiek journalist Wouter de Winther in Beau. “Wat je nu wel merkt achter de schermen is dat ze zich wel heel erg zorgen maken in het kabinet over hoe die boodschap over corona en de vaccinaties nog over het voetlicht kan worden gebracht. Ze denken: hoe kunnen we die persconferentie op een manier gaan houden dat mensen weer wat meer vertrouwen krijgen?”

De kijkcijfers vallen flink tegen, aldus Wouter. “Je zag de afgelopen keer op dinsdag dat de kijkcijfers vergeleken met de vorige editie met een miljoen gedaald waren. Dat baart het kabinet wel zorgen. Dan kunnen ze wel zulke mooie dingen in gedachten hebben of waarheden proberen de wereld in te strooien, maar als er niemand kijkt – naar verhouding niemand kijkt – dan heeft het niet zo veel effect.”

Voorspelbaarheid

Voorspelbaarheid is een belangrijke succesfactor in overheidscommunicatie. Als je vertrouwen wilt (her)winnen, ga dan voor ‘saai is fraai’. Dus geen experimenten, zeker als je te maken hebt met een publiek dat verward, cynisch, boos, bang en teleurgesteld is. #persconferentie

Ik mag een boon zijn als het niet zo is

Verrassend slecht

“Ondanks een overheidsleger van propagandisten gaat het verrassend slecht met de communicatie met het volk”. Praten over coronaversoepelingen leidt niet tot versoepelingen. 21 wordt 28 april. En dan? Mediaspecialist Tonie Broekhuijsen blogt over de Haagse communicatieblunders. “We leunen de laatste weken van deze coronacrisis op een demissionaire minister-president met geheugenproblemen en een demissionair minister die met clownsschoenen de pers probeert af te leiden van het incompetente geklungel van zijn ministerie. In deze treurige klucht worden we doodgeslagen met de inmiddels overbekende communicatiestrategie om het volk de informatie druppelsgewijs toe te dienen voor het begin van een persconferentie, zodat ‘men kan wennen’ en dit toneelstukje praktisch gezien volslagen overbodig wordt”. Communicatie is een vak, schreef hij onlangs al. En één van de belangrijkste regels is om je publiek serieus te nemen. Dat gevoel ontbeert steeds meer.

Groei

Als je dan bedenkt dat in Den Haag ruim 700 communicatiemedewerkers voor de verschillende ministeries werken, inclusief Rijksvoorlichtingsdienst, dan vraag je je inderdaad af wat ze in hemelsnaam uitvoeren. Tijdens de regeerperiode van het demissionaire kabinet Rutte III is het aantal communicatiemedewerkers met ruim 10 procent toegenomen. Minister Hugo de Jonge spande de kroon door maar liefst 15 communicatiemedewerkers extra aan te nemen.

Externe communicatiemedewerkers

Daarnaast huurde dit ministerie nog eens 9,5 fte externe communicatiemedewerkers in voor campagnes over de zorg. Ondanks dit leger van propagandisten gaat het verrassend slecht met de communicatie met het volk. Met al dat geblunder bij de formatie, de vaccinatie die niet op gang wil komen, de welles-nietes discussies over het opheffen van de coronamaatregelen is mediaspecialist Tonie Broekhuijsen bang dat dit hele leger inmiddels ook allemaal aan de drank of de psychedelische middelen is geraakt.

Verder in deze editie

  • Hersenloze gerommel
  • Snelst groeiende doelgroep
  • Experts kraken communicatie kabinet
  • Bordjes
  • “Als ze je niet kennen, kunnen ze niet voor je kiezen”.

Wat mij is opgevallen

Het gaat gewoon niet lukken!

Rampzalige corona-klunzen Rutte en De Jonge vanuit alle hoeken neergesabeld: Journalisten, experts en zelfs oud-ministers uitten felle kritiek op de belabberde communicatie van het kabinet. Bij NPO Radio 1-programma Spraakmakers ging iedereen die ergens verstand van heeft volledig los. Zo zegt politiek journalist Stéphane Alonso: “Perspectief bieden is prima, maar je moet geen valse hoop bieden. Dan ontploft de valse hoop in je gezicht.”

Hersenloze gerommel

Nederland is helemaal klaar met het eeuwige hersenloze gerommel van Mark Rutte en Hugo de Jonge. Inmiddels zijn het allang niet meer slechts giftige berichten van boze twitteraars waaruit het ongenoegen over de stuntelige communicatiestrategie van het kabinet blijkt. Ook journalisten, crisisexperts en zelfs oud-minister van Justitie (en minister van Staat) Winnie Sorgdrager hebben er nauwelijks een goed woord voor over. Sorgdrager maakt gehakt van de communicatie van de belangrijkste ministers: “Hij zegt dat we voor 1 juli allemaal gevaccineerd zijn, maar we weten allemaal dat dit gewoon niet gaat lukken. Zoiets moet je gewoon niet zeggen.”

Experts kraken communicatie kabinet

Experts zien nog genoeg verbeterpunten bij het kabinet wat betreft de publieksvoorlichting over de bestrijding van het coronavirus. Betrek het publiek erbij, is hun voornaamste boodschap. “Het enige dat het kabinet kan bedenken, is doorgaan met die persconferenties.”

Vorig jaar september gaven zes experts input aan het kabinet over wat er verbeterd kan worden op het gebied van de corona-aanpak, als onderdeel van een breder advies. Acht maanden later zien twee hoogleraren die destijds zijn geraadpleegd nog veel fout gaan. “Je maakt de onzekerheid groter als je iedere keer iets belooft, maar dat vervolgens niet waarmaakt. Het vertrouwen dat het weer goedkomt, wordt dan ook kleiner”, zegt Noelle Aarts, communicatiewetenschapper aan de Radboud Universiteit.

Ook Henri Beunders, hoogleraar Ontwikkeling in de publieke opinie aan de Erasmus Universiteit, is kritisch op de overheidscommunicatie met betrekking tot het coronavirus. “Op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben ze weinig geleerd sinds de eerste golf. We zijn nu twee golven verder en het is weer business as usual. Er is om de paar weken een persconferentie en als er wat te melden is, wordt het op de site van de Rijksoverheid gezet.”

Betrek de burger

Zowel Aarts als Beunders pleit voor een veel grotere rol van burgers bij de totstandkoming van maatregelen. Ook moet er meer richting specifieke groepen worden gecommuniceerd, iets wat het kabinet zich afgelopen najaar ook had voorgenomen.

“Je kunt veel meer doen dan alleen maar de maatregelen communiceren. Neem de burgers die te maken krijgen met de maatregelen serieus. Nodig ze uit en vraag naar hun ideeën”, zegt Aarts. Ze stelt voor om bijvoorbeeld een jongerenraad in te stellen zodat jongeren weten: er wordt aan ons gedacht, we doen ertoe.

“Mensen krijgen nu het gevoel dat de maatregelen over hen heen worden uitgestort. Een paar dagen eerder worden de belangrijkste besluiten uitgelekt zodat de boodschap niet al te hard aankomt. Dat geeft argwaan.”

Uitgever Dagblad van het Noorden schrapt honderd banen

Bij NDC mediagroep, uitgever van onder meer Dagblad van het Noorden, de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad, verdwijnen 100 van de 580 banen. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Ongeveer de helft van de advertentieverkopers wordt ontslagen. “Vooral het binnenhalen van kleine advertenties kostte meer dan dat ze opbrachten”, zegt directeur Koos Boot in Dagblad van het Noorden. Het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant raken geen redacteuren kwijt. “Beide titels zijn winstgevend”, zegt Boot in de krant. Bij het Friesch Dagblad verdwijnen wel banen, 8 van de 33 redacteuren. Volgens Boot is het Friesch Dagblad met bijna 9.300 abonnees verliesgevend.

Meer maatregelen

Het Belgische krantenbedrijf Mediahuis neemt naast de ontslagen nog meer maatregelen. Zo zet de organisatie in op online first en meer gebruik van video. Boot verwacht dat NDC daardoor dit jaar weer winstgevend zal zijn. Zo wordt de samenwerking met Podium TV stopgezet, die onder meer sportuitzendingen maakte. Ook het Productiehuis, dat zich toelegde op campagnes voor derden, wordt opgeheven en daardoor zullen er ook daar banen verdwijnen. Verder worden de verliesgevende beurzen Trendship en Lentefair niet meer georganiseerd.

Het in 2018 gekochte Marketingbedrijf CMCG komt los van NDC te staan en videoproductiebedrijf Pro-Time gaat alleen nog werken voor de redacties. Eerder werd al bekend dat de huis-aan-huisbladen in de etalage staan. De zeven betaalde nieuwsbladen blijven wel aan boord bij NDC.

Oud CEO NDC neemt nadrukkelijk afstand

Pier Baarsma, de vorige CEO van NDC Mediagroep is boos over publicaties over de komende reorganisatie bij het krantenbedrijf. In bijvoorbeeld het Dagblad van het Noorden valt te lezen dat de nieuwe eigenaar Mediahuis afrekent met de recente erfenis van NDC Mediagroep. Het steekt Baarsma ook dat Mediahuis nu laat weten dat ze vol inzetten op journalistiek. Hij neemt nadrukkelijk afstand van de publicaties in de dagbladen die nu over de reorganisatie zijn verschenen en vooral de teneur die de publicaties uitademen. Ook laat Baarsma weten dat hij de uitverkoop van onder andere de weekbladen ervaart als een zware slag.

Wat is de snelst groeiende doelgroep van Nederland?

Op dit moment zijn er ruim 7,5 miljoen 50plussers, veel meer dan doelgroep 20-49 (ca 6,5 miljoen). Veel 50plussers hebben een aardig vermogen opgebouwd. Zij bezitten ongeveer driekwart van het totale particuliere vermogen in Nederland. En, de huidige babyboomers beginnen te erven van hun ouders, waarmee het totale vermogen groeit in deze groep. Daarmee zijn 50plussers een uiterst interessante consumentengroep voor banken, verzekeraars, horeca, recreatie en toerisme, zorgaanbieders en aanbieders van luxe consumentengoederen. Een doelgroep om terdege rekening mee te houden in marketing-, reclame- en communicatiestrategieën.

Vacatures

De vacatures van Jan Boon Communicatie vind je op janboon.com/vacatures.

Andere vacatures

De faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen zoekt een universitair docent Communicatie- en Informatiewetenschappen (1,0 fte). Je geeft cursussen over verschillende onderwerpen, met een speciale focus op bedrijfs- en marketingcommunicatie, documentontwerp en onderzoeksmethoden. Je begeleidt zowel afgestudeerde als niet-gegradueerde studenten. Je kunt tot 10 mei solliciteren.

De gemeente Midden-Groningen zoekt een ervaren communicatiestrateeg. Je levert een belangrijke bijdrage aan de positionering van Midden-Groningen. Je adviseert gemeentesecretaris, burgemeester en het college gevraagd en ongevraagd in complexe politiek-bestuurlijke thema’s. Het lokaal programmaplan ‘Hart voor Midden-Groningen’, de invulling van het Nationaal Programma Groningen, is onderdeel van jouw portefeuille. Reageer vóór 26 april.

De Hanzehogeschool Groningen zoekt voor haar stafbureau Marketing & Communicatie een adviseur Interne Communicatie (0,8 fte.) In lijn met het nieuwe strategisch beleidsplan willen ze van projectcommunicatie overstappen naar thematische communicatie waarbinnen informatie over grote projecten logisch en eenvoudig deelbaar en vindbaar is. Je bent dé sparringpartner voor de interne klanten: stafdirecteuren, programmamanagers en team- en projectleiders. Sluitingsdatum is 27 april.

Van der Valk Hotel Drachten zoekt een medewerker Marketing en Communicatie (32 uur). Je werkt aan de zichtbaarheid van het hotel, de ontwikkeling van nieuwe (online) communicatiemiddelen, het schrijven van aantrekkelijke (web)teksten en het bewaken van de huisstijl.

Wildlands adventure zoo Emmen zoekt een medewerker Marketing en Communicatie. Je werkt nauw samen met een team van professionals uit verschillende marketing- en communicatiedisciplines. Met hen signaleer, ontwikkel, coördineer en realiseer je succesvolle (online) merk- en marketingcampagnes en events. Je werkt zelfstandig en projectmatig aan verschillende campagnes.

De gemeente Stadskanaal zoekt een teamleider Communicatie en Juridische zaken (24 uur). Ze zoeken een ervaren teamleider die in staat is om de subteams Juridische zaken en Communicatie te managen en op het onderdeel Juridische zaken een vakmatige, inhoudelijke versterking te organiseren. Je geeft leiding aan het team en bent resultaat- en kwaliteitsgericht. Daarbij heb je oog voor de behoeften van de medewerkers in jouw team en wil jij het beste uit je medewerkers halen. Je kunt reageren tot en met 2 mei.

Tempo-Team Veendam zoekt een enthousiaste communicatie medewerker (24 uur) die de Omgevingsdienst kan versterken. Je gaat voornamelijk bezig met het op poten zetten van de externe communicatie. Je adviseert en ondersteunt het MT en de teams/medewerkers op alle vlakken. Je verzorgt de in- en externe communicatie uitingen: van on- en offline teksten, presentaties tot vlogs.

Op zoek

Ben jij op zoek

Naar een nieuwe uitdaging in je communicatiecarrière? Laat het jan boon communicatie weten en hij neemt je op in deze rubriek in Bonen in de pot. De nieuwsbrief heeft een bereik van meer dan 2250 communicatieprofessionals met een leesdichtheid van bijna 50%. Grote kans dat jouw zoektocht door de lezers van bonen in de pot wordt ingevuld! Meer weten? Neem contact op met jan boon communicatie via jan@janboon.com.

Is jouw organisatie

op zoek naar de juiste communicatieprofessional die past bij jouw organisatie en de juiste competenties heeft? Laat het me weten. Wil je meer weten?? Aarzel niet, en neem contact met me op: jan@janboon.com.

Delen

Als jij iets hebt wat je kunt en wilt delen met je vakgenoten, aarzel niet dat met bonen in de pot te doen. Het heeft een bereik van meer dan 2250 communicatieprofessionals!

Bordjes

Is het jou ook opgevallen dat op de laatste persconferentie van het demissionaire kabinet er bordjes op de spreekgestoeltes zijn? Iemand heeft na een dik jaar persconferenties deze bordjes bedacht, er is over vergaderd, akkoord op gegeven, toen opdracht voor gegeven om te maken en iemand heeft dit die middag bevestigd.

Soms denk ik wel eens bij mezelf …..

Kabinet publiceert wekelijks agenda en besluitenlijst ministerraad

Het kabinet geeft meer openheid over de ministerraad. Met ingang van de vergadering van afgelopen week worden zowel de agenda als de besluitenlijst openbaar gemaakt via Rijksoverheid.nl. De agenda verschijnt zodra de vergadering begint, de besluitenlijst wordt na afloop gepubliceerd. De ministerraad wordt iedere week op vrijdag gehouden. Het publiceren van de agenda en de besluitenlijst is het gevolg van een belofte die het demissionair kabinet deed na de toeslagenaffaire. Naar aanleiding van die affaire werd meer transparantie beloofd. Onderdeel daarvan was meer openheid over de ministerraad.

En dan nog even dit

Gemeente Tynaarlo moet duidelijker communiceren

Als het aan de VVD ligt komen er duidelijke afspraken over de manier van communiceren. De VVD in Tynaarlo is allesbehalve blij met de manier van communiceren door het college van burgemeester en wethouders. De partij wil daarom dat er duidelijke afspraken op papier komen. Als voorbeeld noemt de VVD de communicatie rondom de mogelijke opvang van asielzoekers in de voormalige Bladergroenschool in Paterswolde.

Bonen Knopen

is een nieuwe rubriek in Bonen in de pot en gaat over jou en de arbeidsmarkt. Bonen Knopen is een zegswijze om aan te duiden dat een klus, een taak of een proces traag vooruit gaat. Het duurt wel erg lang, het gaat vooruit als bonen knopen. Veranderprocessen in organisaties gaan veelal langzaam; maar je zelf veranderen, je zelf op het juiste spoor zetten, dat heb je zelf in de hand ook al lijkt het misschien onbegonnen werk. In deze nieuwe rubriek geef ik telkens een tip waar je mee aan de slag kunt. Kom je er niet uit? Je kunt altijd contact met me opnemen!

Je carrière nieuw leven in blazen

Netwerken

“Als ze je niet kennen, kunnen ze niet voor je kiezen”.

De baan van je leven is vaak niet verder dan drie handshakes van je vandaan. Slim netwerken is volgens kenners dan ook een onmisbare vaardigheid op je pad naar succes.

Maar hoe begin je daarmee?

We hebben tijdens een bedrijfsborrel allemaal wel eens het zinnetje gehoord: ‘O, die loopt weer te netwerken.’ Dat heeft dan een negatieve connotatie, één van snelle babbels en ‘aardig doen’ om je carrière vooruit te helpen. Maar goed netwerken is meer dan dat. En er zijn genoeg experts die het belang ervan benadrukken. “Netwerken is zowel een onmisbare vaardigheid bij het vinden van nieuw werk als een middel om beter te functioneren in je huidige baan”, vinden de auteurs van ‘Netwerken Werkt, op weg naar de baan die je wilt’. Netwerken levert vaak eerder je droombaan op dan solliciteren. Het opbouwen van een netwerk is niet alleen onmisbaar, iedereen kan het leren. Laten we eens kijken hoe.

Lef, leuk en doelbewust

Netwerken begint bij jezelf. Je moet er wel wat lef voor hebben en niet te verlegen zijn. Probeer er ook een beetje lol in te hebben, dus niet alleen netwerken omdat het móét. Bij netwerken gaat het erom wie je kent, maar zeker ook om wie je bent. Je bent al een stuk zelfverzekerder als je je vooraf een doel hebt gesteld. Maak voor jezelf je resumé, bedenk een korte netwerkpitch, en breng die ook helder over tijdens een gesprek.

Dicht bij huis beginnen

Begin met netwerken in je persoonlijke kring en breid van daar steeds verder uit. De eerste drempel ligt dan lager, want je spreekt makkelijker met bekenden. Een prima proef dus voor je netwerkcapaciteiten. En er is altijd een kans dat een kennis of familielid nog iemand weet bij een bedrijf waarin jij interesse hebt. Via-via leer je zo steeds meer mensen kennen, en die mensen kennen weer andere nuttige mensen. Zo bouw je sociaal kapitaal op dat je op een dag kunt verzilveren.

Social netwerken

Een handige tool om online te netwerken is LinkedIn. Door Covid en het wegvallen van fysieke netwerkmogelijkheden geldt dat meer dan ooit. Maar ook daarvoor was LinkedIn al een handig platform om jezelf voor te stellen, interesses te delen en ontwikkelingen in jouw sector te volgen. Feitelijk doe je hier hetzelfde als in je fysieke netwerk: je start met bekenden en vergroot van daaruit stapsgewijs je netwerk. Om jezelf hier optimaal te profileren, zijn er veel workshops en cursussen. Netwerken door middel van andere sociale media, passend bij jouw beroep, kan uiteraard ook.

Uitspraak

“Talent brengt je aan de top, karakter bepaalt of je je daar kunt handhaven”.

Bonen in de pot

Je ontvangt bonen in de pot omdat je een relatie van Jan Boon bent of ingeschreven staat voor nieuwsbrieven van Jan Boon Communicatie.

Jan Boon Communicatie helpt communicatieprofessionals een (volgende) stap in hun carrière te maken en helpt daarmee organisaties, ondernemingen, bedrijven en instellingen de juiste communicatieprofessional te vinden.

Bonen in de pot

Wil zo veel zeggen als “hij wil nog wat zeggen maar het is onbelangrijk wat hij te zeggen heeft”, waarmee ik het relatieve van mijn berichten wil aangeven. Lees het vanuit je eigen perspectief.

Naast Bonen in de pot geeft Jan Boon Communicatie Bonen Weken en Bonen Doppen uit.Bonen Weken gaat over de ontwikkelingen in de communicatiewereld in relatie tot ondernemen. Bonen Doppen is een onregelmatig verschijnende column.

Wil jij een ander attent maken op Bonen in de pot? Klik hier!